Šifra: 186286
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Darko Etinger
Izvođači: doc. dr. sc. Darko Etinger - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u osnovne ideje modeliranja i simulacije kompleksnih sustava, kroz prikaz osnovnih principa modeliranja primjenom računala te najznačajnijih tehnika simulacijskog modeliranja: sistemske dinamike, simulacije diskretnih događaja i modeliranja na razini agenata.
Literatura:
 1. Čerić, V.; Simulacijsko modeliranje; Školska knjiga (1993)
 2. Robinson, S.; Simulation: The Practice of Model Development and Use; John Wiley + Sons (2004)
Preporučena literatura:
 1. Law, A.M.; Simulation Modeling and Analysis, 5th ed.; McGraw-Hill (2015)
 2. Sterman, J.D.; Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World; Irwin McGraw-Hill (2000)
 3. Laguna, M., Marklund, J.; Business Process Modeling, Simulation and Design; CRC Press (2013)
 4. Guttag, J.V.; Introduction to Computation and Programming Using Python, 2nd ed.; The MIT Press (2016)
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Informatika izvanredni
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Darko Etinger :
  • prema dogovoru putem e-maila
  • utorak 10:15-11:15, kab 17, Preradovićeva 1
  Lokacija: 17 (Preradovićeva 1), 10 (Rovinjska 14)