Šifra: 199570
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
Izvođači: mr. sc. Walter Stemberger , v. pred. - Predavanja

mr. sc. Walter Stemberger , v. pred. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Informatika izvanredni
Termini konzultacija: