Šifra: 147976
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Radovan
Dalibor Fonović , pred.
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet obuhvaća slijedeće tematske cjeline:
(1) Modeli i slojevi računalnih mreža;
(2) Struktura interneta; davatelji internet usluga i korisnici;
(3) Usmjeravanje paketa i uspostavljanje puteva;
(4) Povezivanje različitih mreža;
(5) Internet protokol; IPv4 adresiranje;
(6) Internet protokol verzija 6;
(7) Prijenosni sloj mreže;
(8) Nepouzdan prijenos: protokol UDP;
(9) Pouzdan prijenos: protokol TCP;
(10) Upravljanje intenzitetom prijenosa;
(11) Sprječavanje zagušenja mreže;
(12) Sloj mrežnih aplikacija;
(13) Sigurnost i zaštita u mrežama;
(14) Sigurnost na razini aplikacija;
(15) Sigurnost na razini prijenosa - SSL;
(16) Vatreni zidovi i filtri;
Literatura:
  1. Radovan, M.; Računalne mreže (1); Rijeka: Digital Point (dustupna na webu) (2010)
  2. Radovan, M.; Računalne mreže (2); Rijeka: Digital Point (dostupna na webu) (2012)
Preporučena literatura:
  1. Kurose, F. J., Ross, W. K.; Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 6th Edition; Pearson (2012)
  2. Allan Johnson, Rick Graziani; 1. CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide,; Cisco Press (2007)
  3. Lewis, Wayne, Ph.D.; CCNA Exploration: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide,; Cisco Press (2008)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Informatika
Termini konzultacija: