DALIBOR FONOVIĆ:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Dalibor Fonović, pred.

Zvanje: predavač

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski