O djelatniku

Elena Barbieri, mag.oec.

Zvanje: asistent

Konzultacije:

Zimski semestar: 

Ljetni semestar: 

Kabinet 17 (pored skriptarnice) - Zgrada FET-a

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski