O djelatniku

Ingrid Hrga, mag.oec.

Zvanje: asistent

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Hrga, Ingrid; Ivašić-Kos, Marina.
Deep Image Captioning: An Overview // Proceedings of 42nd International ICT Convention – MIPRO 2019 / Biljanović, Petar (ur.). (ur.).
Opatija, Hrvatska : Mipro, 2019. 1179-1184 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).