O djelatniku

Ingrid Hrga, mag.oec.

Zvanje: asistent

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski