Dekan FIPU-a donio je odluku o dodatnom ispitnom roku u akademskoj godini 2017./2018. kojom se odobrava dodatni ispitni rok za polaganje ispita.

Dodatni ispitni rok (pismeni i usmeni dio ispita) za sve godine preddiplomskog i diplomskog studija održat će se od 24. do 28. rujna 2018. godine.

Pravo prijave i izlaska na dodatni ispitni rok imaju svi studenti preddiplomskog i diplomskog studija, a na dodatnom ispitnom roku se mogu prijaviti i polagati najviše dva ispita.

Popis obavijesti