Opcije pristupačnosti Pristupačnost

FIPU sudjelovao na međunarodnoj...

Na sveučilištu „Universidad Distrital Francisco José de Caldas“ u Bogoti je od 4. do 6. svibnja 2023. godine održana međunarodna znanstvena konferencija „International Conference on Management, Tourism and Technologies“ (ICMTT'23) na kojoj je Fakultet informatike u Puli sudjelovao sa znanstvenim radom pod nazivom „Exploring the Factors Affecting the Service Quality of Online Shopping Applications: An Empirical Study“ kojem su autori studenti Laura Lončarić i Matej Višnjić te izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački. Spomenuti znanstveni rad će biti objavljen u publikaciji Lecture Notes in Networks and Systems. Znanstveni rad je nastao u okviru kolegija Interakcija čovjeka i računala koji se izvodi na trećoj godini prijediplomskog studija Informatika.

Popis obavijesti