Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet informatike u Puli

Nastavnici

Odjel za IKT - nastavno osoblje

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Nevenka Tatković

       

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

    Email    

  izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković

    Email    

  Docent

  doc. dr. sc. Darko Etinger

    Email   17  

  doc. dr. sc. Tihomir Orehovački

    Email   17 (Preradovićeva 1), 3 (Rovinjska 14)  

  doc. dr. sc. Siniša Sovilj

    Email    

  Predavač

  dr. sc. Siniša Miličić, pred.

    Email    

  Asistent

  Elena Barbieri, mag.oec.

    Email    

  Ingrid Hrga, mag.oec.

    Email    

  Nikola Tanković, dipl. ing.

    Email   R-03