Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uniline d.o.o. objavljuje natječaj za...

Uniline d.o.o. raspisuje natječaj za dodjelu 4 stipendija studentima/cama završnih godina Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz polja turizma, financija, informatike, kulture i turizma te ekonomije. Iznos stipendije je 1.250,00 kn, a razdoblje stipendiranja je od 1.10.2019. do 30.9.2020. godine.
 

Pravo na prijavu za dodjelu stipendija imaju studenti završnih godina (3. godina preddiplomskog studija ili 2. godina diplomskog studija) koji su redovni studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, i koji ispunjavanju sljedeće uvjete:

 • da su redovni studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (iz polja turizma, financija, informatike, kulture i turizma te ekonomije),
 • da ne primaju drugu stipendiju od druge pravne osobe koja obvezuje na zasnivanje radnog odnosa po završetku školovanja.

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija:

 • redovni studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli,
 • da kandidat ne prima drugu stipendiju od druge pravne osobe koja obvezuje na zasnivanje radnog odnosa po završetku školovanja,
 • upisani studij i studijski program odnosno smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Unilinea,
 • rezultati ostvareni tijekom postupka odabira stipendista kod pismene i usmene provjere znanja i vještina, 
 • procjena motivacije i interesa za rad u turističkoj agenciji Uniline,
 • aktivno znanje engleskog jezika, u govoru i pismu,
 • aktivno znanje drugog svjetskog jezika, u govoru i pismu (poželjno njemački, francuski ili talijanski jezik).

Obveze stipendista tokom razdoblja stipendiranja i po završetku stipendiranja:

 • stipendist se obvezuje redovno obavljati stručnu praksu u Uniline d.o.o. u trajanju od 300 radnih sati tokom razdoblja stipendiranja,
 • stipendist se obvezuje završiti studijsku godinu u roku (najkasnije do 30.11.2020.),
 • stipendist se obvezuje Unilineu dostaviti dokaz o redovnom završetku školovanja najkasnije do 30.11.2020.,
 • stipendist je obvezan kod potpisivanja Ugovora o stipendiranju predati jednu bjanko zadužnicu na iznos cjelogodišnje stipendije solemniziranu od strane javnog bilježnika,
 • nakon završetka školovanja, ako Uniline sukladno svojim interesima i potrebama ponudi zapošljavanje stipendistu po završetku školovanja, on je to dužan prihvatiti i ostati u radnom odnosu onoliko godina koliko je trajala stipendija (uz uvjet probnog roka),

Obveze Unilinea tokom razdoblja stipendiranja i po završetku stipendiranja:

 • isplata stipendije u iznosu od 1.250,00 kn neto mjesečno,
 • isplata svake sljedeće stipendije najkasnije do 15. u mjesecu,
 • osiguravanje mentora i opreme za neometano obavljanje stručne prakse.

NAČIN PRIJAVE:

Kandidati svoje prijave zajedno sa životopisom i motivacijskim pismom šalju na e-mail posao@uniline.hr s naznakom „Natječaj za stipendiranje“ najkasnije do 31.10.2019.

Kandidati koji zadovoljavaju kriterije za daljnji selekcijski proces će biti obaviješteni putem e-maila ili telefonom o daljnjim koracima.

Popis obavijesti