Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Natječaj za financiranje studentskih...

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sukladno članku 5. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 10. svibnja 2024. godine raspisuje Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2024. godinu.

Cilj natječaja je poticanje studenata i studentskih organizacija na provođenje većeg broja aktivnosti, doprinos u podizanju kvalitete života studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, informiranje i edukacija studenata o osnovama prijavljivanja projektnih ideja, provođenju projekata i projektnog upravljanja.

Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti provodi se sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa (https://www.unipu.hr/dokumenti/pravilnici). 

Odluku o raspodjeli financijskih sredstava donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Studentskog zbora, a iznos raspoloživih sredstava iznosi 13.272,00 eura.

Pravo sudjelovanja u natječajnom postupku imaju svi studenti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, studentske udruge ili druge organizacije studenata upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta.

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja.

Natječajna dokumentacija:

Popis obavijesti