KOMUNICIRANJE U ORGANIZACIJI:
Komuniciranje u organizaciji
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.

Odgađa se predavanje za srijedu 27. veljače 2019. iz kolegija Komuniciranje u organizaciji.

Popis obavijesti