KOMUNICIRANJE U ORGANIZACIJI:
Komuniciranje u organizaciji
Info
Ovaj predmet nije moguće upisati.

Svi ispitni rokovi za kolegij Komuniciranje u organizaciji do kraja rujna održati će se u dvorani 202 u 17.00 sati.

Popis obavijesti