O djelatniku

Romeo Šajina, mag. inf.

Zvanje: asistent

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski