Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa

U toku studija studenti će steći analitičke i konceptualne vještine i sljedeće opće ishode učenja (kompetencije):

 • Koristiti će sustavne koncepte pri razumjevanju i identificiranju problema,
 • Primjeniti će kako klasične tako i nove koncepte znanja,
 • Identificirati će i riješiti problem kritičnim prosuđivanjem,
 • Shvatiti će da IS čini organiziranu cjelinu sastavljenu od ljudi, procesa, strojne i programske opreme te podataka i informacija,
 • Demonstrirati će sposobnost rada u timovima i djelovanja na etičkim načelima struke kroz učinkovitu međusobnu komunikaciju.

Program sveučilišnog diplomskog studija Informatike osposobljava studente za izradu i provedbu rješenja koja, koristeći ICT, poboljšavaju rad organizacije. Stoga Studij predviđa stjecanje i ovih ishoda učenja:

 • Razumjevanje i modeliranje organizacijskih procesa, podataka i informacija, 
 • Prepoznavanje i implementiranje tehničkih i procesnih rješenja, 
 • Vođenje projekata i integriranje sustava,
 • Ovladati procesuiranjanjem podataka i informacija,
 • Implementirati ICT tako da pojedinci, skupine i organizacije postižu svoje postavljene ciljeve.

Nakon završetka smjera Informatika, student stječe sljedeće ishode učenja i specifične kompetencije koji mu omogućavaju:

 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih ICT i razvijanje istih (suvremene tehnike programiranja, mrežne tehnologije, mobilne aplikacije, produkcija multimedijalnih sadržaja, dinamičke web aplikacije, jezični procesori, sustavi internetskih tražilica, virtualizacija operacijskih sustava, kriptografija, baze znanja i semantički web, umjetna inteligencija i dr.), 
 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih IS i razvijanje istih (teorija i praksa razvoja poslovnih IS i dr.),
 • Implementaciju i razvoj teoretskih znanja iz informacijskih znanosti i drugih disciplina (teorija informacija, matematička logika, napredni algoritmi i strukture podataka, primjenjena statistika i dr.),
 • Stjecanje i primjena znanja u radu s ICT koje podržavaju korištenje IS u različitim područjima industrije, financija, javne uprave, obrazovanja, znanosti, istraživanja i dr. (GIS sustavi, sustavi elektroničkog učenja),
 • Razumjevanje okruženja (mikroekonomska analiza, poduzetništvo i inovacije, sociologija interneta, forenzičko računovodstvo, poslovna korespodencija na engleskom jeziku, gospodarstvo Europske unije i dr.)
 • Stjecanje i primjena znanja iz informatičkog menadžmenta.

Ishodi učenja odnosno kompetencije svršenog studenta Nastavnog smjera informatike ogledaju se u sljedećem:

 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih pedagoških disciplina i razvijanje istih u uvjetima primjene ICT (pedagoška komunikacija, opća pedagogija, suvremene kompetencije nastavnika u društvu znanja, obrazovanje posebnih skupina, psihologija učenja i poučavanja i dr.),
 • Nadograđevanje i implementacija svojih znanja iz ICT i razvijanje istih (stolno izdavaštvo, mrežne tehnologije, umjetna inteligencija, suvremene tehnike programiranja, jezični procesori, kriptografija i dr.),
 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih IS i razvijanje istih (sustavi obrazovanja na daljinu, sustavi internetskih tražilica, baze znanja i semantički web i dr.),
 • Implementaciju i razvoj teoretskih znanja iz informacijskih znanosti i drugih disciplina (teorija informacija, matematička logika, primjenjena statistika i dr.),
 • Razumjevanje zahtjeva okruženja (ekologija u obrazovanju, sociologija obrazovanja, pedagogija održivog razvoja, profesija i cjeloživotno učenje i dr.),
 • Stjecanje i primjena znanja iz menadžmenta obrazovnih organizacija (menadžment obrazovnih organizacija).

Opsežna teoretska osnova koja se stječe na ovom Studiju osposobljava studente da zauzimaju kritički pristup problemima te sposobnost prepoznavanja zahtjeva okoline u sadašnjem vremena imajući u vidu dugoročne učinke. Nakon završetka jednog ili drugog smjera student raspolaže sa znanjem i vještinama korištenja ICT za rješavanje vrlo složenih problema iz općeg poslovnog okruženja i svih razina obrazovanja.