Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Po završetku studija, prvostupnik će moći demonstrirati sljedeća znanja i vještine: 

 • poznavanje temeljnih koncepata iz područja računalnih sustava, informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i informacijskih sustava (IS)
 • napredno poznavanje nekoliko različitih programskih jezika
 • primjenjivanje različitih tipova podataka i algoritama u vlastitim programskim rješenjima
 • samostalno modeliranje, implementiranje i administriranje relacijske baze podataka 
 • projektiranje kompleksnih poslovnih informacijskih sustava
 • sposobnost opisivanja i interpretiranja procesa i principa modeliranja složenih procesa
 • poznavanje načina rada, arhitekture i administriranja komunikacijskih mreža  
 • primjenjivanje matematičkih i statističkih tehnika u rješavanju problema
 • primjenjivanje osnovnih metoda i koncepata planiranja, upravljanja i praćenja poslovanja
 • prepoznavanje interakcije između ekonomije, zahtjeva korisnika i informatičkog rješenja
 • poznavanje etičkih načela, zakonske regulative i normi koje se primjenjuju u struci
 • istraživanje stručne i znanstvene literature, pripremanje i samostalno prezentiranje stručnoj i općoj publici na hrvatskom i engleskom jeziku.