Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet informatike u Puli

Rezultati ispita održanog 08.02.2018. objavljeni su na stranicama e-učenja (novo) kolegija.

Popis obavijesti