Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet informatike u Puli

Rezultati ispita dostupni su na stranicama e-učenja (novo) kolegija.

Popis obavijesti