Rezultati ispita održanog 12. veljače 2018. objavljeni su na e-učenju kolegija. Usmeni ispit/upis ocjene održat će se u srijedu, 14. veljače 2018. od 9:00 sati, u kabinetu br. 33, Preradovićeva 1/1.

Maja Novak, pred.

Popis obavijesti