Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fakultet informatike u Puli

Pisani ispit iz kolegija Engleski jezik II od 12. veljače 2018. nije položio nitko od prijavljenih studenata.

Maja Novak, pred.

Popis obavijesti