Usmeni dio ispita i upis ocjena održat će se u petak, 5.10.2018. u 10 sati u kabinetu br. 20 (Preradovićeva 1/1).

Popis obavijesti