Pismeni dio ispita održat će se u srijedu, 12.6.2019. u 9.30 sati u informatičkom kabinetu (nova zgrada FET-a, podrum). Usmeni dio ispita održat će se istoga dana iza 14 sati. 

Moli se student koji je prijavio ispit da se javi asistentici.

Popis obavijesti