Opća pedagogija - raspored nastave za...

Prema novoj organizaciji nastave za studente nastavnog smjera informatike, nastavu iz kolegija Opća pedagogija slušat će sa studentima Programa stjecanja pedagoških kompetencija koja će se realizirati  utorkom i srijedom od 16.00-20.00 sati u predavaonici 25 na I. katu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (ul. Ronjgova 1) u sljedećim terminima: 

30. listopada i  5., 6., 12., 13., 19. i 20. studenoga (prema rasporedu u nastavku).

 

Prof. dr. sc. Nevenka Tatković

 

PROGRAM STJECANJA PEDAGOŠKIH KOMPETENCIJA

RASPORED SATI za ak. god. 2019./2020.

utorkom i srijedom: od 16.00 do 20.00

LISTOPAD 2019.  
1. i 2. listopada Opća psihologija, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
9. listopada Opća psihologija, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
15. listopada Opća psihologija, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
16. listopada Razvojna psihologija, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
22. i 23. listopada Razvojna psihologija, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
29. listopada Razvojna psihologija, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
30. listopada Pedagogija, prof. dr. sc. Nevenka Tatković
STUDENI 2019.  
5. i 6. studeni Pedagogija, prof. dr. sc. Nevenka Tatković
12. i 13. studeni Pedagogija, prof. dr. sc. Nevenka Tatković
19. i 20. studeni Pedagogija, prof. dr. sc. Nevenka Tatković
26. i 27. studeni Psihologija učenja i nastave, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
PROSINAC 2019.  
3. i 4. prosinca Psihologija učenja i nastave, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
10. i 11. prosinca Socijalna pedagogija i edukacijska rehabilitacija, Vanja Marković, asistentica
17. i 18. prosinca Socijalna pedagogija i edukacijska rehabilitacija, Vanja Marković, asistentica
SIJEČANJ 2020.  
7. i 8. siječnja Poučavanje darovite djece, doc. dr. sc. Sandra Kadum
14. i 15. siječnja Poučavanje darovite djece, doc. dr. sc. Sandra Kadum
21. i 22. siječnja Didaktika, doc. dr. sc. Marina Diković
28. i 29. siječnja Didaktika, doc. dr. sc. Marina Diković
VELJAČA 2020.  
4. i 5. veljače Didaktika, doc. dr. sc. Marina Diković
11. i 12. veljače Didaktika, doc. dr. sc. Marina Diković
18. i 19. veljače Metodike struke, doc. dr. sc. Marko Ljubešić
25. i 26. veljače Metodike struke, doc. dr. sc. Marko Ljubešić
OŽUJAK 2020.  
3. i 4. ožujka Metodike struke, doc. dr. sc. Marko Ljubešić
10. i 11. ožujka Metodike struke, doc. dr. sc. Marko Ljubešić
17. ožujka Metodike struke, doc. dr. sc. Marko Ljubešić
18. ožujka Psihologija komuniciranja, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
24. i 25. ožujka Psihologija komuniciranja, doc. dr. sc. Marlena Plavšić
31. ožujka Sociologija odgoja, dr. sc. Edgar Buršić
TRAVANJ 2020.  
1. travnja Sociologija odgoja, dr. sc. Edgar Buršić
7. travnja Sociologija odgoja, dr. sc. Edgar Buršić
8. travnja Odgoj i obrazovanje za LJP i DG, doc. dr. sc. Marina Diković
14. i 15. travnja Odgoj i obrazovanje za LJP i DG, doc. dr. sc. Marina Diković
21. i 22. travnja Medijska kultura, izv. prof. dr. sc. Kristina Riman
28. travnja Medijska kultura, izv. prof. dr. sc. Kristina Riman
29. travnja Kultura govorenja i pisanja, dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta
SVIBANJ 2020.  
5. i 6. svibnja Kultura govorenja i pisanja, dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta
12. i 13. svibnja ICT u odgoju i obrazovanju, izv. prof. dr. sc. Ivan Pogarčić
19. svibnja ICT u odgoju i obrazovanju, izv. prof. dr. sc. Ivan Pogarčić
Popis obavijesti