Predavanje 12.12.2019 neće se održati zbog spriječenosti asistentice. Slijdeće predavanje bit će 19.12. prema rasporedu, a na njemu će biti prezentacija tema seminara.

Popis obavijesti