U prijavi za mobilnost studenata za akademsku godini 2020/2021,  dokument PRIJEPIS OCJENA prihvaća se bez potpisa i pečata, sve dok se službe Sveučilišta ne vrate u normalni rad.

Popis obavijesti