Nekolicina studenata se obratila sa zamolbom za upis na kolegij radi pristupa e-učenju. No, tih studenata nemam na popisu i potrebno je da se u ponedjeljak ujutro jave ISVU službi za upis na kolegij budući da ako to ne učine nemaju pristup ispitu koji je on-line preko e-učenja.

Popis obavijesti