Obavještavaju se studenti 3. godine upisani na kolegij Upravljanje poslovnim procesima (199739) da na sustavu za e-učenje imaju detaljne informacije o načinu organizacije rada na kolegiju.

Uvodno predavanje održat će se 6.10.2020.

Vježbe 5.10.2020. se ne održavaju, već kreću sljedeći tjedan prema rasporedu.

 

Popis obavijesti