Na stranicama e-učenja postavljene su upute vezano za vježbe iz kolegija Operacijska istraživanja predviđene za petak, 9.10.2020.

Studenti koji nemaju pristup e-učenju trebaju se javiti asistentici na e-mail (inhrga(at)unipu.hr).

Popis obavijesti