Natjecanje timova studenata sastoji se od rješavanja 8-12 zadataka unutar 5 sati. Dozvoljeni programski jezici su Python, C/C++ i Java na Linux platformi. Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju, timovi će u natjecanju moći sudjelovati od kuće pod pretpostavkom da sva tri člana tima mogu koristiti samo jedno računalo za rješavanje zadataka odnosno sva se tri člana u vrijeme natjecanja moraju nalaziti na istoj lokaciji. Svi zainteresirani timovi se trebaju najkasnije do petka, 20. studenog 2020. prijaviti, tako da za svakog člana tima pošalju podatke:
- ime i prezime
- broj telefona
- e-mail
- godina rođenja
- godina početka studiranja
- naziv studija, fakultet, sveučilište
na adresu tihomir.orehovacki@unipu.hr

Da bi se natjecanje održalo na sveučilišnoj razini, na isto trebaju biti prijavljena minimalno dva tročlana tima. Tim koji ostvari najbolji rezultat će ostvariti pravo sudjelovanja na CERC natjecanju koje bi se ožujku sljedeće godine trebalo održati u Pragu. Planirani datum natjecanja je subota, 28.11.2020.

Popis obavijesti