Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2019./2020. na sljedećim kolegijima:

  1. Demonstrator za kolegij Programsko inženjerstvo , 1 student, i demonstrator za kolegij Web aplikacije , ljetni semester, 1 student.; student diplomskog studija uz uvjet položenog kolegija najmanje sa ocjenom vrlo dobar;zimski semester
  2. Demonstrator za kolegij Programiranje, uvjet druga godina preddiplomskog studija ili viša te da je kolegij položio/la najmanje sa ocjenom vrlo dobar, 1 student; demonstratora iz kolegija Programsko inženjerstvo, uvjet apsolvent ili student diplomskog studija te položen kolegij najmanje sa ocjenom vrlo dobar, 1 student.
  3. Demonstrator iz kolegija Matematika za informatičare 1, uvjet prosjek, 4.5, položen ispit iz kolegija MZI sa ocjenom odličan te upisana druga godina studija, 1 student.

Studenti koji ispunjavaju uvjete, a zainteresirani su za obavljanje poslova demonstratora pozivaju se da najkasnije do 25. listopada 2019. godine dostave svoju prijavu i životopis  na adresu elektronske pošte: fipu-ured@unipu.hr s naznakom Javni poziv – demonstratura. 

Predviđena cijena sata: 25,00 kn

Period rada: akademska godina 2019./2020. 

Nakon provedenog postupka s odabranim studentom sklopit će se Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Popis obavijesti