Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Potpisan sporazum o suradnji...

Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Marinko Škare i ravnatelj Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, Davor Kliman, prof. potpisali su sporazum o suradnju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, u svrhu uspostavljanje i razvijanje međusobne suradnje u području znanstveno-istraživačke, stručne i umjetničke djelatnosti u međusobno povezujućim područjima djelatnosti obiju ustanova tj. provođenju nastave na stručnim i sveučilišnim preddiplomskim, diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim i poslijediplomskim studijima i edukaciji studenata u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula kao nastavnoj bazi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Između ostalog sporazum uključuje međusobno povezivanje i razmjenu iskustava nastavnika u različitim zvanjima te znanstvenika izabranih u znanstvena zvanja iz istih ili srodnih područja rada i djelovanja radi poučavanja, znanstvenog i stručnog rada, razmjenu iskustava i informacija o studijskim programima, metodologiji učenja i tehnikama koje se koriste u didaktičkim procesima, sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, organizacije simpozija, konferencija i seminara, provedbu zajedničkih znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata, razmjenu rezultata rada, zajedničko korištenje opreme te stručno usavršavanje zaposlenika sporazumnih strana što je od posebnog značaja za novootvoreni studij Dizajna i audiovizualne komunikacije.

Popis obavijesti