Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni savjet

Sveučilišni savjet je tijelo koje brine o ostvarivanju djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i Statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, sukladno Statutu Sveučilišta.
Sveučilišni savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebice zakonitosti njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te radi i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članovi

Iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim zvanjima:

 1. izv. prof. art. Domeniko Briški
 2. prof. dr. sc. Ivan Jurković
 3. izv. prof. dr. sc. Ines Kovačić
 4. izv. prof. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković
 5. prof. dr. sc. Dean Učkar

Iz redova studenata:

 • Mirko Filipović

Imenovani od strane osnivača, jedinice lokalne samouprave i gospodarske komore:

 1. Elvira Krizmanić Marjanović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Grad Pula)
 2. Patricia Percan, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije
 3. Jasna Jaklin Majetić, predsjednica HGK Županijske komore Pula (HGK)
 4. Goran Mrvoš, Infosit d.o.o. Poreč, predsjednik Udruženja IT pri HGK
 5. izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet, Sveučilište Sjever (MZO)
 6. Petar Šokić, dipl. oec., MZO

Predsjednik Savjeta

 • mr. sc. Petar Šokić, MZO

Zamjenik predsjednika