Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišni savjet

Sveučilišni savjet je tijelo koje brine o ostvarivanju djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i Statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, sukladno Statutu Sveučilišta.
Sveučilišni savjet nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta, posebice zakonitosti njegova rada, racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa te radi i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članovi

Iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnim ili umjetničko-nastavnim zvanjima:

 1. Prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović
 2. Izv. prof. dr. sc. Elvi Piršl
 3. Izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško
 4. Doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

Iz redova studenata:

 • Marija Golub

Imenovani od strane osnivača, jedinice lokalne samouprave i gospodarske komore:

 1. Elvira Krizmanić Marjanović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Grad Pula)
 2. Jasna Jaklin Majetić, predsjednica HGK Županijska komora Pula (HGK)
 3. Marjana Bonaca, direktorica ljudskih potencijala u tvrtki Holcim, d.o.o. Koromačno (HGK)
 4. Doc. dr. sc. Igor Klopotan, Sveučilište Sjever, predstavnik MZO
 5. Izv. prof. dr. sc. Anica Hunjet, Sveučilište Sjever (MZO)
 6. Fabrizio Radin, Istarska županija

Predsjednica Savjeta

Zamjenica

 • Marjana Bonaca