Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje

Voditeljica Ureda za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje

Stručni suradnik za strateško planiranje i osiguranje kvalitete

Ured je:

 • ustrojbena jedinica Rektorata.
 • stručna, tehnička i administrativna potpora svim ostalim tijelima Sustava.
 • administrativno središte Sveučilišta u nacionalnoj mreži osiguravanja kvalitete.

Ustroj radnih mjesta u Uredu propisuje se Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Sveučilišta.

Djelovanje Ureda:

 • djeluje sukladno Strategiji Sustava i godišnjem planu aktivnosti. Godišnji plan aktivnosti odobravaju Glavni odbor i Senat.
 • sudjeluje u izradi svih dokumenata Sustava (smjernica, kriterija, standarda, postupaka, procedura i planova aktivnosti i sl.).
 • provodi sve postupke vezane za istraživanje percepcije kvalitete svih dionika Sveučilišta.
 • vodi jedinstvenu dokumentaciju o svim aktivnostima Sustava.
 • podnosi izvješće o svom radu Glavnom odboru i Senatu najmanje jednom godišnje.

Za rezultate svoga rada Ured je odgovoran Senatu i rektoru.

Adresa

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ured za kvalitetu
Zagrebačka 30
52100 Pula


Djelatnici Ured za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete i strateško planiranje

  Šanel Gaberšček Despić, dipl. oec.

  sanel.gaberscek.despic@unipu.hr   kabinet 25, Preradovićeva 1/1 (zgrada FET-a)   052/377-068

  Kristina Hlavati Bertoncelj, mag. oec.

  kristina.hlavati.bertoncelj@unipu.hr   Kabinet 25, Preradovićeva 1/1   377-068

  Ivona Piralić Marčeta, mag. oec.

  ivona.piralic.marceta@unipu.hr