Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Geometrija i linearna algebra

Geometrija i linearna algebra

Geometrija i linearna algebra


OSNOVNI PODACI

Šifra:

241258

ECTS:

3.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

Izvođači:

Tea Šumberac , mag. math. - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Neven Grbac - Predavanja
doc. dr. sc. Siniša Miličić - Predavanja

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 25
  • Vježbe u praktikumu 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Informatika izvanredni
Obavezni predmet - Redovni studij - Znanost o moru


TERMINI KONZULTACIJA