Kontakti

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike

Adresa

Telefon

Fax

  • +385 (52) 377 503

E-mail

Dekan

Prodekan za nastavu i studente

Tajnica fakulteta

Stručne službe

Gdje se nalazimo?