Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Projekt EDIH Adria

Službeno web sjedište: https://edihadria.eu/

Sažetak projekta
 

EDIH Adria je konzorcij stručnjaka za umjetnu inteligenciju, računalstvo visokih performansi, razvoj i primjenu digitalnih tehnologija i dio je Mreže europskih digitalnih centara za inovacije (European Digital Innovation Hubs Network) koju čini preko 150 centara širom Europe. Specijaliziran je za digitalnu transformaciju u područjima zdravlja i kvalitete življenja; prometa i mobilnosti te energije i održivog razvoja.

Proračun projekta: 2.644.874,15 €

Financirano  iz  Programa  Digitalna  Europa  2021.  –  2027.:  50%  ukupnog  proračuna  projekta  temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101083838.

Financirano  iz  Nacionalnog  plana  za  oporavak  i  otpornost  2021.-2026.:  50%  ukupnog  proračuna  projekta temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti Europskih digitalnih inovacijskih centara.
 

Popis partnera
 

  • Sveučilište u Rijeci (EDIH koordinator), Trg braće Mažuranića 10, 51000, Rijeka, e-mail: edih.adria@uniri.hr
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka ul. 30, 52100, Pula
  • Infobip d.o.o., Istarska 43/A, 52215, Vodnjan
  • Step Ri - znanstveno – tehnologijski park Sveučilista u Rijeci d.o.o., Radmile Matejčić 10, 51000, Rijeka
  • Ericsson Nikola Tesla d.d., Krapinska 45, 10002, Zagreb
  • Smart RI d.o.o., Trg Svete Barbare 2, 51000, Rijeka
     

Aktivnosti
 

Predviđene aktivnosti obuhvatit će privatni i javni sektor na području Jadranske Hrvatske, uz umrežavanje i sinergijsku suradnju na području cijele Hrvatske i s ostalim EDIH-ovima u Europskoj uniji, čime će se potaknuti razvoj inovacijskog ekosustava u kojem su poduzetnici, udruge poslodavaca i potporne institucije, obrazovni sektor, te javni sektor i kreatori politika. Aktivnosti obuhvaćaju:

Testiranje prije ulaganja koje se sastoji se od Laboratorija izazova, Laboratorija za inovacije i Laboratorija za transformaciju te obuhvaća procjenu digitalne zrelosti, demonstracijske aktivnosti, procjene i simulacije za digitalnu transformaciju, podršku za integraciju i prilagodbu različitih tehnologija, testiranje i eksperimentiranje s digitalnim tehnologijama, transfer tehnologije i sl.

Digitalne vještine i osposobljavanje koje uključuju neformalne treninge, cjeloživotne programe učenja i praktične tečajeve koji su osmišljeni i usmjereni prema specifičnim potrebama korisnika.

Aktivnosti podrške digitalizaciji kako bi se mogli identificirati i odabrati relevantni kandidati za aktivnosti testiranja vještina, kao i TBI zadaci prilagoditi specifičnim potrebama svakog korisnika. Tu spadaju procjene digitalne zrelosti te digitalni inovacijski i transformacijski bootcampovi.

Podrška inovacijskom ekosustavu i umrežavanju tj. stvaranje inovacijskog ekosustava u Jadranskoj Hrvatskoj koji će informirati, motivirati, poticati i omogućiti korisniku da započne proces digitalne transformacije, i to putem suradnje s dionicima poput ostalih EDIH-ova diljem Europe, industrijskih klastera i regionalnih organizacija za podršku poslovanju, kao i kroz prijenos znanja između EDIH Adria korisnika i znanstvene zajednice.
 


Projekt je sufinanciran od strane Europske unije prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101083838 i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026.