Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Online izvanredni studiji


Prijediplomski sveučilišni studij Informatika (online)
 

Tip studija:Prijediplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti
Polje: Informacijske znanosti
Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.

Školarina: 2.000,00 EUR po godini


Diplomski sveučilišni studij Informatika (online)
 

Tip studija: Diplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti
Polje: Informacijske znanosti
Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar (magistra) informatike (mag. inf.).

Školarina: 3.000,00 EUR po godini


Diplomski sveučilišni studij Informatika - nastavni smjer (online)
 

Tip studija: Diplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske znanosti 
Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar (magistra) nastave informatike (mag. educ. inf.).
Školarina: 3.000 EUR po godini

 

 


Vodič za online izvanredne studije informatike

Opće informacije o online studiranju

Prednosti online učenja za studente

 • Platforme za e-učenje olakšavaju osobni kontakt studenata i profesora, ali ga ne zamjenjuju,
 • E-učenje omogućuje individualno stjecanje vještina potrebnih za maksimalno povećanje potencijala u digitalnom dobu,
 • E-učenje omogućuje našim studentima da učinkovitije integriraju znanja i vještine u svoje živote kroz oblik cjeloživotnog obrazovanja u usporedbi s tradicionalnim metodama,
 • E-učenje omogućuje studentima koji studiraju u drugim zemljama da imaju pristup studentskom iskustvu na Sveučilištu u Puli,
 • Svim studentima daje pravedan i jednak pristup učenju.

Iskustvo online studiranja

Studenti svoje iskustvo online studiranja započinju upisom na online studijski program na Fakultetu informatike u Puli. Uspješnim upisom kreću s online kolegijima predviđenim za prvu godinu.

Tijekom proučavanja gradiva, studenti se susreću s poteškoćama. U takvom scenariju studentima se savjetuje da se u najkraćem roku jave nositelju kolegija.

Kada se studenti osjete dovoljno sigurnim u svoje znanje o predmetu, pristupaju ispitima. Polaganjem svih ispita u određenoj godini završava se tekuća godina te se studentima savjetuje upis sljedeće godine. Završetak svih ispita u završnoj godini označava kraj online studiranja i studenti će dobiti diplomu.


Studiranje

Od studenata se očekuje da sami upravljaju svojim vremenom učenja. Nakon što odaberu određeni e-kolegij, bit će im prezentirani materijali za učenje u obliku video predavanja i materijala za čitanje. Uz materijale koje su pripremili nastavnici fakulteta, ponudit će se dodatni materijali koji upućuju na izvore znanja vezane uz online predavanja. Na kraju svakog predavanja studenti mogu rješavati kvizove za samoocjenjivanje kako bi provjerili svoje znanje iz predavanja.

U slučaju da studenti imaju problema ili poteškoća s predavanjem, savjetuje se da se što prije jave nositelju kolegija.


Prijava na online studij

Kada studenti žele upisati Online studij na Fakultetu informatike u Puli, prethodno se moraju detaljnije informirati u Chatboxu i Studentskoj referadi. Prikupljenim informacijama, studenti moraju slijediti proceduru prijave na web stranici UNIPU za online upis.

Nakon upisnog procesa, studentima će biti uručen studentski ugovor i od njih se očekuje plaćanje školarine.

Na kraju postupka upisa studenti će dobiti digitalni identitet svojih sveučilišta, vjerodajnice i upute za početak svojeg učenja.


Rješavanje problema

Tijekom studija studenti mogu naići na neke administrativne poteškoće. U tim scenarijima, studentima se savjetuje da obavijeste fakultet o poteškoćama što je prije moguće. Ovisno o danu u tjednu, studenti bi trebali dobiti odgovor s fakulteta u roku od 48 sati.

Ovisno o problemu, od studenta se može tražiti da daju neke dodatne dokumente ili informacije.


Ispiti

Nakon što studenti sami procijene da su stekli dovoljno znanja o kolegiju, od njih se očekuje polaganje ispita iz istog.

Ispiti su podijeljeni u dva segmenta. Studenti najprije polažu pismeni ili praktični ispit. Polaganje ovog ispita pokazuje visoku sposobnost rješavanja izazova u stvarnom svijetu.

Nakon pismenog ili praktičnog ispita, studenti pristupaju usmenom ispitu. Tijekom usmenog ispita studenti će pokazati visoko razumijevanje teorijskih koncepata koji podupiru praktične vještine. Aktivnosti ispita obavljaju se online putem.

 

Minimalni tehnički zahtjevi

Hardver

 • moderan PC ili Laptop (ne stariji od 5 godina)
 • pristup internetu (širokopojasni, 4 Mbit/s nizvodno, 1 Mbit/s uzvodno, neograničen podatkovni paket)
 • namjenska samostalna web kamera (vanjska npr. USB).
 • slušalice i mikrofon

Softver

 • operativni sustav: Windows 10+, macOS 11+, GNU/Linux (npr. Debian, Ubuntu)
 • web preglednik: Chrome, Firefox, Safari
 • Preglednik PDF dokumenata
 • Visual Studio Code
 • Python 3.10+, Jupyter (ili Anaconda)
 • C++ radno okruženje (LLVM, GCC)

Digitalne vještine

 • informacijska/podatkovna pismenost (ECDL osnovna razina)
 • komunikacija i suradnja
 • stvaranje digitalnog sadržaja
 • sigurnost/zaštita
 • rješavanje problema

Savjeti za uspjeh na online studiju

O čemu morate razmišljati prije nego što se odlučite za upis na online studij?

Učenje putem interneta vrlo je drugačije iskustvo i zahtijeva različite vještine od učenja u učionici licem u lice, ali online studiji jednako su važni.

Pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja:

 1. Jeste li zainteresirani za online studij?
 2. Imate li posebno mjesto gdje možete učiti?
 3. Imate li pristup računalu i internetu?
 4. Imate li dobre vještine čitanja i pisanja?
 5. Jeste li sigurni u komunikaciji usmenim i pisanim jezikom?
 6. Imate li dobre tehnološke vještine izvan društvenih medija?
 7. Imate li dobru podršku u školi i kod kuće?
 8. Imate li vremena svaki dan provesti nekoliko sati na online studiju?

 


Opće informacije o redovitom i izvanrednom studiju

 

Razlika između redovnog i izvanrednog studija

Studenti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju mogu biti redoviti ili izvanredni.

Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici, a troškovi studija im mogu biti dijelom ili u cijelosti financirani iz državnog proračuna, sukladno općim aktom sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole.

S druge strane, izvanredni studenti su, prema Zakonu, oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili neku drugu aktivnost, pa imaju posebno prilagođene termine i načine izvođenja nastave u skladu s izvedbenim planom. Troškove studija dijelom ili u cijelosti plaća sam student. Bitno je naglasiti da ne nude svi studijski programi mogućnost izvanrednog studiranja.

Iako svi studenti dijele neka opća prava, redovni studenti imaju i neka koje izvanredni nemaju. To su pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano studiranje, pravo na subvencioniranu prehranu, pravo na subvencionirani smještaj i pravo na popuste na usluge prijevoza. Iako su do nedavno samo redovni studenti mogli raditi preko student servisa, i izvanredni studenti su dobili mogućnost rada preko Studentskog servisa.

Na što paziti kod izvanrednog studija?

Izvanredni studij je neklasični studij u pravilu namijenjen ljudima koji rade ili iz drugih razloga ne mogu većinu dana posvetiti studiranju. Zbog toga izvanredni studenti ne uživaju sva prava kao redovni, a školarinu im ne plaća država, već je moraju financirati sami. Prva stvar koju morate znati u vezi izvanrednih studija da ih je, u odnosu na redovne, puno manje. Ne možete svaki smjer na svakom faksu studirati izvanredno tako da, ako planirate nešto specifično, bolje odmah provjerite postoji li uopće mogućnost.

Izvanredni studij može koštati, u pravilu, i do više tisuća eura tako da odmah se pripremite. Ako ćete studirati tri do pet godina, neki dio novca za platiti školarinu već biste trebali imati. Uzmite u obzir da tijekom tih par godina nema jeftine hrane iz menze, da si sami plaćate dopunsko osiguranje i, zbog svega, uglavnom morate raditi neki full-time posao. Tu dolazim do treće stvari koju treba imati na umu.

Bez obzira što su u pravilu namijenjeni ljudima koji rade ili se ne mogu skroz posvetiti studiranju, izvjestan dio izvanrednih studija ima obvezna predavanja, usred dana, i ni po čemu se, osim studentskih prava i plaćanja školarine, ne razlikuje od redovnog studija. Ukoliko se želite usavršiti, planirate raditi osam sati dnevno i pohađati faks, bolje provjerite je li izvanredni studij koji želite upisati ima predavanja navečer ili po danu, jesu li obvezna i kolika je šansa da se, s obzirom na to da plaćate faks, dogovorite za neke bolje uvjete.

Reference:

https://www.srednja.hr/faks/evo-koja-razlika-izmedu-redovnih-izvanrednih-studenata/

https://www.srednja.hr/faks/upisujete-faks-i-dvoumite-se-redovni-ili-izvanredni-studij/

 

 

Online izvanredni studijski programi Fakulteta informatike u Puli

 

Fakultet informatike u Puli (FIPU) kao sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (UNIPU) zaprimila je 2. studenoga 2022. godine zaključak Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj i Ministarstva znanosti i obrazovanja kojim se odobrava izvođenje online izvanrednog sveučilišnog studija Informatika na hrvatskom jeziku.

Sveučilišni studij Informatika na FIPU time postaje prvi sveučilišni online studij informatike u Hrvatskoj.

Stari izvanredni studiji zamjenjuju se novim izvanrednim online studijima Informatike.

Rezultat je to strateške odrednice UNIPU i projekta otvaranja online studija koji je na FIPU započeo 2019. godine. Kroz razvoj IT infrastrukture na Sveučilištu, implementaciju audio/video opreme u učionice, dvorane i laboratorije, uvođenje softverskih rješenja i sustava koji omogućavaju sinkronu i asinkronu nastavu postignut je cilj kreiranja izvrsnog online iskustva studiranja. Posebice se može istaknuti izgradnja moderno opremljenog audio/video studija - Green Room Studio, koji omogućava kreiranje suvremenih multimedijskih obrazovnih sadržaja, video snimanje i obradu te post produkciju video zapisa, podcast, video konferencije i slično.

Preddiplomski sveučilišni studij Informatika na hrvatskom jeziku izvodi se kroz sustav učenja na daljinu (online studij), u trajanju od tri godine, čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova.

Diplomski sveučilišni studij Informatika na hrvatskom jeziku izvodi se kroz sustav učenja na daljinu (online studij), u trajanju od dvije godine, čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova.

Zašto smo otvorili novi online izvanredni studij?

 • strateška odrednica UNIPU
 • brojni upiti studenata (sadašnjih i budućih) za otvaranjem online studija
  • problem pohađanja nastave u udaljenom mjestu
  • problem obavljanja redovitog posla u mjestu prebivanja
 • projekt e-Sveučilišta (CARNET, Srce, …)
 • uvođenje suvremenih alata za e-učenje
 • inovacije u edutech sektoru
 • transformacija visokog obrazovanja

 

Informacije o webu, servisima i sustavu za e-učenje

 

Za potrebe studiranja, FIPU koristi sljedeće web stranice, servise, sustave za e-učenje i alate za kolaboraciju i suradnju:

 • web stranica FIPU i UNIPU - za sve službene informacije
 • sustav za e-učenje Merlin - e-kolegiji FIPU
 • Slack (a moguće i Teams) - za asinkronu kolaboraciju i suradnju, obavijesti, messaging i sl.
 • Zoom (a moguće i Teams, Adobe Conncet, BBB…) - za videokonferencije
 • Studomat/ISVU sustav - za evidenciju studenata, kolegija, ispita i sl.

 

Oblici nastave - sinkrona, asinkrona

 

Kao što je već navedeno kod popisa kolegija na online izvanrednim studijima Informatike, oblici nastave su sljedeći:

 • P = predavanja (sinkrona nastava)
 • V = vježbe (sinkrona nastava)
 • A = asinkrona nastava (e-učenje)

Ako neki kolegij ima 9P - 6V - 45A što to znači?

 • 9P: osigurano je 9 sati sinkronih predavanja (u pravilu putem Zooma)
  • termini tih predavanja upisuju se u Google Calendar, Merlin ili neki drugi službeni servis
  • predavanja nisu obvezna za online studente (sami birate želite li slušati sinkrona predavanja)
  • snimke mogu ali ne moraju biti dostupne naknadno
 • 6V: osigurano je 6 sati sinkronih vježbi (putem Zooma, kao i kod predavanja)
  • termini tih vježbi upisuju se u Google Calendar, Merlin ili neki drugi službeni servis
  • vježbe nisu obvezne za online studente (sami birate želite li pohađati sinkrone vježbe)
  • snimke mogu ali ne moraju biti dostupne naknadno
 • 45A: ukupne asinkrone aktivnosti nastavnika
  • diskusije, rasprave, konzultacije na forumu ili Slack kanalima za kolaboraciju i suradnju
  • izrada dodatnih nastavnih materijala
  • pomoć studentima u svezi s izradom projekata, seminara, eseja, praktičnih zadataka, zadataka za ponavljanje i sl.
  • pomoć studentima za ostale aktivnosti koje su navedene u IPN-u (izvedbenom planu nastave)

U IPN-u su jasno naznačene planirane aktivnosti, metode učenja i poučavanja i načini vrednovanja.

Evo primjera jedne tablice iz IPN-a jednog kolegija:
 

Aktivnost Ishodi Sadržaj Sati ECTS Udio ocjene
Predavanja 1-5 1-12 60 2,0 0%
Vježbe 3-5 5-12 30 1,0 0%
Samostalni zadaci 1-5 1-12 15 0,5 10%
Projekt 3-5 5-12 15 0,5 40%
Završni ispit 1-5 1-12 60 2,0 50%
Ukupno - - 180 6,0 100%


 

Kako tumačiti elemente ove tablice?

 • Predavanja obuhvaćaju ishode 1-5, sadržajno obuhvaćaju teme od 1. do 12., ukupno je potrebno 60 sati za savladavanje aktivnosti predavanja (uključuje sinkronu nastavu, asinkronu nastavu, samostalan rad), nosi 2 ECTS boda, a ta aktivnost ne nosi nikakav udio u ocjeni.
 • Vježbe obuhvaćaju ishode 3-5, sadržajno obuhvaćaju teme od 5. do 12., ukupno je potrebno 30 sati za savladavanje aktivnosti vježbe (uključuje sinkronu nastavu, asinkronu nastavu, samostalan rad), nosi 1 ECTS bod, a ta aktivnost ne nosi nikakav udio u ocjeni.
 • Samostalni zadaci obuhvaćaju ishode 1-5, sadržajno obuhvaćaju teme od 1. do 12., ukupno je potrebno 15 sati za savladavanje aktivnosti (asinkrone aktivnosti, samostalan rad), nosi 0,5 ECTS boda, a ta aktivnost nosi 10% udjela u ocjeni.
 • Projekt obuhvaća ishode 3-5, sadržajno obuhvaćaju teme od 5. do 12., ukupno je potrebno 15 sati za savladavanje aktivnosti (asinkrone aktivnosti, samostalan rad, grupni rad), nosi 0,5 ECTS boda, a ta aktivnost nosi 40% udjela u ocjeni.
 • Završni ispit obuhvaća ishode 1-5, sadržajno obuhvaćaju teme od 1. do 12., ukupno je potrebno 60 sati za savladavanje aktivnosti (asinkrone aktivnosti, samostalan rad), nosi 2 ECTS boda, a ta aktivnost nosi 50% udjela u ocjeni.

Ukupna ocjena se izračunava sljedećom formulom:

samostalni zadaci * 0,1 + projekt * 0,4 + završni ispit * 0,5Slijedi primjer opisa aktivnosti "Predavanja" za takav kolegij:

 

Opis aktivnosti:

Obrađuju se sve teme navedene u sadržaju kolegija. Studenti su dužni pripremati se za predavanja utvrđivanjem i ponavljanjem gradiva iznijetog na prethodnim predavanjima, aktivno se uključiti u nastavni proces rješavanjem zadataka, odgovorima na postavljena pitanja, sudjelovanjem u diskusiji. Student ima pravo prisustvovanje na nastavi zamijeniti aktivnim sudjelovanjem u izvanučioničnoj nastavi (aktivnosti se utvrđuju s nositeljem).

Metode učenja i poučavanja:

 • Stjecanje znanja: gledanje video zapisa predavanja nastavnika (YouTube) [24 sata], slušanje predavanja nastavnika putem videokonferencija (Zoom) [9 sati], savladavanje nastavnih cjelina putem skripti i multimedijalnih obrazovnih objekata (GithHub, Jupyter Notebook) [16 sati]
 • Rasprava: rasprava u vezi nastavnog gradiva i projekata putem kolaboracijskih alata (Slack, Moodle forum) [7 sati]

 

Vidljivo je da na sinkrona predavanja otpada 9 sati, dok su za sve ostale aktivnosti (asinkrona nastava, samostalni i grupni rad) otpada 51 sat. Ukupno to čini 60 sati, odnosno 2 ECTS boda, kako je opisano u prethodnoj tablici.

Što sve ovo dalje znači za online studente? Možete studirati self-paced, nemate obveze prisustvovati nastavi — što ne znači da je nema i da nismo to za vas omogućili. Razlika je u tome što sinkrona nastava nije identična redovnoj nastavi. Isti kolegij na redovnom studiju ima opterećenje 30P - 30V, 30 sati predavanja i 30 sati vježbi. Ovakav pristup je uobičajen za izvanredne studije.

Sinkrona predavanja i sinkrone vježbe mogu se organizirati na sljedeći način:

 • prema silabu i izvedbenom planu nastave npr. 9P - 6V - ovo je uobičajeni (default) način izvedbe sinkrone nastave
 • 30P - 30V - za one kolegije gdje se nastava za redovni i izvanredni studij održava integrirano (nema garancije da će se izvoditi u popodnevnim satima; obično se ovakav tip nastave primjenjuje samo kada je nemoguće osigurati dediciranog nastavnika za online studij)
 • 0P - 0V - za one kolegije gdje nisu predviđeni takvi oblici nastave (npr. kolegij Stručna praksa)

 

Pohađanje sinkrone nastave

 

Sinkrona nastava izvodi se putem Zoom-a (ili nekog drug alata za videokonferencije npr. Adobe Connect, Big Blue Button) u terminima objavljenim u Google Calendar-u, Merlinu ili nekom drugom službenom servisu.

Naša zajednička avantura učenja kroz sinkrona predavanja i vježbe nosi sa sobom pregršt prilika za rast, razvoj i interakciju. Želimo stvoriti okruženje gdje se svatko osjeća dobrodošao i gdje možemo zajedno učiti u pozitivnom duhu. Evo nekoliko smjernica koje mogu pomoći u tome:

 • Fleksibilnost prisustva: Razumijemo da ponekad nećete moći prisustvovati nastavi, i to je u redu. Nastojte nas obavijestiti ako možete, ali ne brinite ako to nije moguće.
 • Pravovremenost kao poštovanje: Dolazak na vrijeme na naše susrete odražava međusobno poštovanje i omogućava nam da iskoristimo naše zajedničko vrijeme najbolje što možemo.
 • Kamere kao prozori u naš svijet: Potičemo vas da tijekom nastave imate upaljenu kameru. To nam pomaže da stvorimo osjećaj prisutnosti i zajedništva, vidimo vaše reakcije i bolje se međusobno povežemo.
 • Tehnička spremnost: Imati ispravno konfigurirane slušalice i mikrofon ključno je za fluidnu komunikaciju. To osigurava da možemo jasno čuti jedni druge i učinkovito sudjelovati u razgovoru.
 • Aktivno sudjelovanje: Ohrabrujemo vas da budete aktivni sudionici naših rasprava. Ako u određenom trenutku ne možete odgovoriti, samo nas unaprijed obavijestite.
 • Snimanje nastave: Dok snimanje naših susreta nije dopušteno kako bismo osigurali privatnost i sigurnost svih, uvijek smo otvoreni za dijeljenje materijala i resursa koji će vam pomoći u učenju.
 • Pozitivno ponašanje: Stvaramo okruženje poštovanja, inkluzivnosti i podrške. Neprimjereno ponašanje ili ometanje ne pridonosi našoj zajednici i protivi se duhu naših pravila.

Svjesni smo da se pravila mogu činiti formalnostima, no ona su tu da nas podrže u stvaranju okruženja u kojem svi možemo učiti, rasti i razvijati se u pozitivnom i poticajnom okruženju.

 

Asinkrona nastava - Merlin, Slack

 

Da bi se omogućilo studiranje vlastitim tempom - ‘self-paced’, za studente izvanrednog online studija na raspolaganju je sustav Merlin (sustav za e-učenje), Slack (za asinkrone aktivnosti komunikacije student-student/i, student-profesor/i, diskusije, rasprave i ostale oblike asinkrone komunikacije.

Kolegiji na Merlinu

Kolegij na Merlinu sadrži obrazovne objekte koji pomažu studentu u savladavanju gradiva. FIPU je pripremio Pravila i preporuke uređivanja LMS stranica predmeta.

Minimalni sadržaj za pojedini predmet:

 • Osnovne informacije o nastavnicima s kontaktima
 • Kratak opis predmeta (tweet-level)
 • Opće informacije o studentskim obvezama i rasporedu
 • dokument prihvaćenog izvedbenog plana predmeta
 • Sadržaj predmeta
 • Ishodi učenja
 • Upute o polaganju predmeta
 • Raspis po temama/poglavljima/predavanjima/jedinicama
 • Poveznice na snimljena predavanja/vježbe
 • Poveznice na materijale (barem jedno od)
 • Literaturu
 • Vanjski video materijali
 • Drugi vanjski materijali
 • Primjeri testova
 • Neki oblici samoprocjene (online, zbirka s rješenjima…)
 • Link na Slack / svaki third-party resurs/app koji se koristi (repozitorije)

Poštujući vremensku komponentu pripreme sveobuhvatnog e-kolegija uz usvojeno kontinuirano unapređenje studija na FIPU moguće je pojedino manje odstupanje od navedenih minimalnih sadržaja e-kolegija. Nastavnik je dužan pružiti navedene informacije i sadržaje u nekom drugom obliku, ukoliko e-kolegij nije na minimalnoj razini spremnosti. Prema posljednjoj procjeni spremnosti e-kolegija na FIPU, >90% kolegija zadovoljava minimalne kriterije. Istovremeno >10% kolegija nudi iznimno naprednu razinu spremnosti e-kolegija, poglavito kolegiji koji se odnose na učenje/primjenu suvremenih tehnologija.

Kvaliteta studija ispituje se i osigurava se djelovanjem Odbora za kvalitetu FIPU, Glavnog odbora za kvalitetu UNIPU, Ureda za strateško planiranje i osiguranje kvalitete UNIPU.

Primjer jedne nastavne teme/cjeline na Merlinu:

 

Primjer tematske cjeline

 

 

Za više informacija nam se možete javiti:

Fakultet informatike u Puli,
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula,
Telefon: +385/52-377-011
Mail: fipu-ured@unipu.hr