Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Online studiji


Prijediplomski sveučilišni studij Informatika (online)
 

Tip studija:Prijediplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti
Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.

Školarina: 2.000,00 EUR po godini


Diplomski sveučilišni studij Informatika (online)
 

Tip studija: Diplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti
Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar (magistra) informatike (mag. inf.).

Školarina: 3.000,00 EUR po godini


Diplomski sveučilišni studij Informatika - nastavni smjer (online)
 

Tip studija: Diplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti 
Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar (magistra) nastave informatike (mag. educ. inf.).
Školarina: 3.000 EUR po godini

 

 

Prednosti online učenja za studente

 • Platforme za e-učenje olakšavaju osobni kontakt studenata i profesora, ali ga ne zamjenjuju,
 • E-učenje omogućuje individualno stjecanje vještina potrebnih za maksimalno povećanje potencijala u digitalnom dobu,
 • E-učenje omogućuje našim studentima da učinkovitije integriraju znanja i vještine u svoje živote kroz oblik cjeloživotnog obrazovanja u usporedbi s tradicionalnim metodama,
 • E-učenje omogućuje studentima koji studiraju u drugim zemljama da imaju pristup studentskom iskustvu na Sveučilištu u Puli,
 • Svim studentima daje pravedan i jednak pristup učenju.

Iskustvo online studiranja

Studenti svoje iskustvo online studiranja započinju upisom na online studijski program na Fakultetu informatike u Puli. Uspješnim upisom kreću s online kolegijima predviđenim za prvu godinu.

Tijekom proučavanja gradiva, studenti se susreću s poteškoćama. U takvom scenariju studentima se savjetuje da se u najkraćem roku jave nositelju kolegija.

Kada se studenti osjete dovoljno sigurnim u svoje znanje o predmetu, pristupaju ispitima. Polaganjem svih ispita u određenoj godini završava se tekuća godina te se studentima savjetuje upis sljedeće godine. Završetak svih ispita u završnoj godini označava kraj online studiranja i studenti će dobiti diplomu.


Studiranje

Od studenata se očekuje da sami upravljaju svojim vremenom učenja. Nakon što odaberu određeni e-kolegij, bit će im prezentirani materijali za učenje u obliku video predavanja i materijala za čitanje. Uz materijale koje su pripremili nastavnici fakulteta, ponudit će se dodatni materijali koji upućuju na izvore znanja vezane uz online predavanja. Na kraju svakog predavanja studenti mogu rješavati kvizove za samoocjenjivanje kako bi provjerili svoje znanje iz predavanja.

U slučaju da studenti imaju problema ili poteškoća s predavanjem, savjetuje se da se što prije jave nositelju kolegija.


Prijava na online studij

Kada studenti žele upisati Online studij na Fakultetu informatike u Puli, prethodno se moraju detaljnije informirati u Chatboxu i Studentskoj referadi. Prikupljenim informacijama, studenti moraju slijediti proceduru prijave na web stranici UNIPU za online upis.

Nakon upisnog procesa, studentima će biti uručen studentski ugovor i od njih se očekuje plaćanje školarine.

Na kraju postupka upisa studenti će dobiti digitalni identitet svojih sveučilišta, vjerodajnice i upute za početak svojeg učenja.


Rješavanje problema

Tijekom studija studenti mogu naići na neke administrativne poteškoće. U tim scenarijima, studentima se savjetuje da obavijeste fakultet o poteškoćama što je prije moguće. Ovisno o danu u tjednu, studenti bi trebali dobiti odgovor s fakulteta za najviše sat vremena.

Ovisno o problemu, od studenta se može tražiti da daju neke dodatne dokumente ili informacije.


Ispiti

Nakon što studenti sami procijene da su stekli dovoljno znanja o kolegiju, od njih se očekuje polaganje ispita iz istog.

Ispiti su podijeljeni u dva segmenta. Studenti najprije polažu pismeni ili praktični ispit. Polaganje ovog ispita pokazuje visoku sposobnost rješavanja izazova u stvarnom svijetu.

Nakon pismenog ili praktičnog ispita, studenti pristupaju usmenom ispitu. Tijekom usmenog ispita studenti će pokazati visoko razumijevanje teorijskih koncepata koji podupiru praktične vještine. Aktivnosti ispita obavljaju se online putem.

 

Minimalni tehnički zahtjevi

Hardver

 • moderan PC ili Laptop (ne stariji od 5 godina)
 • pristup internetu (širokopojasni, 4 Mbit/s nizvodno, 1 Mbit/s uzvodno, neograničen podatkovni paket)
 • namjenska samostalna web kamera (vanjska npr. USB).
 • slušalice i mikrofon

Softver

 • operativni sustav: Windows 10+, macOS 11+, GNU/Linux (npr. Debian, Ubuntu)
 • web preglednik: Chrome, Firefox, Safari
 • Preglednik PDF dokumenata
 • Visual Studio Code
 • Python 3.10+, Jupyter (ili Anaconda)
 • C++ radno okruženje (LLVM, GCC)

Digitalne vještine

 • informacijska/podatkovna pismenost (ECDL osnovna razina)
 • komunikacija i suradnja
 • stvaranje digitalnog sadržaja
 • sigurnost/zaštita
 • rješavanje problema

Savjeti za uspjeh na online studiju

O čemu morate razmišljati prije nego što se odlučite za upis na online studij?

Učenje putem interneta vrlo je drugačije iskustvo i zahtijeva različite vještine od učenja u učionici licem u lice, ali online studiji jednako su važni.

Pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja:

 1. Jeste li zainteresirani za online studij?
 2. Imate li posebno mjesto gdje možete učiti?
 3. Imate li pristup računalu i internetu?
 4. Imate li dobre vještine čitanja i pisanja?
 5. Jeste li sigurni u komunikaciji usmenim i pisanim jezikom?
 6. Imate li dobre tehnološke vještine izvan društvenih medija?
 7. Imate li dobru podršku u školi i kod kuće?
 8. Imate li vremena svaki dan provesti nekoliko sati na online studiju?

Za više informacija nam se možete javiti:

Fakultet informatike u Puli,
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula,
Telefon: +385/52-377-011
Mail: fipu-ured@unipu.hr