Diplomski sveučilišni studij Informatika

Cilj sveučilišnog diplomskog studija informatike je da obrazuje a) vrsne stručnjake iz raznih informatičkih disciplina (smjer Informatika) i b) vrsne stručnjake za prijenos informatičkih znanja (nastavni smjer Informatika), produbljujući i proširujući teoretska i praktična znanja s preddiplomskog studija uz dobro razumijevanje poslovnog svijeta koji primjenjuje IKT rješenja radi povećanja djelotvornosti suvremene organizacije.

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Informatika 
Smjerovi: Informatika i Nastavni smjer Informatika
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti 

Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar (magistra) informatike (mag. inf.) ili magistar (magistra) nastave informatike (mag. educ. inf.).
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli, Rovinjska 14, 52100 Pula

Ishodi učenja

Uvjeti upisa

Nakon završetka studija
Opsežna teoretska osnova koja se stječe na ovom Studiju osposobljava studente da zauzimaju kritički pristup problemima te sposobnost prepoznavanja zahtjeva okoline u sadašnjem vremenu, imajući u vidu dugoročne učinke. Nakon završetka jednog ili drugog smjera, student raspolaže sa znanjem i vještinama korištenja IKT za rješavanje vrlo složenih problema te može:

  • Nastaviti školovanje na ovakvom ili sličnom poslijediplomskom doktorskom ili specijalističkom studiju u zemlji ili inozemstvu i
  • Bez teškoća se uključiti u rad poslovnih organizacija kao punopravni član kolektiva koji je u stanju preuzeti zadatke visoke složenosti.

Popis kolegija


Informatika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Matematička logika i teorija skupova (147978)
Boljunčić, V.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Mrežne tehnologije (147976)
Radovan, M.; Fonović, D.
1,0,0
75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Primjenjena statistika (147972)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
6.0 Suvremene tehnike programiranja (147973)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Digitalni marketing (160285)
Floričić, T.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Ekonometrija (147987)
Belullo, A.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Mikroekonomska analiza (147985)
Tomić, D.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Poduzetništvo i inovacije (147986)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Računalna grafika (169824)
Maričić, S.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mobilne aplikacije (147989)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (147990)
Babić, S.
- 75
(30P+45A )
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (147988)
Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+45A )
2 INFO
6.0 Virtualizacija operacijskih sustava (147992)
Boljunčić, V.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (160287)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (147995)
Zenzerović, R.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
6.0 Internet stvari (169765)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Poslovna komunikacija na engleskom jeziku (147996)
Kostić Bobanović, M.
1,1,1
75
(30P+45A )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informacijski management (160288)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Izrada informatičkih projekata (160291)
Sovilj, S.
1,1,0
75
(75A )
3 INFO
6.0 Kriptografija (186388)
Boljunčić, V.; Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(45P+15A )
3 INFO
6.0 Napredni algoritmi i strukture podataka (169825)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. semestar Informatika diplomski
=> Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze znanja i semantički web (160292)
Sovilj, S.
- 75
(30P+45A )
3 INFO
6.0 Blockchain aplikacije (186399)
Sovilj, S.
1,1,1
60
(30P+30A )
3 INFO
6.0 Geoinformacijski sustavi (160294)
Pogarčić, I.
1,1,0
75
(30P+45A )
3 INFO
6.0 Management ljudskih potencijala (160295)
Juraković, L.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (160322)
- 375
(375S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Matematička logika i teorija skupova (147978)
Boljunčić, V.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Mrežne tehnologije (147976)
Radovan, M.; Fonović, D.
1,0,0
75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Primjenjena statistika (147972)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
6.0 Suvremene tehnike programiranja (147973)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Digitalni marketing (160285)
Floričić, T.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Ekonometrija (147987)
Belullo, A.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Mikroekonomska analiza (147985)
Tomić, D.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Poduzetništvo i inovacije (147986)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Računalna grafika (169824)
Maričić, S.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mobilne aplikacije (147989)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (147990)
Babić, S.
- 75
(30P+45A )
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (147988)
Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+45A )
2 INFO
6.0 Virtualizacija operacijskih sustava (147992)
Boljunčić, V.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (160287)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (147995)
Zenzerović, R.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
6.0 Internet stvari (169765)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Poslovna komunikacija na engleskom jeziku (147996)
Kostić Bobanović, M.
1,1,1
75
(30P+45A )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informacijski management (160288)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Izrada informatičkih projekata (160291)
Sovilj, S.
1,1,0
75
(75A )
3 INFO
6.0 Kriptografija (186388)
Boljunčić, V.; Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(45P+15A )
3 INFO
6.0 Napredni algoritmi i strukture podataka (169825)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. semestar Informatika diplomski
=> Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze znanja i semantički web (160292)
Sovilj, S.
- 75
(30P+45A )
3 INFO
6.0 Blockchain aplikacije (186399)
Sovilj, S.
1,1,1
60
(30P+30A )
3 INFO
6.0 Geoinformacijski sustavi (160294)
Pogarčić, I.
1,1,0
75
(30P+45A )
3 INFO
6.0 Management ljudskih potencijala (160295)
Juraković, L.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (160322)
- 375
(375S )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Nastavni smjer informatike
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (148023)
Diković, M.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Obrazovanje posebnih skupina (148022)
Radetić-Paić, M.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (148020)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Suvremene tehnike programiranja (147973)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Pedagogija održivog razvoja (148026)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Psihologija učenja i poučavanja (148024)
Špelić, A.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (160287)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
2 INFO
6.0 Metodika nastave informatike (148025)
Tatković, N.
- 75
(30P+45A )
2 INFO
6.0 Pedagoška komunikacija (148021)
Tatković, N.; Juraković, L.
- 75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (148027)
Babić, S.
- 75
(30P+45A )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Internet stvari (169765)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Mobilne aplikacije (147989)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatički menadžment (169772)
Sinković, G.; Etinger, D.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Metodologija pedagoškog istraživanja (160321)
Juraković, L.
- 75
(30P+45A )
3 INFO
6.0 Psihologija grupe (160320)
Špelić, A.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Suvremene kompetencije nastavnika u društvu znanja (160319)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kriptografija (186388)
Boljunčić, V.; Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(45P+15A )
3 INFO
6.0 Računalna grafika (169824)
Maričić, S.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (160322)
- 375
(375S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (148023)
Diković, M.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Obrazovanje posebnih skupina (148022)
Radetić-Paić, M.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (148020)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Suvremene tehnike programiranja (147973)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Pedagogija održivog razvoja (148026)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Psihologija učenja i poučavanja (148024)
Špelić, A.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (160287)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
2 INFO
6.0 Metodika nastave informatike (148025)
Tatković, N.
- 75
(30P+45A )
2 INFO
6.0 Pedagoška komunikacija (148021)
Tatković, N.; Juraković, L.
- 75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (148027)
Babić, S.
- 75
(30P+45A )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Internet stvari (169765)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Mobilne aplikacije (147989)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatički menadžment (169772)
Sinković, G.; Etinger, D.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Metodologija pedagoškog istraživanja (160321)
Juraković, L.
- 75
(30P+45A )
3 INFO
6.0 Psihologija grupe (160320)
Špelić, A.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Suvremene kompetencije nastavnika u društvu znanja (160319)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kriptografija (186388)
Boljunčić, V.; Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(45P+15A )
3 INFO
6.0 Računalna grafika (169824)
Maričić, S.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (160322)
- 375
(375S )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj