Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Informatika

Cilj sveučilišnog diplomskog studija informatike je da obrazuje vrsne stručnjake iz raznih informatičkih disciplina (smjer Informatika), produbljujući i proširujući teoretska i praktična znanja s preddiplomskog studija uz dobro razumijevanje poslovnog svijeta koji primjenjuje IKT rješenja radi povećanja djelotvornosti suvremene organizacije.

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Informatika 
Smjer: Informatika
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti 

Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar (magistra) informatike (mag. inf.).
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli, Rovinjska 14, 52100 Pula

Ishodi učenja

U toku studija studenti će steći analitičke i konceptualne vještine i sljedeće opće ishode učenja (kompetencije):

 • Koristiti će sustavne koncepte pri razumjevanju i identificiranju problema,
 • Primjeniti će kako klasične tako i nove koncepte znanja,
 • Identificirati će i riješiti problem kritičnim prosuđivanjem,
 • Shvatiti će da IS čini organiziranu cjelinu sastavljenu od ljudi, procesa, strojne i programske opreme te podataka i informacija,
 • Demonstrirati će sposobnost rada u timovima i djelovanja na etičkim načelima struke kroz učinkovitu međusobnu komunikaciju.

Program sveučilišnog diplomskog studija Informatike osposobljava studente za izradu i provedbu rješenja koja, koristeći ICT, poboljšavaju rad organizacije. Stoga Studij predviđa stjecanje i ovih ishoda učenja:

 • Razumjevanje i modeliranje organizacijskih procesa, podataka i informacija, 
 • Prepoznavanje i implementiranje tehničkih i procesnih rješenja, 
 • Vođenje projekata i integriranje sustava,
 • Ovladati procesuiranjanjem podataka i informacija,
 • Implementirati ICT tako da pojedinci, skupine i organizacije postižu svoje postavljene ciljeve.

Nakon završetka smjera Informatika, student stječe sljedeće ishode učenja i specifične kompetencije koji mu omogućavaju:

 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih ICT i razvijanje istih (suvremene tehnike programiranja, mrežne tehnologije, mobilne aplikacije, produkcija multimedijalnih sadržaja, dinamičke web aplikacije, jezični procesori, sustavi internetskih tražilica, virtualizacija operacijskih sustava, kriptografija, baze znanja i semantički web, umjetna inteligencija i dr.), 
 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih IS i razvijanje istih (teorija i praksa razvoja poslovnih IS i dr.),
 • Implementaciju i razvoj teoretskih znanja iz informacijskih znanosti i drugih disciplina (teorija informacija, matematička logika, napredni algoritmi i strukture podataka, primjenjena statistika i dr.),
 • Stjecanje i primjena znanja u radu s ICT koje podržavaju korištenje IS u različitim područjima industrije, financija, javne uprave, obrazovanja, znanosti, istraživanja i dr. (GIS sustavi, sustavi elektroničkog učenja),
 • Razumjevanje okruženja (mikroekonomska analiza, poduzetništvo i inovacije, sociologija interneta, forenzičko računovodstvo, poslovna korespodencija na engleskom jeziku, gospodarstvo Europske unije i dr.)
 • Stjecanje i primjena znanja iz informatičkog menadžmenta.

Opsežna teoretska osnova koja se stječe na ovom Studiju osposobljava studente da zauzimaju kritički pristup problemima te sposobnost prepoznavanja zahtjeva okoline u sadašnjem vremena imajući u vidu dugoročne učinke. Nakon završetka jednog ili drugog smjera student raspolaže sa znanjem i vještinama korištenja ICT za rješavanje vrlo složenih problema iz općeg poslovnog okruženja i svih razina obrazovanja.

Uvjeti upisa

Pravo upisa na diplomski studij informatike imaju sljedeći kandidati: 

 1. da su završili sveučilišni ili stručni preddiplomski studij informatike na nekom od visokih učilišta u zemlji ili inozemstvu s najmanje 180 ECTS bodova; 
 2. da su završili sveučilišni ili stručni preddiplomski studij poslovne informatike ili informatičkog menadžmenta s najmanje 180 ECTS bodova; 
 3. da su završili preddiplomske ili stručne studije računarstva, ekonomije, elektrotehnike, matematike ili fizike. 

Pri odabiru prijavljenih kandidata (selekcijski postupak) uzima se u obzir uspjeh iz svih predmeta na preddiplomskom studiju.

Pristupnici koji su završili stručni ili nesrodni  sveučilišni preddiplomski studij prilikom upisa na diplomski studij moraju prije prijave diplomskog rada položiti slijedeće razlikovne predmete s preddiplomskog studija:

 •  Programiranje  
 •  Strukture podataka i algoritmi
 •  Mrežni sustavi
 •  Baze podataka 1
 •  Operacijski sustavi  
 •  Programsko inženjerstvo 

Nakon završetka studija

Opsežna teoretska osnova koja se stječe na ovom Studiju osposobljava studente da zauzimaju kritički pristup problemima te sposobnost prepoznavanja zahtjeva okoline u sadašnjem vremenu, imajući u vidu dugoročne učinke. Nakon završetka jednog ili drugog smjera, student raspolaže sa znanjem i vještinama korištenja IKT za rješavanje vrlo složenih problema te može:

 • Nastaviti školovanje na ovakvom ili sličnom poslijediplomskom doktorskom ili specijalističkom studiju u zemlji ili inozemstvu i
 • Bez teškoća se uključiti u rad poslovnih organizacija kao punopravni član kolektiva koji je u stanju preuzeti zadatke visoke složenosti.

Informatika

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Boljunčić, V.
-
60
30P+30A
1
6.0
Sovilj, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Tanković, N.
-
60
30P+30S
1
6.0
Sovilj, S.
-
60
30P+30A
1
ECTS Izborna grupa I. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Floričić, T.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Pogarčić, I.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Galinac Grbac, T.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Maričić, S.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Sinković, G.
-
0
1, 3
6.0
Etinger, D.
-
60
30P+30A
1, 3
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
2
6.0
Sovilj, S.
-
60
30P+30A
2
6.0
Sovilj, S.
-
60
30P+30A
2
6.0
Oreški, G.
-
60
30P+30A
2
ECTS Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tanković, N.; Sovilj, S.
60
30P+30A
2
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
2
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
2
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
2
6.0
Kostić-Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
60
30P+30A
2
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
2
6.0
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
Babić, S.
-
60
30P+30A
2
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
2
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
2
6.0
Pogarčić, I.
60
30P+30A
2
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
2
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
3
6.0
-
30
30A
3
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
3
6.0
Orehovački, T.
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborna grupa III. semestar Informatika diplomski
=> Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Floričić, T.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Pogarčić, I.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Galinac Grbac, T.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Maričić, S.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Sinković, G.
-
0
1, 3
6.0
Etinger, D.
-
60
30P+30A
1, 3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0
-
0
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Boljunčić, V.
-
60
30P+30A
1
6.0
Sovilj, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Tanković, N.
-
60
30P+30S
1
6.0
Sovilj, S.
-
60
30P+30A
1
ECTS Izborna grupa I. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Floričić, T.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Pogarčić, I.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Galinac Grbac, T.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Maričić, S.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Sinković, G.
-
0
1, 3
6.0
Etinger, D.
-
60
30P+30A
1, 3
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
2
6.0
Sovilj, S.
-
60
30P+30A
2
6.0
Sovilj, S.
-
60
30P+30A
2
6.0
Oreški, G.
-
60
30P+30A
2
ECTS Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Tanković, N.; Sovilj, S.
60
30P+30A
2
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
2
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
2
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
2
6.0
Kostić-Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
60
30P+30A
2
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
2
6.0
-
60
30P+15S+15PK
2
6.0
Babić, S.
-
60
30P+30A
2
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
2
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
2
6.0
Pogarčić, I.
60
30P+30A
2
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
2
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
3
6.0
-
30
30A
3
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
3
6.0
Orehovački, T.
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborna grupa III. semestar Informatika diplomski
=> Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Floričić, T.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Belullo, A.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Pogarčić, I.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Galinac Grbac, T.
60
30P+30A
1, 3
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Maričić, S.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
1, 3
6.0
Sinković, G.
-
0
1, 3
6.0
Etinger, D.
-
60
30P+30A
1, 3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0
-
0
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj