Diplomski sveučilišni studij Informatika
Informatika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Matematička logika i teorija skupova (147978)
Boljunčić, V.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Mrežne tehnologije (147976)
Radovan, M.; Fonović, D.
1,0,0
75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Primjenjena statistika (147972)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
6.0 Suvremene tehnike programiranja (147973)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Digitalni marketing (160285)
Floričić, T.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Ekonometrija (147987)
Belullo, A.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Mikroekonomska analiza (147985)
Tomić, D.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Poduzetništvo i inovacije (147986)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Računalna grafika (169824)
Maričić, S.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mobilne aplikacije (147989)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (147990)
Babić, S.
- 75
(45A+30P )
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (147988)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45A+30P )
2 INFO
6.0 Virtualizacija operacijskih sustava (147992)
Boljunčić, V.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (160287)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (147995)
Zenzerović, R.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
6.0 Internet stvari (169765)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Poslovna komunikacija na engleskom jeziku (147996)
Kostić Bobanović, M.
1,1,1
75
(45A+30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informacijski management (160288)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Izrada informatičkih projekata (160291)
Sovilj, S.
1,1,0
75
(75A )
3 INFO
6.0 Kriptografija (186388)
Boljunčić, V.; Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(15A+45P )
3 INFO
6.0 Napredni algoritmi i strukture podataka (169825)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. semestar Informatika diplomski
=> Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze znanja i semantički web (160292)
Sovilj, S.
- 75
(45A+30P )
3 INFO
6.0 Blockchain aplikacije (186399)
Sovilj, S.
1,1,1
60
(30A+30P )
3 INFO
6.0 Geoinformacijski sustavi (160294)
Pogarčić, I.
1,1,0
75
(45A+30P )
3 INFO
6.0 Management ljudskih potencijala (160295)
Juraković, L.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (160322)
- 375
(375S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Matematička logika i teorija skupova (147978)
Boljunčić, V.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Mrežne tehnologije (147976)
Radovan, M.; Fonović, D.
1,0,0
75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Primjenjena statistika (147972)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
6.0 Suvremene tehnike programiranja (147973)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Digitalni marketing (160285)
Floričić, T.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Ekonometrija (147987)
Belullo, A.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Mikroekonomska analiza (147985)
Tomić, D.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Poduzetništvo i inovacije (147986)
Šugar, V.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Računalna grafika (169824)
Maričić, S.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Mobilne aplikacije (147989)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (147990)
Babić, S.
- 75
(45A+30P )
2 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (147988)
Etinger, D.
0,0,0
75
(45A+30P )
2 INFO
6.0 Virtualizacija operacijskih sustava (147992)
Boljunčić, V.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (160287)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
2 INFO
6.0 Forenzično računovodstvo (147995)
Zenzerović, R.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
6.0 Internet stvari (169765)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Poslovna komunikacija na engleskom jeziku (147996)
Kostić Bobanović, M.
1,1,1
75
(45A+30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informacijski management (160288)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Izrada informatičkih projekata (160291)
Sovilj, S.
1,1,0
75
(75A )
3 INFO
6.0 Kriptografija (186388)
Boljunčić, V.; Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(15A+45P )
3 INFO
6.0 Napredni algoritmi i strukture podataka (169825)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. semestar Informatika diplomski
=> Izborna grupa II. semestar Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze znanja i semantički web (160292)
Sovilj, S.
- 75
(45A+30P )
3 INFO
6.0 Blockchain aplikacije (186399)
Sovilj, S.
1,1,1
60
(30A+30P )
3 INFO
6.0 Geoinformacijski sustavi (160294)
Pogarčić, I.
1,1,0
75
(45A+30P )
3 INFO
6.0 Management ljudskih potencijala (160295)
Juraković, L.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (160322)
- 375
(375S )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Nastavni smjer informatike
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (148023)
Diković, M.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Obrazovanje posebnih skupina (148022)
Radetić-Paić, M.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (148020)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Suvremene tehnike programiranja (147973)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Pedagogija održivog razvoja (148026)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Psihologija učenja i poučavanja (148024)
Špelić, A.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (160287)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
2 INFO
6.0 Metodika nastave informatike (148025)
Tatković, N.
- 75
(45A+30P )
2 INFO
6.0 Pedagoška komunikacija (148021)
Tatković, N.; Juraković, L.
- 75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (148027)
Babić, S.
- 75
(45A+30P )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Internet stvari (169765)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Mobilne aplikacije (147989)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatički menadžment (169772)
Sinković, G.; Etinger, D.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Metodologija pedagoškog istraživanja (160321)
Juraković, L.
- 75
(45A+30P )
3 INFO
6.0 Psihologija grupe (160320)
Špelić, A.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Suvremene kompetencije nastavnika u društvu znanja (160319)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kriptografija (186388)
Boljunčić, V.; Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(15A+45P )
3 INFO
6.0 Računalna grafika (169824)
Maričić, S.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (160322)
- 375
(375S )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Didaktika (148023)
Diković, M.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Obrazovanje posebnih skupina (148022)
Radetić-Paić, M.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Opća pedagogija (148020)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Suvremene tehnike programiranja (147973)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji I. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Pedagogija održivog razvoja (148026)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
6.0 Psihologija učenja i poučavanja (148024)
Špelić, A.
- 75
(30P+45S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dizajn i programiranje računalnih igara (160287)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
2 INFO
6.0 Metodika nastave informatike (148025)
Tatković, N.
- 75
(45A+30P )
2 INFO
6.0 Pedagoška komunikacija (148021)
Tatković, N.; Juraković, L.
- 75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Sustavi elektroničkog učenja (148027)
Babić, S.
- 75
(45A+30P )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborni kolegiji II. semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Internet stvari (169765)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
6.0 Mobilne aplikacije (147989)
Sovilj, S.
1,0,0
75
(30P+45S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatički menadžment (169772)
Sinković, G.; Etinger, D.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Metodologija pedagoškog istraživanja (160321)
Juraković, L.
- 75
(45A+30P )
3 INFO
6.0 Psihologija grupe (160320)
Špelić, A.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
6.0 Suvremene kompetencije nastavnika u društvu znanja (160319)
Tatković, N.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
=> Izborna grupa I. semestar Nastavni smjer Informatika diplomski
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kriptografija (186388)
Boljunčić, V.; Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(15A+45P )
3 INFO
6.0 Računalna grafika (169824)
Maričić, S.
- 75
(30P+45S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (160322)
- 375
(375S )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj