Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Oglasna ploča Fakulteta informatike u Puli

Poziv za sudjelovanje na...
Inicijativa mladih za ljudska prava poziva sve mlade da se prijave na Edukativno-aktivističku školu tranzicijske pravde “Gdje si bio/bila 2022.?” koja će se održati u Zagrebu od 8. do 10. lipnja. Sudionici/sudionice škole će imati priliku učiti o ljudskim pravima s posebnim naglaskom na razumijevanje koncepta tranzicijske pravde i steći znanja o konceptima i praksama poput politika i kulture sjećanja te umjetničkim i aktivističkim doprinosima u području odgovornog suočavanja s prošlošću. Troškove puta, smještaja i hrane snosit će organizatori.
Pošaljite rad za prvi broj naše nove...
Zbornik Studentski radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je nova interdisciplinana publikacija otvorenog tipa osmišljena kao e-izdanje koje se objavljuje jednog godišnje, a u ovisnosti u dinamici pristizanja radova postoji mogućnost i izdavanja više puta godišnje. Cilj publikacije je usmjeriti studente u znanstveno-stručni istraživački rad razvijajući time njihove profesionalne vještine i kompetencije, profesionalnost, kreativnost i odgovornost u produciranju relevantnih znanstveno-stručnih dostignuća. Osnovni motiv objavljivanja samostalnih studentskih radova, radova u koautorstvu s mentorima, nastavnicima i suradnicima iz akademske zajednice ili stručnjaka iz društvenog okruženja jest stvaranje sinergije znanstveno-nastavne izvrsnosti, istraživačkih napora i kreativnog stvaralaštva koja će potvrditi kvalitetu institucijskih procesa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Time je prepoznata mogućnost profesionalnog usavršavanja studenata, ali i daljnjeg usavršavanja znanstveno-nastavnih djelatnika hrvatske akademske zajednice.
Konačna rang lista studentica i...
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa nakon pregleda cjelokupne dokumentacije i prigovora utvrdilo je Konačnu Rang listu studentica i studenata koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć) zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa. Mole se student koji su ostvarili pravo na jednokratnu potporu da na adresu elektronske pošte helena.poropat@unipu.hr dostave ispunjeni obrazac s podacima za isplatu uz presliku kartice IBAN žiro-računa.
Raspisuju se izbori za članove...
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 6. svibnja 2022. godine donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2022./2023. Izbori za Studentski zbor održati će se dana 6. i 7. lipnja 2022. godine putem poveznice za glasovanje koja će na dan izbora biti dostupna na mrežnim stranicama. U izborima za Studentski zbor imaju pravo sudjelovati (birati i biti birani) svi studenti upisani na Sveučilište.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, u suradnji s Fachhochschule Burgenland GmbH- Eisenstadt iz Austrije, i ove godine organizira  Ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika . Ljetna škola traje 2 tjedna uz raznolik program nastave jezika, kulture, predavanja o hrvatskom i austrijskom gospodarstvu, kulturi i književnosti, interkulturalnim razlikama, učenje u tandemu, terensku nastavu, radionice te izlete i filmske večeri. Nastava jezika izvodi se na različitim razinama te se polaznici raspoređuju na temelju njihova prethodna poznavanja jezika.
Poštovani studenti, prvi kolokvij iz kolegija Matematika II održat će se 26.4.2022. s početkom u 10.00 sati on-line preko e-kolegija matematika II - Tema (zadnja)  Prvi kolokvij 26.4.2022.  Povežite se na zoom poveznicu za objašnjenja u 9.40. izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Ispit iz kolegija Matematika II te Operacijska istraživanja održat će se 19.4.2022. (a ne 18.04.2022.) izv.prof.dr.asc. Valter Boljunčić
Ispitni rok pod 15.4.2022. u ISVU sustavu održat će se u utorak, 19.4.2022. putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija), prema sljedećem rasporedu: Upravljanje poslovnim procesima, Poslovni informacijski sustavi, Modeliranje i simulacije - 10:30 sati IT Management, Umjetna inteligencija - 11:15 sati Za dodatne informacije javiti se mailom. izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
Privremena rang lista studentica i...
Povjerenstvo za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa nakon pregleda cjelokupne dokumentacije utvrdilo je Privremenu Rang listu studentica i studenata koji ostvaruju pravo na jednokratnu potporu (pomoć) zbog slabijeg socio-ekonomskog statusa. Studentice i studenti imaju pravo uputiti prigovor na Privremene rezultate natječaja putem maila ured-za-studente@unipu.hr u roku od 8 dana od dana objave Privremenih rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta.
SciFlow edukacija za studente -...
Obavještavaju se studenti o online predavanju za SciFlow platformu, koja će se održati 22. ožujka, 2022. godine u 10 sati, na engleskom jeziku. SciFlow platforma je namijenjena za pomoć studentima u pisanju završnih, diplomskih i seminarskih radova, kao i budućih doktorskih disertacija, te će uskoro postati osnovni alat za prijavu i pisanje istih, te je stoga prisustvovanje na edukaciji izrazito preporučljivo.
Natječaj za izradu idejnog grafičkog...
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ raspisuje nagradni natječaj za izradu idejnog grafičkog rješenja FET-a. Budi kreativan i osmisli vizualni identitet FET-a. Prijavi se na natječaj za izradu idejnog rješenja za promotivne materijale FET-a. Sudjelovanje na natječaju predstavlja odličnu referencu i priliku za prezentaciju vlastitih vještina u području vizualnih komunikacija. Pokaži nam što znaš! Zadatak je na kreativan i inovativan način prezentirati djelatnost Fakulteta kako bi se informiralo i zainteresiralo buduće studente za upis na Fakultet. Idejno grafičko rješenje/vizual aplicirat će se na majice i ostale promotivne materijale FET-a.
Rapisuje se Natječaj za dodjelu...
Raspisuje se Natječaj za dodjelu rektorove nagrade najuspješnijim studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2020./2021. koji su se istaknuli ostvarenim uspjehom na studiju, nastavnim i izvannastavnim aktivnostima i ostvarenim postignućima. Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice. Natječaj je otvoren do 24. ožujka 2022. godine, a prijavu na natječaj mogu podnijeti student osobno ili čelnik sastavnice uz prethodnu suglasnost studenta.
Poziv studentima na uvodno predavanje...
Umrežite se s vodećim regionalnim kompanijama i osvojite novčane nagrade! Digitalni inovacijski inkubator je online projekt namijenjen razvoju inovacijskih potencijala studenata različitih struka i njihovom angažmanu na razradi inovativnih rješenja za ključne poslovne izazove u praksi.
Poštovani temeljem novih epidemioloških mjera došlo je do promjene u rasporedu grupa za  nastavu iz kolegija Matematike II.  Nova podjela je u dvije grupe, G1 i G2. Grupu G1 čine SVI studenti studija Informatike, a grupu G2 čine SVI studenti smjera računarstvo.  Dana 8.3.2022. u predavaonici je grupa G1, a G2 prati on-line. Uvidom u potrebe prostora i epidemioloških mjere odredit će se da li će se grupe rotirati ili pak će se nastava održava u potpunosti u predavaonici za sve studente. izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Poštovani studenti – Matematika II – Informatika i računarstvo   Budući se nastava izvodi hibridno (jedna grupa u predavaonici, a ostale grupe slušaju on -line istovremeno, te se svaki tjedan ciklički mijenjaju) napravljen je sljedeći raspored:   Grupa A: Informatika: prezimena koja počinju od A do K   Grupa B: Informatika: prezimena koja počinju od L do Po   Grupa C: Informatika: prezimena koja počinju od Pr do Ž Računarstvo: prezimena koja počinju od A do G   Grupa D: Računarstvo: prezimena koja počinju od K do Ž   Dana 1.3.2022. nastavu po rasporedu u predavaonici pohađa grupa A.   Izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Natječaj za dodjelu jednokratne...
Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 2. Odluke o kriterijima za utvrđivanje slabijeg socio-ekonomskog statusa studenata koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 22. veljače 2022. godine raspisuje Natječaj za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Natječaj za dodjelu jednokratne potpore (pomoći) se provodi sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje slabijeg socio-ekonomskog statusa studenata koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Odluku o provedenom natječaju i dodjeli jednokratne potpore (pomoći) donosi rektor Sveučilišta. Iznos jednokratne potpore (pomoći) po studentu iznosi: 4.000,00 kuna. Broj jednokratnih potpora (pomoći): 25. 
Ispitni rok 18.2.2022. održat će se putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija), prema sljedećem rasporedu: Upravljanje poslovnim procesima, Poslovni informacijski sustavi, Modeliranje i simulacije - 15 sati IT Management, Umjetna inteligencija - 17 sati Za dodatne informacije javiti se mailom. Izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
Raspored usmenog dijela ispita nalazi se na stranicama kolegija Operacijska istraživanja.Usmeni dio  ispita održat će se prema danom rasporedu u utorak, 8.2.2022 te srijedu 9.2.2022. izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić 
Ispit će se održati on-line preko e-učenja, kolegij Matematika II (2020/21) na temi 23. Studenti koji će pristupiti ispitu molim da se u 9.50, 7.2.2022. uključe na zoom poveznicu (Tema 23). izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Poštovani studenti, u slučaju da ste mi poslali mail za zadatke za rok 7.2.2022., ali Vam ih nisam poslao, molim Vas da mi ponovno pošaljete mail (u slučju da je bilo nekih problema s mailom). izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Ispitni rok 4.2.2022. održat će se putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija), prema sljedećem rasporedu: Upravljanje poslovnim procesima, Poslovni informacijski sustavi, Modeliranje i simulacije - 15 sati IT Management, Umjetna inteligencija - 17 sati Za dodatne informacije javiti se mailom. Izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
Konačni rezultati natječaja za...
Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata natječaja utvrđuje konačnu rang-listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022.
Poštovani studenti,  molim studente koji su prijavili ili misle prijaviti ispit iz OI za 7.2.2022. da, ako to nisu učinili,  mailom na vbolj@unipu.hr zatraže zadatke koje je potrebno riješiti prije izlaska na usmeni dio ispita. izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Online upitnikom za studente provodi...
Dragi studenti, u svrhu dobivanja povratne informacije o kvaliteti izvođenja nastave u zimskom semestru akademske godine 2021./2022. Sveučilište provodi studentsku procjenu učinkovitosti nastavnika u poučavanju putem online anketa. Vaši odgovori i mišljenje su nam iznimno važni jer će se koristiti za planiranje korektivnih mjera i mjera napredovanja nastavnika. Anketa je anonimna, a na svoje e-mail adrese primili ste upute i poveznicu za pristupanje anketnom upitniku čije ispunjavanje traje oko 5 minuta. Kako bi analiza bila kvalitetno i pravodobno provedena, ljubazno vas molimo da svoje odgovore podnesete do 31. siječnja.
Besplatna međunarodna konferencija za...
LEAP Summit jedna je od  najvećih međunarodnih konferencija za mlade, a ove će godine u Zagrebu okupiti 2.500 delegata iz 30+ zemalja svijeta. Dvodnevna konferencija će se održati 12. i 13. svibnja u Branimir Mingle Mall - CineStar Zagreb. Fokus konferencije je na multidisciplinarni pristup  temama vezanim uz poduzetništvo, inovacije, digitalne tehnologije, održivi razvoj i EU Green Deal te startupe i razvoj karijere. Generalni partner LEAP Summita je Europska komisija, a Summit je u potpunosti  besplatan za sudjelovanje .
Rezultati dopunskih izbora za članove...
Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora dana 12. siječnja 2022. godine utvrđuje Rezultate dopunskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Izbori za pet članova Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli održani su dana 10. i 11. siječnja 2022. godine putem platforme za tajno glasovanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Privremeni rezultati natječaja za...
Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata natječaja utvrđuje privremenu rang-listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2021./2022.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom - HRT Centrom Pula, Radio Pula poziva studentice i studente Sveučilišta na audiciju za voditelje, glazbene urednike, glazbene tehničare, rad u marketingu za radijsku emisiju o studentskom životu i aktivnostima sveučilišta ”RADIO X-ICA”. Audicija će se održati dana 12. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati u HRT - Radio Pula, Dalmatinova 4, III. kat (zgrada OTP banke).
Dopunski izbori za članove...
LISTA KANDIDATA U postupku dopunskih izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrila u Puli u akademskoj godini 2021./2022. IZBORNA JEDINICA – SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE Paolo Trani, Filozofski fakultet, 1. godina diplomskog studija Marko Gabrovec, Fakultet informatike u Puli, 2. godina diplomskog studija Dino Glavić, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, 2. godina diplomskog studija
Raspisuju se dopunski izbori za...
Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 9. prosinca 2021. godine donio je Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2021./2022. Izbori za Studentski zbor će se zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19 održat dana 10. i 11. siječnja 2022. godine putem poveznice za glasovanje koja će na dan izbora biti dostupna na mrežnim stranicama.
Poziv studentima FIPU-a na zimsku...
Infineon Technologies Austria, vodeći europski proizvođač mikročipova, mikrovodiča i poluvodiča te nositelj IPCEI projekta od zajedničkog europskog interesa na području mikroelektronike, poziva hrvatske studente, startupove i mlade poduzetnike na Infineon/IPCEI:  Winter School on Cyber Security , koji će se održati online od 7. do 10. veljače 2022. godine.
Ispitni rok 3.12.2021. održat će se u 15 sati putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija). Za dodatne informacije javiti se mailom. Izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
Natječaj za dodjelu stipendija...
Natječaj traje od 1. prosinca 2021. godine . Rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je dana 1. prosinca 2021. godine raspisao Natječaj za dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2021./2022.  Student se može prijaviti na natječaj putem web obrazaca u nastavku i to u jednoj od dvije kategorije: Prva kategorija : studenti koji po prvi put upisuju prvu godinu studija na prvoj razini studija (preddiplomski studij),  https://forms.gle/GRzV2Juk6tjNgKP49 (prvi upis prve godine studija – preddiplomska razina).
Zbog pogoršane epidemiološke...
Nastavno na trend pogoršanja epidemiološke situacije i eksponencijalni trend širenja u Istarskoj županiji te postojeće znanstveno-nastavne kapacitete Sveučilišta, a u skladu s odlukom Senata ( Odluka o izvođenju nastave u akademskoj godini 2021./2022. od 9. rujna 2021. godine ) s ciljem zaštite zdravlja zaposlenika, studenata i njihovih obitelji rektor je donio Odluku o prelasku na online izvođenje nastave tijekom tjedna od 15. - 19. studenoga 2021. godine. Napominjemo da Odluka vrijedi samo za taj tjedan.
Raspored dodatne nastave za izvanredne studente će nastavnici objaviti na svojim stranicama e-učenja. To će u glavnom biti konzultativna nastava. U slučaju bilo kakvih nedoumica ili problema, javite se redom nastavnicima, voditeljima studijske godine i prodekanu za nastavu.
Sukladno  Javnom pozivu studentima FIPU-a za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022.  i pristiglim prijavama, za demonstratore su odabrani sljedeći studenti:
Preuzimanje studentskih iskaznica...
Obavještavaju se studenti da, ukoliko se nalaze na popisima od 13. ili 20. listopada, studentske iskaznice (x-ice) mogu preuzeti u prostorijama SCPU-a (stražnje dvorište Studentskog doma Pula) između 9 i 15 sati, uz predočenje osobne iskaznice. 
Preuzimanje studentskih iskaznica...
Obavještavaju se studenti da, ukoliko se nalaze na popisu u nastavku ove obavijesti, od 14. listopada,  studentske iskaznice (x-ice) mogu preuzeti u prostorijama SCPU-a (stražnje dvorište Studentskog doma Pula) između 9 i 15 sati, uz predočenje osobne iskaznice. 
Rok za prijavu je 20. listopada 2021. godine. Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. na sljedećim kolegijima:
Rektorovo obraćanje studentima za...
Stotine mladih talenata poput vas još su prije 3.000 godina upisivali prve studije i kolegije. Kako povijest pamti bilo je to u Indiji, danas Pakistanu, na sveučilištu u Takshashili koje je stoljećima slovilo kao ugledno obrazovno središte i okupljalo izabrane sretnike iz svih dijelova svijeta. U modernom dobu znanje je prividno na dlanu, mogućnost studiranja dana je svima i samim time stvara se dojam da svi mogu završiti studij, bilo koji. Međutim, riječ je o stereotipu koji je jako daleko od istine.
Poštovani studenti, temeljem epidemioloških mjera napravljena je podjela u dvije grupe, prva su studenti čija prezimena počinju s A do zaključno s L. Druga grupa studenti čija prezimena počinju s Lj do zaključno sa Ž.  Nastava se odvija u RV u Rovinjskoj ulici na način da sutra, 5.10.2021. nastavi u dvorani prisustvuje samo prva grupa, a druga grupa prati putem e-učenja, Tema predavanje 5.10.2021. putem zoom linka na toj temi. Predavanja se i snimaju.  Stoga moliom da sutra u dvoranu dođe prva grupa a druga grupa da predavanje prati putem zoom-a. Sljedeći tjedan je obrnuta situacija   izv.prof.dr.sc. Valter Boljunmčić
Fakultet informatike u Puli raspisuje Javni poziv za izbor demonstratora u akademskoj godini 2021./2022. na sljedećim kolegijima:
Orijentacijski dan održava se po već prije definiranom rasporedu. Za izvanredne studente, te studente koji nisu u mogućnosti fizički prisustvovati orijentacijskom danu biti će omogućeno praćenje programa putem YouTube platforme u stvarnom vremenu (live) na sljedećoj poveznici:  https://youtu.be/y7xcQVbxtmE . Snimka livestreama biti će također dostupna i nakon livestreama.   Prezentacije možete preuzeti na poveznici:  https://drive.google.com/drive/folders/1gPBZ2cEjcUfI4ASDD73xtHiQGCPh7-Jk?usp=sharing  
Ispitni rok 17.9.2021. održat će se putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija), prema sljedećem rasporedu: Poslovni informacijski sustavi, Modeliranje i simulacije, Upravljanje poslovnim procesima - 15 sati (Slack/Zoom) Umjetna inteligencija - 16 sati (Slack/Zoom) IT Management - 17 sati (Slack/Zoom) Za dodatne informacije javiti se mailom. Izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
Poštovani studenti, na e-kolegiju Matematika II na Temi 19 uključite se u 9.45 na Zoom link radi objašnjenja. Test je dostupan od 10.00 sati na Temi 19 (prvi dio, drugi dio te cjelokupni test). izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Ispitni rok 3.9.2021. održat će se putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija), prema sljedećem rasporedu: Poslovni informacijski sustavi, Modeliranje i simulacije, Upravljanje poslovnim procesima - 17 sati (Slack/Zoom) IT Management - 19 sati (Slack/Zoom) Umjetna inteligencija - 19 sati (Slack/Zoom) Za dodatne informacije javiti se mailom. Doc. dr. sc. Darko Etinger
Ispitni rok 2.7.2021. održat će se putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija), prema sljedećem rasporedu: Umjetna inteligencija - 13 sati (Slack/Zoom) Poslovni informacijski sustavi, Modeliranje i simulacije, Upravljanje poslovnim procesima - 15 sati (Slack/Zoom) IT Management - 17 sati (Slack/Zoom) Za dodatne informacije javiti se mailom. Doc. dr. sc. Darko Etinger
Poziv za studente: Na Ekonomskom...
Akademija je namijenjena studentima završnih godina ekonomske, pravne, elektrotehničke, informacijske i matematičke struke i srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj te inozemstvu s izraženijim preferencijama za područje financija i bankarstva.
Ispitni rok 18.6.2021. održat će se putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija), prema sljedećem rasporedu: Umjetna inteligencija - 13 sati (Slack/Zoom) Poslovni informacijski sustavi, Modeliranje i simulacije, Upravljanje poslovnim procesima - 15 sati (Slack/Zoom) IT Management - 17 sati (Slack/Zoom) Za dodatne informacije javiti se mailom. Doc. dr. sc. Darko Etinger
Poštovani studenti, pismeni dio ispita iz kolegija Matematika II (za Informatiku i Računarstvo) održat će se 14.6.2021. s početkom u 10.30. Ispit će se održati on-line preko e-učenja kolegija Matematika II. (po istom principu kao i kolokviji) tema 15. Vrijeme pisanja je 75 min za one koji pišu samo gradivo jednog kolokvija, odnosno 150 min za one koji pišu cijelo gradivo. Nadalje, sttudenti koji su oslobođeni pisanja ispita temeljem kolokvija, a žele ili upis ocjene ili samo usmeni ispit na ovom roku također moraju prijaviti ispitni rok.  Mole se studenti koji imaju namjere da na ovom roku, 14.6.2021. izađu na pismeni dio ispita (bilo jer moraju pisati ili su nezadovoljni ocjenom (u njihovom slučaju brišu se bodovi kolokvija)) da mi se jave mailom radi utvrđivanja broja studenata na pismenom dijelu ispita. izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Lista studenata koji ostvaruju pravo...
Slijedom objavljenog Javnog poziva za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz područja pogođenih potresima, a nakon razmatranja pristiglih prijava, utvrđeno je da pravo na dodjelu jednokratne financijske pomoći ostvaruju sljedeći studenti:
Poštovani studenti temeljem pisanih kolokvija uvjeti polaganja ispita su sljedeći: - za oslobađanje pismenog dijela ispita potrebno je da ste svaki od dva kolokvija riješili s barem 40 bodova u tom slučaju vrijede sljedeća pravila - aka imate od 80 do 99 bodova potrebno je pristupiti usmenom dijelu ispita - ako imate od 100 - 119 bodova ocjena je 2 - od 120 - 149 bodova ocjena je 3 - od 150 - 179 bodova ocjena je 4 - od 180 - 200 bodova ocjena je 5 U slučaju da niste zadovoljni s ocjenom možete pristupiti pismenom dijelu ispita. U tom slučaju bodovi s kolokvija se poništavaju. Za upis ocjene potrebno je da prijavite ispit preko ISVU sustava (za termin za koji se odlučite) U slučaju da neki od kolokvija niste riješili s barem 40 bodova, tada, bez obzira na ukupan broj bodova, morate pristupiti ispitu na kojem pišete dio gradiva koji niste kolokvirali (samom jedan ili oba dijela). Ocjena se nakon prolaska potrebnog dijela utvrđuje po gornjem pravilu. Napominjem  da studenti koji  žele ili upis ocjene ako se s njom slažu, ili ako trebaju izaći na usmeni, ili ako trebaju pristupiti pismenom dijelu ispita, moraju preko ISVU sustava prijaviti ispit (za rok za koji se odluče) izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Poštovani studenti  ispravak drugog kolokvija je u ponedjeljak 7.6.2021 (a ne 8.6.2021) izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Poštovani studenti,   popravni drugi kolokvij održat će se u ponedjeljak, 8.6.2021. s početkom u 10.30 sati preko e-učenja na Temi 14. Molim uključite se 10 min ranije na zoom poveznicu na temi 14.   Valter Boljunčić
Poziv za studente: prijavite se za...
Poštovane/i studentice i studenti, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, u suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, omogućit će studentima cijepljenje protiv COVID-19.
Poštovani studenti drugi kolokvij iz Matematike II (Informatika i računarstvo) održat će se u ponedjeljak 31.5.2021. putem e-učenja na stranicama kolegija, počevši od 10.30 do 12.00. (u terminu nastave) izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, a sukladno članku 5. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i studentskih programa, Studentski zbor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dana 17. svibnja 2021. godine raspisuje Natječaj za financiranje studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti za 2021. godinu.
Javni poziv za dodjelu jednokratne...
Na temelju Odluke Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od dodjeli jednokratne financijske pomoći studentima, KLASA: 003-08/21-02/31, URBROJ: 380-01-21-1 od dana 26. ožujka 2021. Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli raspisuje Javni poziv za dodjelu jednokratne financijske pomoći studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iz područja pogođenih potresima Studenti se mogu prijaviti putem sljedeće poveznice: https://forms.gle/23SJ2Ac4i9K8kDV39
Prvi kolokvij iz Matematike II održat će se u ponedjeljak, 26.4.2021. godine s početkom u 10.30 sati (u terminu predavanja) on-line putem preko e-kolegija na Temi 7. Studenti se trebaju u 10.15 spojiti na zoom poveznicu gdje će biti objašnjen postupak ispita. Sadržaj kolokvija je zaključno s cjelokupnim gradivom funkcija jedne varijable (dakle gradivo do funkcija dvije varijable) izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Poziv studentima za suradnju na...
Sveučilište traži više studenata za suradnju na projektima online upisa i digitalne referade u periodu proljeće-zima 2021. Sadržaj posla je pomoć u dizajnu i programiranje spomenutih usluga u svrhu stvaranja online studija i bit će plaćen putem studentskog ugovora. Rad će biti grupni, pod vodstvom akademskog i stručnog osoblja.
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, u suradnji s Fachhochschule Burgenland GmbH- Eisenstadt iz Austrije, i ove godine organizira  Ljetnu školu hrvatskog i njemačkog jezika . Ljetna škola traje 2 tjedna uz raznolik program nastave jezika, kulture, predavanja o hrvatskom i austrijskom gospodarstvu, kulturi i književnosti, interkulturalnim razlikama, učenje u tandemu, terensku nastavu, radionice te izlete i filmske večeri. Nastava jezika izvodi se na različitim razinama te se polaznici raspoređuju na temelju njihova prethodna poznavanja jezika.
Rapisuje se Natječaj za dodjelu...
Raspisuje se Natječaj za dodjelu rektorove nagrade najuspješnijim studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2019./2020. koji su se istaknuli ostvarenim uspjehom na studiju, nastavnim i izvannastavnim aktivnostima i ostvarenim postignućima. Rektorova nagrada dodjeljuje se po jednom studentu svake sastavnice. Natječaj je otvoren do 26. travnja 2021. godine, a prijavu na natječaj mogu podnijeti student osobno ili čelnik sastavnice uz prethodnu suglasnost studenta.
Ispitni rok 16.4.2021. održat će se putem Zoom/Slack kanala pripadajućeg kolegija (link za pristup na e-učenju kolegija), prema sljedećem rasporedu: IT Management, Umjetna inteligencija - 17 sati (Slack/Zoom) Poslovni informacijski sustavi, Modeliranje i simulacije, Upravljanje poslovnim procesima - 15 sati (Slack/Zoom) Za dodatne informacije javiti se mailom. Doc. dr. sc. Darko Etinger
Konačne rang liste dobitnika...
Na temelju članka 11. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Povjerenstvo za utvrđivanje rezultata natječaja utvrđuje konačnu rang-listu studenata i studentica koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendija izvrsnim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija u akademskoj godini 2020./2021. Konačne rang liste dobitnika stipendija 2020./2021.
Ispit iz predmeta Matematika za informatičare II / Matematika 2 (računarstvo) održat će se 12.4.2021. on-line putem e-učenja na predmetu Matematika za informatičare II (2019/20) šifra predmeta 199566 u 10.00 sati putem ispita na temi 30 Mole se studenti koji će prisustvovati ispitu da se u 9.45 na temi 30 dotičnog predmeta logiraju na BBB. izv.prof.dr.sc. Valter Boljunčić
Konačni rezultati izbora za članove...
Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za Studentski zbor dana 6. travnja 2021. godine utvrdilo je Konačne rezultate izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišta.