Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijediplomski sveučilišni studij Informatika - online

Online studij Informatike omogućava stjecanje širokog skupa znanja i vještina iz informatike, jednako kao i sposobnost njihove primjene na probleme u praksi. Za potrebe studija definirani su obvezni kolegiji u okviru kojih se studenti upoznaju s osnovnim temama iz različitih područja informacijskih znanosti i izborni koji pružaju priliku proširivanja znanja iz područja koja su zanimljiva studentu. Polaganjem obveznih kolegija stvara se temeljna baza znanja koja se potom može nadograditi izbornim kolegijima koji mogu pomoći studentu da pronađe područje specijalizacije za buduću karijeru nakon diplome. Povrh toga, studentu je na raspolaganju i obavljanje stručne prakse tj. mogućnost direktnog povezivanja s budućim poslodavcem. Završetkom prijediplomskog studija student ima izbor nastaviti diplomski studij Informatike ili mogućnost izlaska na tržište rada gdje će mu stečene kompetencije omogućiti da se uklopi i postane punopravni član suvremenih organizacija.

Tip studija: Prijediplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske znanosti 
Uvjeti upisa: Pravo natjecanja za upis na prijediplomski studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine. 

Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS. 
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike, Rovinjska 14, 52100 Pula 

Školarina: 2.000,00 EUR po godini

 

Ishodi učenja

Po završetku studija, prvostupnik će moći demonstrirati sljedeća znanja i vještine: 

 • poznavanje temeljnih koncepata iz područja računalnih sustava, informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i informacijskih sustava (IS)
 • napredno poznavanje nekoliko različitih programskih jezika
 • primjenjivanje različitih tipova podataka i algoritama u vlastitim programskim rješenjima
 • samostalno modeliranje, implementiranje i administriranje relacijske baze podataka 
 • projektiranje kompleksnih poslovnih informacijskih sustava
 • sposobnost opisivanja i interpretiranja procesa i principa modeliranja složenih procesa
 • poznavanje načina rada, arhitekture i administriranja komunikacijskih mreža  
 • primjenjivanje matematičkih i statističkih tehnika u rješavanju problema
 • primjenjivanje osnovnih metoda i koncepata planiranja, upravljanja i praćenja poslovanja
 • prepoznavanje interakcije između ekonomije, zahtjeva korisnika i informatičkog rješenja
 • poznavanje etičkih načela, zakonske regulative i normi koje se primjenjuju u struci
 • istraživanje stručne i znanstvene literature, pripremanje i samostalno prezentiranje stručnoj i općoj publici na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nakon završetka studija

Završetak prijediplomskog studija je preduvjet za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Isti predstavlja logički nastavak kojim se proširuje stečeno znanje na prijediplomskom studiju. 
Stjecanjem znanja i vještina opisanih u ishodima učenja prijediplomskog studija Informatika, student je sposoban uključiti se i preuzeti zadatke srednje složenosti u redovnom radu poslodavaca na tržištu rada.

 

Popis kolegija (izvanredni online studij)

 

P = predavanja (sinkrona nastava)

V = vježbe (sinkrona nastava)

S = seminari (sinkrona nastava)

A = asinkrona nastava (e-učenje)

 

Prijediplomski sveučilišni studij Informatika (online)
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Osnove IKT
izv. prof. dr. sc. Snježana Babić
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
9P - 6V - 45A
6.0
Multimedijalni sustavi
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
izv. prof. dr. sc. Željka Tomasović
9P - 6V - 45A
6.0
Programiranje
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
9P - 6V - 45A
4.0
Logika i diskretna matematika
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
prof. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Siniša Miličić
5P - 0V - 35A
2.0
Diferencijalni i integralni račun
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
prof. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Siniša Miličić
5P - 0V - 15A
6.0
Osnove podatkovne znanosti
doc. dr. sc. Siniša Miličić
doc. dr. sc. Ivan Lorencin
5P - 0V - 55A
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
3.0
Geometrija i linearna algebra
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
prof. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Siniša Miličić
8P - 0V - 22A
3.0
Matematička analiza
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
prof. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Siniša Miličić
7P - 0V - 23A
6.0
Baze podataka 1
doc. dr. sc. Goran Oreški
9P - 6V - 45A
6.0
Informacijski sustavi
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
9P - 6V - 45A
6.0
Operacijski sustavi
doc. dr. sc. Ivan Lorencin
izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj
9P - 6V - 45A
6.0
Programiranje u skriptnim jezicima
doc. dr. sc. Nikola Tanković
9P - 6V - 45A
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Baze podataka 2
doc. dr. sc. Goran Oreški
9P - 6V - 45A
6.0
Strukture podataka i algoritmi
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
9P - 6V - 45A
6.0
Mrežni sustavi
doc. dr. sc. Ivan Lorencin
izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj
9P - 6V - 45A
6.0
Statistika
doc. dr. sc. Siniša Miličić
9P - 6V - 45A
6.0
Izborni predmet
-
-
3. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmet I => Izabrati minimalno 1 kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Računovodstvo u virtualnom okruženju
izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare
prof. dr. sc. Robert Zenzerović
izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško
0P - 5V - 45A
6.0
Osnove ekonomije
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković
prof. dr. sc. Marinko Škare
30P - 30V
6.0
Geoinformacijski sustavi
doc. dr. sc. Goran Oreški
9P - 6V - 45A
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Objektno orijentirano programiranje
doc. dr. sc. Goran Oreški
9P - 6V - 45A
6.0
Umjetna inteligencija
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
doc. dr. sc. Ivan Lorencin
9P - 6V - 45A
6.0
Programsko inženjerstvo
doc. dr. sc. Nikola Tanković
9P - 6V - 45A
6.0
Šifre i kodovi
doc. dr. sc. Siniša Miličić
9P - 6V - 45A
6.0
Izborni predmet
 
-
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmet II => Izabrati minimalno 1 kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Sustavi temeljeni na znanju
izv. prof. dr. sc. Nicoletta Saulig
9P - 6V - 45A
6.0
Računovodstveni informacijski sustavi
izv. prof. dr.sc. Ksenija Černe
prof. dr. sc. Robert Zenzerović
9P - 6V - 45A
6.0
Teorija informacija
izv. prof. dr. sc. Nicoletta Saulig
9P - 6V - 45A
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Upravljanje poslovnim procesima
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
9P - 6V - 45A
6.0
Operacijska istraživanja
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
doc. dr. sc. Katarina Kostelić
9P - 6V - 45A
6.0
Web aplikacije
doc. dr. sc. Nikola Tanković
9P - 6V - 45A
6.0
Praktikum
doc. dr. sc. Nikola Tanković
doc. dr. sc. Siniša Miličić
20S - 40A
6.0
Izborni predmet
 
-
5. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmet III => Izabrati minimalno 1 kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Računovodstvo u virtualnom okruženju
izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare
prof. dr. sc. Robert Zenzerović
izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško
10P - 5V - 45A
6.0
Geoinformacijski sustavi
doc. dr. sc. Goran Oreški
9P - 6V - 45A
6.0
Stručna praksa
doc. dr. sc. Nikola Tanković
-
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Dizajn i programiranje računalnih igara
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
9P - 6V - 45A
6.0
Programiranje na Java virtualnom stroju
izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj
9P - 6V - 45A
6.0
Skladišta i rudarenje podataka
doc. dr. sc. Goran Oreški
9P - 6V - 45A
6.0
Završni rad
 
-
6.0
Izborni predmet
 
-
6. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmet IV => Izabrati minimalno 1 kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Sustavi temeljeni na znanju
izv. prof. dr. sc. Nicoletta Saulig
9P - 6V - 45A
6.0
Računovodstveni informacijski sustavi
izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
prof. dr. sc. Robert Zenzerović
9P - 6V - 45A
6.0
Teorija informacija
izv. prof. dr. sc. Nicoletta Saulig
9P - 6V - 45A