Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijediplomski sveučilišni studij Informatika - online

Online studij Informatike omogućava stjecanje širokog skupa znanja i vještina iz informatike, jednako kao i sposobnost njihove primjene na probleme u praksi. Za potrebe studija definirani su obvezni kolegiji u okviru kojih se studenti upoznaju s osnovnim temama iz različitih područja informacijskih znanosti i izborni koji pružaju priliku proširivanja znanja iz područja koja su zanimljiva studentu. Polaganjem obveznih kolegija stvara se temeljna baza znanja koja se potom može nadograditi izbornim kolegijima koji mogu pomoći studentu da pronađe područje specijalizacije za buduću karijeru nakon diplome. Povrh toga, studentu je na raspolaganju i obavljanje stručne prakse tj. mogućnost direktnog povezivanja s budućim poslodavcem. Završetkom prijediplomskog studija student ima izbor nastaviti diplomski studij Informatike ili mogućnost izlaska na tržište rada gdje će mu stečene kompetencije omogućiti da se uklopi i postane punopravni član suvremenih organizacija.

 

Tip studija: Prijediplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti 
Uvjeti upisa: Pravo natjecanja za upis na prijediplomski studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine. 

 

Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS. 
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike, Rovinjska 14, 52100 Pula 

Ishodi učenja

Po završetku studija, prvostupnik će moći demonstrirati sljedeća znanja i vještine: 

 • poznavanje temeljnih koncepata iz područja računalnih sustava, informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i informacijskih sustava (IS)
 • napredno poznavanje nekoliko različitih programskih jezika
 • primjenjivanje različitih tipova podataka i algoritama u vlastitim programskim rješenjima
 • samostalno modeliranje, implementiranje i administriranje relacijske baze podataka 
 • projektiranje kompleksnih poslovnih informacijskih sustava
 • sposobnost opisivanja i interpretiranja procesa i principa modeliranja složenih procesa
 • poznavanje načina rada, arhitekture i administriranja komunikacijskih mreža  
 • primjenjivanje matematičkih i statističkih tehnika u rješavanju problema
 • primjenjivanje osnovnih metoda i koncepata planiranja, upravljanja i praćenja poslovanja
 • prepoznavanje interakcije između ekonomije, zahtjeva korisnika i informatičkog rješenja
 • poznavanje etičkih načela, zakonske regulative i normi koje se primjenjuju u struci
 • istraživanje stručne i znanstvene literature, pripremanje i samostalno prezentiranje stručnoj i općoj publici na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nakon završetka studija

Završetak prijediplomskog studija je preduvjet za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Isti predstavlja logički nastavak kojim se proširuje stečeno znanje na prijediplomskom studiju. 
Stjecanjem znanja i vještina opisanih u ishodima učenja prijediplomskog studija Informatika, student je sposoban uključiti se i preuzeti zadatke srednje složenosti u redovnom radu poslodavaca na tržištu rada.

 

Popis kolegija

 

Prijediplomski sveučilišni studij Informatika - online
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Osnove IKT
doc. dr. sc. Snježana Babić
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
60
9P+6V+45A
6.0
Programiranje
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
60
9P+6V+45A
4.0
Logika i diskretna matematika
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Siniša Miličić
33
13P+20A
2.0
Diferencijalni i integralni račun
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Siniša Miličić
66
13P+20A
6.0
Osnove podatkovne znanosti
doc. dr. sc. Siniša Miličić
60
9P+6V+45A
6.0
Engleski jezik I
prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović 
Maja Novak Lađarević, pred.
60
9P+6V+45A
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
3.0
Geometrija i linearna algebra
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Siniša Miličić
60
15P+45A
3.0
Matematička analiza
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Siniša Miličić
60
15P+45A
6.0
Baze podataka I
doc. dr. sc. Goran Oreški
60
6P+9V+45A
6.0
Informacijski sustavi
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
60
6P+9V+45A
6.0
Multimedijalni sustavi
doc. dr. sc. Željka Tomasović
60
6P+9V+45A
6.0
Strukture podataka i algoritmi
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
60
6P+9V+45A
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Baze podataka II
doc. dr. sc. Goran Oreški
60
6P+9V+45A
6.0
Operacijski sustavi
prof. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
60
8P+7V+45A
6.0
Mrežni sustavi
izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj
60
15P+45A
6.0
Statistika
doc. dr. sc. Siniša Miličić
60
9P+20A
6.0
Izborni predmet
-
-
-
3. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmet I => Izabrati minimalno 1 izborni kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Arhitektura organizacije
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
60
9P+6V+45A
6.0
Informatizacija uredskog poslovanja
doc. dr. sc. Snježana Babić
60
9P+6V+45A
6.0
Računovodstvo u virtualnom okruženju
prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare
izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško
prof. dr. sc. Robert Zenzerović
izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
60
10P+5V+45A
6.0
Osnove ekonomije
izv. prof. dr. sc. Dean Sinković
prof. dr. sc. Marinko Škare
60
30P+30V
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Umjetna inteligencija
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
60
9P+6V+45A
6.0
Napredne tehnike programiranja
doc. dr. sc. Goran Oreški
60
6P+9V+45A
6.0
Programsko inženjerstvo
doc. dr. sc. Nikola Tanković
60
9P+6V+45A
6.0
Šifre i kodovi
doc. dr. sc. Siniša Miličić
60
8P+7V+45A
6.0
Izborni predmet
-
-
-
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmet II => Izabrati minimalno 1 izborni kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Kvaliteta u ICT
izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković
60
9P+6V+45A
6.0
Sustavi temeljeni na znanju
doc. dr. sc. Nicoletta Saulig
60
9P+6V+45A
6.0
Komuniciranje u organizaciji
doc. dr. sc. Linda Juraković
60
9P+6V+45A
6.0
Računovodstveni informacijski sustavi
prof. dr. sc. Robert Zenzerović
60
9P+6V+45A
6.0
Teorija informacija
doc. dr. sc. Nicoletta Saulig
60
9P+6V+45A
6.0
Upravljački informacijski sustavi
prof. dr. sc. Vanja Bevanda
60
9P+6V+45A
6.0
Digitalno poslovanje
prof. dr. sc. Vanja Bevanda
60
9P+6V+45A
6.0
Engleski jezik II
prof. dr. sc. Moira Kostić Bobanović
60
9P+6V+45A
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Upravljanje poslovnim procesima
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
60
9P+6V+45A
6.0
Operacijska istraživanja
izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić
60
15P+45A
6.0
Web aplikacije
doc. dr. sc. Nikola Tanković
60
9P+6V+45A
6.0
Interakcija čovjeka i računala
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
60
9P+6V+45A
6.0
Izborni predmet
-
-
-
5. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmet III => Izabrati minimalno 1 izborni kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Arhitektura organizacije
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
60
9P+6V+45A
6.0
Informatizacija uredskog poslovanja
doc. dr. sc. Snježana Babić
60
9P+6V+45A
6.0
Računovodstvo u virtualnom okruženju
prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare
izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško
prof. dr. sc. Robert Zenzerović
izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe
60
10P+5V+45A
6.0
Stručna praksa
doc. dr. sc. Nikola Tanković
60
9P+6V+45A
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Sustavi poslovne inteligencije
doc. dr. sc. Goran Oreški
60
6P+6V+48A
6.0
Modeliranje i simulacije
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
60
9P+6V+45A
6.0
Praktikum
doc. dr. sc. Nikola Tanković
60
60S
6.0
Završni rad
-
-
-
6.0
Izborni predmet
-
-
-
6. semestar | 3. godina
ECTS Izborni predmet IV => Izabrati minimalno 1 izborni kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Kvaliteta u ICT
izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković
60
9P+6V+45A
6.0
Sustavi temeljeni na znanju
doc. dr. sc. Nicoletta Saulig
60
9P+6V+45A
6.0
Komuniciranje u organizaciji
doc. dr. sc. Linda Juraković
60
9P+6V+45A
6.0
Računovodstveni informacijski sustavi
prof. dr. sc. Robert Zenzerović
60
9P+6V+45A
6.0
Teorija informacija
doc. dr. sc. Nicoletta Saulig
60
9P+6V+45A
6.0
Upravljački informacijski sustavi
prof. dr. sc. Vanja Bevanda
60
9P+6V+45A
6.0
Digitalno poslovanje
prof. dr. sc. Vanja Bevanda
60
9P+6V+45A