Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Diplomski sveučilišni studij Informatika - nastavni smjer - online

Cilj sveučilišnog online diplomskog studija informatike - nastavni smjer je da obrazuje vrsne stručnjake za prijenos informatičkih znanja (nastavni smjer Informatika), produbljujući i proširujući teoretska i praktična znanja s preddiplomskog studija uz dobro razumijevanje poslovnog svijeta koji primjenjuje IKT rješenja radi povećanja djelotvornosti suvremene organizacije.

Naziv studija: Diplomski sveučilišni studij Informatika 
Smjer: Nastavni smjer Informatika
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske znanosti 

Trajanje studija: Studij traje dvije (2) godine (ukupno 120 ECTS).
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: magistar (magistra) nastave informatike (mag. educ. inf.).
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike u Puli, Rovinjska 14, 52100 Pula

Školarina: 3.000,00 EUR po godini

Ishodi učenja

U toku studija studenti će steći analitičke i konceptualne vještine i sljedeće opće ishode učenja (kompetencije):

 • Koristiti će sustavne koncepte pri razumijevanju i identificiranju problema,
 • Primijeniti će kako klasične tako i nove koncepte znanja,
 • Identificirati će i riješiti problem kritičnim prosuđivanjem,
 • Shvatiti će da IS čini organiziranu cjelinu sastavljenu od ljudi, procesa, strojne i programske opreme te podataka i informacija,
 • Demonstrirati će sposobnost rada u timovima i djelovanja na etičkim načelima struke kroz učinkovitu međusobnu komunikaciju.

Program sveučilišnog diplomskog studija Informatike osposobljava studente za izradu i provedbu rješenja koja, koristeći ICT, poboljšavaju rad organizacije. Stoga Studij predviđa stjecanje i ovih ishoda učenja:

 • Razumijevanje i modeliranje organizacijskih procesa, podataka i informacija, 
 • Prepoznavanje i implementiranje tehničkih i procesnih rješenja, 
 • Vođenje projekata i integriranje sustava,
 • Ovladati procesuiranjem podataka i informacija,
 • Implementirati ICT tako da pojedinci, skupine i organizacije postižu svoje postavljene ciljeve.

Ishodi učenja odnosno kompetencije svršenog studenta Nastavnog smjera informatike ogledaju se u sljedećem:

 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih pedagoških disciplina i razvijanje istih u uvjetima primjene ICT (pedagoška komunikacija, opća pedagogija, suvremene kompetencije nastavnika u društvu znanja, obrazovanje posebnih skupina, psihologija učenja i poučavanja i dr.),
 • Nadograđivanje i implementacija svojih znanja iz ICT i razvijanje istih (stolno izdavaštvo, mrežne tehnologije, umjetna inteligencija, suvremene tehnike programiranja, jezični procesori, kriptografija i dr.),
 • Nadograđivanje i implementiranje svojih znanja iz suvremenih IS i razvijanje istih (sustavi obrazovanja na daljinu, sustavi internetskih tražilica, baze znanja i semantički web i dr.),
 • Implementaciju i razvoj teoretskih znanja iz informacijskih znanosti i drugih disciplina (teorija informacija, matematička logika, primijenjena statistika i dr.),
 • Razumijevanje zahtjeva okruženja (ekologija u obrazovanju, sociologija obrazovanja, pedagogija održivog razvoja, profesija i cjeloživotno učenje i dr.),
 • Stjecanje i primjena znanja iz menadžmenta obrazovnih organizacija (menadžment obrazovnih organizacija).

Opsežna teoretska osnova koja se stječe na ovom Studiju osposobljava studente da zauzimaju kritički pristup problemima te sposobnost prepoznavanja zahtjeva okoline u sadašnjem vremena imajući u vidu dugoročne učinke. Nakon završetka jednog ili drugog smjera student raspolaže sa znanjem i vještinama korištenja ICT za rješavanje vrlo složenih problema iz općeg poslovnog okruženja i svih razina obrazovanja.

Uvjeti upisa

Pravo upisa na diplomski studij informatike imaju sljedeći kandidati: 

 1. da su završili sveučilišni ili stručni preddiplomski studij informatike na nekom od visokih učilišta u zemlji ili inozemstvu s najmanje 180 ECTS bodova; 
 2. da su završili sveučilišni ili stručni preddiplomski studij poslovne informatike ili informatičkog menadžmenta s najmanje 180 ECTS bodova; 
 3. da su završili preddiplomske ili stručne studije računarstva, ekonomije, elektrotehnike, matematike ili fizike. 

Pri odabiru prijavljenih kandidata (selekcijski postupak) uzima se u obzir uspjeh iz svih predmeta na preddiplomskom studiju.

Pristupnici koji su završili stručni ili nesrodni  sveučilišni preddiplomski studij prilikom upisa na diplomski studij moraju prije prijave diplomskog rada položiti slijedeće razlikovne predmete s preddiplomskog studija:

 •  Programiranje  
 •  Strukture podataka i algoritmi
 •  Mrežni sustavi
 •  Baze podataka 1
 •  Operacijski sustavi  
 •  Programsko inženjerstvo 

Nakon završetka studija

Opsežna teoretska osnova koja se stječe na ovom Studiju osposobljava studente da zauzimaju kritički pristup problemima te sposobnost prepoznavanja zahtjeva okoline u sadašnjem vremenu, imajući u vidu dugoročne učinke. Nakon završetka jednog ili drugog smjera, student raspolaže sa znanjem i vještinama korištenja IKT za rješavanje vrlo složenih problema te može:

 • Nastaviti školovanje na ovakvom ili sličnom poslijediplomskom doktorskom ili specijalističkom studiju u zemlji ili inozemstvu i
 • Bez teškoća se uključiti u rad poslovnih organizacija kao punopravni član kolektiva koji je u stanju preuzeti zadatke visoke složenosti.

 

Popis kolegija (izvanredni online studij)

 

P = predavanja (sinkrona nastava)

V = vježbe (sinkrona nastava)

A = asinkrona nastava (e-učenje)

 

Diplomski sveučilišni studij Informatika  - Nastavni smjer (online)
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Digitalne kompetencije u obrazovanju
izv. prof. dr. sc. Snježana Babić
9P - 6V - 45A
6.0
Obrazovanje posebnih skupina
prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić
9P - 6V - 45A
6.0
Didaktika
izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum
9P - 6V - 45A
6.0
Pedagogija
izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum
9P - 6V - 45A
6.0
Izborni predmet 1
-
-
1. semestar | 1. godina
ECTS Izborni predmet I => Izabrati minimalno 1 kolegij Semestralno opterećenje
6.0
Upravljanje projektima
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
10P - 5V - 45A
6.0
IT Management
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
9P - 6V - 45A
6.0
Modeli računarstva
doc. dr. sc. Siniša Miličić
9P - 6V - 45A
6.0
Raspodijeljeni sustavi
doc. dr. sc. Nikola Tanković
9P - 6V - 45A
6.0
Mobilne aplikacije
izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj
9P - 6V - 45A
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
Metodika edukacije informatike 1
izv. prof. dr. sc. Snježana Babić
9P - 6V - 45A
6.0
Sustavi elektroničkog učenja
izv. prof. dr. sc. Snježana Babić
9P - 6V - 45A
6.0
Praktikum za edukatore informatike
izv. prof. dr. sc. Snježana Babić
30P - 0V - 0A
6.0
Izborni predmet 1
-
-
6.0
Izborni predmet 2
-
-
2. semestar | 1. godina
ECTS Izborni predmet II => Izabrati minimalno 2 kolegija Semestralno opterećenje
6.0
Interakcija čovjeka i računala
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
9P - 6V - 45A
6.0
Modeliranje i simulacije
izv. prof. dr. sc. Darko Etinger
9P - 6V - 45A
6.0
Blockchain aplikacije
doc. dr. sc. Nikola Tanković
9P - 6V - 45A
6.0
Neuronske mreže i duboko učenje
doc. dr. sc. Goran Oreški
9P - 6V - 45A
6.0
Analiza podataka i obrada informacija
izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj
9P - 6V - 45A
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
6.0
IT i edukacija
izv. prof. dr. sc. Snježana Babić
9P - 6V - 45A
6.0
Metodika edukacije informatike 2 s praksom
izv. prof. dr. sc. Snježana Babić
9P - 30A
6.0
Praksa edukacije informatike
izv. prof. dr. sc. Snježana Babić
30V - 10A
6.0
Izborni predmet 1
-
-
6.0
Izborni predmet 2
-
-
3. semestar | 2. godina
ECTS Izborni predmet III => Izabrati minimalno 2 kolegija Semestralno opterećenje
6.0
Funkcijsko programiranje
doc. dr. sc. Siniša Miličić
9P - 0V - 45A
6.0
Internet stvari
izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj
9P - 6V - 45A
6.0
Napredni algoritmi i strukture podataka
izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački
9P - 6V - 45A
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje
30.0
Diplomski rad
-
 
-