Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 3 (Rovinjska 14)
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Fakultet informatike u Puli
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2013.
Na sveučilištu od:2015.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

četvrtkom od 16:00 do 17:00 sati (uz prethodnu najavu)

Životopis

Rođen je 1982. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio je 1996. godine u Svetom Petru Orehovcu. Srednju školu, smjer komercijalist, završio je 2000. godine u Križevcima. Diplomirao je 17. veljače 2005. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku naobrazbu stekao je tijekom akademske godine 2005./2006. na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu (danas Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu). Doktorski rad obranio je 27. rujna 2013. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se i stručno usavršavao na brojnim radionicama u zemlji te na institucijama u Izraelu (Odjel za poslovno upravljanje Visoke škole za menadžment u Rishon LeZionu), Danskoj (Poslovna akademija Sveučilišta primijenjenih znanosti u Aarhusu), Italiji (Odjel za elektroniku, informatiku i biotehniku Tehničkog sveučilišta u Milanu), Turskoj (Sveučilište u Istanbulu), Sloveniji (Laboratorij za otvorene sustave i mreže Instituta Jožef Stefan u Ljubljani), Belgiji (Katoličko sveučilište u Leuvenu), Cipru (Odjel računalnih znanosti Ciparskog sveučilišta) i Slovačkoj (Tehničko sveučilište u Košicama). Kao voditelj projekta financiranog sredstvima HRZZ, razdoblje od travnja do srpnja 2012. godine proveo je na Odjelu računalnih i industrijskih znanosti Sveučilišta u Lleidi u Španjolskoj gdje je surađivao sa članovima istraživačke grupe za interakciju čovjeka i računala te integraciju podataka (GRIHO). Autor je 100 znanstvenih radova objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija, časopisima i knjigama te 19 stručnih radova objavljenih u zbornicima domaćih skupova. Dosad je pod njegovim mentorstvom 124 studenata obranilo završni ili diplomski rad.

RADNO ISKUSTVO

 • od 21. studenog 2019. do danas - izvanredni profesor na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2015. do 20. studenog 2019. - docent na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2013. do 30. rujna 2015. - viši asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 16. listopada 2006. do 30. rujna 2013. - asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 01. rujna 2005. do 15. listopada 2006. - učitelj informatike u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Zagrebu
 • od 01. veljače 2005. do 09. kolovoza 2005. - profesor stručnih predmeta u Graditeljskoj školi u Čakovcu
 • od 02. studenog 2004. do 31. siječnja 2005. - financijski savjetnik u Wüstenrot stambenoj štedionici u Čakovcu

FUNKCIJE

 • Član Odbora za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, od 25. travnja 2016. godine do danas
 • Predsjednik Povjerenstva za promociju Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 19. prosinca 2018. godine do danas
 • Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 27. ožujka 2017. godine do 21. prosinca 2020. godine
 • Voditelj druge studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 03. listopada 2018. godine do danas
 • Voditelj prve studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 13. ožujka 2018. godine do 02. listopada 2018. godine

IZBORI U ZVANJA

 • znanstveni savjetnik, 12. siječnja 2021. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • izvanredni profesor, 21. studenog 2019. godine, Fakultet informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • viši znanstveni suradnik, 27. rujna 2017. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • docent, 17. lipnja 2015. godine, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • znanstveni suradnik, 20. ožujka 2014. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • viši asistent, 01. listopada 2013. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • asistent, 28. rujna 2006. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

PROJEKTI

 • Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga - MISC4SC (2019-2022), izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić, uloga: istraživač
 • eLogoped - dizajn i vrednovanje sustava za online logopedske terapije (2014 - 2016), izvor financiranja: Zaklada Adris, voditeljica: dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, uloga: istraživač
 • Market Basket Virtual Student Collaboration Model (2015), izvor financiranja: Erasmus+, voditeljica: Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol., uloga: suradnik
 • Primjena tehnika automatskog programiranja i rudarenja podataka u izradi online rječnika (2015), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Danijel Radošević, uloga: istraživač
 • Dizajn i analiza organizacijskih interakcija primjenom teorije igara i naprednog programiranja - serious games i menadžment proizvodnog portfelja (2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Robert Fabac, uloga: istraživač
 • Evaluacija učinkovitosti inovativne uporabe Web 2.0 aplikacija u visokoškolskoj nastavi u odnosu na konvencionalne oblike poučavanja u učionici i online (2013 - 2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Metodologija vrednovanja kvalitete u korištenju Web 2.0 aplikacija (2012), izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, uloga: voditelj projekta
 • Portal za testiranje i promociju edukacije pomoću Web 2.0 alata (2009 - 2011), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Automatizacija postupaka projektiranja informacijskih sustava (2008 - 2013), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, uloga: istraživač
 • Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia (2007 - 2009), izvor financiranja: Tempus, voditeljica: prof. dr. sc. Blaženka Divjak, uloga: član modula International Project Management

POZVANA PREDAVANJA

 • Modeliranje strukturalnim jednadžbama tehnikom parcijalnih najmanjih kvadrata, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 17. siječnja 2020. godine
 • Pregled rezultata istraživanja iz područja empirijskog programskog inženjerstva, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 16. siječnja 2020. godine
 • Vrednovanje pragmatičnih i hedonističkih dimenzija kvalitete programskih proizvoda, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 16. siječnja 2020. godine
 • Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0, 29. studenog 2013. godine, Poslijediplomski doktorski studij "Informacijske znanosti", kolegij "Odabrana poglavlja iz instrukcijskog dizajna i mentoriranja u e-obrazovanju", Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • Web 2.0 in Programming, 28. listopada 2010. godine, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

ORGANIZACIJA RADIONICA I WEBINARA

 • Kako odabrati prikladne Web 2.0 aplikacije za e-učenje, radionica, 20. studenog 2014. godine, 16. CARNetova korisnička konferencija (CUC), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Online komunikacija i nastavne aktivnosti uz primjenu Web 2.0 alata, radionica, 18. veljače 2011. godine, CARNet E-learning akademija, Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Problemi tradicionalnog e-učenja koje je moguće riješiti uporabom Web 2.0 alata, webinar, 14. veljače 2011. godine, Centar za e-učenje, Sveučilišni računarski centar (SRCE), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Mogućnosti uporabe Web 2.0 alata u nastavi u srednjim i osnovnim školama, radionica, 23. listopada 2010. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • Teaching with Web 2.0 Tools: Evaluation, Pedagogy and Integration Solutions, radionica, 22. lipnja 2010. godine, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), Hotel Croatia, Cavtat, uloga: suorganizator i predavač
 • Uporaba Web 2.0 alata u e-obrazovanju, radionica, 28. svibnja 2010. godine, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, uloga: suorganizator i predavač
 • The use of Web 2.0 Tools in the Design and Implementation of Pedagogical Activities for e-Learning, radionica, 03. studenog 2009. godine, 2nd International Conference The Future of Information Sciences (INFuture), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 23. do 27. veljače 2009. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 08. do 12. srpnja 2008. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač

PROFESIONALNI INTERESI I ČLANSTVA

Član je sljedećih međunarodnih strukovnih udruženja:

 • Association for Computing Machinery (ACM) od 2010. godine
 • European University Information Systems E-Learning Task Force (EUNIS ELTF) od 2011. godine
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) od 2010. godine 
 • International Society for Web Engineering (ISWE) od 2011. godine

Bio je član Programskog odbora sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • International Conference on Human and Social Analytics (HUSO) 2020. godine
 • International Conference on Network Technology (ICNT) 2020. godine
 • International Conference on Software and Information Engineering
  (ICSIE) 2019. i 2020. godine
 • International Conference on Information Systems Development (ISD) 2014., 2016. i 2017. godine
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI) od 2012. do 2015. godine
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), Track on Quality in Web Engineering, 2014. godine

Vršio je dužnost voditelja tematskih cjelina sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • tematska cjelina ISD Education u sklopu 26th International Conference on Information Systems Development (ISD 2017, Larnaka, Cipar)
 • tematska cjelina General u sklopu 25th International Conference on Information Systems Development (ISD 2016, Katowice, Poljska)
 • tematska cjelina Web-based Systems Development u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Bio je voditelj sekcija sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • sekcija Cloud Computing and Software Engineering u sklopu 9th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2020, Kairo, Egipat)
 • sekcija Artificial Intelligence u sklopu 7th International Conference on Information Technology (ICIT 2015, Amman, Jordan)
 • sekcija Process Quality Improvement in Education u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Vršio je dužnost člana Organizacijskog odbora, urednika knjige sažetaka i tehničkog urednika zbornika radova 23. izdanja međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Information Systems Development (ISD 2014).

Bio je član Centra za obrazovne projekte i Odbora za promotivne aktivnosti te suradnik Centra za međunarodne projekte Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Vanjski je član Centra za kvalitetu te Laboratorija za generativno programiranje i strojno učenje Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je član Povjerenstva studentskog natjecanja FOI CORE 2009., 2010. i 2015. godine.

Na prijedlog Matičnog odbora za interdisciplinarno područje 18. ožujka 2015. godine je imenovan članom stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za izborna polja 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.06. psihologija.

Temeljem Odluke od 06. prosinca 2016. godine, imenovan je članom Stručnog povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kultorološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

RECENZIJE

Recenzirao je više od stotinu znanstvenih radova za sljedeće međunarodne znanstvene konferencije, časopise i knjige:

 • ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces
 • ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • ACM Transactions on the Web (IF 2019: 1.157)
 • Applied System Innovation
 • Behaviour & Information Technology (IF 2019: 1.781)
 • Central European Conference on Information and Intelligent Systems
 • Communications in Computer and Information Science
 • Computers & Education (IF 2019: 5.296)
 • Computer Speech & Language (IF 2019: 2.116)
 • Electronic Commerce Research and Applications (IF 2019: 3.824)
 • Expert Systems with Applications (IF 2019: 5.452)
 • Handbook of Research on Applied E-Learning in Engineering and Architecture Education
 • IEEE International Conference on Web Services
 • IETE Technical Review (IF 2019: 1.845)
 • Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science
 • International Conference on Information Systems Development
 • International Conference on Information Technology Interfaces
 • International Conference on Human and Social Analytics
 • International Conference on Software and Information Engineering
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology
 • International Journal of Human-Computer Interaction (IF 2019: 2.150)
 • International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (IF 2019: 2.561)
 • Information Sciences (IF 2019: 5.910)
 • Informing Science and IT Education Conference
 • International Scientific Conference Mate Demarin Days
 • IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction
 • JMIR mHealth and uHealth (IF 2019: 4.310)
 • Journal of Business Research (IF 2019: 4.874)
 • Journal of Information and Knowledge Management
 • Journal of Information and Organizational Sciences
 • Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
 • Journal of Systems and Software (IF 2019: 2.450)
 • Journal of Telemedicine and Telecare (IF 2019: 2.616)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues
 • Multimodal Technologies and Interaction
 • Review of Innovation and Competitiveness
 • Sensors (IF 2019: 3.275)
 • Telematics and Informatics (IF 2019: 4.139)
 • Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education
 • Universal Access in the Information Society (IF 2019: 1.815)

U svibnju 2018. godine vršio je dužnost recenzenta zbirke zadataka pod nazivom "Programiranje u programskim jezicima Python i Visual Basic" kojoj je autor dr. sc. Matija Varga.

Tijekom 2014. godine vršio je dužnost evaluatora tečaja e-učenja na projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet).

Za potrebe Centra izvrsnosti iz informatike Međimurske županije krajem 2011. godine vršio je dužnost recenzenta osnovnoškolskih nastavnih planova i programa iz informatike.  

NAGRADE I PRIZNANJA

Za svoj znanstveni, nastavni i stručni rad primio je sljedeće nagrade i priznanja:

 • Recognized reviewer for Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, Elsevier, veljača 2018.
 • Recognized reviewer for Computer Speech & Language, Elsevier, studeni 2017.
 • Outstanding Contribution in Reviewing for the Journal of Systems and Software, Elsevier, kolovoz 2016.
 • Recognized reviewer for Computers & Education, Elsevier, siječanj 2016.
 • Recognized reviewer for the Journal of Systems and Software, Elsevier, srpanj 2015.
 • Nagrada Dekana Fakulteta organizacije i informatike za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta u akademskoj godini 2012./2013.,
 • COST IC0904 TwinTide Autumn Training School: Research Methods for Human-Computer Interaction (TUTOREM 2012) Mini-Project Winner
 • The EUNIS Dørup E-learning Award 2011
 • Nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2010./2011.
 • Priznanje Dekana Fakulteta organizacije i informatike za posebno zalaganje u istraživanjima i publiciranju radova u akademskoj godini 2010./2011.
 • EUNIS Congress 2010 Commended Paper

RAD SA STUDENTIMA

U koautorstvu sa studentima preddiplomskog i diplomskog studija objavio je 17 znanstvenih radova (od kojih 11 sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova). Zajedno sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova objavio je 8 stručnih radova.

U koautorstvu sa doktorandom kojem je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju informatike koji se izvodi na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci imenovan mentorom objavio je 4 znanstvena rada.

Od akademske godine 2016./17. koordinator je provedbe natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te je dosad mentorirao ukupno 21 tročlani tim od kojih se svake akademske godine po jedan tim plasirao na srednjoeuropsko studentsko ACM natjecanje (CERC 2016 i CERC 2017 u Zagrebu, te CERC 2018, CERC 2019 i CERC 2020 u Pragu).

Bio je mentor timova koji su se u sklopu Technology Arene STEM Games natjecanja održanog 2018. i 2019. godine u Poreču nadmetali u znanju.

Dosad je pod njegovim mentorstvom 124 studenata obranilo završni ili diplomski rad.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Developing a Game Engine in C# Programming Language

Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

Exploring the Antecedents of Verificator Adoption

Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2021)

Determining the Relevance of Quality Dimensions Concerning Video Conferencing Applications Used in Educational Ecosystem

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

Perceived Quality of Software Used for Distance Learning During COVID-19 Pandemic

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Radovi u postupku objavljivanja, 2021.

Exploring the Acceptance of the Web-based Coding Tool in an Introductory Programming Course: A Pilot Study

Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić-Kos, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
3rd International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2020)

Evaluating the Interplay of User Experience Facets in the Context of Social Web Applications

Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
9th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2020)

Evaluating the Quality of Social Web Applications Using the LSP Method

Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Računalne igre: od ideje do izdavača

Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2020.
CASE 2020 - Razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Sustav za kontrolu proizvodnje u pivarskoj industriji

Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2020.
CASE 2020 - Razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Task-Technology Fit and Continuance of Use of Web- based Programming Tool: A Pilot Study

Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić-Kos, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
3rd International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2020)

Razvoj sustava za upravljanje rasporedom sati

Šturlan, Adriana ; Vučković, Klara ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Modelling the Adoption of the Version Control System: An Empirical Study

Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
3rd International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2020)

Percipirana kvaliteta sustava za upravljanje verzijama programskog koda od strane studenata informatike

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Learning to Code and Collaborate in a Web Environment

Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić Kos, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
AHFE 2018 International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences

User Experience Design and Architecture of IoT Ecosystem Employed in Students' Activities Tracking

Plantak Vukovac, Dijana ; Džeko, Mišo ; Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
AHFE 2018 International Conference on Ergonomics in Design

Objective and Subjective Metrics Meant for Evaluating Quality of Social Web Applications

Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
8th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2019)

Primjer razvoja - Sustav za evidenciju rada autoservisa

Delinger, Antun ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2019.
CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Mogućnosti okruženja Vue.js i njegovih paketa

Matak, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2019.
CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Izrada računalne igre u okruženju GameMaker

Matić, Vlatko ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2019.
CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Measuring Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites Used in Interactive Learning Ecosystems

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
6th International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2019): Ubiquitous and Virtual Environments for Learning and Collaboration, Held as Part of the 21st International Conference on Human-Computer Interaction Conference (HCII 2019)

Utilizing Apple’s ARKit 2.0 for Augmented Reality Application Development

Permozer, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Development of Android Application for Gender, Age and Face Recognition Using OpenCV

Salihbašić, Alen ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Development of 2D Game with Construct 2

Šag, Antonio ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Perceived Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites

Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

The Antecedents of Intelligent Personal Assistants Adoption

Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
AHFE 2018 International Conference on Human Factors and Systems Interaction

Examining Cloud Computing Applications from the Perspectives of Privacy and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology

Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
1st International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED 2018): Future Trends and Applications

Modelling an interplay of adoption determinants with respect to social Web applications used in massive online open courses

Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Identifying the Relevance of Quality Dimensions Contributing to Universal Access of Social Web Applications for Collaborative Writing on Mobile Devices: An Empirical Study

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Aditivne tehnologije i industrija 3D tiskanja

Višković, Mateo ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Programiranje uređaja za Internet stvari

Hager, Mislav ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Izrada indie igre u Unity 3D okruženju i njeno plasiranje na Google Play trgovinu

Crnković, Edi ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Evaluating Relevant UX Dimensions with Respect to IoT Ecosystem Intended for Students' Activities Tracking and Success Prediction

Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Džeko, Mišo ; Stapić, Zlatko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2018): Design, Development and Technological Innovation, Held as Part of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2018)

Measuring Quality of an Indie Game Developed Using Unity Framework

Bošnjak, Mateo ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Creating a Tabletop Game Prototype in Unreal Engine 4

Drozina, Adrian ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

User Experience Evaluation of 2D Side-Scrolling Game Developed Using Overlap2D Game Editor and LibGDX Game Engine

Šajina, Robert ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Development and Evaluation of an Application for Sharing Information About Courses

Šajina, Romeo ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Using Analytic Hierarchy Process to Select the Most Appropriate Tool for Learning Programming

Sinožić, Sebastian ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Employing Fuzzy AHP to Determine Relevance of Criteria Constituting the Quality of Social Web Applications

Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
4th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2018)

Identifying Relevance of Security, Privacy, Trust, and Adoption Dimensions Concerning Cloud Computing Applications Employed in Educational Settings

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
AHFE 2017 International Conference on Human Factors in Cybersecurity

The Usage of UTAUT Model for Digital Audio Workstation User Experience Evaluation

Etinger Darko ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
AHFE 2017 International Conference on Usability and User Experience

Modelling the Perceived Pragmatic and Hedonic Quality of Intelligent Personal Assistants

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems

Applying Process Mining Techniques to Learning Management Systems for Educational Process Model Discovery and Analysis

Etinger, Darko ; Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems

Perceived User Experience and Performance of Intelligent Personal Assistants Employed in Higher Education Settings

Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Exploring the Determinants Affecting the Adoption of Social Web Applications Used in Massive Online Open Courses

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
4th International Conference Learning and Collaboration Technologies (LCT 2017): Novel Learning Ecosystem, Held as Part of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2017)

Features and Quality of a Mobile Application Employed in a Speech-Language Therapy

Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Stapić, Zlatko ; Novosel-Herceg, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2017)

Važnost razvoja informatičke pismenosti budućih poduzetnika za primjenu cloud usluga u poslovanju kao podloge za bolju konkurentnost na tržištu rada

Brusić, Tamara ; Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Perceived Security and Privacy of Cloud Computing Applications Used in Educational Ecosystem

Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
40th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Educational Artefacts as a Foundation for Development of Remote Speech-Language Therapies

Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Novosel-Herceg, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
24th International Conference on Information Systems Development (ISD 2015)

Identifying Relevant Dimensions for the Quality of Web Mashups: An Empirical Study

Orehovački, Tihomir ; Cappiello, Cinzia ; Matera, Maristella
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2016)

Inspecting the quality of educational video artefacts employed in speech-language pathology Telerehabilitation: a pilot study

Plantak Vukovac, Dijana ; Orehovački, Tihomir ; Novosel-Herceg, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
0th International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2016): Users and Context Diversity, Held as Part of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2016)

Mobile Quality of Social Web Applications Designed for Collaborative Writing

Orehovački Tihomir ; Babić Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International Conference on Learning and Collaboration Technologie (LCT 2016), Held as Part of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2016)

Selecting the Most Appropriate Web IDE for Learning Programming Using AHP

Škorić, Igor ; Pein, Boris ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Computers in Education

Qualitative Approach to Determining the Relevant Facets of Mobile Quality of Educational Social Web Applications

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Computers in Education

Evaluation of User Experience in Interaction with Computer Games

Lapaš, Tihana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
4th International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2015): Interactive Experience Design, Held as Part of held as part of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015)

Inspecting Quality of Games Designed for Learning Programming

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
2nd International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2015), Held as Part of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015)

Dynamic Frames-Based Generation of Web 2.0 Applications

Orehovački, Tihomir ; Magdalenić, Ivan ; Radošević, Danijel
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
7th International Conference on Information Technology (ICIT)

Evaluating the Quality of Games Designed for Learning Programming by Students with Different Educational Background: An Empirical Study

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Users' Needs in Telehealth Speech-Language Pathology Services

Plantak Vukovac, Dijana ; Novosel-Herceg, Tatjana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
24th International Conference on Information Systems Development (ISD 2015): Transforming Healthcare through Information Systems

Dynamic Frames Based Generation of 3D Scenes and Applications

Kvesić, Anton ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Exploring the Validity of an Instrument to Measure the Perceived Quality in Use of Web 2.0 Applications with Educational Potential

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Jadrić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
1st International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2014): Designing and Developing Novel Learning Experiences, Held as Part of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2014)

Subjective and Objective Assessment of Mashup Tools

Orehovački, Tihomir ; Granollers, Toni
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
3rd International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2014): Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience, Held as Part of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2014)

Perceived Quality of Verificator in Teaching Programming

Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel ; Konecki, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Predicting Students’ Continuance Intention Related to the Use of Collaborative Web 2.0 Applications

Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
23rd International Conference on Information Systems Development (ISD 2014):Transforming Organisations and Society through Information Systems

Using SCT Generator and Unity in Automatic Generation of 3D Scenes and Applications

Kvesić, Anton ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
25th Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Information Systems Development: Transforming Organisations and Society through Information Systems (Book of Abstracts and Conference Programme of the 23rd International Conference on Information Systems Development (ISD2014 Croatia))


Uredničke knjige, 2014.

Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija za e-učenje iz hibridnih kolegija na visokim učilištima

Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2014.
CARNetova korisnička konferencija

Autogenerator : Generation and Execution of Programming Code on Demand

Magdalenić, Ivan ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Building Process of SCT Generators

Radošević, Danijel ; Magdalenić, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (36 ; 2013)

Exploring the Hedonic Quality of Slow Technology

Orehovački, Tihomir ; Al Sokkar, Abdullah A.M. ; Derboven, Jan ; Khan, Azam
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
CHI 2013 Workshop on Changing Perspectives of Time in HCI

Development and Validation of an Instrument to Measure the Usability of Educational Artifacts Created with Web 2.0 Applications

Orehovački, Tihomir ; Žajdela Hrustek, Nikolina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
2nd International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2013): Design Philosophy, Methods, and Tools, Held as Part of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2013)

Examining the Quality in Use of Web 2.0 Applications: A Three-Dimensional Framework

Orehovački, Tihomir ; Kermek, Dragutin ; Granić, Andrina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2013)

Towards a Framework for Usability Evaluation of Educational Artifacts created with Web 2.0 Applications: A Pilot Study

Orehovački, Tihomir ; Žajdela Hrustek, Nikolina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Evaluating the Perceived and Estimated Quality in Use of Web 2.0 Applications

Orehovački, Tihomir ; Granić, Andrina ; Kermek, Dragutin
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0

Orehovački, Tihomir
Doktorske disertacije, 2013.

Taxonomy of Web 2.0 Applications with Educational Potential

Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Kovačić, Andreja
Poglavlja u knjigama, 2012.

Exploring the Quality in Use of Web 2.0 Applications: The Case of Mind Mapping Services

Orehovački, Tihomir ; Granić, Andrina ; Kermek, Dragutin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Workshops, Doctoral Symposium, and Tutorials Held at the 11th International Conference on Web Engineering (ICWE 2011)

ViSA: Visualization of Sorting Algorithms

Reif, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

The integration and assessment of students' artefacts created with diverse Web 2.0 applications

Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Towards Software Autogeneration

Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Magdalenić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Acceptance of Verificator by Information Science Students

Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel ; Konecki, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
34th International Conference on Information Technology Interfaces

E-learning with Web 2.0 Tools: What Can('t) Go Wrong

Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Kovačić, Andreja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
18th European University Information Systems (EUNIS) Congress - A 360° Perspective on IT/IS in Higher Education

Integrating culture into a Business English course: Students’ perspective on a collaborative online writing project

Kovačić, Andreja ; Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Thinking outside the task: Learner autonomy and creativity in Web 2.0-based dialogic spaces

Kovačić, Andreja ; Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
E-Learning Tag 2012

Perceived Quality of Cloud Based Applications for Collaborative Writing

Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
19th International Conference on Information Systems Development (ISD 2010): Business Systems and Services: Modeling and Development

Implementing a Logic System for Testing Functional Independent Normal Form in Relational Databases

Orehovački, Tihomir ; Schatten, Markus ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
33rd International Conference on Information Technology Interfaces

An Analysis of Novice Compilation Behavior using Verificator

Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
33rd International Conference on Information Technology Interfaces

Strategies for implementation of Web 2.0 tools in academic education

Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
EUNIS 2011 International Congress

Development of a Methodology for Evaluating the Quality in Use of Web 2.0 Applications

Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
13th IFIP TC 13 International Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT 2011)

Evaluation of Student Programming Assignments in Online Environments

Đanić, Mario ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Error Messaging in Generative Programming

Radošević, Danijel ; Magdalenić, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Proposal for a Set of Quality Attributes Relevant for Web 2.0 Application Success

Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
32nd International Conference on Information Technology Interfaces

Metode vrednovanja web upotrebljivosti

Plantak Vukovac, Dijana ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
CASE 22 - Metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava

Automatic On-line Generation of Student's Exercises in Teaching Programming

Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Evaluation of Web 2.0 Tools in the e-Learning Context: Case Studies Related to Pedagogy and Usability

Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Balaban, Igor ; Ćorić, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
16th European University Information Systems (EUNIS 2010) International Congress

The Evaluation of the Use of Online Community Tool Ning for Support of Student Interaction and Learning

Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems (21 ; 2010)

Detecting Computer Code Plagiarism in Higher Education

Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
31st International Conference on Information Technology Interfaces

Mobile location based service for location and presentation of cultural heritage objects and Web 2.0 technologies

Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko ; Bubaš, Goran
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

1957-2007: 50 Years of Higher Order Programming Languages

Lovrenčić, Alen ; Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Vremenski plan rada na projektu

Orehovački, Tihomir
Poglavlja u knjigama, 2009.

Web 2.0 in Education and Potential Factors of Web 2.0 Use by Students of Information Systems

Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Konecki, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
31st International Conference on Information Technology Interfaces

In Search of an Improved BoM and MRP Algorithm

Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
31st International Conference on Information Technology Interfaces

New Approaches and Tools in Teaching Programming

Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Design Patterns – education and classification challenge

Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Kermek, Dragutin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Verificator: Educational Tool for Learning Programming

Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Security and Privacy Related Online Behavior of Experienced ICT Users

Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Bubaš, Goran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
27th International Conference on Organizational Science Development: Knowledge for sustainable development

Modular Approach in Integration of ICT Technologies into Mobile Heart-Work Monitoring System

Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Vrček, Neven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
27th International Conference on Organizational Science Development: Knowledge for sustainable development

Web 2.0 technologies in university education

Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
31st International Convention MIPRO 2008

Determination of optimal security settings for LMS Moodle

Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Đanić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
MIPRO 2008 - 31st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

OCL kao preduvjet automatiziranom generiranju programskog koda

Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
CASE 20

Primjena Web 2.0 tehnologija u poslovanju

Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Stapić, Zlatko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
CASE 20

Razvoj aplikacija korištenjem uzoraka dizajna

Konecki, Mario ; Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
CASE 20

Introducing CaCM: toward new students collaboration model

Đanić, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Detecting code re-use potential

Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems

Factors and predictors of online security and privacy behavior

Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Java Applications Development Based on Component and Metacomponent Approach

Radošević, Danijel ; Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

IT users' awareness about the need of strong passwords creation

Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
Poglavlja u knjigama, 2008.

Secure Web Applications?

Konecki, Mario ; Hutinski, Željko ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
30th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Razvoj kvalitete u e-obrazovanju

Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Kermek, Dragutin
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
9. CARNetova korisnička konferencija: Korisnik u fokusu

Alati za e-obrazovanje 2.0

Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
9. CARNetova korisnička konferencija: Korisnik u fokusu

PHP Scripts Generator for Remote Database Administration based on C++ Generative Objects

Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
30th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics

Web 2.0 i evolucija e-obrazovanja

Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje", Konferencija Informacijski i inteligentni sustavi IIS 2007

Procjena i unapređenje kvalitete u e-obrazovanju

Kermek, Dragutin ; Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje", Konferencija Informacijski i inteligentni sustavi IIS 2007

Choosing the most appropriate simulation method for business process modelling using AHP method

Orehovački Tihomir ; Dušak, Vesna ; Jadrić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
18th International Conference on Information and Intelligent Systems

Web oriented applications generator development through reengineering process

Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Poglavlja u knjigama, 2007.

Osobna prodaja na primjeru internacionalnih kompanija

Orehovački, Tihomir
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2005.