O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
3 (Rovinjska 14)
Konzultacije:

ponedjeljkom od 16:00 do 17:00 sati (uz prethodnu najavu)

Nastava

Životopis

Rođen je 1982. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio je 1996. godine u Svetom Petru Orehovcu. Srednju školu, smjer komercijalist, završio je 2000. godine u Križevcima. Diplomirao je 17. veljače 2005. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku naobrazbu stekao je tijekom akademske godine 2005./2006. na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu (danas Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu). Doktorski rad obranio je 27. rujna 2013. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se i stručno usavršavao na brojnim radionicama u zemlji te na institucijama u Izraelu (Odjel za poslovno upravljanje Visoke škole za menadžment u Rishon LeZionu), Danskoj (Poslovna akademija Sveučilišta primijenjenih znanosti u Aarhusu), Italiji (Odjel za elektroniku, informatiku i biotehniku Tehničkog sveučilišta u Milanu), Turskoj (Sveučilište u Istanbulu), Sloveniji (Laboratorij za otvorene sustave i mreže Instituta Jožef Stefan u Ljubljani), Belgiji (Katoličko sveučilište u Leuvenu), Cipru (Odjel računalnih znanosti Ciparskog sveučilišta) i Slovačkoj (Tehničko sveučilište u Košicama). Kao voditelj projekta financiranog sredstvima HRZZ, razdoblje od travnja do srpnja 2012. godine proveo je na Odjelu računalnih i industrijskih znanosti Sveučilišta u Lleidi u Španjolskoj gdje je surađivao sa članovima istraživačke grupe za interakciju čovjeka i računala te integraciju podataka (GRIHO). Autor je 98 znanstvenih radova objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija, časopisima i knjigama te 19 stručnih radova objavljenih u zbornicima domaćih skupova. Dosad je pod njegovim mentorstvom 119 studenata obranilo završni ili diplomski rad.

RADNO ISKUSTVO

 • od 21. studenog 2019. do danas - izvanredni profesor na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2015. do 20. studenog 2019. - docent na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2013. do 30. rujna 2015. - viši asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 16. listopada 2006. do 30. rujna 2013. - asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 01. rujna 2005. do 15. listopada 2006. - učitelj informatike u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Zagrebu
 • od 01. veljače 2005. do 09. kolovoza 2005. - profesor stručnih predmeta u Graditeljskoj školi u Čakovcu
 • od 02. studenog 2004. do 31. siječnja 2005. - financijski savjetnik u Wüstenrot stambenoj štedionici u Čakovcu

FUNKCIJE

 • Predsjednik Povjerenstva za promociju Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 19. prosinca 2018. godine do danas
 • Voditelj druge studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 03. listopada 2018. godine do danas
 • Voditelj prve studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 13. ožujka 2018. godine do 02. listopada 2018. godine
 • Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 27. ožujka 2017. godine do danas
 • Član Odbora za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, od 25. travnja 2016. godine do danas

IZBORI U ZVANJA

 • izvanredni profesor, 21. studenog 2019. godine, Fakultet informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • viši znanstveni suradnik, 27. rujna 2017. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • docent, 17. lipnja 2015. godine, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • znanstveni suradnik, 20. ožujka 2014. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • viši asistent, 01. listopada 2013. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • asistent, 28. rujna 2006. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

PROJEKTI

 • Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga - MISC4SC (2019-2022), izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić, uloga: istraživač
 • eLogoped - dizajn i vrednovanje sustava za online logopedske terapije (2014 - 2016), izvor financiranja: Zaklada Adris, voditeljica: dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, uloga: istraživač
 • Market Basket Virtual Student Collaboration Model (2015), izvor financiranja: Erasmus+, voditeljica: Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol., uloga: suradnik
 • Primjena tehnika automatskog programiranja i rudarenja podataka u izradi online rječnika (2015), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Danijel Radošević, uloga: istraživač
 • Dizajn i analiza organizacijskih interakcija primjenom teorije igara i naprednog programiranja - serious games i menadžment proizvodnog portfelja (2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Robert Fabac, uloga: istraživač
 • Evaluacija učinkovitosti inovativne uporabe Web 2.0 aplikacija u visokoškolskoj nastavi u odnosu na konvencionalne oblike poučavanja u učionici i online (2013 - 2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Metodologija vrednovanja kvalitete u korištenju Web 2.0 aplikacija (2012), izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, uloga: voditelj projekta
 • Portal za testiranje i promociju edukacije pomoću Web 2.0 alata (2009 - 2011), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Automatizacija postupaka projektiranja informacijskih sustava (2008 - 2013), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, uloga: istraživač
 • Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia (2007 - 2009), izvor financiranja: Tempus, voditeljica: prof. dr. sc. Blaženka Divjak, uloga: član modula International Project Management

POZVANA PREDAVANJA

 • Modeliranje strukturalnim jednadžbama tehnikom parcijalnih najmanjih kvadrata, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 17. siječnja 2020. godine
 • Pregled rezultata istraživanja iz područja empirijskog programskog inženjerstva, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 16. siječnja 2020. godine
 • Vrednovanje pragmatičnih i hedonističkih dimenzija kvalitete programskih proizvoda, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 16. siječnja 2020. godine
 • Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0, 29. studenog 2013. godine, Poslijediplomski doktorski studij "Informacijske znanosti", kolegij "Odabrana poglavlja iz instrukcijskog dizajna i mentoriranja u e-obrazovanju", Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • Web 2.0 in Programming, 28. listopada 2010. godine, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

ORGANIZACIJA RADIONICA I WEBINARA

 • Kako odabrati prikladne Web 2.0 aplikacije za e-učenje, radionica, 20. studenog 2014. godine, 16. CARNetova korisnička konferencija (CUC), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Online komunikacija i nastavne aktivnosti uz primjenu Web 2.0 alata, radionica, 18. veljače 2011. godine, CARNet E-learning akademija, Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Problemi tradicionalnog e-učenja koje je moguće riješiti uporabom Web 2.0 alata, webinar, 14. veljače 2011. godine, Centar za e-učenje, Sveučilišni računarski centar (SRCE), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Mogućnosti uporabe Web 2.0 alata u nastavi u srednjim i osnovnim školama, radionica, 23. listopada 2010. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • Teaching with Web 2.0 Tools: Evaluation, Pedagogy and Integration Solutions, radionica, 22. lipnja 2010. godine, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), Hotel Croatia, Cavtat, uloga: suorganizator i predavač
 • Uporaba Web 2.0 alata u e-obrazovanju, radionica, 28. svibnja 2010. godine, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, uloga: suorganizator i predavač
 • The use of Web 2.0 Tools in the Design and Implementation of Pedagogical Activities for e-Learning, radionica, 03. studenog 2009. godine, 2nd International Conference The Future of Information Sciences (INFuture), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 23. do 27. veljače 2009. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 08. do 12. srpnja 2008. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač

PROFESIONALNI INTERESI I ČLANSTVA

Član je sljedećih međunarodnih strukovnih udruženja:

 • Association for Computing Machinery (ACM) od 2010. godine
 • European University Information Systems E-Learning Task Force (EUNIS ELTF) od 2011. godine
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) od 2010. godine 
 • International Society for Web Engineering (ISWE) od 2011. godine

Član je Programskog odbora sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • International Conference on Human and Social Analytics (HUSO) 2020. godine
 • International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE) 2020. godine

Bio je član Programskog odbora sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • International Conference on Software and Information Engineering
  (ICSIE) 2019. godine
 • International Conference on Information Systems Development (ISD) 2014., 2016. i 2017. godine
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI) od 2012. do 2015. godine
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), Track on Quality in Web Engineering, 2014. godine

Vršio je dužnost voditelja tematskih cjelina sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • tematska cjelina ISD Education u sklopu 26th International Conference on Information Systems Development (ISD 2017, Larnaka, Cipar)
 • tematska cjelina General u sklopu 25th International Conference on Information Systems Development (ISD 2016, Katowice, Poljska)
 • tematska cjelina Web-based Systems Development u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Bio je voditelj sekcija sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • sekcija Artificial Intelligence u sklopu 7th International Conference on Information Technology (ICIT 2015, Amman, Jordan)
 • sekcija Process Quality Improvement in Education u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Vršio je dužnost člana Organizacijskog odbora, urednika knjige sažetaka i tehničkog urednika zbornika radova 23. izdanja međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Information Systems Development (ISD 2014).

Bio je član Centra za obrazovne projekte i Odbora za promotivne aktivnosti te suradnik Centra za međunarodne projekte Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Vanjski je član Centra za kvalitetu te Laboratorija za generativno programiranje i strojno učenje Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je član Povjerenstva studentskog natjecanja FOI CORE 2009., 2010. i 2015. godine.

Na prijedlog Matičnog odbora za interdisciplinarno područje 18. ožujka 2015. godine je imenovan članom stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za izborna polja 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.06. psihologija.

Temeljem Odluke od 06. prosinca 2016. godine, imenovan je članom Stručnog povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kultorološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

RECENZIJE

Recenzirao je više od stotinu znanstvenih radova za sljedeće međunarodne znanstvene konferencije, časopise i knjige:

 • ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces
 • ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • ACM Transactions on the Web (IF 2018: 1.163)
 • Behaviour & Information Technology (IF 2018: 1.429)
 • Central European Conference on Information and Intelligent Systems
 • Communications in Computer and Information Science
 • Computers & Education (IF 2018: 5.627)
 • Computer Speech & Language (IF 2018: 1.857)
 • Handbook of Research on Applied E-Learning in Engineering and Architecture Education
 • IEEE International Conference on Web Services
 • IETE Technical Review (IF 2018: 1.618)
 • International Conference on Information Systems Development
 • International Conference on Information Technology Interfaces
 • International Conference on Human and Social Analytics
 • International Conference on Software and Information Engineering
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology
 • International Journal of Human-Computer Interaction (IF 2018: 1.905)
 • Information Sciences (IF 2018: 5.524)
 • Informing Science and IT Education Conference
 • International Scientific Conference Mate Demarin Days
 • IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction
 • JMIR mHealth and uHealth (IF 2018: 4.301)
 • Journal of Information and Knowledge Management
 • Journal of Information and Organizational Sciences
 • Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
 • Journal of Telemedicine and Telecare (IF 2018: 2.229)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues
 • Review of Innovation and Competitiveness
 • Telematics and Informatics (IF 2018: 3.714)
 • The Journal of Systems and Software (IF 2018: 2.559)
 • Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education
 • TELKOMNIKA: Indonesian Journal of Electrical Engineering
 • Universal Access in the Information Society (IF 2018: 0.920)

U svibnju 2018. godine vršio je dužnost recenzenta zbirke zadataka pod nazivom "Programiranje u programskim jezicima Python i Visual Basic" kojoj je autor dr. sc. Matija Varga.

Tijekom 2014. godine vršio je dužnost evaluatora tečaja e-učenja na projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet).

Za potrebe Centra izvrsnosti iz informatike Međimurske županije krajem 2011. godine vršio je dužnost recenzenta osnovnoškolskih nastavnih planova i programa iz informatike.  

NAGRADE I PRIZNANJA

Za svoj znanstveni, nastavni i stručni rad primio je sljedeće nagrade i priznanja:

 • Recognized reviewer for Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, Elsevier, veljača 2018.
 • Recognized reviewer for Computer Speech & Language, Elsevier, studeni 2017.
 • Outstanding Contribution in Reviewing for the Journal of Systems and Software, Elsevier, kolovoz 2016.
 • Recognized reviewer for Computers & Education, Elsevier, siječanj 2016.
 • Recognized reviewer for the Journal of Systems and Software, Elsevier, srpanj 2015.
 • Nagrada Dekana Fakulteta organizacije i informatike za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta u akademskoj godini 2012./2013.,
 • COST IC0904 TwinTide Autumn Training School: Research Methods for Human-Computer Interaction (TUTOREM 2012) Mini-Project Winner
 • The EUNIS Dørup E-learning Award 2011
 • Nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2010./2011.
 • Priznanje Dekana Fakulteta organizacije i informatike za posebno zalaganje u istraživanjima i publiciranju radova u akademskoj godini 2010./2011.
 • EUNIS Congress 2010 Commended Paper

RAD SA STUDENTIMA

U koautorstvu sa studentima preddiplomskog i diplomskog studija objavio je 17 znanstvenih radova (od kojih 11 sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova). Zajedno sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova objavio je 10 stručnih radova.

U koautorstvu sa doktorandom kojem je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju informatike koji se izvodi na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci imenovan mentorom objavio je 4 znanstvena rada.

Od akademske godine 2016./17. koordinator je provedbe natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te je dosad mentorirao ukupno 19 tročlanih timova od kojih se svake akademske godine po jedan tim plasirao na srednjoeuropsko studentsko ACM natjecanje (CERC 2016 i CERC 2017 u Zagrebu, te CERC 2018 i CERC 2019 u Pragu).

Bio je mentor timova koji su se u sklopu Technology Arene STEM Games natjecanja održanog 2018. i 2019. godine u Poreču nadmetali u znanju.

Dosad je pod njegovim mentorstvom 119 studenata obranilo završni ili diplomski rad.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.