Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: Rovinjska 14, Kabinet 3
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Fakultet informatike u Puli
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2013.
Na sveučilištu od:2015.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Konzultacije

četvrtkom od 10:30 do 11:30 sati (uz prethodnu najavu)

Životopis

Rođen je 1982. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio je 1996. godine u Svetom Petru Orehovcu. Srednju školu, smjer komercijalist, završio je 2000. godine u Križevcima. Diplomirao je 2005. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku naobrazbu stekao je tijekom akademske godine 2005./2006. na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu (danas Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu). Doktorski rad obranio je 2013. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se i stručno usavršavao na brojnim radionicama u zemlji te na institucijama u Izraelu (Odjel za poslovno upravljanje Visoke škole za menadžment u Rishon LeZionu), Danskoj (Poslovna akademija Sveučilišta primijenjenih znanosti u Aarhusu), Italiji (Odjel za elektroniku, informatiku i biotehniku Tehničkog sveučilišta u Milanu), Turskoj (Sveučilište u Istanbulu), Sloveniji (Laboratorij za otvorene sustave i mreže Instituta Jožef Stefan u Ljubljani), Belgiji (Katoličko sveučilište u Leuvenu), Cipru (Odjel računalnih znanosti Ciparskog sveučilišta) i Slovačkoj (Tehničko sveučilište u Košicama). Kao voditelj projekta financiranog sredstvima HRZZ, razdoblje od travnja do srpnja 2012. godine proveo je na Odjelu računalnih i industrijskih znanosti Sveučilišta u Lleidi u Španjolskoj gdje je surađivao sa članovima istraživačke grupe za interakciju čovjeka i računala te integraciju podataka (GRIHO). Autor je više od 120 znanstvenih radova objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija, časopisima i knjigama te 19 stručnih radova objavljenih u zbornicima domaćih skupova.

RADNO ISKUSTVO

 • od 21. studenog 2019. do danas - izvanredni profesor na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2015. do 20. studenog 2019. - docent na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2013. do 30. rujna 2015. - viši asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 16. listopada 2006. do 30. rujna 2013. - asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 01. rujna 2005. do 15. listopada 2006. - učitelj informatike u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Zagrebu
 • od 01. veljače 2005. do 09. kolovoza 2005. - profesor stručnih predmeta u Graditeljskoj školi u Čakovcu
 • od 02. studenog 2004. do 31. siječnja 2005. - financijski savjetnik u Wüstenrot stambenoj štedionici u Čakovcu

FUNKCIJE

 • Član Odbora za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, od 25. travnja 2016. godine do danas
 • Član Radne skupine za izradu Plana rodne ravnopravnosti 2022.-2027. Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 9. prosinca 2022. godine do danas
 • Voditelj internog projekta Journal Fakulteta informatike u Puli, od 17. studenog 2022. godine do 30. rujna 2024. godine
 • Predsjednik Odbora za kvalitetu Fakulteta informatike u Puli, od 7. studenog 2022. godine do danas
 • Voditelj druge studijske godine na diplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 01. listopada 2021. godine do danas
 • Koordinator STEM Games natjecanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 2018. godine do danas
 • Koordinator natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 2016. godine do danas
 • Predsjednik Povjerenstva za promidžbu Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 19. prosinca 2018. godine do 30. rujna 2021.
 • Voditelj druge studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 03. listopada 2018. godine do 30. rujna 2021. godine
 • Voditelj prve studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 13. ožujka 2018. godine do 02. listopada 2018. godine
 • Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 27. ožujka 2017. godine do 21. prosinca 2020. godine

IZBORI U ZVANJA

 • znanstveni savjetnik, 12. siječnja 2021. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • izvanredni profesor, 21. studenog 2019. godine, Fakultet informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • viši znanstveni suradnik, 27. rujna 2017. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • docent, 17. lipnja 2015. godine, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • znanstveni suradnik, 20. ožujka 2014. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • viši asistent, 01. listopada 2013. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • asistent, 28. rujna 2006. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

PROJEKTI

 • Security and Privacy in Academic Data management at Schools - SPADATAS (2022-2025), izvor financiranja: Erasmus+, voditelj: dr. sc. Daniel Amo Filvà, uloga: istraživač i koordinator projekta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 • Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga - MISC4SC (2019-2022), izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica: dr. sc. Maja Ćukušić, uloga: istraživač
 • eLogoped - dizajn i vrednovanje sustava za online logopedske terapije (2014 - 2016), izvor financiranja: Zaklada Adris, voditeljica: dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, uloga: istraživač
 • Market Basket Virtual Student Collaboration Model (2015), izvor financiranja: Erasmus+, voditeljica: Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol., uloga: suradnik
 • Primjena tehnika automatskog programiranja i rudarenja podataka u izradi online rječnika (2015), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: dr. sc. Danijel Radošević, uloga: istraživač
 • Dizajn i analiza organizacijskih interakcija primjenom teorije igara i naprednog programiranja - serious games i menadžment proizvodnog portfelja (2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: dr. sc. Robert Fabac, uloga: istraživač
 • Evaluacija učinkovitosti inovativne uporabe Web 2.0 aplikacija u visokoškolskoj nastavi u odnosu na konvencionalne oblike poučavanja u učionici i online (2013 - 2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Metodologija vrednovanja kvalitete u korištenju Web 2.0 aplikacija (2012), izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, uloga: voditelj projekta
 • Portal za testiranje i promociju edukacije pomoću Web 2.0 alata (2009 - 2011), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Automatizacija postupaka projektiranja informacijskih sustava (2008 - 2013), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: dr. sc. Alen Lovrenčić, uloga: istraživač
 • Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia (2007 - 2009), izvor financiranja: Tempus, voditeljica: dr. sc. Blaženka Divjak, uloga: član modula International Project Management

POZVANA PREDAVANJA

 • Modeliranje strukturalnim jednadžbama tehnikom parcijalnih najmanjih kvadrata, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 17. siječnja 2020. godine
 • Pregled rezultata istraživanja iz područja empirijskog programskog inženjerstva, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 16. siječnja 2020. godine
 • Vrednovanje pragmatičnih i hedonističkih dimenzija kvalitete programskih proizvoda, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 16. siječnja 2020. godine
 • Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0, 29. studenog 2013. godine, Poslijediplomski doktorski studij "Informacijske znanosti", kolegij "Odabrana poglavlja iz instrukcijskog dizajna i mentoriranja u e-obrazovanju", Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • Web 2.0 in Programming, 28. listopada 2010. godine, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

ORGANIZACIJA RADIONICA I WEBINARA

 • Kako odabrati prikladne Web 2.0 aplikacije za e-učenje, radionica, 20. studenog 2014. godine, 16. CARNetova korisnička konferencija (CUC), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Online komunikacija i nastavne aktivnosti uz primjenu Web 2.0 alata, radionica, 18. veljače 2011. godine, CARNet E-learning akademija, Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Problemi tradicionalnog e-učenja koje je moguće riješiti uporabom Web 2.0 alata, webinar, 14. veljače 2011. godine, Centar za e-učenje, Sveučilišni računarski centar (SRCE), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Mogućnosti uporabe Web 2.0 alata u nastavi u srednjim i osnovnim školama, radionica, 23. listopada 2010. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • Teaching with Web 2.0 Tools: Evaluation, Pedagogy and Integration Solutions, radionica, 22. lipnja 2010. godine, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), Hotel Croatia, Cavtat, uloga: suorganizator i predavač
 • Uporaba Web 2.0 alata u e-obrazovanju, radionica, 28. svibnja 2010. godine, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, uloga: suorganizator i predavač
 • The use of Web 2.0 Tools in the Design and Implementation of Pedagogical Activities for e-Learning, radionica, 03. studenog 2009. godine, 2nd International Conference The Future of Information Sciences (INFuture), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 23. do 27. veljače 2009. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 08. do 12. srpnja 2008. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač

PROFESIONALNI INTERESI I ČLANSTVA

Član je sljedećih međunarodnih strukovnih udruženja:

 • Association for Computing Machinery (ACM) od 2010. godine
 • European University Information Systems E-Learning Task Force (EUNIS ELTF) od 2011. godine
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) od 2010. godine 
 • International Society for Web Engineering (ISWE) od 2011. godine

Bio je član Programskog odbora sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE) od 2019. do 2023. godine
 • International Conference on Human and Social Analytics (HUSO) od 2020. do 2023. godine
 • International Conference on Network Technology (ICNT) 2020. i 2021. godine
 • International Conference on Information Systems Development (ISD) 2014., 2016. i 2017. godine
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI) od 2012. do 2015. godine
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), Track on Quality in Web Engineering, 2014. godine

Vršio je dužnost voditelja tematskih cjelina sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • tematska cjelina Quality in Interaction u sklopu 23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2021, Washington DC, Sjedinjene Američke Države)
 • tematska cjelina ISD Education u sklopu 26th International Conference on Information Systems Development (ISD 2017, Larnaka, Cipar)
 • tematska cjelina General u sklopu 25th International Conference on Information Systems Development (ISD 2016, Katowice, Poljska)
 • tematska cjelina Web-based Systems Development u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Bio je voditelj sekcija sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • sekcija Software and Communication Engineering u sklopu 10th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2021, Kairo, Egipat)
 • sekcija Computers in Education u sklopu 44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2021, Opatija, Hrvatska)
 • sekcija Quality in Interaction u sklopu 23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2021, Washington DC, Sjedinjene Američke Države)
 • sekcija Cloud Computing and Software Engineering u sklopu 9th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2020, Kairo, Egipat)
 • sekcija Artificial Intelligence u sklopu 7th International Conference on Information Technology (ICIT 2015, Amman, Jordan)
 • sekcija Process Quality Improvement in Education u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Vršio je dužnost člana Organizacijskog odbora, urednika knjige sažetaka i tehničkog urednika zbornika radova 23. izdanja međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Information Systems Development (ISD 2014).

Bio je član Centra za obrazovne projekte i Odbora za promotivne aktivnosti te suradnik Centra za međunarodne projekte Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Vanjski je član Centra za kvalitetu te Laboratorija za generativno programiranje i strojno učenje Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je član Povjerenstva studentskog natjecanja FOI CORE 2009., 2010. i 2015. godine.

RECENZIJE

Recenzirao je više od 270 znanstvenih radova za međunarodne znanstvene konferencije, časopise i knjige

ČASOPISI

 • ACM Transactions on Accessible Computing
 • ACM Transactions on the Web
 • Algorithms
 • Applied Sciences
 • Applied System Innovation
 • Behaviour & Information Technology
 • Bioengineering
 • Computers
 • Computers & Education
 • Computers in Human Behavior
 • Computer Speech & Language
 • Croatian Operational Research Review
 • Electronic Commerce Research and Applications
 • Electronics
 • Expert Systems with Applications
 • Future Internet
 • Heliyon
 • IETE Technical Review
 • Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science
 • Information
 • International Journal of Environmental Research and Public Health
 • International Journal of Human-Computer Interaction
 • International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence
 • Information Sciences
 • JMIR mHealth and uHealth
 • Journal of Business Research
 • Journal of Information and Knowledge Management
 • Journal of Information and Organizational Sciences
 • Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
 • Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce
 • Journal of Supercomputing
 • Journal of Systems and Software
 • Journal of Telemedicine and Telecare
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues
 • Media Studies
 • Multimodal Technologies and Interaction
 • Review of Innovation and Competitiveness
 • Sensors
 • Sustainability
 • Technologies
 • Telematics and Informatics
 • Universal Access in the Information Society
 • Virtual Worlds
 • Zbornik radova Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

KONFERENCIJE

 • ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces
 • ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Central European Conference on Information and Intelligent Systems
 • Communications in Computer and Information Science
 • ICT and Electronics Convention
 • IEEE International Conference on Web Services
 • International Conference on Information Systems Development
 • International Conference on Information Technology Interfaces
 • International Conference on Human and Social Analytics
 • International Conference on Software and Information Engineering
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology
 • Informing Science and IT Education Conference
 • International Scientific Conference Mate Demarin Days
 • IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction

KNJIGE

 • Smart Cities Development and Trends: Cases and Research Opportunities, 2022.
 • Handbook of Research on Applied E-Learning in Engineering and Architecture Education, 2015.
 • Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education, 2012.

U prosincu 2022. godine recenzirao je monografiju pod nazivom "Poslovna informatika i inovacije" kojoj je autor dr. sc. Matija Varga.

U svibnju 2018. godine vršio je dužnost recenzenta zbirke zadataka pod nazivom "Programiranje u programskim jezicima Python i Visual Basic" kojoj je autor dr. sc. Matija Varga.

Tijekom 2014. godine vršio je dužnost evaluatora tečaja e-učenja na projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet).

Za potrebe Centra izvrsnosti iz informatike Međimurske županije krajem 2011. godine vršio je dužnost recenzenta osnovnoškolskih nastavnih planova i programa iz informatike.  

NAGRADE I PRIZNANJA

Za svoj znanstveni, nastavni i stručni rad primio je sljedeće nagrade i priznanja:

 • Friend of MIPRO award for dedication to the idea and mission of Croatian Society for Information, Communication and Electronic Technology, and for many years of participation in MIPRO conventions, svibanj 2022.
 • Priznanje Dekana za poseban doprinos razvoju Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, veljača 2022.
 • Nagrada Dekana Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta u akademskoj godini 2012./2013.
 • COST IC0904 TwinTide Autumn Training School: Research Methods for Human-Computer Interaction (TUTOREM 2012) Mini-Project Winner
 • The EUNIS Dørup E-learning Award 2011
 • Nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2010./2011.
 • Priznanje Dekana Fakulteta organizacije i informatike Varaždin Sveučilišta u Zagrebu za posebno zalaganje u istraživanjima i publiciranju radova u akademskoj godini 2010./2011.
 • EUNIS Congress 2010 Commended Paper

RAD SA STUDENTIMA

U koautorstvu sa studentima prijediplomskog i diplomskog studija objavio je 27 znanstvenih radova (od kojih 18 sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova). Zajedno sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova objavio je 9 stručnih radova.

U koautorstvu sa doktorandom kojem je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju informatike koji se izvodi na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci imenovan mentorom objavio je 4 znanstvena rada.

Od akademske godine 2016./17. koordinator je provedbe natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te je dosad mentorirao ukupno 34 tročlanih timova od kojih se svake akademske godine po jedan tim plasirao na srednjoeuropsko studentsko ACM natjecanje (CERC 2016-2017 u Zagrebu, CERC 2018-2020 u Pragu i CERC 2022-2023 u Ljubljani).

Bio je mentor timova koji su se u sklopu Technology Arene STEM Games natjecanja održanog 2018. i 2019. godine u Poreču, 2022. godine u Rovinju te 2023. godine u Umagu nadmetali u znanju.

Dosad je pod njegovim mentorstvom 161 student obranio završni ili diplomski rad.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Navigating the Social Media Landscape: Impacts on Responsibilities, Social Life, and Sleep Habits Among Upper-Grade Elementary School Students
Mutina, Ivan; Špehar, Krešimir; Orehovački, Tihomir
Lecture notes in networks and systems, (2024)
Leveraging ChatGPT for Semantic Analysis of TED Talks on Data Privacy and Security in Society
Amo-Filva, Daniel; Aguayo Mauri, Sofia; Orehovački, Tihomir; García-Holgado, Lucia; García-Holgado, Alicia; Vázquez-Ingelmo, Andrea; Fonseca Escudero, David; García-Peñalvo, Francisco José; Donate Beby, Belén; Alier, Marc; Casañ, María José
Lecture notes in networks and systems, (2024)
Intelligent Robotics—A Systematic Review of Emerging Technologies and Trends
Licardo, Josip Tomo; Domjan, Mihael; Orehovački, Tihomir
Electronics (Basel), 13 (2024) 542, 44
Usporedba strategija roditeljskog odgoja u digitalnom okruženju: empirijsko istraživanje
Tilman, Marta
(2024)
Safety Aspects of In-Vehicle Infotainment Systems: A Systematic Literature Review from 2012 to 2023
Krstačić, Rafael; Žužić, Alesandro; Orehovački, Tihomir
Electronics (Basel), 13 (2024) 2563, 37
The Role of Smart Homes in Providing Care for Older Adults: A Systematic Literature Review from 2010 to 2023
Vrančić, Arian; Zadravec, Hana; Orehovački, Tihomir
Smart cities (Basel), 7 (2024) str. 1502-1550
Empowering Student Data Privacy in Schools Through Open Educational Resources
Amo-Filva, Daniel; Mauri, Sofia Aguayo; Escudero, David Fonseca; Sanchez-Sepulveda, Mónica V.; Hasti, Henry; García-Holgado, Alicia; García-Holgado, Lucía; Vázquez-Ingelmo, Andrea; García-Peñalvo, Francisco José; Orehovački, Tihomir; Krašna, Marjan; Pesek, Igor; Marchetti, Emanuela; Valente, Andrea; Witfelt, Claus; Ružić, Ivana; Fraoua, Karim Elia; Moreira, Fernando; Pereira, Carla Santos; Paes, Cristina
(2024) str. 253-263
Comparative Quality Assessment of Cammeo and Uber Taxi Services in Urban Transportation
Čabraja, Ivan; Vuk, Daniel; Orehovački, Tihomir
(2024) str. 1688-1693
Exploring the Factors Affecting the Service Quality of Online Shopping Applications: An Empirical Study
Lončarić, Laura ; Višnjić, Matej ; Orehovački, Tihomir
773 (2024) str. 23-33
A Comparison of Parenting Strategies in a Digital Environment: A Systematic Literature Review
Banić, Leonarda; Orehovački, Tihomir
Multimodal technologies and interaction, 8 (2024) 32, 28
Beyond Entertainment: TikTok's Profound Effect on Mental Well-Being
Cellich, Massimo; Pučić, Anai; Orehovački, Tihomir
Lecture notes in computer science, (2024)
Teachers’ perspective on the implementation of GDPR in schools: a design-oriented case study
Marchetti, Emanuela; Valente, Andrea; Witfelt, Claus; Amo-Filvà, Daniel; Garcia-Holgado, Alicia; Garcia-Holgado, Lucia; Vidotto, Elisabetta; Garzotto, Maria Elena; Garcia-Peñalvo, Francisco Jose; Fonseca, David; Orehovački, Tihomir; Krašna, Marjan ; Pesek, Igor; Ružić, Ivana; Froua, Karim Elia; Moreira, Fernando
Lecture notes in computer science, 14723 (2024) str. 182-199
Razvoj 3D igre preživljavanja u Unity okruženju
Patafta, Nikola
(2023)
Razvoj borbene igre za više igrača primjenom Unity okruženja i NetCode biblioteke
Vila, Leon
(2023)
The Influence of the Internet and Social Networks on Behavioral Problems of Primary and Secondary School Students in Croatia
Flego, Natali ; Josipović Deranja, Lucija ; Orehovački, Tihomir
(2023) str. 80-85
Stranded Away: Implementation and User Experience Evaluation of an Indie Platformer Game Developed Using Unity Engine
Blašković, Luka ; Žužić, Alesandro ; Orehovački, Tihomir
(2023) str. 96-101
Silent Nut: razvoj roguelike igre u Unity okruženju
Nejedly, Vedran
(2023)
Izrada RPG igre u otvorenom svijetu primjenom Unreal razvojnog okruženja
Grubiša, Mattia
(2023)
Samopercepcija utjecaja računalnih igara na fizičko stanje igrača
Kurevija, Matej
(2023)
Izrada kooperativne pucačine iz ptičje perspektive u Unity razvojnom okruženju
Salopek, Danko
(2023)
Razvoj mobilne aplikacije za javni prijevoz u gradu Puli
Ostović, Robert
(2023)
Razvoj web aplikacije za upravljanje procesom prijave grešaka
Gazić, Dino
(2023)
Razvoj mrežne aplikacije za čavrljanje koristeći Websocket i E2EE
Omazić, Matej
(2023)
Web aplikacija za iznajmljivanje stanova
Bašan, Andrija
(2023)
Assessing and promoting data fragility in schools: open questionnaires for auto-evaluation in educational roles
Amo-Filva, Daniel; Fonseca, David; Sanchez-Sepulveda, Monica; Hasti, Henry; García-Holgado, Alicia; García-Holgado, Lucía; Verdugo-Castro, Sonia; García Peñalvo, Francisco José; Orehovački, Tihomir; Krašna, Marjan; Pesek, Igor; Marchetti, Emanuela; Valente, Andrea; Witfelt, Claus; Ružić, Ivana; Fraoua, Karim Elia; Moreira, Fernando; Pereira, Carla; Paes, Cristina; Nikolić, Petar
(2023)
Evaluating the Perceived Quality of Mobile Banking Applications in Croatia: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Blašković, Luka ; Kurevija, Matej
Future Internet, 15 (2023) 8, 24
Evaluating a Conceptual Model for Measuring Gaming Experience: A Case Study of Stranded Away Platformer Game
Blašković, Luka ; Žužić, Alesandro ; Orehovački, Tihomir
Information, 14 (2023) 350, 27
Evaluating the User Experience of Music Streaming Services
Fumić, Roko ; Rumac, Mateo ; Orehovački, Tihomir
711 (2023) str. 668-683
Security and Privacy in Academic Data management at Schools: SPADATAS project
Amo-Filvà, Daniel ; Fonseca Escudero, David ; Sanchez-Sepulveda, Mónica ; García-Holgado, Alicia ; García-Holgado, Lucía ; García-Peñalvo, Francisco José ; Orehovački, Tihomir ; Krašna, Marjan ; Pesek, Igor ; Marchetti, Emanuela ; Valente, Andrea ; Witfelt, Claus ; Ružić, Ivana ; Fraoua, Karim Elia ; Moreira, Fernando
Lecture notes in computer science, 14040 (2023) str. 3-16
Open Educational Resources to Enhance Students’ Data Protection in Schools
Amo-Filva, Daniel; Fonseca Escudero, David; Sanchez-Sepulveda, Monica V.; Hasti, Henry; Aguayo Mauri, Sofia; García-Holgado, Alicia; García-Holgado, Lucía; Vázquez-Ingelmo, Andrea; García Peñalvo, Francisco José; Orehovački, Tihomir; Krašna, Marjan; Pesek, Igor; Marchetti, Emanuela; Valente, Andrea; Witfelt, Claus; Ružić, Ivana; Elia Fraoua, Karim; Moreira, Fernando; Santos Pereira, Carla; Paes, Cristina
(2023) str. 140-143
Izrada web aplikacije za rezerviranje termina u restoranu
Vidan, Deni
(2023)
Razvoj horor igre sa preživljavanjem za više igrača u Unreal Engine 4 okruženju
Zeko, Karlo
(2023)
Razvoj akcijske igre „Survive It“ u Unity okruženju
Čabraja, Ivan
(2023)
Usporedba strategija roditeljskog odgoja u digitalnom okruženju: Sustavni pregled literature
Banić, Leonarda
(2023)
DocConnect: Web aplikacija za umrežavanje liječnika
Ivanda, Tomislav
(2022)
Web Accessibility for People with Cognitive Disabilities: A Systematic Literature Review from 2015 to 2021
Borina, Mateo ; Kalister, Edi ; Orehovački, Tihomir
Lecture notes in computer science, (2022) str. 261-276
Izrada 3D RPG igre sa proceduralnim generiranjem svijeta u Unity razvojnom okruženju
Grubeša, Luka
(2022)
Web aplikacija za integraciju ponuda poslova iz više izvora
Lukač, Matteo
(2022)
Razvoj web aplikacije namijenjene online naručivanju termina kod stomatologa
Lončarić, Laura
(2022)
Progresivna web aplikacija za upravljanje vatrogasnim društvom
Domić, Filip
(2022)
Razvoj uređivača Markdown datoteka
Fumić, Roko
(2022)
FIPUbot: web aplikacija za automatizirano odgovaranje na često postavljena pitanja studenata
Višnjić, Matej
(2022)
Kuroi Yuki: Razvoj atmosferskog psihološkog horora u Unity okruženju
Šeparović, Marko
(2022)
Dizajn i vrednovanje prototipa mobilne aplikacije
Vošten, Renata
(2022)
Mobilna aplikacija za umrežavanje umjetnika
Novosel, Filip
(2022)
The Acceptance and Use of Class Recordings by Information and Computer Science Students: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
(2022) str. 836-841
Perceived digital competence of primary and secondary school teachers - a pilot study
Orehovački, Tihomir ; Diković, Marina ; Dautović, Ivana
(2022) str. 621-626
Exploring the Antecedents of Verificator Adoption
Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel
Lecture notes in computer science, (2021) str. 400-417
Razvoj web aplikacije za iznajmljivanje dobara
Kuča, Alen
(2021)
Životni ciklus programskog proizvoda
Barkijević, Filip
(2021)
Percepcija digitalnih kompetencija nastavnika osnovnih i srednjih škola
Dautović, Ivana
(2021)
Razvoj klijentskih komponenti web aplikacije za stvaranje novih prijateljskih i ljubavnih veza
Sučić, Laura
(2021)
Razvoj poslužiteljskih komponenti web aplikacije za stvaranje novih prijateljskih i ljubavnih veza
Kožić, Karlo Dini
(2021)
QueuePrefix: Web aplikacija za povezivanje igrača računalnih igara
Balen, Ivan
(2021)
Razvoj web aplikacije za vrednovanje izvođača građevinskih radova
Tomljanović, Marko
(2021)
Razvoj mobilne aplikacije za upravljanje osobnim financijama
Vuk, Antonio
(2021)
Vrednovanje korisničkog iskustva u razvoju programskih proizvoda
Pešić, Ivan
(2021)
FindWatch: web aplikacija za pronalazak filmova i serija
Topčagić, Saud
(2021)
Implementacija arhitektonskog uzorka entitetsko- komponentnog sustava za razvoj igara i web aplikacija
Marić, Josip
(2021)
Usporedba programskih jezika Blueprint Visual Scripting i C++ u procesu razvoja računalne igre u Unreal razvojnom okruženju
Ravnik, David
(2021)
Web-Based Early Warning SCADA Subsystem
Šverko, Mladen ; Orehovački, Tihomir
(2021) str. 57-62
Developing a Game Engine in C# Programming Language
Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
(2021) str. 1972-1977
Perceived Quality of Software Used for Distance Learning During COVID-19 Pandemic
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
(2021) str. 856-861
Determining the Relevance of Quality Dimensions Concerning Video Conferencing Applications Used in Educational Ecosystem
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
(2021) 40, 10
Razvoj procedure za oporavak baze podataka od nepredviđenih situacija
Stupar, Marko
(2020)
Obilježja pametnih gradova i prilike za Grad Pulu
Marcan, Monika
(2020)
Razvoj web aplikacije za praćenje napredovanja u fitness centru
Vila, Leon
(2020)
Kultorološki utjecaj na oblikovanje korisničkog iskustva
Ališković, Benjamin
(2020)
Izrada platformske računalne 2D igre u Unity okruženju
Gazić, Dino
(2020)
Usporedna analiza alata za učenje programiranja
Miličević, Marijela
(2020)
Programsko ostvarenje algortima roja čestica u jeziku C++
Perić, Matko
(2020)
Razvoj igre u stvarnom vremenu temeljene na Blockchainu
Skok, Karlo
(2020)
Razvoj web aplikacije "Trip Kraken"
Čulina, Grgur
(2020)
Razvoj arenske platformske 2D računalne igre u Unity okruženju
Mažar, Krešimir
(2020)
Percipirana kvaliteta sustava za upravljanje verzijama programskog koda od strane studenata informatike
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
(2020) str. 1118-1123
Prihvaćanje programskih proizvoda koji se koriste u obrazovnom procesu
Matić, Maurizio
(2020)
Alati za detekciju plagijata u programskim rješenjima
Devald, Valentina
(2020)
Razvoj sustava za upravljanje rasporedom sati
Šturlan, Adriana ; Vučković, Klara ; Orehovački, Tihomir
(2020) str. 2070-2075
Task-Technology Fit and Continuance of Use of Web- based Programming Tool: A Pilot Study
Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić-Kos, Marina
Advances in intelligent systems and computing, (2020) str. 57-62
Modelling the Adoption of the Version Control System: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Advances in intelligent systems and computing, (2020) str. 45-50
Exploring the Acceptance of the Web-based Coding Tool in an Introductory Programming Course: A Pilot Study
Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić-Kos, Marina
Advances in intelligent systems and computing, (2020) str. 42-48
Razvoj web aplikacije za upravljanje projektima
Semjaniv, Nikola
(2020)
Testiranje softvera
Mraović, Marko
(2020)
Evaluating the Quality of Social Web Applications Using the LSP Method
Orehovački, Tihomir
International journal: emerging technologies in learning, 10 (2020) str. 55-68
Razvoj strategije u realnom vremenu u okruženju GameMaker
Poljak, Vanja
(2020)
Razvoj Web aplikacije u React i Node.js okruženjima
Tvrdinić, Karlo
(2020)
Evaluating the Interplay of User Experience Facets in the Context of Social Web Applications
Orehovački, Tihomir
(2020) str. 73-78
Izrada razvojnog okruženja za računalne igre u programskom jeziku C#
Sršen, Mirko
(2020)
Aplikacija za predikciju rezervacija otkazanih na temelju vremenske prognoze
Buhin, Kristian
(2020)
Razvoj sustava za kupovinu radničkih mjesečnih karata za pravne osobe
Babić, Kristijan
(2020)
Sustav za kontrolu proizvodnje u pivarskoj industriji
Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2020) str. 78-90
Računalne igre: od ideje do izdavača
Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2020) str. 55-68
Implementacija algoritama u programskom jeziku Scala
Brizanac, Ivan
(2020)
Razvoj Web aplikacije za upravljanje radom kozmetičkog salona u PHP i Javascript razvojnim okruženjima
Štrucelj, Leona
(2019)
Razvoj mrežne igre za više igrača u okruženjima Unity i Photon
Crnković, Edi
(2019)
Distribuirane baze podataka
Rukavina, Barbara
(2019)
Razvoj vođen testiranjem
Biloš, Antonela
(2019)
Izrada interaktivnog korisničkog sučelja primjenom Javascript biblioteke React
Kantolić, Marija
(2019)
Razvoj sustava za predaju i obradu zahtjeva za izdavanje beskontaktnih kartica
Radin - Mačukat, Mikaela
(2019)
Učenje programiranja pomoću aplikacije Swift Playgrounds
Percan, Tomislav
(2019)
Razvoj SCADA podsustava za ranu detekciju kritične situacije
Šverko, Mladen
(2019)
Steganografija i steganaliza
Klasan, Kristijan
(2019)
Procjena rizika u softverskom inženjerstvu
Pezić, Ivan
(2019)
Alati za automatizirano testiranje programskih proizvoda
Grdić, Matea
(2019)
Izrada Web aplikacije za upravljanje portfeljem kriptovaluta u okruženju React.js
Kuča, Alen
(2019)
Razvoj Web aplikacije za iznajmljivanje stanova
Buršić, Petra
(2019)
Razvoj REST API servisa u Laravel okruženju
Macan, Doroteo
(2019)
Izrada mobilne aplikacije za javni gradski prijevoz
Šamija, Valentin
(2019)
Izrada računalne igre u okruženju Phaser
Antunović, Ivan
(2019)
Razvoj sustava za upravljanje završnim i diplomskim radovima
Bosak, Kris
(2019)
Implementacija igre za učenje koncepata programiranja u razvojnom okruženju Unreal Engine 4
Drozina, Adrian
(2019)
Web aplikacija za upravljanje završnim i diplomskim radovima (e-radovi)
Domić, Filip
(2019)
Razvoj računalne igre u okruženju Cocos2d-x
Ivanda, Tomislav
(2019)
Proširena stvarnost
Kodan, Norman
(2019)
Razvoj aplikacije za upravljanje rezervacijama u iznajmljivačkim objektima
Milić, Roberto
(2019)
Alati namijenjeni podučavanju programiranja
Okić, Amel
(2019)
Stolna aplikacija za preporuku odjevnih kombinacija u programskom jeziku C#
Radić, Ivana
(2019)
NoSQL baze podataka
Stipić, Robert
(2019)
Izrada platformske igre u okruženju Unity
Degmečić, Filip
(2019)
Version Control i Git kao primjer Version Control sustava
Tadić, Josip
(2019)
Izrada stolne aplikacije za izračun režija u jeziku C#
Vukosavić, Danijel
(2019)
Razvoj igre obrane kula
Zeko, Karlo
(2019)
Uporaba ICT-a i negativni učinci korištenja računala
Ibrišević, Mateja
(2019)
Dizajn igre za učenje koncepata programiranja u razvojnom okruženju Unreal Engine 4
Bileta, Toni
(2019)
Apstraktni tip podataka graf
Đaić, Katarina
(2019)
Razvoj poslužiteljskih komponenti aplikacije za upravljanje rasporedom
Šturlan, Adriana
(2019)
Modelling an interplay of adoption determinants with respect to social Web applications used in massive online open courses
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Universal Access in the Information Society, 18 (2019) str. 469-487
Razvoj 2D avanture u Unity okruženju
Salopek, Danko
(2019)
Metode rješavanja problema kombinatoričke optimizacije
Korenić, Francesca
(2019)
Izrada 3D igre sa reaktivnom inteligencijom kod entiteta u Unity okruženju
Marić, Josip
(2019)
Izrada kviza u programskom jeziku C++
Fodor, Filip
(2019)
The Antecedents of Intelligent Personal Assistants Adoption
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Advances in intelligent systems and computing, (2019) str. 76-87
Learning to Code and Collaborate in a Web Environment
Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić Kos, Marina
Advances in intelligent systems and computing, (2019) str. 54-65
User Experience Design and Architecture of IoT Ecosystem Employed in Students' Activities Tracking
Plantak Vukovac, Dijana ; Džeko, Mišo ; Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir
Advances in intelligent systems and computing, (2019) str. 440-452
Examining Cloud Computing Applications from the Perspectives of Privacy and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Advances in intelligent systems and computing, (2019) str. 82-87
Razvoj atmosferične 2D puzzle platformer igre u Unity okruženju
Vinković, Goran
(2019)
Razvoj klijentskih komponenti aplikacije za upravljanje rasporedom
Vučković, Klara
(2019)
Objective and Subjective Metrics Meant for Evaluating Quality of Social Web Applications
Orehovački, Tihomir
(2019) str. 25-29
Primjer razvoja - Sustav za evidenciju rada autoservisa
Delinger, Antun ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2019) str. 27-41
Mogućnosti okruženja Vue.js i njegovih paketa
Matak, Ivan ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2019) str. 57-64
Izrada računalne igre u okruženju GameMaker
Matić, Vlatko ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2019) str. 65-71
Measuring Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites Used in Interactive Learning Ecosystems
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Lecture notes in computer science, (2019) str. 110-121
Utilizing Apple’s ARKit 2.0 for Augmented Reality Application Development
Permozer, Ivan ; Orehovački, Tihomir
(2019) str. 1892-1897
Development of Android Application for Gender, Age and Face Recognition Using OpenCV
Salihbašić, Alen ; Orehovački, Tihomir
(2019) str. 1898-1903
Development of 2D Game with Construct 2
Šag, Antonio ; Orehovački, Tihomir
(2019) str. 1916-1921
Perceived Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites
Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir
(2019) str. 1007-1012
Perceived User Experience and Performance of Intelligent Personal Assistants Employed in Higher Education Settings
Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko
(2018) str. 906-910
Evaluating Relevant UX Dimensions with Respect to IoT Ecosystem Intended for Students' Activities Tracking and Success Prediction
Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Džeko, Mišo ; Stapić, Zlatko
Lecture notes in computer science, (2018) str. 279-293
Izrada indie igre u Unity 3D okruženju i njeno plasiranje na Google Play trgovinu
Crnković, Edi ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2018) str. 97-106
Programiranje uređaja za Internet stvari
Hager, Mislav ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2018) str. 87-95
Aditivne tehnologije i industrija 3D tiskanja
Višković, Mateo ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2018) str. 77-85
Applying Process Mining Techniques to Learning Management Systems for Educational Process Model Discovery and Analysis
Etinger, Darko ; Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Advances in intelligent systems and computing, (2018) str. 420-425
The Usage of UTAUT Model for Digital Audio Workstation User Experience Evaluation
Etinger Darko ; Orehovački, Tihomir
Advances in intelligent systems and computing, (2018) str. 559-568
Identifying Relevance of Security, Privacy, Trust, and Adoption Dimensions Concerning Cloud Computing Applications Employed in Educational Settings
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Advances in intelligent systems and computing, (2018) str. 308-320
MongoDB
Pavlović, Maja
(2018)
Komparacija metoda za oblikovanje algoritama
Mandarić, Maja
(2018)
Usporedba algoritama za sortiranje i pretraživanje
Ivančić, Andrijana
(2018)
Automatizacija pametne kuće uz primjenu Arduina i Linux usmjerivača
Glavinić, Endi
(2018)
Aplikacija za organizaciju i provedbu natjecanja
Maretić, Antonio
(2018)
Razvoj aplikacije u okruženju Vue.js
Matak, Ivan
(2018)
Razvoj sustava za upravljanje radom autoservisa
Delinger, Antun
(2018)
Virtualna stvarnost
Družetić, Filip
(2018)
Implementacija apstraktnih tipova podataka u programskom jeziku C++
Oblak, Domagoj
(2018)
Model životnog ciklusa softvera – sekvencijske i agilne metode
Podreka, Patrick
(2018)
Proširena stvarnost na Apple iOS platformi
Permozer, Ivan
(2018)
Razvoj aplikacije primjenom programskog okvira AngularJS
Marčac, Sanja
(2018)
Aplikacija za analizu akademske produktivnosti
Benić, Igor
(2018)
Izrada računalne igre u programskom okruženju Construct 2
Šag, Antonio
(2018)
Izrada računalne igre u okruženju Gamemaker
Matić, Vlatko
(2018)
Razvoj Android aplikacije za prepoznavanje lica
Salihbašić, Alen
(2018)
Identifying the Relevance of Quality Dimensions Contributing to Universal Access of Social Web Applications for Collaborative Writing on Mobile Devices: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Universal Access in the Information Society, 17 (2018) str. 453-473
Development and Evaluation of an Application for Sharing Information About Courses
Šajina, Romeo ; Orehovački, Tihomir
(2018) str. 1803-1808
Using Analytic Hierarchy Process to Select the Most Appropriate Tool for Learning Programming
Sinožić, Sebastian ; Orehovački, Tihomir
(2018) str. 600-605
Modelling the Perceived Pragmatic and Hedonic Quality of Intelligent Personal Assistants
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Advances in intelligent systems and computing, (2018) str. 589-594
Employing Fuzzy AHP to Determine Relevance of Criteria Constituting the Quality of Social Web Applications
Orehovački, Tihomir
Frontiers in artificial intelligence and applications, (2018) str. 351-357
User Experience Evaluation of 2D Side-Scrolling Game Developed Using Overlap2D Game Editor and LibGDX Game Engine
Šajina, Robert ; Orehovački, Tihomir
(2018) str. 1826-1831
Creating a Tabletop Game Prototype in Unreal Engine 4
Drozina, Adrian ; Orehovački, Tihomir
(2018) str. 1814-1819
Measuring Quality of an Indie Game Developed Using Unity Framework
Bošnjak, Mateo ; Orehovački, Tihomir
(2018) str. 1820-1825
Internet svega
Blažević, Nikola
(2017)
Taksonomija alata namijenjenih učenju programiranja
Sinožić, Sebastian
(2017)
Datoteke u programskom jeziku C++
Vuk, Antonio
(2017)
Usporedna analiza objektno-orijentiranih programskih jezika
Buršić, Petra
(2017)
Skriptni programski jezici
Tvrdinić, Karlo
(2017)
Najčešće korišteni UML dijagrami u programskom inženjerstvu
Đaić, Katarina
(2017)
Aplikacija za dijeljenje informacija o kolegijima
Šajina, Romeo
(2017)
Razvoj 2D Java igre u LibGDX i Overlap2D okruženju
Šajina, Robert
(2017)
Programski jezici namijenjeni učenju programiranja
Lekaj, Patrik
(2017)
Projektni pristup u razvoju programskog proizvoda
Martinčić, Mariana
(2017)
Dizajn i razvoj Internet trgovine
Anđić, Tomislav
(2017)
Razvoj platformske igre u okruženju Unity
Bošnjak, Mateo
(2017)
Exploring the Determinants Affecting the Adoption of Social Web Applications Used in Massive Online Open Courses
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Lecture notes in computer science, (2017) str. 237-248
Features and Quality of a Mobile Application Employed in a Speech-Language Therapy
Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Stapić, Zlatko ; Novosel-Herceg, Tatjana
Lecture notes in computer science, (2017) str. 250-262
Perceived Security and Privacy of Cloud Computing Applications Used in Educational Ecosystem
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
(2017) str. 823-828
Važnost razvoja informatičke pismenosti budućih poduzetnika za primjenu cloud usluga u poslovanju kao podloge za bolju konkurentnost na tržištu rada
Brusić, Tamara ; Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir
Obrazovanje za poduzetništvo - E4E, 7 (2017) str. 67-81
Skladišta podataka i poslovna inteligencija
Lesar, Alen
(2017)
Metode vrednovanja kvalitete programskih proizvoda
Banjavčić, Josipa
(2017)
Evolucija i održavanje softvera
Žgela, Matej
(2017)
Računarstvo u oblaku
Zelembrz, Tomislav
(2017)
Usporedba algoritama sortiranja
Đuranović, Tomislav
(2017)
3D pisači i njihova primjena
Višković, Mateo
(2017)
Izrada 2D Android igre u Unity okruženju
Crnković, Edi
(2016)
Utvrđivanje zahtjeva u programskom inženjerstvu
Korenić, Francesca
(2016)
Educational Artefacts as a Foundation for Development of Remote Speech-Language Therapies
Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Novosel-Herceg, Tatjana
Lecture notes in information systems and organisation, (2016) str. 95-109
Ekstremno programiranje
Kovaček, Mateo
(2016)
Inspecting the quality of educational video artefacts employed in speech-language pathology Telerehabilitation: a pilot study
Plantak Vukovac, Dijana ; Orehovački, Tihomir ; Novosel-Herceg, Tatjana
Lecture notes in computer science, (2016) str. 480-491
Mobile Quality of Social Web Applications Designed for Collaborative Writing
Orehovački Tihomir ; Babić Snježana
Lecture notes in computer science, (2016) str. 368-379
Selecting the Most Appropriate Web IDE for Learning Programming Using AHP
Škorić, Igor ; Pein, Boris ; Orehovački, Tihomir
(2016) str. 982-987
Qualitative Approach to Determining the Relevant Facets of Mobile Quality of Educational Social Web Applications
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
(2016) str. 1165-1171
Programiranje uređaja za Internet stvari
Hager, Mislav
(2016)
Razvoj aplikacije za planiranje putovanja
Lučić, Hrvoje
(2016)
Aplikacija za rješavanje problema rasporeda
Macan, Doroteo
(2016)
Linije programskih proizvoda
Bartaković, Ivan
(2016)
Aplikacija za evidenciju održane nastave
Bastijanić, Luka
(2016)
Izrada računalne igre u razvojnom okruženju Unreal Engine 4
Drozina, Adrian
(2016)
Kristalna obitelj metodologija razvoja programskih proizvoda
Bileta, Toni
(2016)
Identifying Relevant Dimensions for the Quality of Web Mashups: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Cappiello, Cinzia ; Matera, Maristella
Lecture notes in computer science, (2016) str. 396-407
Aplikacija za evidenciju putnih naloga
Smetko, Marko
(2015)
Inspecting Quality of Games Designed for Learning Programming
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Lecture notes in computer science, (2015) str. 620-631
Dynamic Frames Based Generation of 3D Scenes and Applications
Kvesić, Anton ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Acta graphica, 26 (2015) str. 11-19
Users' Needs in Telehealth Speech-Language Pathology Services
Plantak Vukovac, Dijana ; Novosel-Herceg, Tatjana ; Orehovački, Tihomir
(2015) str. 1-12
Evaluation of User Experience in Interaction with Computer Games
Lapaš, Tihana ; Orehovački, Tihomir
Lecture notes in computer science, (2015) str. 271-282
Dynamic Frames-Based Generation of Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir ; Magdalenić, Ivan ; Radošević, Danijel
(2015) str. 90-95
Evaluating the Quality of Games Designed for Learning Programming by Students with Different Educational Background: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
(2015) str. 963-968
Razvoj personaliziranog web portala
Banožić, Luka
(2015)
Razvoj sustava za upravljanje konferencijom
Kocijan, Filip
(2015)
Izrada web aplikacije u razvojnom okruženju Spring
Čolak, Stjepan
(2015)
Mehanizmi agregacije u objektno-orijentiranim programskim jezicima
Vučina, Davor
(2014)
Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija za e-učenje iz hibridnih kolegija na visokim učilištima
Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
(2014)
Izrada gaming portala primjenom novih web tehnologija
Bilješko, Slavko
(2014)
Aplikacija za interaktivno rješavanje matematičkih zadataka
Šoštar, Martin
(2014)
Using SCT Generator and Unity in Automatic Generation of 3D Scenes and Applications
Kvesić, Anton ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Central European conference on information and intelligent systems, (2014) str. 312-317
Exploring the Validity of an Instrument to Measure the Perceived Quality in Use of Web 2.0 Applications with Educational Potential
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Jadrić, Mario
Lecture notes in computer science, (2014) str. 192-203
Predicting Students’ Continuance Intention Related to the Use of Collaborative Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
(2014) str. 112-122
Information Systems Development: Transforming Organisations and Society through Information Systems (Book of Abstracts and Conference Programme of the 23rd International Conference on Information Systems Development (ISD2014 Croatia))
(2014)
Perceived Quality of Verificator in Teaching Programming
Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel ; Konecki, Mladen
(2014) str. 643-648
Subjective and Objective Assessment of Mashup Tools
Orehovački, Tihomir ; Granollers, Toni
Lecture notes in computer science, (2014) str. 340-351
Vrjednovanje korisničkog iskustva u interakciji sa računalnim igrama
Lapaš, Tihana
(2014)
Bogate internet aplikacije
Steyskal, Toni
(2014)
Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Fakulteta organizacije i informatike
Lazar, Viktor
(2014)
Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0
Orehovački, Tihomir
(2013)
Towards a Framework for Usability Evaluation of Educational Artifacts created with Web 2.0 Applications: A Pilot Study
Orehovački, Tihomir ; Žajdela Hrustek, Nikolina
(2013) str. 565-570
Exploring the Hedonic Quality of Slow Technology
Orehovački, Tihomir ; Al Sokkar, Abdullah A.M. ; Derboven, Jan ; Khan, Azam
(2013) str. 1-6
Examining the Quality in Use of Web 2.0 Applications: A Three-Dimensional Framework
Orehovački, Tihomir ; Kermek, Dragutin ; Granić, Andrina
Communications in computer and information science, (2013) str. 149-153
Development and Validation of an Instrument to Measure the Usability of Educational Artifacts Created with Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir ; Žajdela Hrustek, Nikolina
Lecture notes in computer science, (2013) str. 369-378
Vizualizacija apstraktnih tipova podataka
Govedić, Matija
(2013)
Razvoj mobilne aplikacije za praćenje napredovanja u teretani
Turk, Zoran
(2013)
Implementacija aplikacije za generiranje grafičkog prikaza akademskih društvenih mreža
Štivić, Branimir
(2013)
Evaluating the Perceived and Estimated Quality in Use of Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir ; Granić, Andrina ; Kermek, Dragutin
Journal of systems and software, 86 (2013) str. 3039-3059
Autogenerator : Generation and Execution of Programming Code on Demand
Magdalenić, Ivan ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Expert systems with applications, 40 (2013) str. 2845-2857
Building Process of SCT Generators
Radošević, Danijel ; Magdalenić, Ivan ; Orehovački, Tihomir
(2013) str. 1037-1042
Acceptance of Verificator by Information Science Students
Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel ; Konecki, Mladen
(2012) str. 223-230
Taxonomy of Web 2.0 Applications with Educational Potential
Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Kovačić, Andreja
(2012) str. 43-72
Towards Software Autogeneration
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Magdalenić, Ivan
(2012) str. 1076-1081
ViSA: Visualization of Sorting Algorithms
Reif, Ivan ; Orehovački, Tihomir
(2012) str. 1146-1151
Exploring the Quality in Use of Web 2.0 Applications: The Case of Mind Mapping Services
Orehovački, Tihomir ; Granić, Andrina ; Kermek, Dragutin
Lecture notes in computer science, (2012) str. 266-277
The integration and assessment of students' artefacts created with diverse Web 2.0 applications
Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
International Journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms, 3 (2012) str. 261-279
Razvoj aplikacije za elektroničko glasovanje
Horvat, Filip
(2012)
Razvoj Android aplikacije u Eclipse razvojnom okruženju
Turić, Renato
(2012)
Aplikacija za procjenu kvalitete web stranica
Tot, Danijel
(2012)
Thinking outside the task: Learner autonomy and creativity in Web 2.0-based dialogic spaces
Kovačić, Andreja ; Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
(2012) str. 83-89
Integrating culture into a Business English course: Students’ perspective on a collaborative online writing project
Kovačić, Andreja ; Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
Central European conference on information and intelligent systems, (2012) str. 195-202
E-learning with Web 2.0 Tools: What Can('t) Go Wrong
Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Kovačić, Andreja
(2012) str. 43-44
Perceived Quality of Cloud Based Applications for Collaborative Writing
Orehovački, Tihomir
(2011) str. 575-586
An Analysis of Novice Compilation Behavior using Verificator
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
(2011) str. 325-330
Napredne strukture podataka
Višić, Filip
(2011)
Algoritmi umjetne inteligencije u računalnim igrama
Obuljen, Luka
(2011)
Vizualizacija algoritama sortiranja
Reif, Ivan
(2011)
Strategies for implementation of Web 2.0 tools in academic education
Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
(2011) str. 1-17
Implementing a Logic System for Testing Functional Independent Normal Form in Relational Databases
Orehovački, Tihomir ; Schatten, Markus ; Lovrenčić, Alen
(2011) str. 167-172
Development of a Methodology for Evaluating the Quality in Use of Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir
Lecture notes in computer science, (2011) str. 382-385
Error Messaging in Generative Programming
Radošević, Danijel ; Magdalenić, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Central European conference on information and intelligent systems, x (2011) str. 181-186
Evaluation of Student Programming Assignments in Online Environments
Đanić, Mario ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Central European conference on information and intelligent systems, (2011) str. 111-116
Evaluation of Web 2.0 Tools in the e-Learning Context: Case Studies Related to Pedagogy and Usability
Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Balaban, Igor ; Ćorić, Ana
(2010) str. 259-277
Strukture podataka u razvoju računalnih igara
Brček Bedeković, Bernard
(2010)
Automatic On-line Generation of Student's Exercises in Teaching Programming
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
Central European conference on information and intelligent systems, (2010) str. 87-93
Metoda podijeli pa vladaj
Budić, Sanja
(2010)
Metode vrednovanja web upotrebljivosti
Plantak Vukovac, Dijana ; Orehovački, Tihomir
CASE ..., (2010) str. 171-182
Proposal for a Set of Quality Attributes Relevant for Web 2.0 Application Success
Orehovački, Tihomir
(2010) str. 319-326
The Evaluation of the Use of Online Community Tool Ning for Support of Student Interaction and Learning
Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
Central European conference on information and intelligent systems, (2010) str. 171-178
Design Patterns – education and classification challenge
Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Kermek, Dragutin
Central European conference on information and intelligent systems, (2009) str. 375-381
In Search of an Improved BoM and MRP Algorithm
Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
(2009) str. 665-670
Vremenski plan rada na projektu
Orehovački, Tihomir
(2009) str. 55-64
1957-2007: 50 Years of Higher Order Programming Languages
Lovrenčić, Alen ; Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir
Journal of information and organizational sciences, 33 (2009) str. 79-150
Verificator: Educational Tool for Learning Programming
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Informatics in education, 8 (2009) str. 261-280
Detecting Computer Code Plagiarism in Higher Education
Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
(2009) str. 409-414
New Approaches and Tools in Teaching Programming
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Central European conference on information and intelligent systems, (2009) str. 49-57
Web 2.0 in Education and Potential Factors of Web 2.0 Use by Students of Information Systems
Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Konecki, Mario
(2009) str. 443-448
Mobile location based service for location and presentation of cultural heritage objects and Web 2.0 technologies
Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko ; Bubaš, Goran
Informatologia (Zagreb), 42 (2009) str. 110-117
Java Applications Development Based on Component and Metacomponent Approach
Radošević, Danijel ; Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir
Journal of information and organizational sciences, 32 (2008) str. 137-147
Factors and predictors of online security and privacy behavior
Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Journal of information and organizational sciences, 32 (2008) str. 79-98
Primjena Web 2.0 tehnologija u poslovanju
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Stapić, Zlatko
CASE ..., (2008) str. 197-202
Introducing CaCM: toward new students collaboration model
Đanić, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
(2008) str. 267-273
OCL kao preduvjet automatiziranom generiranju programskog koda
Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
CASE ..., (2008) str. 87-94
Determination of optimal security settings for LMS Moodle
Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Đanić, Mario
(2008) str. 84-89
Detecting code re-use potential
Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
(2008) str. 627-631
Web 2.0 technologies in university education
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
(2008) str. 269-273
Modular Approach in Integration of ICT Technologies into Mobile Heart-Work Monitoring System
Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Vrček, Neven
(2008) str. 2793-2799
Security and Privacy Related Online Behavior of Experienced ICT Users
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Bubaš, Goran
(2008) str. 1932-1940
Razvoj aplikacija korištenjem uzoraka dizajna
Konecki, Mario ; Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir
(2008) str. 203-209
IT users' awareness about the need of strong passwords creation
Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
(2008) str. 387-394
Razvoj kvalitete u e-obrazovanju
Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Kermek, Dragutin
(2007)
Web 2.0 i evolucija e-obrazovanja
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
(2007)
Alati za e-obrazovanje 2.0
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
(2007)
Procjena i unapređenje kvalitete u e-obrazovanju
Kermek, Dragutin ; Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran
(2007)
Choosing the most appropriate simulation method for business process modelling using AHP method
Orehovački Tihomir ; Dušak, Vesna ; Jadrić, Mario
(2007) str. 257-262
PHP Scripts Generator for Remote Database Administration based on C++ Generative Objects
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
(2007) str. 167-171
Secure Web Applications?
Konecki, Mario ; Hutinski, Željko ; Orehovački, Tihomir
(2007) str. 162-166
Web oriented applications generator development through reengineering process
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
(2007) str. 443-458
Osobna prodaja na primjeru internacionalnih kompanija
Orehovački, Tihomir
(2005)