O djelatniku

doc. dr. sc. Tihomir Orehovački

Zvanje: docent

Lokacija:
3 (Rovinjska 14)
Konzultacije:

ponedjeljkom od 8:00 do 9:00 sati (uz prethodnu najavu)

Nastava

Životopis

Rođen je 24. kolovoza 1982. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio je 1996. godine u Svetom Petru Orehovcu. Srednju školu, smjer komercijalist, završio je 2000. godine u Križevcima. Diplomirao je 17. veljače 2005. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku naobrazbu stekao je tijekom akademske godine 2005./2006. na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu (danas Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu). Doktorski rad obranio je 27. rujna 2013. godina na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se i stručno usavršavao na brojnim radionicama u zemlji te na institucijama u Izraelu (Odjel za poslovno upravljanje Visoke škole za menadžment u Rishon LeZionu), Danskoj (Poslovna akademija Sveučilišta primijenjenih znanosti u Aarhusu), Italiji (Odjel za elektroniku, informatiku i biotehniku Tehničkog sveučilišta u Milanu), Turskoj (Sveučilište u Istanbulu), Sloveniji (Laboratorij za otvorene sustave i mreže Instituta Jožef Stefan u Ljubljani), Belgiji (Katoličko sveučilište u Leuvenu), Cipru (Odjel računalnih znanosti Ciparskog sveučilišta) i Slovačkoj (Tehničko sveučilište u Košicama). Kao voditelj projekta financiranog sredstvima HRZZ, razdoblje od travnja do srpnja 2012. godine proveo je na Odjelu računalnih i industrijskih znanosti Sveučilišta u Lleidi u Španjolskoj gdje je surađivao sa članovima istraživačke grupe za interakciju čovjeka i računala te integraciju podataka (GRIHO). Autor je 94 znanstvena rada objavljena u zbornicima međunarodnih konferencija, časopisima i knjigama te 16 stručnih radova objavljenih u zbornicima domaćih skupova. Dosad je pod njegovim mentorstvom 72 studenata obranilo završni ili diplomski rad.

RADNO ISKUSTVO

 • od 01. listopada 2015. do danas - docent na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2013. do 30. rujna 2015. - viši asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 16. listopada 2006. do 30. rujna 2013. - asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 01. rujna 2005. do 15. listopada 2006. - učitelj informatike u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Zagrebu
 • od 01. veljače 2005. do 09. kolovoza 2005. - profesor stručnih predmeta u Graditeljskoj školi u Čakovcu
 • od 02. studenog 2004. do 31. siječnja 2005. - financijski savjetnik u Wüstenrot stambenoj štedionici u Čakovcu

FUNKCIJE

 • Predsjednik Povjerenstva za promociju Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 19. prosinca 2018. godine do danas
 • Voditelj druge studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 03. listopada 2018. godine do danas
 • Voditelj prve studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 13. ožujka 2018. godine do 02. listopada 2018. godine
 • Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 27. ožujka 2017. godine do danas
 • Član Odbora za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, od 25. travnja 2016. godine do danas

IZBORI U ZVANJA

 • viši znanstveni suradnik, 27. rujna 2017. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • docent, 17. lipnja 2015. godine, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • znanstveni suradnik, 20. ožujka 2014. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • viši asistent, 01. listopada 2013. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • asistent, 16. listopada 2006. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

PROJEKTI

 • eLogoped - dizajn i vrednovanje sustava za online logopedske terapije (2014 - 2016), izvor financiranja: Zaklada Adris, voditeljica: dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, uloga: istraživač
 • Market Basket Virtual Student Collaboration Model (2015), izvor financiranja: Erasmus+, voditeljica: Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol., uloga: suradnik
 • Primjena tehnika automatskog programiranja i rudarenja podataka u izradi online rječnika (2015), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Danijel Radošević, uloga: istraživač
 • Dizajn i analiza organizacijskih interakcija primjenom teorije igara i naprednog programiranja - serious games i menadžment proizvodnog portfelja (2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Robert Fabac, uloga: istraživač
 • Evaluacija učinkovitosti inovativne uporabe Web 2.0 aplikacija u visokoškolskoj nastavi u odnosu na konvencionalne oblike poučavanja u učionici i online (2013 - 2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Metodologija vrednovanja kvalitete u korištenju Web 2.0 aplikacija (2012), izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, uloga: voditelj projekta
 • Portal za testiranje i promociju edukacije pomoću Web 2.0 alata (2009 - 2011), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Automatizacija postupaka projektiranja informacijskih sustava (2008 - 2013), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, uloga: istraživač
 • Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia (2007 - 2009), izvor financiranja: Tempus, voditeljica: prof. dr. sc. Blaženka Divjak, uloga: član modula International Project Management

POZVANA PREDAVANJA

 • Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0, 29. studenog 2013. godine, Poslijediplomski doktorski studij "Informacijske znanosti", kolegij "Odabrana poglavlja iz instrukcijskog dizajna i mentoriranja u e-obrazovanju", Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • Web 2.0 in Programming, 28. listopada 2010. godine, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

ORGANIZACIJA RADIONICA I WEBINARA

 • Kako odabrati prikladne Web 2.0 aplikacije za e-učenje, radionica, 20. studenog 2014. godine, 16. CARNetova korisnička konferencija (CUC), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Online komunikacija i nastavne aktivnosti uz primjenu Web 2.0 alata, radionica, 18. veljače 2011. godine, CARNet E-learning akademija, Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Problemi tradicionalnog e-učenja koje je moguće riješiti uporabom Web 2.0 alata, webinar, 14. veljače 2011. godine, Centar za e-učenje, Sveučilišni računarski centar (SRCE), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Mogućnosti uporabe Web 2.0 alata u nastavi u srednjim i osnovnim školama, radionica, 23. listopada 2010. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • Teaching with Web 2.0 Tools: Evaluation, Pedagogy and Integration Solutions, radionica, 22. lipnja 2010. godine, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), Hotel Croatia, Cavtat, uloga: suorganizator i predavač
 • Uporaba Web 2.0 alata u e-obrazovanju, radionica, 28. svibnja 2010. godine, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, uloga: suorganizator i predavač
 • The use of Web 2.0 Tools in the Design and Implementation of Pedagogical Activities for e-Learning, radionica, 03. studenog 2009. godine, 2nd International Conference The Future of Information Sciences (INFuture), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 23. do 27. veljače 2009. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 08. do 12. srpnja 2008. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač

PROFESIONALNI INTERESI I ČLANSTVA

Član je sljedećih međunarodnih strukovnih udruženja:

 • Association for Computing Machinery (ACM) od 2010. godine
 • European University Information Systems E-Learning Task Force (EUNIS ELTF) od 2011. godine
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) od 2010. godine 
 • International Society for Web Engineering (ISWE) od 2011. godine

Bio je član Programskog odbora sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • International Conference on Software and Information Engineering
  (ICSIE) 2019. godine
 • International Conference on Information Systems Development (ISD) 2014., 2016. i 2017. godine
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI) od 2012. do 2015. godine
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), Track on Quality in Web Engineering, 2014. godine

Vršio je dužnost voditelja tematskih cjelina sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • tematska cjelina ISD Education u sklopu 26th International Conference on Information Systems Development (ISD 2017, Larnaka, Cipar)
 • tematska cjelina General u sklopu 25th International Conference on Information Systems Development (ISD 2016, Katowice, Poljska)
 • tematska cjelina Web-based Systems Development u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Bio je voditelj sekcija sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • sekcija Artificial Intelligence u sklopu 7th International Conference on Information Technology (ICIT 2015, Amman, Jordan)
 • sekcija Process Quality Improvement in Education u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Vršio je dužnost člana Organizacijskog odbora, urednika knjige sažetaka i tehničkog urednika zbornika radova 23. izdanja međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Information Systems Development (ISD 2014).

Bio je član Centra za obrazovne projekte i Odbora za promotivne aktivnosti te suradnik Centra za međunarodne projekte Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Vanjski je član Centra za kvalitetu te Laboratorija za generativno programiranje i strojno učenje Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je član Povjerenstva studentskog natjecanja FOI CORE 2009., 2010. i 2015. godine.

Na prijedlog Matičnog odbora za interdisciplinarno područje 18. ožujka 2015. godine je imenovan članom stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za izborna polja 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.06. psihologija.

Temeljem Odluke od 06. prosinca 2016. godine, imenovan je članom Stručnog povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kultorološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

RECENZIJE

Recenzirao je 97 znanstvenih radova za sljedeće međunarodne znanstvene konferencije, časopise i knjige:

 • ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces
 • ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • ACM Transactions on the Web (IF: 1.526)
 • Central European Conference on Information and Intelligent Systems
 • Communications in Computer and Information Science
 • Computers & Education (IF: 3.819)
 • Computer Speech & Language (IF: 1.900)
 • Handbook of Research on Applied E-Learning in Engineering and Architecture Education
 • IEEE International Conference on Web Services
 • IETE Technical Review (IF: 1.330)
 • International Conference on Information Systems Development
 • International Conference on Information Technology Interfaces
 • International Conference on Software and Information Engineering
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology
 • International Journal of Human-Computer Interaction (IF: 1.259)
 • Information Sciences (IF: 4.832)
 • Informing Science and IT Education Conference
 • International Scientific Conference Mate Demarin Days
 • IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction
 • JMIR mHealth and uHealth (IF: 4.541)
 • Journal of Information and Knowledge Management
 • Journal of Information and Organizational Sciences
 • Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
 • Journal of Telemedicine and Telecare (IF: 2.008)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues
 • Review of Innovation and Competitiveness
 • Telematics and Informatics (IF: 3.398)
 • The Journal of Systems and Software (IF: 2.444)
 • Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education
 • TELKOMNIKA: Indonesian Journal of Electrical Engineering
 • Universal Access in the Information Society (IF: 1.219)

U svibnju 2018. godine vršio je dužnost recenzenta zbirke zadataka pod nazivom "Programiranje u programskim jezicima Python i Visual Basic" kojoj je autor dr. sc. Matija Varga.

Tijekom 2014. godine vršio je dužnost evaluatora tečaja e-učenja na projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet).

Za potrebe Centra izvrsnosti iz informatike Međimurske županije krajem 2011. godine vršio je dužnost recenzenta osnovnoškolskih nastavnih planova i programa iz informatike.  

NAGRADE I PRIZNANJA

Za svoj znanstveni, nastavni i stručni rad primio je sljedeće nagrade i priznanja:

 • Recognized reviewer for Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, Elsevier, veljača 2018.
 • Recognized reviewer for Computer Speech & Language, Elsevier, studeni 2017.
 • Outstanding Contribution in Reviewing for the Journal of Systems and Software, Elsevier, kolovoz 2016.
 • Recognized reviewer for Computers & Education, Elsevier, siječanj 2016.
 • Recognized reviewer for the Journal of Systems and Software, Elsevier, srpanj 2015.
 • Nagrada Dekana Fakulteta organizacije i informatike za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta u akademskoj godini 2012./2013.,
 • COST IC0904 TwinTide Autumn Training School: Research Methods for Human-Computer Interaction (TUTOREM 2012) Mini-Project Winner
 • The EUNIS Dørup E-learning Award 2011
 • Nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2010./2011.
 • Priznanje Dekana Fakulteta organizacije i informatike za posebno zalaganje u istraživanjima i publiciranju radova u akademskoj godini 2010./2011.
 • EUNIS Congress 2010 Commended Paper

RAD SA STUDENTIMA

U koautorstvu sa studentima preddiplomskog i diplomskog studija objavio je 16 znanstvenih radova (od kojih 10 sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova). Zajedno sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova objavio je 6 stručnih radova.

U koautorstvu sa doktorandom kojem je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju informatike koji se izvodi na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci imenovan mentorom objavio je 2 znanstvena rada.

Tijekom akademskih godina 2016./17., 2017./18. i 2018./19. bio je koordinator provedbe natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te mentor ukupno 15 tročlanih timova od kojih se svake akademske godine po jedan tim plasirao na srednjoeuropsko studentsko ACM natjecanje (CERC 2016 i CERC 2017 u Zagrebu, te CERC 2018 u Pragu).

Bio je mentor timova koji su se u sklopu Technology Arene STEM Games natjecanja održanog 2018. i 2019. godine u Poreču nadmetali u znanju.

Dosad je pod njegovim mentorstvom 72 studenata obranilo završni odnosno diplomski rad.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Uredničke knjige
 

1. Information Systems Development: Transforming Organisations and Society through Information Systems (Book of Abstracts and Conference Programme of the 23rd International Conference on Information Systems Development (ISD2014 Croatia)) / Strahonja, Vjeran; Vrček, Neven; Plantak Vukovac, Dijana; Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko; Žajdela Hrustek, Nikolina; Vukovac, Vedran (ur.).
Varaždin : University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2014 (knjiga sažetaka radova i program konferencije).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Measuring Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites Used in Interactive Learning Ecosystems // Learning and Collaboration Technologies: Ubiquitous and Virtual Environments for Learning and Collaboration / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Panayiotis (ur.).
Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. Str. 110-121.

2. Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko; Babić, Snježana.
The Antecedents of Intelligent Personal Assistants Adoption // Advances in Human Factors and Systems Interaction / Nunes, Isabel L. (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2019. Str. 76-87.

3. Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko; Babić, Snježana.
Examining Cloud Computing Applications from the Perspectives of Privacy and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology // Human Systems Engineering and Design / Ahram, Tareq ; Karwowski, Waldemar ; Taiar, Redha (ur.).
Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. Str. 82-87.

4. Škorić, Igor; Orehovački, Tihomir; Ivašić Kos, Marina.
Learning to Code and Collaborate in a Web Environment // Advances in Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences / Nazir, Salman ; Teperi, Anna-Maria ; Polak-Sopińska, Aleksandra (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2019. Str. 54-65.

5. Etinger Darko; Orehovački, Tihomir.
The Usage of UTAUT Model for Digital Audio Workstation User Experience Evaluation // Advances in Usability and User Experience / Ahram, Tareq ; Falcão, Christianne (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. Str. 559-568.

6. Orehovački, Tihomir.
Employing Fuzzy AHP to Determine Relevance of Criteria Constituting the Quality of Social Web Applications // Fuzzy Systems and Data Mining IV / Tallón-Ballesteros, Antonio J. ; Li, Kaicheng (ur.).
Amsterdam : IOS Press, 2018. Str. 351-357.

7. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana; Etinger, Darko.
Identifying Relevance of Security, Privacy, Trust, and Adoption Dimensions Concerning Cloud Computing Applications Employed in Educational Settings // Advances in Human Factors in Cybersecurity / Nicholson, Denise (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. Str. 308-320.

8. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Exploring the Determinants Affecting the Adoption of Social Web Applications Used in Massive Online Open Courses // Learning and Collaboration Technologies: Novel Learning Ecosystems / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2017. Str. 237-248.

9. Orehovački Tihomir; Babić Snježana.
Mobile Quality of Social Web Applications Designed for Collaborative Writing // Learning and Collaboration Technologies / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016. Str. 368-379.

10. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana; Jadrić, Mario.
Exploring the Validity of an Instrument to Measure the Perceived Quality in Use of Web 2.0 Applications with Educational Potential // Learning and Collaboration Technologies: Designing and Developing Novel Learning Experiences / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014. Str. 192-203.

11. Orehovački, Tihomir; Granollers, Toni.
Subjective and Objective Assessment of Mashup Tools // Design, User Experience, and Usability: Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience / Marcus, Aaron (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014. Str. 340-351.

12. Orehovački, Tihomir; Kermek, Dragutin; Granić, Andrina.
Examining the Quality in Use of Web 2.0 Applications: A Three-Dimensional Framework // HCI International 2013 - Posters’ Extended Abstracts / Stephanidis, Constantine (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. Str. 149-153.

13. Orehovački, Tihomir; Žajdela Hrustek, Nikolina.
Development and Validation of an Instrument to Measure the Usability of Educational Artifacts Created with Web 2.0 Applications // Design, User Experience, and Usability: Design Philosophy, Methods, and Tools / Marcus, Aaron (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. Str. 369-378.

14. Orehovački, Tihomir; Bubaš, Goran; Kovačić, Andreja.
Taxonomy of Web 2.0 Applications with Educational Potential // Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education / Cheal, Catheryn ; Coughlin, John ; Moore, Shaun (ur.).
Santa Rosa : Informing Science Press, 2012. Str. 43-72.

15. Orehovački, Tihomir; Granić, Andrina; Kermek, Dragutin.
Exploring the Quality in Use of Web 2.0 Applications: The Case of Mind Mapping Services // Current Trends in Web Engineering / Harth, Andreas ; Koch, Nora (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2012. Str. 266-277.

16. Orehovački, Tihomir.
Perceived Quality of Cloud Based Applications for Collaborative Writing // Information Systems Development – Business Systems and Services: Modeling and Development / Pokorny, Jaroslav ; Repa, Vaclav ; Richta, Karel ; Wojtkowski, Wita ; Linger, Henry ; Barry, Chris ; Lang, Michael (ur.).
New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2011. Str. 575-586.

17. Orehovački, Tihomir.
Development of a Methodology for Evaluating the Quality in Use of Web 2.0 Applications // Human-Computer Interaction – INTERACT 2011 / Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2011. Str. 382-385.

18. Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir; Balaban, Igor; Ćorić, Ana.
Evaluation of Web 2.0 Tools in the e-Learning Context: Case Studies Related to Pedagogy and Usability // University Information Systems - Selected Problems / Rudak, Leszek ; Diks, Krzysztof ; Madey, Jan (ur.).
Varšava : Difin SA, 2010. Str. 259-277.

19. Orehovački, Tihomir.
Vremenski plan rada na projektu // Projekti u znanosti i razvoju: Europski programi / Divjak, Blaženka (ur.).
Varaždin : TIVA Tiskara Varaždin, 2009. Str. 55-64.

20. Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko.
IT users' awareness about the need of strong passwords creation // DAAAM International Scientific Book 2008 / Katalinic, Branko (ur.).
Beč : Daaam International Vienna, 2008. Str. 387-394.

21. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario.
Web oriented applications generator development through reengineering process // DAAAM International Scientific Book 2007 / Katalinic, Branko (ur.).
Beč : Daaam International Vienna, 2007. Str. 443-458.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Identifying the Relevance of Quality Dimensions Contributing to Universal Access of Social Web Applications for Collaborative Writing on Mobile Devices: An Empirical Study. // Universal Access in the Information Society. 17 (2018) , 3; 453-473 (članak, znanstveni).

2. Magdalenić, Ivan; Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
Autogenerator : Generation and Execution of Programming Code on Demand. // Expert systems with applications. 40 (2013) , 8; 2845-2857 (članak, znanstveni).

3. Orehovački, Tihomir; Granić, Andrina; Kermek, Dragutin.
Evaluating the Perceived and Estimated Quality in Use of Web 2.0 Applications. // Journal of systems and software. 86 (2013) , 12; 3039-3059 (članak, znanstveni).
 
  Radovi prihvaćeni za objavljivanje u CC časopisima
 

1. Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko; Babić, Snježana.
Modelling an Interplay of Adoption Determinants with Respect to Social Web Applications Used in Massive Online Open Courses. // Universal Access in the Information Society. (2019) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Brusić, Tamara; Babić, Snježana; Orehovački, Tihomir.
Važnost razvoja informatičke pismenosti budućih poduzetnika za primjenu cloud usluga u poslovanju kao podloge za bolju konkurentnost na tržištu rada. // Obrazovanje za poduzetništvo - E4E. 7 (2017) , 2; 67-81 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Orehovački, Tihomir; Plantak Vukovac, Dijana; Novosel-Herceg, Tatjana.
Educational Artefacts as a Foundation for Development of Remote Speech-Language Therapies. // Lecture Notes in Information Systems and Organisation. 17 (2016) ; 95-109 (članak, znanstveni).

3. Plantak Vukovac, Dijana; Orehovački, Tihomir; Novosel-Herceg, Tatjana.
Inspecting the quality of educational video artefacts employed in speech-language pathology Telerehabilitation: a pilot study. // Lecture Notes in Computer Science. 9739 (2016) ; 480-491 (članak, znanstveni).

4. Kvesić, Anton; Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
Dynamic Frames Based Generation of 3D Scenes and Applications. // Acta graphica. 26 (2015) , 1-2; 11-19 (članak, znanstveni).

5. Bubaš, Goran; Ćorić, Ana; Orehovački, Tihomir.
The integration and assessment of students' artefacts created with diverse Web 2.0 applications. // International Journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms. 3 (2012) , 3/4; 261-279 (članak, znanstveni).

6. Lovrenčić, Alen; Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir.
1957-2007: 50 Years of Higher Order Programming Languages. // Journal of Information and Organizational Sciences. 33 (2009) , 1; 79-150 (pregledni rad, znanstveni).

7. Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko; Bubaš, Goran.
Mobile location based service for positioning and presentation of cultural heritage objects and Web 2.0 technologies. // Informatologia. 42 (2009) , 2; 110-117 (pregledni rad, znanstveni).

8. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
Verificator: Educational Tool for Learning Programming. // Informatics in Education. 8 (2009) , 2; 261-280 (članak, znanstveni).

9. Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario.
Factors and predictors of online security and privacy behavior. // Journal of Information and Organizational Sciences. 32 (2008) , 2; 79-98 (članak, znanstveni).

10. Radošević, Danijel; Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir.
Java Applications Development Based on Component and Metacomponent Approach. // Journal of Information and Organizational Sciences. 32 (2008) , 2; 137-147 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Babić, Snježana; Orehovački, Tihomir.
Perceived Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites // Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. 1007-1012 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Orehovački, Tihomir.
Objective and Subjective Metrics Meant for Evaluating Quality of Social Web Applications // Proceedings of the 8th International Conference on Software and Information Engineering / El-Seoud, Samir A. (ur.).
New York : The Association for Computing Machinery, 2019. 25-29 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Permozer, Ivan; Orehovački, Tihomir.
Utilizing Apple’s ARKit 2.0 for Augmented Reality Application Development // Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. 1892-1897 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Plantak Vukovac, Dijana; Džeko, Mišo; Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir.
User Experience Design and Architecture of IoT Ecosystem Employed in Students' Activities Tracking // Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Ergonomics in Design, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 777) / Rebelo, Francisco ; Soares, Marcelo M. (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2019. 440-452 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Šag, Antonio; Orehovački, Tihomir.
Development of 2D Game with Construct 2 // Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. 1916-1921 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Salihbašić, Alen; Orehovački, Tihomir.
Development of Android Application for Gender, Age and Face Recognition Using OpenCV // Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. 1898-1903 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Babić, Snježana; Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko.
Perceived User Experience and Performance of Intelligent Personal Assistants Employed in Higher Education Settings // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 906-910 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Bošnjak, Mateo; Orehovački, Tihomir.
Measuring Quality of an Indie Game Developed Using Unity Framework // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 1820-1825 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Drozina, Adrian; Orehovački, Tihomir.
Creating a Tabletop Game Prototype in Unreal Engine 4 // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 1814-1819 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Etinger, Darko; Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Applying Process Mining Techniques to Learning Management Systems for Educational Process Model Discovery and Analysis // Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 722) / Karwowski, Waldemar ; Ahram, Tareq (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 420-425 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana; Etinger, Darko.
Modelling the Perceived Pragmatic and Hedonic Quality of Intelligent Personal Assistants // Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 722) / Karwowski, Waldemar ; Ahram, Tareq (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 589-594 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Orehovački, Tihomir; Plantak Vukovac, Dijana; Džeko, Mišo; Stapić, Zlatko.
Evaluating Relevant UX Dimensions with Respect to IoT Ecosystem Intended for Students' Activities Tracking and Success Prediction // Proceedings of the 5th International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2018): Design, Development and Technological Innovation, Held as Part of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2018), Part I, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 10924) / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 279-293 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Šajina, Robert; Orehovački, Tihomir.
User Experience Evaluation of 2D Side-Scrolling Game Developed Using Overlap2D Game Editor and LibGDX Game Engine // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 1826-1831 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Šajina, Romeo; Orehovački, Tihomir.
Development and Evaluation of an Application for Sharing Information About Courses // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 1803-1808 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Sinožić, Sebastian; Orehovački, Tihomir.
Using Analytic Hierarchy Process to Select the Most Appropriate Tool for Learning Programming // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 600-605 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko; Babić, Snježana.
Perceived Security and Privacy of Cloud Computing Applications Used in Educational Ecosystem // Proceedings of the 40th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2017. 823-828 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Orehovački, Tihomir; Plantak Vukovac, Dijana; Stapić, Zlatko; Novosel-Herceg, Tatjana.
Features and Quality of a Mobile Application Employed in a Speech-Language Therapy // Proceedings of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2017): Interaction Contexts, Part II, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 10272) / Kurosu, Masaaki (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2017. 250-262 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Qualitative Approach to Determining the Relevant Facets of Mobile Quality of Educational Social Web Applications // Proceedings of the 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2016. 1165-1171 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Orehovački, Tihomir; Cappiello, Cinzia; Matera, Maristella.
Identifying Relevant Dimensions for the Quality of Web Mashups: An Empirical Study // Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2016): Theory, Design, Development and Practice, Part I, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 9731) / Kurosu, Masaaki (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016. 396-407 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Škorić, Igor; Pein, Boris; Orehovački, Tihomir.
Selecting the Most Appropriate Web IDE for Learning Programming Using AHP // Proceedings of the 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2016. 982-987 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Lapaš, Tihana; Orehovački, Tihomir.
Evaluation of User Experience in Interaction with Computer Games // Proceedings of the 4th International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2015): Interactive Experience Design, Held as Part of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015), Part III, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 9188) / Marcus, Aaron (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2015. 271-282 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

22. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Inspecting Quality of Games Designed for Learning Programming // Proceedings of the 2nd International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2015), Held as Part of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015), Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 9192) / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2015. 620-631 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

23. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Evaluating the Quality of Games Designed for Learning Programming by Students with Different Educational Background: An Empirical Study // Proceedings of the 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2015. 963-968 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

24. Orehovački, Tihomir; Magdalenić, Ivan; Radošević, Danijel.
Dynamic Frames-Based Generation of Web 2.0 Applications // Proceedings of the 7th International Conference on Information Technology (ICIT) / Al-Dahoud, Ali (ur.).
Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2015. 90-95 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

25. Plantak Vukovac, Dijana; Novosel-Herceg, Tatjana; Orehovački, Tihomir.
Users' Needs in Telehealth Speech-Language Pathology Services // Information Systems Development: Transforming Healthcare through Information Systems (ISD2015 Proceedings) / Vogel, Doug ; Guo, Xitong ; Barry, Chris ; Lang, Michael ; Linger, Henry ; Schneider, Christoph (ur.).
Harbin : Hong Kong, SAR: Department of Information Systems, 2015. 1-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

26. Kvesić, Anton; Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
Using SCT Generator and Unity in Automatic Generation of 3D Scenes and Applications // Proceedings of the 25th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2014. 312-317 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

27. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Predicting Students’ Continuance Intention Related to the Use of Collaborative Web 2.0 Applications // Proceedings of the 23rd International Conference on Information Systems Development / Strahonja, Vjeran ; Vrček, Neven ; Plantak Vukovac, Dijana ; Barry, Chris ; Lang, Michael ; Linger, Henry ; Schneider, Christoph (ur.).
Varaždin : University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2014. 112-122 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

28. Orehovački, Tihomir; Radošević, Danijel; Konecki, Mladen.
Perceived Quality of Verificator in Teaching Programming // Proceedings of the 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2014. 643-648 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

29. Orehovački, Tihomir; Al Sokkar, Abdullah A.M.; Derboven, Jan; Khan, Azam.
Exploring the Hedonic Quality of Slow Technology // CHI 2013 Workshop on Changing Perspectives of Time in HCI / Lindley, Siân ; Corish, Robert ; Vaara, Elsa ; Ferreira, Pedro ; Simbelis, Vygandas (ur.).
Pariz : ACM, 2013. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

30. Orehovački, Tihomir; Žajdela Hrustek, Nikolina.
Towards a Framework for Usability Evaluation of Educational Artifacts created with Web 2.0 Applications: A Pilot Study // Proceedings of the 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2013. 565-570 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

31. Radošević, Danijel; Magdalenić, Ivan; Orehovački, Tihomir.
Building Process of SCT Generators // Proceedings of the 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2013. 1037-1042 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

32. Kovačić, Andreja; Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir.
Integrating culture into a Business English course: Students’ perspective on a collaborative online writing project // Proceedings of the 23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2012. 195-202 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

33. Kovačić, Andreja; Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir.
Thinking outside the task: Learner autonomy and creativity in Web 2.0-based dialogic spaces // E-Didaktik - Lernen in virtuellen sozialen Räumen / Pauschenwein, Jutta (ur.).
Graz : FH Joanneum, 2012. 83-89 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

34. Orehovački, Tihomir; Radošević, Danijel; Konecki, Mladen.
Acceptance of Verificator by Information Science Students // Proceedings of the 34th International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : Universtity Computing Centre - SRCE, 2012. 223-230 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

35. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Magdalenić, Ivan.
Towards Software Autogeneration // Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanovic, Petar ; Butkovic, Zeljko ; Skala, Karolj ; Golubic, Stjepan ; Bogunovic, Nikola ; Ribaric, Slobodan ; Cicin-Sain, Marina ; Cisic, Dragan ; Hutinski, Zeljko ; Baranovic, Mirta ; Mauher, Mladen ; Ulemek, Jelena (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2012. 1076-1081 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

36. Reif, Ivan; Orehovački, Tihomir.
ViSA: Visualization of Sorting Algorithms // Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanovic, Petar ; Butkovic, Zeljko ; Skala, Karolj ; Golubic, Stjepan ; Bogunovic, Nikola ; Ribaric, Slobodan ; Cicin-Sain, Marina ; Cisic, Dragan ; Hutinski, Zeljko ; Baranovic, Mirta ; Mauher, Mladen ; Ulemek, Jelena (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2012. 1146-1151 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

37. Bubaš, Goran; Ćorić, Ana; Orehovački, Tihomir.
The integration of students' artifacts created with Web 2.0 tools into Moodle, blog, wiki, e-portfolio and Ning // Proceedings of the 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj ; Golubić, Stjepan ; Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan ; Čičin-Šain, Marina ; Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Ordanić, Lea (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2011. 1084-1089 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

38. Bubaš, Goran; Ćorić, Ana; Orehovački, Tihomir.
Strategies for implementation of Web 2.0 tools in academic education // 17th European University Information Systems (EUNIS) International Congress.
Dublin : European University Information Systems (EUNIS), 2011. 1-17 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

39. Đanić, Mario; Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
Evaluation of Student Programming Assignments in Online Environments // Proceedings of the 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2011. 111-116 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

40. Orehovački, Tihomir; Schatten, Markus; Lovrenčić, Alen.
Implementing a Logic System for Testing Functional Independent Normal Form in Relational Databases // Proceedings of the 33rd International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2011. 167-172 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

41. Radošević, Danijel; Magdalenić, Ivan; Orehovački, Tihomir.
Error Messaging in Generative Programming // Proceedings of the 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2011. 181-186 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

42. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
An Analysis of Novice Compilation Behavior using Verificator // Proceedings of the 33rd International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2011. 325-330 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

43. Bubaš, Goran; Ćorić, Ana; Orehovački, Tihomir.
The Evaluation of the Use of Online Community Tool Ning for Support of Student Interaction and Learning // Proceedings of the 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Schatten, Markus (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2010. 171-178 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

44. Orehovački, Tihomir.
Proposal for a Set of Quality Attributes Relevant for Web 2.0 Application Success // Proceedings of the 32nd International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 319-326 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

45. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko.
Automatic On-line Generation of Student's Exercises in Teaching Programming // Proceedings of the 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Schatten, Markus (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2010. 87-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

46. Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir; Kermek, Dragutin.
Design Patterns – education and classification challenge // Proceedings of the 20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2009. 375-381 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

47. Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
Detecting Computer Code Plagiarism in Higher Education // Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 409-414 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

48. Orehovački, Tihomir; Bubaš, Goran; Konecki, Mario.
Web 2.0 in Education and Potential Factors of Web 2.0 Use by Students of Information Systems // Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 443-448 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

49. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
New Approaches and Tools in Teaching Programming // Proceedings of the 20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2009. 49-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

50. Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
In Search of an Improved BoM and MRP Algorithm // Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 665-670 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

51. Đanić, Mario; Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko.
Introducing CaCM: toward new students collaboration model // Proceedings of the 19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2008. 267-273 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

52. Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
Detecting code re-use potential // Proceedings of the 19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2008. 627-631 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

53. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Bubaš, Goran.
Security and Privacy Related Online Behavior of Experienced ICT Users // Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Jereb, Eva ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Paape, Bjoern ; Pagon, Milan ; Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2008. 1932-1940 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

54. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Radošević, Danijel.
Web 2.0 technologies in university education // Proceedings of the 31st MIPRO International Convention on Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2008. 269-273 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

55. Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir; Đanić, Mario.
Determination of optimal security settings for LMS Moodle // Proceedings of the 31st MIPRO International Convention on Information Systems Security / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Dragšić, Veljko (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2008. 84-89 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

56. Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir; Vrček, Neven.
Modular Approach in Integration of ICT Technologies into Mobile Heart-Work Monitoring System // Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Jereb, Eva ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Paape, Bjoern ; Pagon, Milan ; Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2008. 2793-2799 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

57. Konecki, Mario; Hutinski, Željko; Orehovački, Tihomir.
Secure Web Applications? // Proceedings of 30th MIPRO Jubilee International Convention on Information System Security / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Sandri, Roberto (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2007. 162-166 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

58. Orehovački Tihomir; Dušak, Vesna; Jadrić, Mario.
Choosing the most appropriate simulation method for business process modelling using AHP method // Proceedings of the 18th International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2007. 257-262 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

59. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario.
PHP Scripts Generator for Remote Database Administration based on C++ Generative Objects // Proceedings of the 30th MIPRO Jubilee International Convention on Intelligent Systems / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronic and Microelectronics, 2007. 167-171 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Delinger, Antun; Orehovački, Tihomir.
Primjer razvoja - Sustav za evidenciju rada autoservisa // CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2019. 27-41 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Matak, Ivan; Orehovački, Tihomir.
Mogućnosti okruženja Vue.js i njegovih paketa // CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2019. 57-64 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Matić, Vlatko; Orehovački, Tihomir.
Izrada računalne igre u okruženju GameMaker // CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2019. 65-71 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

4. Crnković, Edi; Orehovački, Tihomir.
Izrada indie igre u Unity 3D okruženju i njeno plasiranje na Google Play trgovinu // CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2018. 97-106 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Hager, Mislav; Orehovački, Tihomir.
Programiranje uređaja za Internet stvari // CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2018. 87-95 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

6. Višković, Mateo; Orehovački, Tihomir.
Aditivne tehnologije i industrija 3D tiskanja // CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2018. 77-85 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

7. Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir.
Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija za e-učenje iz hibridnih kolegija na visokim učilištima // Zbornik radova konferencije CUC 2014.
Zagreb : Carnet, 2014. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

8. Plantak Vukovac, Dijana; Orehovački, Tihomir.
Metode vrednovanja web upotrebljivosti // CASE 22 - Metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2010. 171-182 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

9. Konecki, Mario; Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir.
Razvoj aplikacija korištenjem uzoraka dizajna // CASE 20 - metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2008. 203-209 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

10. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Stapić, Zlatko.
Primjena Web 2.0 tehnologija u poslovanju // CASE 20 - metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2008. 197-202 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

11. Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario.
OCL kao preduvjet automatiziranom generiranju programskog koda // CASE 20 - metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2008. 87-94 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

12. Kermek, Dragutin; Orehovački, Tihomir; Bubaš, Goran.
Procjena i unapređenje kvalitete u e-obrazovanju // Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje", Zbornik radova / Bubaš, Goran ; Kermek, Dragutin (ur.).
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. 169-177 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

13. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Radošević, Danijel.
Web 2.0 i evolucija e-obrazovanja // Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje", Zbornik radova / Bubaš, Goran ; Kermek, Dragutin (ur.).
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. 145-155 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir; Kovačić, Andreja.
E-learning with Web 2.0 Tools: What Can('t) Go Wrong // Book of Abstracts of the 18th European University Information Systems (EUNIS) Congress.
Vila Real : Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2012. 43-44 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Orehovački, Tihomir; Bubaš, Goran; Kermek, Dragutin.
Razvoj kvalitete u e-obrazovanju // 9. CARNetova korisnička konferencija: Korisnik u fokusu.
2007. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

3. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Radošević, Danijel.
Alati za e-obrazovanje 2.0 // 9. CARNetova korisnička konferencija: Korisnik u fokusu.
2007. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Orehovački, Tihomir.
Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0 / doktorska disertacija.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 27.09. 2013., 488 (+XVII) str. Voditelj: Kermek, Dragutin ; Granić, Andrina.
 
  Diplomski radovi
 

1. Orehovački, Tihomir.
Osobna prodaja na primjeru internacionalnih kompanija / diplomski rad.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 17.02. 2005., 90 str. Voditelj: Vranešević, Tihomir.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Bileta, Toni.
Dizajn igre za učenje koncepata programiranja u razvojnom okruženju Unreal Engine 4 / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 27.05. 2019, 107 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

2. Biloš, Antonela.
Razvoj vođen testiranjem / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 14.05. 2019, 42 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

3. Crnković, Edi.
Razvoj mrežne igre za više igrača u okruženjima Unity i Photon / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 14.05. 2019, 56 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

4. Drozina, Adrian.
Implementacija igre za učenje koncepata programiranja u razvojnom okruženju Unreal Engine 4 / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 27.05. 2019, 101 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

5. Kantolić, Marija.
Izrada korisničkog sučelja u okruženju React.js / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 19.06. 2019, 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

6. Radin - Mačukat, Mikaela.
Razvoj sustava za predaju i obradu zahtjeva za izdavanje beskontaktnih kartica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 19.06. 2019, 70 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

7. Rukavina, Barbara.
Distribuirane baze podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 14.05. 2019, 47 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

8. Benić, Igor.
Aplikacija za analizu akademske produktivnosti / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 09.10. 2018, 58 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

9. Delinger, Antun.
Razvoj sustava za upravljanje radom autoservisa / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 19.09. 2018, 114 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

10. Družetić, Filip.
Virtualna stvarnost / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 19.09. 2018, 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

11. Glavinić, Endi.
Automatizacija pametne kuće uz primjenu Arduina i Linux usmjerivača / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 27.02. 2018, 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

12. Ivančić, Andrijana.
Usporedba algoritama za sortiranje i pretraživanje / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 27.02. 2018, 46 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

13. Mandarić, Maja.
Komparacija metoda za oblikovanje algoritama / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 26.09. 2018, 60 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

14. Marčac, Sanja.
Razvoj aplikacije primjenom programskog okvira AngularJS / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 26.09. 2018, 50 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

15. Maretić, Antonio.
Aplikacija za organizaciju i provedbu natjecanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 09.07. 2018, 35 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

16. Matak, Ivan.
Razvoj aplikacije u okruženju Vue.js / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 11.09. 2018, 52 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

17. Matić, Vlatko.
Izrada računalne igre u okruženju Gamemaker / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 11.12. 2018, 62 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

18. Oblak, Domagoj.
Implementacija apstraktnih tipova podataka u programskom jeziku C++ / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 19.09. 2018, 60 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

19. Pavlović, Maja.
MongoDB / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 30.10. 2018, 48 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

20. Permozer, Ivan.
Proširena stvarnost na Apple iOS platformi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 26.09. 2018, 118 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

21. Podreka, Patrick.
Model životnog ciklusa softvera – sekvencijske i agilne metode / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 26.09. 2018, 41 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

22. Šag, Antonio.
Izrada računalne igre u programskom okruženju Construct 2 / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 30.10. 2018, 51 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

23. Salihbašić, Alen.
Razvoj Android aplikacije za prepoznavanje lica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 11.12. 2018, 59 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

24. Anđić, Tomislav.
Dizajn i razvoj Internet trgovine / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 44 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

25. Banjavčić, Josipa.
Metode vrednovanja kvalitete programskih proizvoda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 10.10. 2017, 53 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

26. Blažević, Nikola.
Internet svega / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

27. Bošnjak, Mateo.
Razvoj platformske igre u okruženju Unity / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 40 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

28. Buršić, Petra.
Usporedna analiza objektno-orijentiranih programskih jezika / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 39 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

29. Đaić, Katarina.
Najčešće korišteni UML dijagrami u programskom inženjerstvu / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 83 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

30. Đuranović, Tomislav.
Usporedba algoritama sortiranja / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 32 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

31. Lekaj, Patrik.
Programski jezici namijenjeni učenju programiranja / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 42 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

32. Lesar, Alen.
Skladišta podataka i poslovna inteligencija / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 40 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

33. Martinčić, Mariana.
Projektni pristup u razvoju programskog proizvoda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 30.01. 2017., 79 (+31) str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

34. Šajina, Robert.
Razvoj 2D Java igre u LibGDX i Overlap2D okruženju / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 48 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

35. Šajina, Romeo.
Aplikacija za dijeljenje informacija o kolegijima / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 44 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

36. Sinožić, Sebastian.
Taksonomija alata namijenjenih učenju programiranja / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 46 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

37. Tvrdinić, Karlo.
Skriptni programski jezici / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 48 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

38. Višković, Mateo.
3D pisači i njihova primjena / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 42 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

39. Vuk, Antonio.
Datoteke u programskom jeziku C++ / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 46 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

40. Zelembrz, Tomislav.
Računarstvo u oblaku / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 33 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

41. Žgela, Matej.
Evolucija i održavanje softvera / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 34 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

42. Bartaković, Ivan.
Linije programskih proizvoda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 19.09. 2016., 53 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

43. Bastijanić, Luka.
Aplikacija za evidenciju održane nastave / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 26.09. 2016., 48 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

44. Bileta, Toni.
Kristalna obitelj metodologija razvoja programskih proizvoda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 26.09. 2016., 34 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

45. Crnković, Edi.
Izrada 2D Android igre u Unity okruženju / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 26.09. 2016., 43 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

46. Drozina, Adrian.
Izrada računalne igre u razvojnom okruženju Unreal Engine 4 / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 28.09. 2016., 43 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

47. Hager, Mislav.
Programiranje uređaja za Internet stvari / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 28.09. 2016., 33 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

48. Korenić, Francesca.
Utvrđivanje zahtjeva u programskom inženjerstvu / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 26.09. 2016., 43 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

49. Kovaček, Mateo.
Ekstremno programiranje / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 28.09. 2016., 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

50. Lučić, Hrvoje.
Razvoj aplikacije za planiranje putovanja / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 12.09. 2016., 33 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

51. Macan, Doroteo.
Aplikacija za rješavanje problema rasporeda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 19.09. 2016., 60 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

52. Banožić, Luka.
Razvoj personaliziranog web portala / završni rad - diplomski/integralni studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 28.09. 2015, 73 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

53. Čolak, Stjepan.
Izrada web aplikacije u razvojnom okruženju Spring / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 28.09. 2015, 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

54. Kocijan, Filip.
Razvoj sustava za upravljanje konferencijom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 28.09. 2015, 52 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

55. Smetko, Marko.
Aplikacija za evidenciju putnih naloga / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 21.09. 2015, 76 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

56. Bilješko, Slavko.
Izrada gaming portala primjenom novih web tehnologija / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 30.09. 2014., 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

57. Lapaš, Tihana.
Vrjednovanje korisničkog iskustva u interakciji sa računalnim igrama / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 25.09. 2014., 119+xiii str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

58. Lazar, Viktor.
Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Fakulteta organizacije i informatike / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 26.09. 2014., 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

59. Šoštar, Martin.
Aplikacija za interaktivno rješavanje matematičkih zadataka / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 29.09. 2014., 36 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

60. Steyskal, Toni.
Bogate internet aplikacije / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 30.09. 2014., 33 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

61. Vučina, Davor.
Mehanizmi agregacije u objektno-orijentiranim programskim jezicima / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 26.09. 2014., 44 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

62. Govedić, Matija.
Vizualizacija apstraktnih tipova podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 30.09. 2013., 35 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

63. Štivić, Branimir.
Implementacija aplikacije za generiranje grafičkog prikaza akademskih društvenih mreža / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 19.09. 2013, 56 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

64. Turk, Zoran.
Razvoj mobilne aplikacije za praćenje napredovanja u teretani / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 26.09. 2013, 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

65. Horvat, Filip.
Razvoj aplikacije za elektroničko glasovanje / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 01.10. 2012, 56 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

66. Tot, Danijel.
Aplikacija za procjenu kvalitete web stranica / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 03.10. 2012, 31 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

67. Turić, Renato.
Razvoj Android aplikacije u Eclipse razvojnom okruženju / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 03.10. 2012, 35 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

68. Obuljen, Luka.
Algoritmi umjetne inteligencije u računalnim igrama / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 04.10. 2011., 46 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

69. Reif, Ivan.
Vizualizacija algoritama sortiranja / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 19.09. 2011, 64 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

70. Višić, Filip.
Napredne strukture podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 09.11. 2011, 43 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

71. Brček Bedeković, Bernard.
Strukture podataka u razvoju računalnih igara / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 28.09. 2010, 47 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

72. Budić, Sanja.
Metoda podijeli pa vladaj / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 13.07. 2010, 36 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.