Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 3 (Rovinjska 14)
E-mail: E-mail
Organizacijska jedinica: Fakultet informatike u Puli
Godina diplomiranja:2005.
Godina doktoriranja:2013.
Na sveučilištu od:2015.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Konzultacije

četvrtkom od 14:30 do 15:30 sati (uz prethodnu najavu)

Životopis

Rođen je 1982. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio je 1996. godine u Svetom Petru Orehovcu. Srednju školu, smjer komercijalist, završio je 2000. godine u Križevcima. Diplomirao je 2005. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku naobrazbu stekao je tijekom akademske godine 2005./2006. na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu (danas Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu). Doktorski rad obranio je 2013. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se i stručno usavršavao na brojnim radionicama u zemlji te na institucijama u Izraelu (Odjel za poslovno upravljanje Visoke škole za menadžment u Rishon LeZionu), Danskoj (Poslovna akademija Sveučilišta primijenjenih znanosti u Aarhusu), Italiji (Odjel za elektroniku, informatiku i biotehniku Tehničkog sveučilišta u Milanu), Turskoj (Sveučilište u Istanbulu), Sloveniji (Laboratorij za otvorene sustave i mreže Instituta Jožef Stefan u Ljubljani), Belgiji (Katoličko sveučilište u Leuvenu), Cipru (Odjel računalnih znanosti Ciparskog sveučilišta) i Slovačkoj (Tehničko sveučilište u Košicama). Kao voditelj projekta financiranog sredstvima HRZZ, razdoblje od travnja do srpnja 2012. godine proveo je na Odjelu računalnih i industrijskih znanosti Sveučilišta u Lleidi u Španjolskoj gdje je surađivao sa članovima istraživačke grupe za interakciju čovjeka i računala te integraciju podataka (GRIHO). Autor je više od 100 znanstvenih radova objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija, časopisima i knjigama te 19 stručnih radova objavljenih u zbornicima domaćih skupova.

RADNO ISKUSTVO

 • od 21. studenog 2019. do danas - izvanredni profesor na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2015. do 20. studenog 2019. - docent na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2013. do 30. rujna 2015. - viši asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 16. listopada 2006. do 30. rujna 2013. - asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 01. rujna 2005. do 15. listopada 2006. - učitelj informatike u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Zagrebu
 • od 01. veljače 2005. do 09. kolovoza 2005. - profesor stručnih predmeta u Graditeljskoj školi u Čakovcu
 • od 02. studenog 2004. do 31. siječnja 2005. - financijski savjetnik u Wüstenrot stambenoj štedionici u Čakovcu

FUNKCIJE

 • Član Odbora za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, od 25. travnja 2016. godine do danas
 • Član Radne skupine za izradu Plana rodne ravnopravnosti 2022.-2027. Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 9. prosinca 2022. godine do danas
 • Predsjednik Odbora za kvalitetu Fakulteta informatike u Puli, od 7. studenog 2022. godine do danas
 • Voditelj druge studijske godine na diplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 01. listopada 2021. godine do danas
 • Koordinator STEM Games natjecanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 2018. godine do danas
 • Predsjednik Povjerenstva za promidžbu Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 19. prosinca 2018. godine do danas
 • Koordinator natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 2016. godine do danas
 • Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 27. ožujka 2017. godine do 21. prosinca 2020. godine
 • Voditelj druge studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 03. listopada 2018. godine do 30. rujna 2021. godine
 • Voditelj prve studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 13. ožujka 2018. godine do 02. listopada 2018. godine

IZBORI U ZVANJA

 • znanstveni savjetnik, 12. siječnja 2021. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • izvanredni profesor, 21. studenog 2019. godine, Fakultet informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • viši znanstveni suradnik, 27. rujna 2017. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • docent, 17. lipnja 2015. godine, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • znanstveni suradnik, 20. ožujka 2014. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • viši asistent, 01. listopada 2013. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • asistent, 28. rujna 2006. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

PROJEKTI

 • Security and Privacy in Academic Data management at Schools - SPADATAS (2022-2025), izvor financiranja: Erasmus+, voditelj: dr. sc. Daniel Amo Filvà, uloga: istraživač i koordinator projekta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
 • Korisniku orijentiran (re)dizajn procesa i modeliranje informacijskih sustava na primjeru smart city usluga - MISC4SC (2019-2022), izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Maja Ćukušić, uloga: istraživač
 • eLogoped - dizajn i vrednovanje sustava za online logopedske terapije (2014 - 2016), izvor financiranja: Zaklada Adris, voditeljica: dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, uloga: istraživač
 • Market Basket Virtual Student Collaboration Model (2015), izvor financiranja: Erasmus+, voditeljica: Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol., uloga: suradnik
 • Primjena tehnika automatskog programiranja i rudarenja podataka u izradi online rječnika (2015), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Danijel Radošević, uloga: istraživač
 • Dizajn i analiza organizacijskih interakcija primjenom teorije igara i naprednog programiranja - serious games i menadžment proizvodnog portfelja (2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Robert Fabac, uloga: istraživač
 • Evaluacija učinkovitosti inovativne uporabe Web 2.0 aplikacija u visokoškolskoj nastavi u odnosu na konvencionalne oblike poučavanja u učionici i online (2013 - 2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Metodologija vrednovanja kvalitete u korištenju Web 2.0 aplikacija (2012), izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, uloga: voditelj projekta
 • Portal za testiranje i promociju edukacije pomoću Web 2.0 alata (2009 - 2011), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Automatizacija postupaka projektiranja informacijskih sustava (2008 - 2013), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, uloga: istraživač
 • Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia (2007 - 2009), izvor financiranja: Tempus, voditeljica: prof. dr. sc. Blaženka Divjak, uloga: član modula International Project Management

POZVANA PREDAVANJA

 • Modeliranje strukturalnim jednadžbama tehnikom parcijalnih najmanjih kvadrata, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 17. siječnja 2020. godine
 • Pregled rezultata istraživanja iz područja empirijskog programskog inženjerstva, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 16. siječnja 2020. godine
 • Vrednovanje pragmatičnih i hedonističkih dimenzija kvalitete programskih proizvoda, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, 16. siječnja 2020. godine
 • Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0, 29. studenog 2013. godine, Poslijediplomski doktorski studij "Informacijske znanosti", kolegij "Odabrana poglavlja iz instrukcijskog dizajna i mentoriranja u e-obrazovanju", Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • Web 2.0 in Programming, 28. listopada 2010. godine, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

ORGANIZACIJA RADIONICA I WEBINARA

 • Kako odabrati prikladne Web 2.0 aplikacije za e-učenje, radionica, 20. studenog 2014. godine, 16. CARNetova korisnička konferencija (CUC), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Online komunikacija i nastavne aktivnosti uz primjenu Web 2.0 alata, radionica, 18. veljače 2011. godine, CARNet E-learning akademija, Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Problemi tradicionalnog e-učenja koje je moguće riješiti uporabom Web 2.0 alata, webinar, 14. veljače 2011. godine, Centar za e-učenje, Sveučilišni računarski centar (SRCE), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Mogućnosti uporabe Web 2.0 alata u nastavi u srednjim i osnovnim školama, radionica, 23. listopada 2010. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • Teaching with Web 2.0 Tools: Evaluation, Pedagogy and Integration Solutions, radionica, 22. lipnja 2010. godine, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), Hotel Croatia, Cavtat, uloga: suorganizator i predavač
 • Uporaba Web 2.0 alata u e-obrazovanju, radionica, 28. svibnja 2010. godine, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, uloga: suorganizator i predavač
 • The use of Web 2.0 Tools in the Design and Implementation of Pedagogical Activities for e-Learning, radionica, 03. studenog 2009. godine, 2nd International Conference The Future of Information Sciences (INFuture), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 23. do 27. veljače 2009. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 08. do 12. srpnja 2008. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač

PROFESIONALNI INTERESI I ČLANSTVA

Član je sljedećih međunarodnih strukovnih udruženja:

 • Association for Computing Machinery (ACM) od 2010. godine
 • European University Information Systems E-Learning Task Force (EUNIS ELTF) od 2011. godine
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) od 2010. godine 
 • International Society for Web Engineering (ISWE) od 2011. godine

Bio je član Programskog odbora sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE) od 2019. do 2023. godine
 • International Conference on Human and Social Analytics (HUSO) od 2020. do 2023. godine
 • International Conference on Network Technology (ICNT) 2020. i 2021. godine
 • International Conference on Information Systems Development (ISD) 2014., 2016. i 2017. godine
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI) od 2012. do 2015. godine
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), Track on Quality in Web Engineering, 2014. godine

Vršio je dužnost voditelja tematskih cjelina sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • tematska cjelina Quality in Interaction u sklopu 23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2021, Washington DC, Sjedinjene Američke Države)
 • tematska cjelina ISD Education u sklopu 26th International Conference on Information Systems Development (ISD 2017, Larnaka, Cipar)
 • tematska cjelina General u sklopu 25th International Conference on Information Systems Development (ISD 2016, Katowice, Poljska)
 • tematska cjelina Web-based Systems Development u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Bio je voditelj sekcija sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • sekcija Software and Communication Engineering u sklopu 10th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2021, Kairo, Egipat)
 • sekcija Computers in Education u sklopu 44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO 2021, Opatija, Hrvatska)
 • sekcija Quality in Interaction u sklopu 23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2021, Washington DC, Sjedinjene Američke Države)
 • sekcija Cloud Computing and Software Engineering u sklopu 9th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2020, Kairo, Egipat)
 • sekcija Artificial Intelligence u sklopu 7th International Conference on Information Technology (ICIT 2015, Amman, Jordan)
 • sekcija Process Quality Improvement in Education u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Vršio je dužnost člana Organizacijskog odbora, urednika knjige sažetaka i tehničkog urednika zbornika radova 23. izdanja međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Information Systems Development (ISD 2014).

Bio je član Centra za obrazovne projekte i Odbora za promotivne aktivnosti te suradnik Centra za međunarodne projekte Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Vanjski je član Centra za kvalitetu te Laboratorija za generativno programiranje i strojno učenje Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je član Povjerenstva studentskog natjecanja FOI CORE 2009., 2010. i 2015. godine.

RECENZIJE

Recenzirao je više od 230 znanstvenih radova za međunarodne znanstvene konferencije, časopise i knjige

ČASOPISI

 • ACM Transactions on Accessible Computing (WoS)
 • ACM Transactions on the Web (IF 2021: 3.350; Q2)
 • Algorithms (WoS)
 • Applied Sciences (IF 2021: 2.838; Q2)
 • Applied System Innovation (WoS)
 • Behaviour & Information Technology (IF 2021: 3.320; Q2)
 • Computers (WoS)
 • Computers & Education (IF 2021: 11.182; Q1)
 • Computer Speech & Language (IF 2021: 3.252; Q3)
 • Electronic Commerce Research and Applications (IF 2021: 5.622; Q1)
 • Electronics (IF 2021: 2.690; Q3)
 • Expert Systems with Applications (IF 2021: 8.665; Q1)
 • Future Internet (WoS)
 • Heliyon (IF 2021: 3.776; Q2)
 • IETE Technical Review (IF 2021: 1.932; Q3)
 • Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science
 • Information (WoS)
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (IF 2021: 4.614; Q1)
 • International Journal of Human-Computer Interaction (IF 2021: 4.920; Q1)
 • International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence (IF 2021: 4.936; Q2)
 • Information Sciences (IF 2021: 8.233; Q1)
 • JMIR mHealth and uHealth (IF 2021: 4.947; Q1)
 • Journal of Business Research (IF 2021: 10.969; Q1)
 • Journal of Information and Knowledge Management (WoS)
 • Journal of Information and Organizational Sciences (WoS)
 • Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences (IF 2021: 8.839; Q1)
 • Journal of Supercomputing (IF 2021: 2.557; Q2)
 • Journal of Systems and Software (IF 2021: 3.514; Q2)
 • Journal of Telemedicine and Telecare (IF 2021: 6.344; Q1)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues (WoS)
 • Media Studies (WoS)
 • Multimodal Technologies and Interaction (WoS)
 • Review of Innovation and Competitiveness
 • Sensors (IF 2021: 3.847; Q2)
 • Sustainability (IF 2021: 3.889; Q2)
 • Technologies (WoS)
 • Telematics and Informatics (IF 2021: 9.140; Q1)
 • Universal Access in the Information Society (IF 2021: 2.629; Q3)

KONFERENCIJE

 • ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces
 • ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • Central European Conference on Information and Intelligent Systems
 • Communications in Computer and Information Science
 • IEEE International Conference on Web Services
 • International Conference on Information Systems Development
 • International Conference on Information Technology Interfaces
 • International Conference on Human and Social Analytics
 • International Conference on Software and Information Engineering
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology
 • Informing Science and IT Education Conference
 • International Scientific Conference Mate Demarin Days
 • IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction

KNJIGE

 • Smart Cities Development And Trends: Cases And Research Opportunities, 2022.
 • Handbook of Research on Applied E-Learning in Engineering and Architecture Education, 2015.
 • Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education, 2012.

U prosincu 2022. godine recenzirao je monografiju pod nazivom "Poslovna informatika i inovacije" kojoj je autor dr. sc. Matija Varga.

U svibnju 2018. godine vršio je dužnost recenzenta zbirke zadataka pod nazivom "Programiranje u programskim jezicima Python i Visual Basic" kojoj je autor dr. sc. Matija Varga.

Tijekom 2014. godine vršio je dužnost evaluatora tečaja e-učenja na projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet).

Za potrebe Centra izvrsnosti iz informatike Međimurske županije krajem 2011. godine vršio je dužnost recenzenta osnovnoškolskih nastavnih planova i programa iz informatike.  

NAGRADE I PRIZNANJA

Za svoj znanstveni, nastavni i stručni rad primio je sljedeće nagrade i priznanja:

 • Friend of MIPRO award for dedication to the idea and mission of Croatian Society for Information, Communication and Electronic Technology, and for many years of participation in MIPRO conventions, svibanj 2022.
 • Priznanje Dekana za poseban doprinos razvoju Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, veljača 2022.
 • Recognized reviewer for Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, Elsevier, veljača 2018.
 • Recognized reviewer for Computer Speech & Language, Elsevier, studeni 2017.
 • Outstanding Contribution in Reviewing for the Journal of Systems and Software, Elsevier, kolovoz 2016.
 • Recognized reviewer for Computers & Education, Elsevier, siječanj 2016.
 • Recognized reviewer for the Journal of Systems and Software, Elsevier, srpanj 2015.
 • Nagrada Dekana Fakulteta organizacije i informatike za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta u akademskoj godini 2012./2013.,
 • COST IC0904 TwinTide Autumn Training School: Research Methods for Human-Computer Interaction (TUTOREM 2012) Mini-Project Winner
 • The EUNIS Dørup E-learning Award 2011
 • Nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2010./2011.
 • Priznanje Dekana Fakulteta organizacije i informatike za posebno zalaganje u istraživanjima i publiciranju radova u akademskoj godini 2010./2011.
 • EUNIS Congress 2010 Commended Paper

RAD SA STUDENTIMA

U koautorstvu sa studentima preddiplomskog i diplomskog studija objavio je 18 znanstvenih radova (od kojih 12 sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova). Zajedno sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova objavio je 8 stručnih radova.

U koautorstvu sa doktorandom kojem je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju informatike koji se izvodi na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci imenovan mentorom objavio je 4 znanstvena rada.

Od akademske godine 2016./17. koordinator je provedbe natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te je dosad mentorirao ukupno 30 tročlanih timova od kojih se svake akademske godine po jedan tim plasirao na srednjoeuropsko studentsko ACM natjecanje (CERC 2016-2017 u Zagrebu, CERC 2018-2020 u Pragu i CERC 2022 u Ljubljani).

Bio je mentor timova koji su se u sklopu Technology Arene STEM Games natjecanja održanog 2018. i 2019. godine u Poreču te 2022. godine u Rovinju nadmetali u znanju.

Dosad je pod njegovim mentorstvom 147 studenata obranilo završni ili diplomski rad.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Security and Privacy in Academic Data management at Schools: SPADATAS project
Amo-Filvà, Daniel ; Fonseca Escudero, David ; Sanchez-Sepulveda, Mónica ; García-Holgado, Alicia ; García-Holgado, Lucía ; García-Peñalvo, Francisco José ; Orehovački, Tihomir ; Krašna, Marjan ; Pesek, Igor ; Marchetti, Emanuela ; Valente, Andrea ; Witfelt, Claus ; Ružić, Ivana ; Fraoua, Karim Elia ; Moreira, Fernando
Radovi u postupku objavljivanja, 2023.
Evaluating the Perceived Quality of Mobile Banking Applications in Croatia: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Blašković, Luka ; Kurevija, Matej
Znanstveni i pregledni radovi, 2023.
Evaluating the User Experience of Music Streaming Services
Fumić, Roko ; Rumac, Mateo ; Orehovački, Tihomir
Radovi u postupku objavljivanja, 2023.
Web Accessibility for People with Cognitive Disabilities: A Systematic Literature Review from 2015 to 2021
Borina, Mateo ; Kalister, Edi ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
24th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII)
Perceived digital competence of primary and secondary school teachers - a pilot study
Orehovački, Tihomir ; Diković, Marina ; Dautović, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
45th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
The Acceptance and Use of Class Recordings by Information and Computer Science Students: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2022.
45th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Web-Based Early Warning SCADA Subsystem
Šverko, Mladen ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
10th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE)
Developing a Game Engine in C# Programming Language
Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Exploring the Antecedents of Verificator Adoption
Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCII)
Determining the Relevance of Quality Dimensions Concerning Video Conferencing Applications Used in Educational Ecosystem
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
4th International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED): Future Trends and Applications
Perceived Quality of Software Used for Distance Learning During COVID-19 Pandemic
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2021.
44th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Exploring the Acceptance of the Web-based Coding Tool in an Introductory Programming Course: A Pilot Study
Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić-Kos, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
3rd International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies (IHIET 2020)
Evaluating the Interplay of User Experience Facets in the Context of Social Web Applications
Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
9th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE)
Evaluating the Quality of Social Web Applications Using the LSP Method
Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Računalne igre: od ideje do izdavača
Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2020.
CASE 2020 - Razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Sustav za kontrolu proizvodnje u pivarskoj industriji
Sršen, Mirko ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2020.
CASE 2020 - Razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Task-Technology Fit and Continuance of Use of Web- based Programming Tool: A Pilot Study
Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić-Kos, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
3rd International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2020)
Razvoj sustava za upravljanje rasporedom sati
Šturlan, Adriana ; Vučković, Klara ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Modelling the Adoption of the Version Control System: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
3rd International Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications (IHSED 2020)
Percipirana kvaliteta sustava za upravljanje verzijama programskog koda od strane studenata informatike
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2020.
43rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Learning to Code and Collaborate in a Web Environment
Škorić, Igor ; Orehovački, Tihomir ; Ivašić Kos, Marina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
AHFE 2018 International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences
User Experience Design and Architecture of IoT Ecosystem Employed in Students' Activities Tracking
Plantak Vukovac, Dijana ; Džeko, Mišo ; Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
AHFE 2018 International Conference on Ergonomics in Design
Objective and Subjective Metrics Meant for Evaluating Quality of Social Web Applications
Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
8th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2019)
Primjer razvoja - Sustav za evidenciju rada autoservisa
Delinger, Antun ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2019.
CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Mogućnosti okruženja Vue.js i njegovih paketa
Matak, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2019.
CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Izrada računalne igre u okruženju GameMaker
Matić, Vlatko ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2019.
CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Measuring Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites Used in Interactive Learning Ecosystems
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
6th International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2019): Ubiquitous and Virtual Environments for Learning and Collaboration, Held as Part of the 21st International Conference on Human-Computer Interaction Conference (HCII 2019)
Utilizing Apple’s ARKit 2.0 for Augmented Reality Application Development
Permozer, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Development of Android Application for Gender, Age and Face Recognition Using OpenCV
Salihbašić, Alen ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Development of 2D Game with Construct 2
Šag, Antonio ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Perceived Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites
Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
The Antecedents of Intelligent Personal Assistants Adoption
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
AHFE 2018 International Conference on Human Factors and Systems Interaction
Examining Cloud Computing Applications from the Perspectives of Privacy and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
1st International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED 2018): Future Trends and Applications
Modelling an interplay of adoption determinants with respect to social Web applications used in massive online open courses
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Identifying the Relevance of Quality Dimensions Contributing to Universal Access of Social Web Applications for Collaborative Writing on Mobile Devices: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Aditivne tehnologije i industrija 3D tiskanja
Višković, Mateo ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Programiranje uređaja za Internet stvari
Hager, Mislav ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Izrada indie igre u Unity 3D okruženju i njeno plasiranje na Google Play trgovinu
Crnković, Edi ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2018.
CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Evaluating Relevant UX Dimensions with Respect to IoT Ecosystem Intended for Students' Activities Tracking and Success Prediction
Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Džeko, Mišo ; Stapić, Zlatko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
5th International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2018): Design, Development and Technological Innovation, Held as Part of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2018)
Measuring Quality of an Indie Game Developed Using Unity Framework
Bošnjak, Mateo ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Creating a Tabletop Game Prototype in Unreal Engine 4
Drozina, Adrian ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
User Experience Evaluation of 2D Side-Scrolling Game Developed Using Overlap2D Game Editor and LibGDX Game Engine
Šajina, Robert ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Development and Evaluation of an Application for Sharing Information About Courses
Šajina, Romeo ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Using Analytic Hierarchy Process to Select the Most Appropriate Tool for Learning Programming
Sinožić, Sebastian ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Employing Fuzzy AHP to Determine Relevance of Criteria Constituting the Quality of Social Web Applications
Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
4th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2018)
Identifying Relevance of Security, Privacy, Trust, and Adoption Dimensions Concerning Cloud Computing Applications Employed in Educational Settings
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
AHFE 2017 International Conference on Human Factors in Cybersecurity
The Usage of UTAUT Model for Digital Audio Workstation User Experience Evaluation
Etinger Darko ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
AHFE 2017 International Conference on Usability and User Experience
Modelling the Perceived Pragmatic and Hedonic Quality of Intelligent Personal Assistants
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems
Applying Process Mining Techniques to Learning Management Systems for Educational Process Model Discovery and Analysis
Etinger, Darko ; Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems
Perceived User Experience and Performance of Intelligent Personal Assistants Employed in Higher Education Settings
Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Exploring the Determinants Affecting the Adoption of Social Web Applications Used in Massive Online Open Courses
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
4th International Conference Learning and Collaboration Technologies (LCT 2017): Novel Learning Ecosystem, Held as Part of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2017)
Features and Quality of a Mobile Application Employed in a Speech-Language Therapy
Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Stapić, Zlatko ; Novosel-Herceg, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII)
Važnost razvoja informatičke pismenosti budućih poduzetnika za primjenu cloud usluga u poslovanju kao podloge za bolju konkurentnost na tržištu rada
Brusić, Tamara ; Babić, Snježana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Perceived Security and Privacy of Cloud Computing Applications Used in Educational Ecosystem
Orehovački, Tihomir ; Etinger, Darko ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
40th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)
Educational Artefacts as a Foundation for Development of Remote Speech-Language Therapies
Orehovački, Tihomir ; Plantak Vukovac, Dijana ; Novosel-Herceg, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
24th International Conference on Information Systems Development (ISD 2015)
Identifying Relevant Dimensions for the Quality of Web Mashups: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Cappiello, Cinzia ; Matera, Maristella
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2016)
Inspecting the quality of educational video artefacts employed in speech-language pathology Telerehabilitation: a pilot study
Plantak Vukovac, Dijana ; Orehovački, Tihomir ; Novosel-Herceg, Tatjana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
0th International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2016): Users and Context Diversity, Held as Part of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2016)
Mobile Quality of Social Web Applications Designed for Collaborative Writing
Orehovački Tihomir ; Babić Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
3rd International Conference on Learning and Collaboration Technologie (LCT 2016), Held as Part of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2016)
Selecting the Most Appropriate Web IDE for Learning Programming Using AHP
Škorić, Igor ; Pein, Boris ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Computers in Education
Qualitative Approach to Determining the Relevant Facets of Mobile Quality of Educational Social Web Applications
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Computers in Education
Evaluation of User Experience in Interaction with Computer Games
Lapaš, Tihana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
4th International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2015): Interactive Experience Design, Held as Part of held as part of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015)
Inspecting Quality of Games Designed for Learning Programming
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
2nd International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2015), Held as Part of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015)
Dynamic Frames-Based Generation of Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir ; Magdalenić, Ivan ; Radošević, Danijel
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
7th International Conference on Information Technology (ICIT)
Evaluating the Quality of Games Designed for Learning Programming by Students with Different Educational Background: An Empirical Study
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
Users' Needs in Telehealth Speech-Language Pathology Services
Plantak Vukovac, Dijana ; Novosel-Herceg, Tatjana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
24th International Conference on Information Systems Development (ISD 2015): Transforming Healthcare through Information Systems
Dynamic Frames Based Generation of 3D Scenes and Applications
Kvesić, Anton ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Exploring the Validity of an Instrument to Measure the Perceived Quality in Use of Web 2.0 Applications with Educational Potential
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana ; Jadrić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
1st International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2014): Designing and Developing Novel Learning Experiences, Held as Part of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2014)
Subjective and Objective Assessment of Mashup Tools
Orehovački, Tihomir ; Granollers, Toni
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
3rd International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2014): Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience, Held as Part of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2014)
Perceived Quality of Verificator in Teaching Programming
Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel ; Konecki, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
Predicting Students’ Continuance Intention Related to the Use of Collaborative Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir ; Babić, Snježana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
23rd International Conference on Information Systems Development (ISD 2014):Transforming Organisations and Society through Information Systems
Using SCT Generator and Unity in Automatic Generation of 3D Scenes and Applications
Kvesić, Anton ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
25th Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Information Systems Development: Transforming Organisations and Society through Information Systems (Book of Abstracts and Conference Programme of the 23rd International Conference on Information Systems Development (ISD2014 Croatia))
Uredničke knjige, 2014.
Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija za e-učenje iz hibridnih kolegija na visokim učilištima
Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2014.
CARNetova korisnička konferencija
Autogenerator : Generation and Execution of Programming Code on Demand
Magdalenić, Ivan ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Building Process of SCT Generators
Radošević, Danijel ; Magdalenić, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (36 ; 2013)
Exploring the Hedonic Quality of Slow Technology
Orehovački, Tihomir ; Al Sokkar, Abdullah A.M. ; Derboven, Jan ; Khan, Azam
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
CHI 2013 Workshop on Changing Perspectives of Time in HCI
Development and Validation of an Instrument to Measure the Usability of Educational Artifacts Created with Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir ; Žajdela Hrustek, Nikolina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
2nd International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2013): Design Philosophy, Methods, and Tools, Held as Part of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2013)
Examining the Quality in Use of Web 2.0 Applications: A Three-Dimensional Framework
Orehovački, Tihomir ; Kermek, Dragutin ; Granić, Andrina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2013)
Towards a Framework for Usability Evaluation of Educational Artifacts created with Web 2.0 Applications: A Pilot Study
Orehovački, Tihomir ; Žajdela Hrustek, Nikolina
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
Evaluating the Perceived and Estimated Quality in Use of Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir ; Granić, Andrina ; Kermek, Dragutin
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0
Orehovački, Tihomir
Doktorske disertacije, 2013.
Taxonomy of Web 2.0 Applications with Educational Potential
Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Kovačić, Andreja
Poglavlja u knjigama, 2012.
Exploring the Quality in Use of Web 2.0 Applications: The Case of Mind Mapping Services
Orehovački, Tihomir ; Granić, Andrina ; Kermek, Dragutin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Workshops, Doctoral Symposium, and Tutorials Held at the 11th International Conference on Web Engineering (ICWE 2011)
ViSA: Visualization of Sorting Algorithms
Reif, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
The integration and assessment of students' artefacts created with diverse Web 2.0 applications
Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Towards Software Autogeneration
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Magdalenić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
Acceptance of Verificator by Information Science Students
Orehovački, Tihomir ; Radošević, Danijel ; Konecki, Mladen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
34th International Conference on Information Technology Interfaces
E-learning with Web 2.0 Tools: What Can('t) Go Wrong
Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Kovačić, Andreja
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2012.
18th European University Information Systems (EUNIS) Congress - A 360° Perspective on IT/IS in Higher Education
Integrating culture into a Business English course: Students’ perspective on a collaborative online writing project
Kovačić, Andreja ; Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Thinking outside the task: Learner autonomy and creativity in Web 2.0-based dialogic spaces
Kovačić, Andreja ; Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
E-Learning Tag 2012
Perceived Quality of Cloud Based Applications for Collaborative Writing
Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
19th International Conference on Information Systems Development (ISD 2010): Business Systems and Services: Modeling and Development
Implementing a Logic System for Testing Functional Independent Normal Form in Relational Databases
Orehovački, Tihomir ; Schatten, Markus ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
33rd International Conference on Information Technology Interfaces
An Analysis of Novice Compilation Behavior using Verificator
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
33rd International Conference on Information Technology Interfaces
Strategies for implementation of Web 2.0 tools in academic education
Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
EUNIS 2011 International Congress
Development of a Methodology for Evaluating the Quality in Use of Web 2.0 Applications
Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
13th IFIP TC 13 International Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT 2011)
Evaluation of Student Programming Assignments in Online Environments
Đanić, Mario ; Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Error Messaging in Generative Programming
Radošević, Danijel ; Magdalenić, Ivan ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Proposal for a Set of Quality Attributes Relevant for Web 2.0 Application Success
Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
32nd International Conference on Information Technology Interfaces
Metode vrednovanja web upotrebljivosti
Plantak Vukovac, Dijana ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2010.
CASE 22 - Metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava
Automatic On-line Generation of Student's Exercises in Teaching Programming
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Evaluation of Web 2.0 Tools in the e-Learning Context: Case Studies Related to Pedagogy and Usability
Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Balaban, Igor ; Ćorić, Ana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
16th European University Information Systems (EUNIS 2010) International Congress
The Evaluation of the Use of Online Community Tool Ning for Support of Student Interaction and Learning
Bubaš, Goran ; Ćorić, Ana ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2010.
21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems (21 ; 2010)
Detecting Computer Code Plagiarism in Higher Education
Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
31st International Conference on Information Technology Interfaces
Mobile location based service for location and presentation of cultural heritage objects and Web 2.0 technologies
Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko ; Bubaš, Goran
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
1957-2007: 50 Years of Higher Order Programming Languages
Lovrenčić, Alen ; Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Vremenski plan rada na projektu
Orehovački, Tihomir
Poglavlja u knjigama, 2009.
Web 2.0 in Education and Potential Factors of Web 2.0 Use by Students of Information Systems
Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Konecki, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
31st International Conference on Information Technology Interfaces
In Search of an Improved BoM and MRP Algorithm
Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
31st International Conference on Information Technology Interfaces
New Approaches and Tools in Teaching Programming
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Design Patterns – education and classification challenge
Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Kermek, Dragutin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Verificator: Educational Tool for Learning Programming
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Security and Privacy Related Online Behavior of Experienced ICT Users
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Bubaš, Goran
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
27th International Conference on Organizational Science Development: Knowledge for sustainable development
Modular Approach in Integration of ICT Technologies into Mobile Heart-Work Monitoring System
Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Vrček, Neven
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
27th International Conference on Organizational Science Development: Knowledge for sustainable development
Web 2.0 technologies in university education
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
31st International Convention MIPRO 2008
Determination of optimal security settings for LMS Moodle
Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Đanić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
MIPRO 2008 - 31st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
OCL kao preduvjet automatiziranom generiranju programskog koda
Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
CASE 20
Primjena Web 2.0 tehnologija u poslovanju
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Stapić, Zlatko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
CASE 20
Razvoj aplikacija korištenjem uzoraka dizajna
Konecki, Mario ; Stapić, Zlatko ; Orehovački, Tihomir
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2008.
CASE 20
Introducing CaCM: toward new students collaboration model
Đanić, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Detecting code re-use potential
Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Lovrenčić, Alen
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems
Factors and predictors of online security and privacy behavior
Bubaš, Goran ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Java Applications Development Based on Component and Metacomponent Approach
Radošević, Danijel ; Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
IT users' awareness about the need of strong passwords creation
Konecki, Mario ; Orehovački, Tihomir ; Stapić, Zlatko
Poglavlja u knjigama, 2008.
Secure Web Applications?
Konecki, Mario ; Hutinski, Željko ; Orehovački, Tihomir
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
30th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
Razvoj kvalitete u e-obrazovanju
Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran ; Kermek, Dragutin
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
9. CARNetova korisnička konferencija: Korisnik u fokusu
Alati za e-obrazovanje 2.0
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2007.
9. CARNetova korisnička konferencija: Korisnik u fokusu
PHP Scripts Generator for Remote Database Administration based on C++ Generative Objects
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
30th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics
Web 2.0 i evolucija e-obrazovanja
Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario ; Radošević, Danijel
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje", Konferencija Informacijski i inteligentni sustavi IIS 2007
Procjena i unapređenje kvalitete u e-obrazovanju
Kermek, Dragutin ; Orehovački, Tihomir ; Bubaš, Goran
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje", Konferencija Informacijski i inteligentni sustavi IIS 2007
Choosing the most appropriate simulation method for business process modelling using AHP method
Orehovački Tihomir ; Dušak, Vesna ; Jadrić, Mario
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2007.
18th International Conference on Information and Intelligent Systems
Web oriented applications generator development through reengineering process
Radošević, Danijel ; Orehovački, Tihomir ; Konecki, Mario
Poglavlja u knjigama, 2007.
Osobna prodaja na primjeru internacionalnih kompanija
Orehovački, Tihomir
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2005.