O djelatniku

doc. dr. sc. Tihomir Orehovački

Zvanje: docent

Lokacija:
3 (Rovinjska 14)
Konzultacije:

ponedjeljkom od 8:00 do 9:00 sati (uz prethodnu najavu)

Nastava

Životopis

Rođen je 24. kolovoza 1982. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završio je 1996. godine u Svetom Petru Orehovcu. Srednju školu, smjer komercijalist, završio je 2000. godine u Križevcima. Diplomirao je 17. veljače 2005. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku naobrazbu stekao je tijekom akademske godine 2005./2006. na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu (danas Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu). Doktorski rad obranio je 27. rujna 2013. godina na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno se i stručno usavršavao na brojnim radionicama u zemlji te na institucijama u Izraelu (Odjel za poslovno upravljanje Visoke škole za menadžment u Rishon LeZionu), Danskoj (Poslovna akademija Sveučilišta primijenjenih znanosti u Aarhusu), Italiji (Odjel za elektroniku, informatiku i biotehniku Tehničkog sveučilišta u Milanu), Turskoj (Sveučilište u Istanbulu), Sloveniji (Laboratorij za otvorene sustave i mreže Instituta Jožef Stefan u Ljubljani), Belgiji (Katoličko sveučilište u Leuvenu), Cipru (Odjel računalnih znanosti Ciparskog sveučilišta) i Slovačkoj (Tehničko sveučilište u Košicama). Kao voditelj projekta financiranog sredstvima HRZZ, razdoblje od travnja do srpnja 2012. godine proveo je na Odjelu računalnih i industrijskih znanosti Sveučilišta u Lleidi u Španjolskoj gdje je surađivao sa članovima istraživačke grupe za interakciju čovjeka i računala te integraciju podataka (GRIHO). Autor je 94 znanstvena rada objavljena u zbornicima međunarodnih konferencija, časopisima i knjigama te 16 stručnih radova objavljenih u zbornicima domaćih skupova. Dosad je pod njegovim mentorstvom 81 student obranio završni ili diplomski rad.

RADNO ISKUSTVO

 • od 01. listopada 2015. do danas - docent na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • od 01. listopada 2013. do 30. rujna 2015. - viši asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 16. listopada 2006. do 30. rujna 2013. - asistent na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • od 01. rujna 2005. do 15. listopada 2006. - učitelj informatike u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Zagrebu
 • od 01. veljače 2005. do 09. kolovoza 2005. - profesor stručnih predmeta u Graditeljskoj školi u Čakovcu
 • od 02. studenog 2004. do 31. siječnja 2005. - financijski savjetnik u Wüstenrot stambenoj štedionici u Čakovcu

FUNKCIJE

 • Predsjednik Povjerenstva za promociju Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 19. prosinca 2018. godine do danas
 • Voditelj druge studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 03. listopada 2018. godine do danas
 • Voditelj prve studijske godine na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatika koji se izvodi na Fakultetu informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, od 13. ožujka 2018. godine do 02. listopada 2018. godine
 • Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, od 27. ožujka 2017. godine do danas
 • Član Odbora za znanstveni i umjetnički rad Sveučilišta Jurja Dobile u Puli, od 25. travnja 2016. godine do danas

IZBORI U ZVANJA

 • viši znanstveni suradnik, 27. rujna 2017. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • docent, 17. lipnja 2015. godine, Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • znanstveni suradnik, 20. ožujka 2014. godine, Matični odbor za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
 • viši asistent, 01. listopada 2013. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • asistent, 16. listopada 2006. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu

PROJEKTI

 • eLogoped - dizajn i vrednovanje sustava za online logopedske terapije (2014 - 2016), izvor financiranja: Zaklada Adris, voditeljica: dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, uloga: istraživač
 • Market Basket Virtual Student Collaboration Model (2015), izvor financiranja: Erasmus+, voditeljica: Izabela Oletić Tušek, univ. spec. pol., uloga: suradnik
 • Primjena tehnika automatskog programiranja i rudarenja podataka u izradi online rječnika (2015), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Danijel Radošević, uloga: istraživač
 • Dizajn i analiza organizacijskih interakcija primjenom teorije igara i naprednog programiranja - serious games i menadžment proizvodnog portfelja (2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Robert Fabac, uloga: istraživač
 • Evaluacija učinkovitosti inovativne uporabe Web 2.0 aplikacija u visokoškolskoj nastavi u odnosu na konvencionalne oblike poučavanja u učionici i online (2013 - 2014), izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Metodologija vrednovanja kvalitete u korištenju Web 2.0 aplikacija (2012), izvor financiranja: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, uloga: voditelj projekta
 • Portal za testiranje i promociju edukacije pomoću Web 2.0 alata (2009 - 2011), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Goran Bubaš, uloga: istraživač
 • Automatizacija postupaka projektiranja informacijskih sustava (2008 - 2013), izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelj: prof. dr. sc. Alen Lovrenčić, uloga: istraživač
 • Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia (2007 - 2009), izvor financiranja: Tempus, voditeljica: prof. dr. sc. Blaženka Divjak, uloga: član modula International Project Management

POZVANA PREDAVANJA

 • Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0, 29. studenog 2013. godine, Poslijediplomski doktorski studij "Informacijske znanosti", kolegij "Odabrana poglavlja iz instrukcijskog dizajna i mentoriranja u e-obrazovanju", Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu
 • Web 2.0 in Programming, 28. listopada 2010. godine, Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenija

ORGANIZACIJA RADIONICA I WEBINARA

 • Kako odabrati prikladne Web 2.0 aplikacije za e-učenje, radionica, 20. studenog 2014. godine, 16. CARNetova korisnička konferencija (CUC), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Online komunikacija i nastavne aktivnosti uz primjenu Web 2.0 alata, radionica, 18. veljače 2011. godine, CARNet E-learning akademija, Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Problemi tradicionalnog e-učenja koje je moguće riješiti uporabom Web 2.0 alata, webinar, 14. veljače 2011. godine, Centar za e-učenje, Sveučilišni računarski centar (SRCE), Zagreb, uloga: suorganizator i predavač
 • Mogućnosti uporabe Web 2.0 alata u nastavi u srednjim i osnovnim školama, radionica, 23. listopada 2010. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • Teaching with Web 2.0 Tools: Evaluation, Pedagogy and Integration Solutions, radionica, 22. lipnja 2010. godine, 32nd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI), Hotel Croatia, Cavtat, uloga: suorganizator i predavač
 • Uporaba Web 2.0 alata u e-obrazovanju, radionica, 28. svibnja 2010. godine, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, uloga: suorganizator i predavač
 • The use of Web 2.0 Tools in the Design and Implementation of Pedagogical Activities for e-Learning, radionica, 03. studenog 2009. godine, 2nd International Conference The Future of Information Sciences (INFuture), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 23. do 27. veljače 2009. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač
 • International Project Management, radionica, od 08. do 12. srpnja 2008. godine, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu, uloga: suorganizator i predavač

PROFESIONALNI INTERESI I ČLANSTVA

Član je sljedećih međunarodnih strukovnih udruženja:

 • Association for Computing Machinery (ACM) od 2010. godine
 • European University Information Systems E-Learning Task Force (EUNIS ELTF) od 2011. godine
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) od 2010. godine 
 • International Society for Web Engineering (ISWE) od 2011. godine

Bio je član Programskog odbora sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • International Conference on Software and Information Engineering
  (ICSIE) 2019. godine
 • International Conference on Information Systems Development (ISD) 2014., 2016. i 2017. godine
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI) od 2012. do 2015. godine
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), Track on Quality in Web Engineering, 2014. godine

Vršio je dužnost voditelja tematskih cjelina sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • tematska cjelina ISD Education u sklopu 26th International Conference on Information Systems Development (ISD 2017, Larnaka, Cipar)
 • tematska cjelina General u sklopu 25th International Conference on Information Systems Development (ISD 2016, Katowice, Poljska)
 • tematska cjelina Web-based Systems Development u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Bio je voditelj sekcija sljedećih međunarodnih znanstvenih konferencija:

 • sekcija Artificial Intelligence u sklopu 7th International Conference on Information Technology (ICIT 2015, Amman, Jordan)
 • sekcija Process Quality Improvement in Education u sklopu 23rd  International Conference on Information Systems Development (ISD 2014, Varaždin, Hrvatska)

Vršio je dužnost člana Organizacijskog odbora, urednika knjige sažetaka i tehničkog urednika zbornika radova 23. izdanja međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Information Systems Development (ISD 2014).

Bio je član Centra za obrazovne projekte i Odbora za promotivne aktivnosti te suradnik Centra za međunarodne projekte Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Vanjski je član Centra za kvalitetu te Laboratorija za generativno programiranje i strojno učenje Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Bio je član Povjerenstva studentskog natjecanja FOI CORE 2009., 2010. i 2015. godine.

Na prijedlog Matičnog odbora za interdisciplinarno područje 18. ožujka 2015. godine je imenovan članom stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za izborna polja 5.04. informacijske i komunikacijske znanosti i 5.06. psihologija.

Temeljem Odluke od 06. prosinca 2016. godine, imenovan je članom Stručnog povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz područja društvenih znanosti, polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija na Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kultorološke studije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

RECENZIJE

Recenzirao je 97 znanstvenih radova za sljedeće međunarodne znanstvene konferencije, časopise i knjige:

 • ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing
 • ACM International Conference on Intelligent User Interfaces
 • ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems
 • ACM Transactions on the Web (IF: 1.526)
 • Central European Conference on Information and Intelligent Systems
 • Communications in Computer and Information Science
 • Computers & Education (IF: 3.819)
 • Computer Speech & Language (IF: 1.900)
 • Handbook of Research on Applied E-Learning in Engineering and Architecture Education
 • IEEE International Conference on Web Services
 • IETE Technical Review (IF: 1.330)
 • International Conference on Information Systems Development
 • International Conference on Information Technology Interfaces
 • International Conference on Software and Information Engineering
 • International Conference on the Quality of Information and Communications Technology
 • International Journal of Human-Computer Interaction (IF: 1.259)
 • Information Sciences (IF: 4.832)
 • Informing Science and IT Education Conference
 • International Scientific Conference Mate Demarin Days
 • IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction
 • JMIR mHealth and uHealth (IF: 4.541)
 • Journal of Information and Knowledge Management
 • Journal of Information and Organizational Sciences
 • Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences
 • Journal of Telemedicine and Telecare (IF: 2.008)
 • Management - Journal of Contemporary Management Issues
 • Review of Innovation and Competitiveness
 • Telematics and Informatics (IF: 3.398)
 • The Journal of Systems and Software (IF: 2.444)
 • Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education
 • TELKOMNIKA: Indonesian Journal of Electrical Engineering
 • Universal Access in the Information Society (IF: 1.219)

U svibnju 2018. godine vršio je dužnost recenzenta zbirke zadataka pod nazivom "Programiranje u programskim jezicima Python i Visual Basic" kojoj je autor dr. sc. Matija Varga.

Tijekom 2014. godine vršio je dužnost evaluatora tečaja e-učenja na projektu Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet).

Za potrebe Centra izvrsnosti iz informatike Međimurske županije krajem 2011. godine vršio je dužnost recenzenta osnovnoškolskih nastavnih planova i programa iz informatike.  

NAGRADE I PRIZNANJA

Za svoj znanstveni, nastavni i stručni rad primio je sljedeće nagrade i priznanja:

 • Recognized reviewer for Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, Elsevier, veljača 2018.
 • Recognized reviewer for Computer Speech & Language, Elsevier, studeni 2017.
 • Outstanding Contribution in Reviewing for the Journal of Systems and Software, Elsevier, kolovoz 2016.
 • Recognized reviewer for Computers & Education, Elsevier, siječanj 2016.
 • Recognized reviewer for the Journal of Systems and Software, Elsevier, srpanj 2015.
 • Nagrada Dekana Fakulteta organizacije i informatike za izniman uspjeh u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji Fakulteta u akademskoj godini 2012./2013.,
 • COST IC0904 TwinTide Autumn Training School: Research Methods for Human-Computer Interaction (TUTOREM 2012) Mini-Project Winner
 • The EUNIS Dørup E-learning Award 2011
 • Nagrada za uporabu društvenog softvera u e-kolegiju na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2010./2011.
 • Priznanje Dekana Fakulteta organizacije i informatike za posebno zalaganje u istraživanjima i publiciranju radova u akademskoj godini 2010./2011.
 • EUNIS Congress 2010 Commended Paper

RAD SA STUDENTIMA

U koautorstvu sa studentima preddiplomskog i diplomskog studija objavio je 16 znanstvenih radova (od kojih 10 sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova). Zajedno sa studentima kojima je bio mentor kod izrade završnih i diplomskih radova objavio je 6 stručnih radova.

U koautorstvu sa doktorandom kojem je na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju informatike koji se izvodi na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci imenovan mentorom objavio je 2 znanstvena rada.

Tijekom akademskih godina 2016./17., 2017./18. i 2018./19. bio je koordinator provedbe natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli te mentor ukupno 15 tročlanih timova od kojih se svake akademske godine po jedan tim plasirao na srednjoeuropsko studentsko ACM natjecanje (CERC 2016 i CERC 2017 u Zagrebu, te CERC 2018 u Pragu).

Bio je mentor timova koji su se u sklopu Technology Arene STEM Games natjecanja održanog 2018. i 2019. godine u Poreču nadmetali u znanju.

Dosad je pod njegovim mentorstvom 81 student obranio završni odnosno diplomski rad.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Uredničke knjige
 

1. Information Systems Development: Transforming Organisations and Society through Information Systems (Book of Abstracts and Conference Programme of the 23rd International Conference on Information Systems Development (ISD2014 Croatia)) / Strahonja, Vjeran; Vrček, Neven; Plantak Vukovac, Dijana; Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko; Žajdela Hrustek, Nikolina; Vukovac, Vedran (ur.).
Varaždin : University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2014 (knjiga sažetaka radova i program konferencije).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Orehovački, Tihomir; Bubaš, Goran; Kovačić, Andreja.
Taxonomy of Web 2.0 Applications with Educational Potential // Transformation in Teaching: Social Media Strategies in Higher Education / Cheal, Catheryn ; Coughlin, John ; Moore, Shaun (ur.).
Santa Rosa : Informing Science Press, 2012. Str. 43-72.

2. Orehovački, Tihomir.
Vremenski plan rada na projektu // Projekti u znanosti i razvoju: Europski programi / Divjak, Blaženka (ur.).
Varaždin : TIVA Tiskara Varaždin, 2009. Str. 55-64.

3. Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko.
IT users' awareness about the need of strong passwords creation // DAAAM International Scientific Book 2008 / Katalinic, Branko (ur.).
Beč : Daaam International Vienna, 2008. Str. 387-394.

4. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario.
Web oriented applications generator development through reengineering process // DAAAM International Scientific Book 2007 / Katalinic, Branko (ur.).
Beč : Daaam International Vienna, 2007. Str. 443-458.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko; Babić, Snježana.
Modelling an interplay of adoption determinants with respect to social Web applications used in massive online open courses. // Universal Access in the Information Society. 18 (2019) , 3; 469-487 (članak, znanstveni).

2. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Identifying the Relevance of Quality Dimensions Contributing to Universal Access of Social Web Applications for Collaborative Writing on Mobile Devices: An Empirical Study. // Universal Access in the Information Society. 17 (2018) , 3; 453-473 (članak, znanstveni).

3. Magdalenić, Ivan; Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
Autogenerator : Generation and Execution of Programming Code on Demand. // Expert systems with applications. 40 (2013) , 8; 2845-2857 (članak, znanstveni).

4. Orehovački, Tihomir; Granić, Andrina; Kermek, Dragutin.
Evaluating the Perceived and Estimated Quality in Use of Web 2.0 Applications. // Journal of systems and software. 86 (2013) , 12; 3039-3059 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Brusić, Tamara; Babić, Snježana; Orehovački, Tihomir.
Važnost razvoja informatičke pismenosti budućih poduzetnika za primjenu cloud usluga u poslovanju kao podloge za bolju konkurentnost na tržištu rada. // Obrazovanje za poduzetništvo - E4E. 7 (2017) , 2; 67-81 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Kvesić, Anton; Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
Dynamic Frames Based Generation of 3D Scenes and Applications. // Acta graphica. 26 (2015) , 1-2; 11-19 (članak, znanstveni).

3. Bubaš, Goran; Ćorić, Ana; Orehovački, Tihomir.
The integration and assessment of students' artefacts created with diverse Web 2.0 applications. // International Journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms. 3 (2012) , 3/4; 261-279 (članak, znanstveni).

4. Lovrenčić, Alen; Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir.
1957-2007: 50 Years of Higher Order Programming Languages. // Journal of Information and Organizational Sciences. 33 (2009) , 1; 79-150 (pregledni rad, znanstveni).

5. Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko; Bubaš, Goran.
Mobile location based service for positioning and presentation of cultural heritage objects and Web 2.0 technologies. // Informatologia. 42 (2009) , 2; 110-117 (pregledni rad, znanstveni).

6. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
Verificator: Educational Tool for Learning Programming. // Informatics in Education. 8 (2009) , 2; 261-280 (članak, znanstveni).

7. Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario.
Factors and predictors of online security and privacy behavior. // Journal of Information and Organizational Sciences. 32 (2008) , 2; 79-98 (članak, znanstveni).

8. Radošević, Danijel; Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir.
Java Applications Development Based on Component and Metacomponent Approach. // Journal of Information and Organizational Sciences. 32 (2008) , 2; 137-147 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Babić, Snježana; Orehovački, Tihomir.
Perceived Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites // Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. 1007-1012 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Orehovački, Tihomir.
Objective and Subjective Metrics Meant for Evaluating Quality of Social Web Applications // Proceedings of the 8th International Conference on Software and Information Engineering (ICSIE 2019) / El-Seoud, Samir A. (ur.).
New York : The Association for Computing Machinery, 2019. 25-29 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Measuring Hedonic and Content Quality of Social Networking Sites Used in Interactive Learning Ecosystems // Proceedings of the 6th International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2019): Ubiquitous and Virtual Environments for Learning and Collaboration, Held as Part of the 21st International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2019), Part II, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 11591) / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Panayiotis (ur.).
Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. 110-121 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko; Babić, Snježana.
The Antecedents of Intelligent Personal Assistants Adoption // Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors and Systems Interaction, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 781) / Nunes, Isabel L. (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2019. 76-87 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko; Babić, Snježana.
Examining Cloud Computing Applications from the Perspectives of Privacy and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology // Proceedings of the 1st International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED 2018): Future Trends and Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 876) / Ahram, Tareq ; Karwowski, Waldemar ; Taiar, Redha (ur.).
Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. 82-87 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Permozer, Ivan; Orehovački, Tihomir.
Utilizing Apple’s ARKit 2.0 for Augmented Reality Application Development // Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. 1892-1897 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Plantak Vukovac, Dijana; Džeko, Mišo; Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir.
User Experience Design and Architecture of IoT Ecosystem Employed in Students' Activities Tracking // Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Ergonomics in Design, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 777) / Rebelo, Francisco ; Soares, Marcelo M. (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2019. 440-452 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Šag, Antonio; Orehovački, Tihomir.
Development of 2D Game with Construct 2 // Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. 1916-1921 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Salihbašić, Alen; Orehovački, Tihomir.
Development of Android Application for Gender, Age and Face Recognition Using OpenCV // Proceedings of the 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2019. 1898-1903 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Škorić, Igor; Orehovački, Tihomir; Ivašić Kos, Marina.
Learning to Code and Collaborate in a Web Environment // Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors in Training, Education, and Learning Sciences, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 785) / Nazir, Salman ; Teperi, Anna-Maria ; Polak-Sopińska, Aleksandra (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2019. 54-65 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Babić, Snježana; Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko.
Perceived User Experience and Performance of Intelligent Personal Assistants Employed in Higher Education Settings // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 906-910 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Bošnjak, Mateo; Orehovački, Tihomir.
Measuring Quality of an Indie Game Developed Using Unity Framework // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 1820-1825 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

13. Drozina, Adrian; Orehovački, Tihomir.
Creating a Tabletop Game Prototype in Unreal Engine 4 // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 1814-1819 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

14. Etinger Darko; Orehovački, Tihomir.
The Usage of UTAUT Model for Digital Audio Workstation User Experience Evaluation // Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Usability and User Experience, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 607) / Ahram, Tareq ; Falcão, Christianne (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 559-568 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

15. Etinger, Darko; Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Applying Process Mining Techniques to Learning Management Systems for Educational Process Model Discovery and Analysis // Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 722) / Karwowski, Waldemar ; Ahram, Tareq (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 420-425 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

16. Orehovački, Tihomir.
Employing Fuzzy AHP to Determine Relevance of Criteria Constituting the Quality of Social Web Applications // Proceedings of the 4th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2018), Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (FAIA, volume 309) / Tallón-Ballesteros, Antonio J. ; Li, Kaicheng (ur.).
Amsterdam : IOS Press, 2018. 351-357 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana; Etinger, Darko.
Identifying Relevance of Security, Privacy, Trust, and Adoption Dimensions Concerning Cloud Computing Applications Employed in Educational Settings // Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors in Cybersecurity, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 593) / Nicholson, Denise (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 308-320 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana; Etinger, Darko.
Modelling the Perceived Pragmatic and Hedonic Quality of Intelligent Personal Assistants // Proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2018): Integrating People and Intelligent Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 722) / Karwowski, Waldemar ; Ahram, Tareq (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 589-594 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

19. Orehovački, Tihomir; Plantak Vukovac, Dijana; Džeko, Mišo; Stapić, Zlatko.
Evaluating Relevant UX Dimensions with Respect to IoT Ecosystem Intended for Students' Activities Tracking and Success Prediction // Proceedings of the 5th International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2018): Design, Development and Technological Innovation, Held as Part of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2018), Part I, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 10924) / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2018. 279-293 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

20. Šajina, Robert; Orehovački, Tihomir.
User Experience Evaluation of 2D Side-Scrolling Game Developed Using Overlap2D Game Editor and LibGDX Game Engine // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 1826-1831 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

21. Šajina, Romeo; Orehovački, Tihomir.
Development and Evaluation of an Application for Sharing Information About Courses // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 1803-1808 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

22. Sinožić, Sebastian; Orehovački, Tihomir.
Using Analytic Hierarchy Process to Select the Most Appropriate Tool for Learning Programming // Proceedings of the 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Skala, Karolj (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2018. 600-605 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

23. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Exploring the Determinants Affecting the Adoption of Social Web Applications Used in Massive Online Open Courses // Proceedings of the 4th International Conference Learning and Collaboration Technologies (LCT 2017): Novel Learning Ecosystem, Held as Part of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2017), Part I, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 10295) / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2017. 237-248 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

24. Orehovački, Tihomir; Etinger, Darko; Babić, Snježana.
Perceived Security and Privacy of Cloud Computing Applications Used in Educational Ecosystem // Proceedings of the 40th Jubilee International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2017. 823-828 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

25. Orehovački, Tihomir; Plantak Vukovac, Dijana; Stapić, Zlatko; Novosel-Herceg, Tatjana.
Features and Quality of a Mobile Application Employed in a Speech-Language Therapy // Proceedings of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2017): Interaction Contexts, Part II, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 10272) / Kurosu, Masaaki (ur.).
Cham : Springer International Publishing AG, 2017. 250-262 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

26. Orehovački Tihomir; Babić Snježana.
Mobile Quality of Social Web Applications Designed for Collaborative Writing // Proceedings of the 3rd International Conference on Learning and Collaboration Technologie (LCT 2016), Held as Part of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2016), Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 9753) / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016. 368-379 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

27. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Qualitative Approach to Determining the Relevant Facets of Mobile Quality of Educational Social Web Applications // Proceedings of the 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2016. 1165-1171 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

28. Orehovački, Tihomir; Cappiello, Cinzia; Matera, Maristella.
Identifying Relevant Dimensions for the Quality of Web Mashups: An Empirical Study // Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2016): Theory, Design, Development and Practice, Part I, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 9731) / Kurosu, Masaaki (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016. 396-407 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

29. Orehovački, Tihomir; Plantak Vukovac, Dijana; Novosel-Herceg, Tatjana.
Educational Artefacts as a Foundation for Development of Remote Speech-Language Therapies // Proceedings of the 24th International Conference on Information Systems Development: Transforming Healthcare Through Information Systems (ISD 2015), Extended Best Papers, Lecture Notes in Information Systems and Organisation (LNISO, volume 17) / Vogel, Doug ; Guo, Xitong ; Linger, Henry ; Barry, Chris ; Lang, Michael ; Schneider, Christoph (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016. 95-109 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

30. Plantak Vukovac, Dijana; Orehovački, Tihomir; Novosel-Herceg, Tatjana.
Inspecting the quality of educational video artefacts employed in speech-language pathology Telerehabilitation: a pilot study // Proceedings of the 10th International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction (UAHCI 2016): Users and Context Diversity, Held as Part of the 19th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2016), Part III, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 9739) / Antona, Margherita ; Stephanidis, Constantine (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016. 480-491 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

31. Škorić, Igor; Pein, Boris; Orehovački, Tihomir.
Selecting the Most Appropriate Web IDE for Learning Programming Using AHP // Proceedings of the 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2016. 982-987 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

32. Lapaš, Tihana; Orehovački, Tihomir.
Evaluation of User Experience in Interaction with Computer Games // Proceedings of the 4th International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2015): Interactive Experience Design, Held as Part of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015), Part III, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 9188) / Marcus, Aaron (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2015. 271-282 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

33. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Inspecting Quality of Games Designed for Learning Programming // Proceedings of the 2nd International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2015), Held as Part of the 17th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2015), Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 9192) / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2015. 620-631 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

34. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Evaluating the Quality of Games Designed for Learning Programming by Students with Different Educational Background: An Empirical Study // Proceedings of the 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2015. 963-968 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

35. Orehovački, Tihomir; Magdalenić, Ivan; Radošević, Danijel.
Dynamic Frames-Based Generation of Web 2.0 Applications // Proceedings of the 7th International Conference on Information Technology (ICIT) / Al-Dahoud, Ali (ur.).
Amman : Al-Zaytoonah University of Jordan, 2015. 90-95 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

36. Plantak Vukovac, Dijana; Novosel-Herceg, Tatjana; Orehovački, Tihomir.
Users' Needs in Telehealth Speech-Language Pathology Services // Proceedings of the 24th International Conference on Information Systems Development (ISD 2015): Transforming Healthcare through Information Systems / Vogel, Doug ; Guo, Xitong ; Barry, Chris ; Lang, Michael ; Linger, Henry ; Schneider, Christoph (ur.).
Harbin : Hong Kong, SAR: Department of Information Systems ; Association for Information Systems, 2015. 1-12 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

37. Kvesić, Anton; Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
Using SCT Generator and Unity in Automatic Generation of 3D Scenes and Applications // Proceedings of the 25th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2014. 312-317 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

38. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana.
Predicting Students’ Continuance Intention Related to the Use of Collaborative Web 2.0 Applications // Proceedings of the 23rd International Conference on Information Systems Development (ISD 2014): Transforming Organisations and Society through Information Systems / Strahonja, Vjeran ; Vrček, Neven ; Plantak Vukovac, Dijana ; Barry, Chris ; Lang, Michael ; Linger, Henry ; Schneider, Christoph (ur.).
Varaždin : University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics ; Association for Information Systems, 2014. 112-122 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

39. Orehovački, Tihomir; Babić, Snježana; Jadrić, Mario.
Exploring the Validity of an Instrument to Measure the Perceived Quality in Use of Web 2.0 Applications with Educational Potential // Proceedings of the 1st International Conference on Learning and Collaboration Technologies (LCT 2014): Designing and Developing Novel Learning Experiences, Held as Part of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2014), Part I, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 8523) / Zaphiris, Panayiotis ; Ioannou, Andri (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014. 192-203 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

40. Orehovački, Tihomir; Granollers, Toni.
Subjective and Objective Assessment of Mashup Tools // Proceedings of the 3rd International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2014): Theories, Methods, and Tools for Designing the User Experience, Held as Part of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2014), Part I, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 8517) / Marcus, Aaron (ur.).
Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2014. 340-351 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

41. Orehovački, Tihomir; Radošević, Danijel; Konecki, Mladen.
Perceived Quality of Verificator in Teaching Programming // Proceedings of the 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2014. 643-648 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

42. Orehovački, Tihomir; Al Sokkar, Abdullah A.M.; Derboven, Jan; Khan, Azam.
Exploring the Hedonic Quality of Slow Technology // CHI 2013 Workshop on Changing Perspectives of Time in HCI / Lindley, Siân ; Corish, Robert ; Vaara, Elsa ; Ferreira, Pedro ; Simbelis, Vygandas (ur.).
Pariz : ACM, 2013. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

43. Orehovački, Tihomir; Kermek, Dragutin; Granić, Andrina.
Examining the Quality in Use of Web 2.0 Applications: A Three-Dimensional Framework // Proceedings of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII 2013) - Posters’ Extended Abstracts, Part I, Communications in Computer and Information Science (CCIS, volume 373) / Stephanidis, Constantine (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. 149-153 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

44. Orehovački, Tihomir; Žajdela Hrustek, Nikolina.
Development and Validation of an Instrument to Measure the Usability of Educational Artifacts Created with Web 2.0 Applications // Proceedings of the 2nd International Conference on Design, User Experience, and Usability (DUXU 2013): Design Philosophy, Methods, and Tools, Held as Part of the 15th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2013), Part I, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 8012) / Marcus, Aaron (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2013. 369-378 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

45. Orehovački, Tihomir; Žajdela Hrustek, Nikolina.
Towards a Framework for Usability Evaluation of Educational Artifacts created with Web 2.0 Applications: A Pilot Study // Proceedings of the 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2013. 565-570 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

46. Radošević, Danijel; Magdalenić, Ivan; Orehovački, Tihomir.
Building Process of SCT Generators // Proceedings of the 36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2013. 1037-1042 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

47. Kovačić, Andreja; Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir.
Integrating culture into a Business English course: Students’ perspective on a collaborative online writing project // Proceedings of the 23rd Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2012. 195-202 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

48. Kovačić, Andreja; Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir.
Thinking outside the task: Learner autonomy and creativity in Web 2.0-based dialogic spaces // E-Didaktik - Lernen in virtuellen sozialen Räumen / Pauschenwein, Jutta (ur.).
Graz : FH Joanneum, 2012. 83-89 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

49. Orehovački, Tihomir; Granić, Andrina; Kermek, Dragutin.
Exploring the Quality in Use of Web 2.0 Applications: The Case of Mind Mapping Services // Proceedings of Workshops, Doctoral Symposium, and Tutorials Held at the 11th International Conference on Web Engineering (ICWE 2011), Current Trends in Web Engineering, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 7059) / Harth, Andreas ; Koch, Nora (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2012. 266-277 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

50. Orehovački, Tihomir; Radošević, Danijel; Konecki, Mladen.
Acceptance of Verificator by Information Science Students // Proceedings of the 34th International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : Universtity Computing Centre - SRCE, 2012. 223-230 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

51. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Magdalenić, Ivan.
Towards Software Autogeneration // Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanovic, Petar ; Butkovic, Zeljko ; Skala, Karolj ; Golubic, Stjepan ; Bogunovic, Nikola ; Ribaric, Slobodan ; Cicin-Sain, Marina ; Cisic, Dragan ; Hutinski, Zeljko ; Baranovic, Mirta ; Mauher, Mladen ; Ulemek, Jelena (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2012. 1076-1081 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

52. Reif, Ivan; Orehovački, Tihomir.
ViSA: Visualization of Sorting Algorithms // Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanovic, Petar ; Butkovic, Zeljko ; Skala, Karolj ; Golubic, Stjepan ; Bogunovic, Nikola ; Ribaric, Slobodan ; Cicin-Sain, Marina ; Cisic, Dragan ; Hutinski, Zeljko ; Baranovic, Mirta ; Mauher, Mladen ; Ulemek, Jelena (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2012. 1146-1151 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

53. Bubaš, Goran; Ćorić, Ana; Orehovački, Tihomir.
The integration of students' artifacts created with Web 2.0 tools into Moodle, blog, wiki, e-portfolio and Ning // Proceedings of the 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj ; Golubić, Stjepan ; Bogunović, Nikola ; Ribarić, Slobodan ; Čičin-Šain, Marina ; Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Ordanić, Lea (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2011. 1084-1089 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

54. Bubaš, Goran; Ćorić, Ana; Orehovački, Tihomir.
Strategies for implementation of Web 2.0 tools in academic education // Proceedings of the 17th European University Information Systems (EUNIS 2011) International Congress.
Dublin : European University Information Systems (EUNIS), 2011. 1-17 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

55. Đanić, Mario; Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
Evaluation of Student Programming Assignments in Online Environments // Proceedings of the 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2011. 111-116 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

56. Orehovački, Tihomir.
Perceived Quality of Cloud Based Applications for Collaborative Writing // Proceedings of the 19th International Conference on Information Systems Development (ISD 2010): Business Systems and Services: Modeling and Development / Pokorny, Jaroslav ; Repa, Vaclav ; Richta, Karel ; Wojtkowski, Wita ; Linger, Henry ; Barry, Chris ; Lang, Michael (ur.).
New York : Springer Science+Business Media, LLC, 2011. 575-586 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

57. Orehovački, Tihomir.
Development of a Methodology for Evaluating the Quality in Use of Web 2.0 Applications // Proceedings of the 13th IFIP TC 13 International Conference on Human-Computer Interaction (INTERACT 2011), Part IV, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 6949) / Campos, Pedro ; Graham, Nicholas ; Jorge, Joaquim ; Nunes, Nuno ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco (ur.).
Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2011. 382-385 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

58. Orehovački, Tihomir; Schatten, Markus; Lovrenčić, Alen.
Implementing a Logic System for Testing Functional Independent Normal Form in Relational Databases // Proceedings of the 33rd International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2011. 167-172 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

59. Radošević, Danijel; Magdalenić, Ivan; Orehovački, Tihomir.
Error Messaging in Generative Programming // Proceedings of the 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Hunjak, Tihomir ; Lovrenčić, Sandra ; Tomičić, Igor (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2011. 181-186 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

60. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir.
An Analysis of Novice Compilation Behavior using Verificator // Proceedings of the 33rd International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2011. 325-330 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

61. Bubaš, Goran; Ćorić, Ana; Orehovački, Tihomir.
The Evaluation of the Use of Online Community Tool Ning for Support of Student Interaction and Learning // Proceedings of the 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Schatten, Markus (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2010. 171-178 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

62. Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir; Balaban, Igor; Ćorić, Ana.
Evaluation of Web 2.0 Tools in the e-Learning Context: Case Studies Related to Pedagogy and Usability // Proceedings of the 16th European University Information Systems (EUNIS 2010) International Congress, University Information Systems: Selected Problems / Rudak, Leszek ; Diks, Krzysztof ; Madey, Jan (ur.).
Varšava : Difin SA, 2010. 259-277 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

63. Orehovački, Tihomir.
Proposal for a Set of Quality Attributes Relevant for Web 2.0 Application Success // Proceedings of the 32nd International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 319-326 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

64. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko.
Automatic On-line Generation of Student's Exercises in Teaching Programming // Proceedings of the 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Schatten, Markus (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2010. 87-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

65. Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir; Kermek, Dragutin.
Design Patterns – education and classification challenge // Proceedings of the 20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2009. 375-381 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

66. Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
Detecting Computer Code Plagiarism in Higher Education // Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 409-414 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

67. Orehovački, Tihomir; Bubaš, Goran; Konecki, Mario.
Web 2.0 in Education and Potential Factors of Web 2.0 Use by Students of Information Systems // Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 443-448 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

68. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
New Approaches and Tools in Teaching Programming // Proceedings of the 20th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2009. 49-57 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

69. Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
In Search of an Improved BoM and MRP Algorithm // Proceedings of the 31st International Conference on Information Technology Interfaces / Lužar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.).
Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2009. 665-670 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

70. Đanić, Mario; Orehovački, Tihomir; Stapić, Zlatko.
Introducing CaCM: toward new students collaboration model // Proceedings of the 19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2008. 267-273 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

71. Konecki, Mario; Orehovački, Tihomir; Lovrenčić, Alen.
Detecting code re-use potential // Proceedings of the 19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Rabuzin, Kornelije (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2008. 627-631 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

72. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Bubaš, Goran.
Security and Privacy Related Online Behavior of Experienced ICT Users // Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Jereb, Eva ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Paape, Bjoern ; Pagon, Milan ; Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2008. 1932-1940 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

73. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Radošević, Danijel.
Web 2.0 technologies in university education // Proceedings of the 31st MIPRO International Convention on Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka ; Uroda, Ivan (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2008. 269-273 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

74. Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir; Đanić, Mario.
Determination of optimal security settings for LMS Moodle // Proceedings of the 31st MIPRO International Convention on Information Systems Security / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Mauher, Mladen ; Dragšić, Veljko (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2008. 84-89 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

75. Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir; Vrček, Neven.
Modular Approach in Integration of ICT Technologies into Mobile Heart-Work Monitoring System // Proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development / Rajkovič, Vladislav ; Jereb, Eva ; Kern, Tomaž ; Kljajić, Miroljub ; Paape, Bjoern ; Pagon, Milan ; Vukovič, Goran (ur.).
Kranj : Moderna organizacija, 2008. 2793-2799 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

76. Konecki, Mario; Hutinski, Željko; Orehovački, Tihomir.
Secure Web Applications? // Proceedings of 30th MIPRO Jubilee International Convention on Information System Security / Čišić, Dragan ; Hutinski, Željko ; Baranović, Mirta ; Sandri, Roberto (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2007. 162-166 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

77. Orehovački Tihomir; Dušak, Vesna; Jadrić, Mario.
Choosing the most appropriate simulation method for business process modelling using AHP method // Proceedings of the 18th International Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav (ur.).
Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2007. 257-262 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

78. Radošević, Danijel; Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario.
PHP Scripts Generator for Remote Database Administration based on C++ Generative Objects // Proceedings of the 30th MIPRO Jubilee International Convention on Intelligent Systems / Budin, Leo ; Ribarić, Slobodan (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronic and Microelectronics, 2007. 167-171 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Delinger, Antun; Orehovački, Tihomir.
Primjer razvoja - Sustav za evidenciju rada autoservisa // CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2019. 27-41 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Matak, Ivan; Orehovački, Tihomir.
Mogućnosti okruženja Vue.js i njegovih paketa // CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2019. 57-64 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Matić, Vlatko; Orehovački, Tihomir.
Izrada računalne igre u okruženju GameMaker // CASE 2019 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2019. 65-71 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

4. Crnković, Edi; Orehovački, Tihomir.
Izrada indie igre u Unity 3D okruženju i njeno plasiranje na Google Play trgovinu // CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2018. 97-106 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

5. Hager, Mislav; Orehovački, Tihomir.
Programiranje uređaja za Internet stvari // CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2018. 87-95 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

6. Višković, Mateo; Orehovački, Tihomir.
Aditivne tehnologije i industrija 3D tiskanja // CASE 2018 - razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2018. 77-85 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

7. Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir.
Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija za e-učenje iz hibridnih kolegija na visokim učilištima // Zbornik radova konferencije CUC 2014.
Zagreb : Carnet, 2014. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

8. Plantak Vukovac, Dijana; Orehovački, Tihomir.
Metode vrednovanja web upotrebljivosti // CASE 22 - Metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2010. 171-182 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

9. Konecki, Mario; Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir.
Razvoj aplikacija korištenjem uzoraka dizajna // CASE 20 - metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2008. 203-209 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

10. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Stapić, Zlatko.
Primjena Web 2.0 tehnologija u poslovanju // CASE 20 - metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2008. 197-202 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

11. Stapić, Zlatko; Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario.
OCL kao preduvjet automatiziranom generiranju programskog koda // CASE 20 - metode i alati za razvoj poslovnih i informatičkih sustava / Polonijo, Mislav (ur.).
Rijeka : CASE d.o.o., 2008. 87-94 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

12. Kermek, Dragutin; Orehovački, Tihomir; Bubaš, Goran.
Procjena i unapređenje kvalitete u e-obrazovanju // Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje", Zbornik radova / Bubaš, Goran ; Kermek, Dragutin (ur.).
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. 169-177 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).

13. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Radošević, Danijel.
Web 2.0 i evolucija e-obrazovanja // Stručno-znanstveni skup "E-obrazovanje", Zbornik radova / Bubaš, Goran ; Kermek, Dragutin (ur.).
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. 145-155 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Bubaš, Goran; Orehovački, Tihomir; Kovačić, Andreja.
E-learning with Web 2.0 Tools: What Can('t) Go Wrong // Book of Abstracts of the 18th European University Information Systems (EUNIS) Congress.
Vila Real : Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2012. 43-44 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Orehovački, Tihomir; Bubaš, Goran; Kermek, Dragutin.
Razvoj kvalitete u e-obrazovanju // 9. CARNetova korisnička konferencija: Korisnik u fokusu.
2007. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

3. Orehovački, Tihomir; Konecki, Mario; Radošević, Danijel.
Alati za e-obrazovanje 2.0 // 9. CARNetova korisnička konferencija: Korisnik u fokusu.
2007. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Orehovački, Tihomir.
Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0 / doktorska disertacija.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 27.09. 2013., 488 (+XVII) str. Voditelj: Kermek, Dragutin ; Granić, Andrina.
 
  Diplomski radovi
 

1. Orehovački, Tihomir.
Osobna prodaja na primjeru internacionalnih kompanija / diplomski rad.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 17.02. 2005., 90 str. Voditelj: Vranešević, Tihomir.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Bileta, Toni.
Dizajn igre za učenje koncepata programiranja u razvojnom okruženju Unreal Engine 4 / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 27.05. 2019, 107 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

2. Biloš, Antonela.
Razvoj vođen testiranjem / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 14.05. 2019, 42 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

3. Buršić, Petra.
Razvoj Web aplikacije za iznajmljivanje stanova / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 16.09. 2019, 66 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

4. Crnković, Edi.
Razvoj mrežne igre za više igrača u okruženjima Unity i Photon / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 14.05. 2019, 56 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

5. Drozina, Adrian.
Implementacija igre za učenje koncepata programiranja u razvojnom okruženju Unreal Engine 4 / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 27.05. 2019, 101 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

6. Grdić, Matea.
Alati za automatizirano testiranje programskih proizvoda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 10.09. 2019, 57 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

7. Kantolić, Marija.
Izrada korisničkog sučelja u okruženju React.js / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 19.06. 2019, 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

8. Klasan, Kristijan.
Steganografija i steganaliza / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 09.09. 2019, 69 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

9. Korenić, Francesca.
Metode rješavanja problema kombinatoričke optimizacije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 16.09. 2019, 70 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

10. Kuča, Alen.
Izrada Web aplikacije za upravljanje portfeljem kriptovaluta u okruženju React.js / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 16.09. 2019, 30 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

11. Macan, Doroteo.
Razvoj REST API servisa u Laravel okruženju / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 16.09. 2019, 100 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

12. Percan, Tomislav.
Učenje programiranja pomoću aplikacije Swift Playgrounds / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 02.09. 2019, 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

13. Pezić, Ivan.
Upravljanje rizicima u softverskom inženjerstvu / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 09.09. 2019, 36 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

14. Radin - Mačukat, Mikaela.
Razvoj sustava za predaju i obradu zahtjeva za izdavanje beskontaktnih kartica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 19.06. 2019, 70 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

15. Rukavina, Barbara.
Distribuirane baze podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 14.05. 2019, 47 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

16. Šverko, Mladen.
Razvoj SCADA podsustava za ranu detekciju kritične situacije / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 02.09. 2019, 30 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

17. Benić, Igor.
Aplikacija za analizu akademske produktivnosti / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 09.10. 2018, 58 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

18. Delinger, Antun.
Razvoj sustava za upravljanje radom autoservisa / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 19.09. 2018, 114 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

19. Družetić, Filip.
Virtualna stvarnost / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 19.09. 2018, 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

20. Glavinić, Endi.
Automatizacija pametne kuće uz primjenu Arduina i Linux usmjerivača / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 27.02. 2018, 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

21. Ivančić, Andrijana.
Usporedba algoritama za sortiranje i pretraživanje / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 27.02. 2018, 46 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

22. Mandarić, Maja.
Komparacija metoda za oblikovanje algoritama / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 26.09. 2018, 60 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

23. Marčac, Sanja.
Razvoj aplikacije primjenom programskog okvira AngularJS / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 26.09. 2018, 50 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

24. Maretić, Antonio.
Aplikacija za organizaciju i provedbu natjecanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 09.07. 2018, 35 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

25. Matak, Ivan.
Razvoj aplikacije u okruženju Vue.js / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 11.09. 2018, 52 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

26. Matić, Vlatko.
Izrada računalne igre u okruženju Gamemaker / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 11.12. 2018, 62 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

27. Oblak, Domagoj.
Implementacija apstraktnih tipova podataka u programskom jeziku C++ / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 19.09. 2018, 60 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

28. Pavlović, Maja.
MongoDB / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 30.10. 2018, 48 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

29. Permozer, Ivan.
Proširena stvarnost na Apple iOS platformi / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 26.09. 2018, 118 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

30. Podreka, Patrick.
Model životnog ciklusa softvera – sekvencijske i agilne metode / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 26.09. 2018, 41 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

31. Šag, Antonio.
Izrada računalne igre u programskom okruženju Construct 2 / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Fakultet informatike u Puli, 30.10. 2018, 51 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

32. Salihbašić, Alen.
Razvoj Android aplikacije za prepoznavanje lica / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 11.12. 2018, 59 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

33. Anđić, Tomislav.
Dizajn i razvoj Internet trgovine / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 44 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

34. Banjavčić, Josipa.
Metode vrednovanja kvalitete programskih proizvoda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 10.10. 2017, 53 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

35. Blažević, Nikola.
Internet svega / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

36. Bošnjak, Mateo.
Razvoj platformske igre u okruženju Unity / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 40 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

37. Buršić, Petra.
Usporedna analiza objektno-orijentiranih programskih jezika / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 39 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

38. Đaić, Katarina.
Najčešće korišteni UML dijagrami u programskom inženjerstvu / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 83 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

39. Đuranović, Tomislav.
Usporedba algoritama sortiranja / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 32 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

40. Lekaj, Patrik.
Programski jezici namijenjeni učenju programiranja / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 42 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

41. Lesar, Alen.
Skladišta podataka i poslovna inteligencija / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 40 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

42. Martinčić, Mariana.
Projektni pristup u razvoju programskog proizvoda / završni rad - diplomski/integralni studij.
Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", 30.01. 2017., 79 (+31) str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

43. Šajina, Robert.
Razvoj 2D Java igre u LibGDX i Overlap2D okruženju / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 48 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

44. Šajina, Romeo.
Aplikacija za dijeljenje informacija o kolegijima / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 44 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

45. Sinožić, Sebastian.
Taksonomija alata namijenjenih učenju programiranja / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 46 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

46. Tvrdinić, Karlo.
Skriptni programski jezici / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 18.09. 2017, 48 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

47. Višković, Mateo.
3D pisači i njihova primjena / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 42 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

48. Vuk, Antonio.
Datoteke u programskom jeziku C++ / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 46 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

49. Zelembrz, Tomislav.
Računarstvo u oblaku / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 33 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

50. Žgela, Matej.
Evolucija i održavanje softvera / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko - komunikacijske tehnologije, 25.09. 2017, 34 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

51. Bartaković, Ivan.
Linije programskih proizvoda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 19.09. 2016., 53 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

52. Bastijanić, Luka.
Aplikacija za evidenciju održane nastave / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 26.09. 2016., 48 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

53. Bileta, Toni.
Kristalna obitelj metodologija razvoja programskih proizvoda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 26.09. 2016., 34 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

54. Crnković, Edi.
Izrada 2D Android igre u Unity okruženju / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 26.09. 2016., 43 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

55. Drozina, Adrian.
Izrada računalne igre u razvojnom okruženju Unreal Engine 4 / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 28.09. 2016., 43 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

56. Hager, Mislav.
Programiranje uređaja za Internet stvari / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 28.09. 2016., 33 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

57. Korenić, Francesca.
Utvrđivanje zahtjeva u programskom inženjerstvu / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 26.09. 2016., 43 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

58. Kovaček, Mateo.
Ekstremno programiranje / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 28.09. 2016., 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

59. Lučić, Hrvoje.
Razvoj aplikacije za planiranje putovanja / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 12.09. 2016., 33 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

60. Macan, Doroteo.
Aplikacija za rješavanje problema rasporeda / završni rad - preddiplomski studij.
Pula : Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije, 19.09. 2016., 60 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

61. Banožić, Luka.
Razvoj personaliziranog web portala / završni rad - diplomski/integralni studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 28.09. 2015, 73 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

62. Čolak, Stjepan.
Izrada web aplikacije u razvojnom okruženju Spring / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 28.09. 2015, 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

63. Kocijan, Filip.
Razvoj sustava za upravljanje konferencijom / završni rad - diplomski/integralni studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 28.09. 2015, 52 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

64. Smetko, Marko.
Aplikacija za evidenciju putnih naloga / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 21.09. 2015, 76 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

65. Bilješko, Slavko.
Izrada gaming portala primjenom novih web tehnologija / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 30.09. 2014., 37 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

66. Lapaš, Tihana.
Vrjednovanje korisničkog iskustva u interakciji sa računalnim igrama / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 25.09. 2014., 119+xiii str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

67. Lazar, Viktor.
Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Fakulteta organizacije i informatike / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 26.09. 2014., 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

68. Šoštar, Martin.
Aplikacija za interaktivno rješavanje matematičkih zadataka / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 29.09. 2014., 36 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

69. Steyskal, Toni.
Bogate internet aplikacije / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 30.09. 2014., 33 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

70. Vučina, Davor.
Mehanizmi agregacije u objektno-orijentiranim programskim jezicima / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 26.09. 2014., 44 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

71. Govedić, Matija.
Vizualizacija apstraktnih tipova podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 30.09. 2013., 35 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

72. Štivić, Branimir.
Implementacija aplikacije za generiranje grafičkog prikaza akademskih društvenih mreža / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 19.09. 2013, 56 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

73. Turk, Zoran.
Razvoj mobilne aplikacije za praćenje napredovanja u teretani / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 26.09. 2013, 38 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

74. Horvat, Filip.
Razvoj aplikacije za elektroničko glasovanje / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 01.10. 2012, 56 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

75. Tot, Danijel.
Aplikacija za procjenu kvalitete web stranica / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 03.10. 2012, 31 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

76. Turić, Renato.
Razvoj Android aplikacije u Eclipse razvojnom okruženju / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 03.10. 2012, 35 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

77. Obuljen, Luka.
Algoritmi umjetne inteligencije u računalnim igrama / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 04.10. 2011., 46 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

78. Reif, Ivan.
Vizualizacija algoritama sortiranja / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 19.09. 2011, 64 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

79. Višić, Filip.
Napredne strukture podataka / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 09.11. 2011, 43 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

80. Brček Bedeković, Bernard.
Strukture podataka u razvoju računalnih igara / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 28.09. 2010, 47 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.

81. Budić, Sanja.
Metoda podijeli pa vladaj / završni rad - preddiplomski studij.
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 13.07. 2010, 36 str. Voditelj: Orehovački, Tihomir.