Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Praktikum

Praktikum

Praktikum


OSNOVNI PODACI

Šifra:

199772

ECTS:

6.0

Nositelji:

doc. dr. sc. Siniša Miličić
doc. dr. sc. Nikola Tanković

Izvođači:

dr. sc. Mate Krišto - Seminar
Zlatko Sirotić , univ. spec. inf. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Seminar 60

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Informatika izvanredni


TERMINI KONZULTACIJA

doc. dr. sc. Nikola Tanković:

Svakim radnim danom po dogovoru, rezervirati termin na http://ntankovic.unipu.hr/termin