PROGRAMSKO INŽENJERSTVO:
Programsko inženjerstvo
Programsko inženjerstvo
Šifra: 169903
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Tanković
Izvođači: doc. dr. sc. Nikola Tanković - Seminar

doc. dr. sc. Nikola Tanković - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
  1. Robert Manger; Softversko inženjerstvo; Element (2016)
  2. Ian Sommerville; Software Engineering; Pearson Education (2015), str. (object Object)
  3. Frank Tsui, Orlando Karam, Barbara Bernal; Essentials of Software Engineering; Jones + Bartlett Learning (2016), str. (object Object)
Preporučena literatura:
  1. Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden; Systems Analysis and Design; John Wiley + Sons (2015), str. (object Object)
  2. Roger S. Pressman, B. Maxim; Software Engineering; Palgrave Macmillan (2014), str. (object Object)
  3. Rod Stephens; Beginning Software Engineering; John Wiley + Sons (2015), str. (object Object)
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Termini konzultacija:
Obavijesti