Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prijediplomski sveučilišni studij Informatika

Studij Informatike omogućava stjecanje širokog skupa znanja i vještina iz informatike, jednako kao i sposobnost njihove primjene na probleme u praksi. Za potrebe studija definirani su obvezni kolegiji u okviru kojih se studenti upoznaju s osnovnim temama iz različitih područja informacijskih znanosti i izborni koji pružaju priliku proširivanja znanja iz područja koja su zanimljiva studentu. Polaganjem obveznih kolegija stvara se temeljna baza znanja koja se potom može nadograditi izbornim kolegijima koji mogu pomoći studentu da pronađe područje specijalizacije za buduću karijeru nakon diplome. Povrh toga, studentu je na raspolaganju i obavljanje stručne prakse tj. mogućnost direktnog povezivanja s budućim poslodavcem. Završetkom prijediplomskog studija student ima izbor nastaviti diplomski studij Informatike ili mogućnost izlaska na tržište rada gdje će mu stečene kompetencije omogućiti da se uklopi i postane punopravni član suvremenih organizacija.

 

Tip studija: Prijediplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti 
Uvjeti upisa: Pravo natjecanja za upis na prijediplomski studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine. 

 

Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS. 
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike, Rovinjska 14, 52100 Pula 

Ishodi učenja

Po završetku studija, prvostupnik će moći demonstrirati sljedeća znanja i vještine: 

 • poznavanje temeljnih koncepata iz područja računalnih sustava, informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) i informacijskih sustava (IS)
 • napredno poznavanje nekoliko različitih programskih jezika
 • primjenjivanje različitih tipova podataka i algoritama u vlastitim programskim rješenjima
 • samostalno modeliranje, implementiranje i administriranje relacijske baze podataka 
 • projektiranje kompleksnih poslovnih informacijskih sustava
 • sposobnost opisivanja i interpretiranja procesa i principa modeliranja složenih procesa
 • poznavanje načina rada, arhitekture i administriranja komunikacijskih mreža  
 • primjenjivanje matematičkih i statističkih tehnika u rješavanju problema
 • primjenjivanje osnovnih metoda i koncepata planiranja, upravljanja i praćenja poslovanja
 • prepoznavanje interakcije između ekonomije, zahtjeva korisnika i informatičkog rješenja
 • poznavanje etičkih načela, zakonske regulative i normi koje se primjenjuju u struci
 • istraživanje stručne i znanstvene literature, pripremanje i samostalno prezentiranje stručnoj i općoj publici na hrvatskom i engleskom jeziku.

Nakon završetka studija

Završetak prijediplomskog studija je preduvjet za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Isti predstavlja logički nastavak kojim se proširuje stečeno znanje na prijediplomskom studiju. 
Stjecanjem znanja i vještina opisanih u ishodima učenja prijediplomskog studija Informatika, student je sposoban uključiti se i preuzeti zadatke srednje složenosti u redovnom radu poslodavaca na tržištu rada.
 


Popis kolegija

Informatika
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Boljunčić, V.
-
50
20P+30PK
1
6.0
Novak Lađarević, M.
-
60
30P+30A
1
4.0
Miličić, S.
-
54
24P+30PK
1
6.0
Etinger, D.; Babić, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
60
30P+30A
2
3.0
Boljunčić, V.
-
55
25P+30PK
2
3.0
Miličić, S.
-
50
20P+30PK
2
6.0
Tomasović, Ž.
60
30P+30A
2
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
2
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
60
30P+30A
3
6.0
Sovilj, S.
-
60
15P+45A
3
6.0
Galinac Grbac, T.
60
30P+30A
3
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
3, 5
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30PK
3
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
3, 5
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
-
60
30P+30A
4
6.0
Tanković, N.
60
30P+30A
4
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
4
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4
6.0
Kostić-Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
-
60
30P+30A
4
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Orehovački, T.
-
60
30P+30PK
5
6.0
Boljunčić, V.
-
60
30P+30A
5
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
5
6.0
Tanković, N.
-
60
30P+30A
5
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
3, 5
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
3, 5
6.0
Sinković, G.
-
0
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
6
6.0
Sinković, G.
-
60
60S
6
6.0
Oreški, G.; Matošević, G.
-
60
30P+30A
6
6.0
-
60
60P
6
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4, 6
Informatika izvanredni
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Boljunčić, V.
-
50
20P+30PK
1
6.0
Novak Lađarević, M.
-
60
30P+30A
1
4.0
Miličić, S.
-
54
24P+30PK
1
6.0
Etinger, D.; Babić, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
60
30P+30A
2
3.0
Boljunčić, V.
-
55
25P+30PK
2
3.0
Miličić, S.
-
50
20P+30PK
2
6.0
Tomasović, Ž.
60
30P+30A
2
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
2
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
60
30P+30A
3
6.0
Sovilj, S.
-
60
15P+45A
3
6.0
Galinac Grbac, T.
60
30P+30A
3
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
3, 5
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30PK
3
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
3, 5
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
-
60
30P+30A
4
6.0
Tanković, N.
60
30P+30A
4
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
4
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4
6.0
Kostić-Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
-
60
30P+30A
4
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Orehovački, T.
-
60
30P+30PK
5
6.0
Boljunčić, V.
-
60
30P+30A
5
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
5
6.0
Tanković, N.
-
60
30P+30A
5
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
3, 5
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
3, 5
6.0
Sinković, G.
-
0
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
6
6.0
Sinković, G.
-
60
60S
6
6.0
Oreški, G.; Matošević, G.
-
60
30P+30A
6
6.0
-
60
60P
6
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4, 6
1. semestar | 1. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Boljunčić, V.
-
50
20P+30PK
1
6.0
Novak Lađarević, M.
-
60
30P+30A
1
4.0
Miličić, S.
-
54
24P+30PK
1
6.0
Etinger, D.; Babić, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
1
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Boljunčić, V.
-
50
20P+30PK
1
6.0
Novak Lađarević, M.
-
60
30P+30A
1
4.0
Miličić, S.
-
54
24P+30PK
1
6.0
Etinger, D.; Babić, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
1
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
1
2. semestar | 1. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
60
30P+30A
2
3.0
Boljunčić, V.
-
55
25P+30PK
2
3.0
Miličić, S.
-
50
20P+30PK
2
6.0
Tomasović, Ž.
60
30P+30A
2
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
2
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
2
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
60
30P+30A
2
3.0
Boljunčić, V.
-
55
25P+30PK
2
3.0
Miličić, S.
-
50
20P+30PK
2
6.0
Tomasović, Ž.
60
30P+30A
2
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
2
6.0
Orehovački, T.
60
30P+30A
2
3. semestar | 2. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
60
30P+30A
3
6.0
Sovilj, S.
-
60
15P+45A
3
6.0
Galinac Grbac, T.
60
30P+30A
3
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
3, 5
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30PK
3
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
3, 5
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
60
30P+30A
3
6.0
Sovilj, S.
-
60
15P+45A
3
6.0
Galinac Grbac, T.
60
30P+30A
3
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
3
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
3, 5
6.0
Škare, M.; Sinković, D.
-
60
30P+30PK
3
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
3, 5
4. semestar | 2. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
-
60
30P+30A
4
6.0
Tanković, N.
60
30P+30A
4
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
4
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4
6.0
Kostić-Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
-
60
30P+30A
4
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4, 6
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Oreški, G.
-
60
30P+30A
4
6.0
Tanković, N.
60
30P+30A
4
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
4
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4
6.0
Kostić-Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
-
60
30P+30A
4
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4, 6
5. semestar | 3. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Orehovački, T.
-
60
30P+30PK
5
6.0
Boljunčić, V.
-
60
30P+30A
5
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
5
6.0
Tanković, N.
-
60
30P+30A
5
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
3, 5
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
3, 5
6.0
Sinković, G.
-
0
5
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Orehovački, T.
-
60
30P+30PK
5
6.0
Boljunčić, V.
-
60
30P+30A
5
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
5
6.0
Tanković, N.
-
60
30P+30A
5
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Babić, S.
60
30P+30A
3, 5
6.0
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
-
60
30P+30A
3, 5
6.0
Sinković, G.
-
0
5
6. semestar | 3. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
6
6.0
Sinković, G.
-
60
60S
6
6.0
Oreški, G.; Matošević, G.
-
60
30P+30A
6
6.0
-
60
60P
6
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4, 6
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Etinger, D.
60
30P+30A
6
6.0
Sinković, G.
-
60
60S
6
6.0
Oreški, G.; Matošević, G.
-
60
30P+30A
6
6.0
-
60
60P
6
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Juraković, L.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Sinković, G.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Zenzerović, R.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Miličić, S.
-
60
30P+30A
4, 6
6.0
Saulig, N.
60
30P+30A
4, 6
6.0
Bevanda, V.
-
60
30P+30A
4, 6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj