Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Studij Informatike omogućava stjecanje širokog skupa znanja i vještina iz informatike, jednako kao i sposobnost njihove primjene na probleme u praksi. Za potrebe studija definirani su obvezni kolegiji u okviru kojih se studenti upoznaju s osnovnim temama iz različitih područja informacijskih znanosti i izborni koji pružaju priliku proširivanja znanja iz područja koja su zanimljiva studentu. Polaganjem obveznih kolegija stvara se temeljna baza znanja koja se potom može nadograditi izbornim kolegijima koji mogu pomoći studentu da pronađe područje specijalizacije za buduću karijeru nakon diplome. Povrh toga, studentu je na raspolaganju i obavljanje stručne prakse tj. mogućnost direktnog povezivanja s budućim poslodavcem. Završetkom preddiplomskog studija student ima izbor nastaviti diplomski studij Informatike ili mogućnost izlaska na tržište rada gdje će mu stečene kompetencije omogućiti da se uklopi i postane punopravni član suvremenih organizacija.

 

Tip studija: Preddiplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti 
Uvjeti upisa: Pravo natjecanja za upis na preddiplomski studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine. 

 

Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS. 
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike, Rovinjska 14, 52100 Pula 

Ishodi učenja

Nakon završetka studija
Završetak preddiplomskog studija je preduvjet za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Isti predstavlja logički nastavak kojim se proširuje stečeno znanje na preddiplomskom studiju. 
Stjecanjem znanja i vještina opisanih u ishodima učenja preddiplomskog studija Informatika, student je sposoban uključiti se i preuzeti zadatke srednje složenosti u redovnom radu poslodavaca na tržištu rada.
 


Popis kolegija
Informatika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I (87240)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Matematika za informatičare I (87239)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(45P+30A )
1 INFO
5.0 Osnove ekonomije (87241)
Škare, M.; Sinković, D.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Osnove IKT (87237)
Etinger, D.; Babić, S.
0,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
6.0 Programiranje (169893)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada (116391)
Blažević Burić, S.; Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Elektroničko poslovanje (186176)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Saulig, N.; Milanović, Ž.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Statistika (186188)
Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30P+30A )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka II (93398)
Miličić, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30A )
3 INFO
4.0 Engleski jezik II (186163)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Matematika za informatičare II (93399)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
5.0 Poslovno računovodstvo (93400)
Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A )
3 INFO
6.0 Računalne mreže (93397)
Radovan, M.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhitektura organizacije (160282)
Etinger, D.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Funkcijsko programiranje (186280)
Miličić, S.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 IKT u obrazovanju (93410)
Tatković, N.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Informatizacija uredskog poslovanja (186291)
Etinger, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informatički praktikum I (132017)
Sinković, G.
- 60
(60S )
4 INFO
5.0 Modeliranje poslovnih procesa (169898)
Etinger, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Napredne tehnike programiranja (169896)
Orehovački, T.; Oreški, G.
1,1,1
60
(30P+30A )
4 INFO
6.0 Operacijski sustavi (169897)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
5.0 Sigurnost računalnih sustava (169899)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Komuniciranje u organizaciji (186282)
Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Paralelno i asinkrono programiranje (186283)
Miličić, S.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Računovodstveni IS (95331)
Zenzerović, R.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Teorija informacija (186281)
Saulig, N.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamičke WEB aplikacije (186197)
Radovan, M.
1,1,1
60
(30P+30A )
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (116396)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30A )
5 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (169902)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+30A+15S )
5 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ERP sustavi (186205)
Sinković, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Stručna praksa (186285)
Sinković, G.
1,1,0
80
(80A )
5 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (186204)
Sovilj, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatička tehnologija i društvo (116405)
Radovan, M.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
4.0 Informatički praktikum II (146673)
Bevanda, V.
0,0,0
45
(45A )
6 INFO
5.0 Modeliranje i simulacija (186286)
Etinger, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
5.0 Upravljački IS (116404)
Bevanda, V.
1,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomika informacijskih sustava (186279)
Pogarčić, I.
1,1,0
45
(30P+15A )
6 INFO
4.0 Kvaliteta u ICT (116410)
Sinković, G.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Sustavi temeljeni na znanju (169904)
Saulig, N.
- 45
(15P+15A+15S )
6 INFO
Informatika izvanredni
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I (87240)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Matematika za informatičare I (87239)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(45P+30A )
1 INFO
5.0 Osnove ekonomije (87241)
Škare, M.; Sinković, D.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Osnove IKT (87237)
Etinger, D.; Babić, S.
0,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
6.0 Programiranje (169893)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada (116391)
Blažević Burić, S.; Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Elektroničko poslovanje (186176)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Saulig, N.; Milanović, Ž.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Statistika (186188)
Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30P+30A )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka II (93398)
Miličić, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30A )
3 INFO
4.0 Engleski jezik II (186163)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Matematika za informatičare II (93399)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
5.0 Poslovno računovodstvo (93400)
Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A )
3 INFO
6.0 Računalne mreže (93397)
Radovan, M.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhitektura organizacije (160282)
Etinger, D.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Funkcijsko programiranje (186280)
Miličić, S.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 IKT u obrazovanju (93410)
Tatković, N.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Informatizacija uredskog poslovanja (186291)
Etinger, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informatički praktikum I (132017)
Sinković, G.
- 60
(60S )
4 INFO
5.0 Modeliranje poslovnih procesa (169898)
Etinger, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Napredne tehnike programiranja (169896)
Orehovački, T.; Oreški, G.
1,1,1
60
(30P+30A )
4 INFO
6.0 Operacijski sustavi (169897)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
5.0 Sigurnost računalnih sustava (169899)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Komuniciranje u organizaciji (186282)
Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Paralelno i asinkrono programiranje (186283)
Miličić, S.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Računovodstveni IS (95331)
Zenzerović, R.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Teorija informacija (186281)
Saulig, N.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamičke WEB aplikacije (186197)
Radovan, M.
1,1,1
60
(30P+30A )
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (116396)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30A )
5 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (169902)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+30A+15S )
5 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ERP sustavi (186205)
Sinković, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Stručna praksa (186285)
Sinković, G.
1,1,0
80
(80A )
5 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (186204)
Sovilj, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatička tehnologija i društvo (116405)
Radovan, M.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
4.0 Informatički praktikum II (146673)
Bevanda, V.
0,0,0
45
(45A )
6 INFO
5.0 Modeliranje i simulacija (186286)
Etinger, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
5.0 Upravljački IS (116404)
Bevanda, V.
1,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomika informacijskih sustava (186279)
Pogarčić, I.
1,1,0
45
(30P+15A )
6 INFO
4.0 Kvaliteta u ICT (116410)
Sinković, G.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Sustavi temeljeni na znanju (169904)
Saulig, N.
- 45
(15P+15A+15S )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I (87240)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Matematika za informatičare I (87239)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(45P+30A )
1 INFO
5.0 Osnove ekonomije (87241)
Škare, M.; Sinković, D.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Osnove IKT (87237)
Etinger, D.; Babić, S.
0,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
6.0 Programiranje (169893)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada (116391)
Blažević Burić, S.; Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I (87240)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15A )
1 INFO
6.0 Matematika za informatičare I (87239)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(45P+30A )
1 INFO
5.0 Osnove ekonomije (87241)
Škare, M.; Sinković, D.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Osnove IKT (87237)
Etinger, D.; Babić, S.
0,0,0
75
(30P+45A )
1 INFO
6.0 Programiranje (169893)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada (116391)
Blažević Burić, S.; Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Elektroničko poslovanje (186176)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Saulig, N.; Milanović, Ž.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Statistika (186188)
Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30P+30A )
2 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Elektroničko poslovanje (186176)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Saulig, N.; Milanović, Ž.
0,0,0
60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Statistika (186188)
Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(30P+30A )
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30P+30A )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka II (93398)
Miličić, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30A )
3 INFO
4.0 Engleski jezik II (186163)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Matematika za informatičare II (93399)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
5.0 Poslovno računovodstvo (93400)
Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A )
3 INFO
6.0 Računalne mreže (93397)
Radovan, M.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhitektura organizacije (160282)
Etinger, D.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Funkcijsko programiranje (186280)
Miličić, S.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 IKT u obrazovanju (93410)
Tatković, N.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Informatizacija uredskog poslovanja (186291)
Etinger, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka II (93398)
Miličić, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30A )
3 INFO
4.0 Engleski jezik II (186163)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Matematika za informatičare II (93399)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
5.0 Poslovno računovodstvo (93400)
Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A )
3 INFO
6.0 Računalne mreže (93397)
Radovan, M.
- 75
(45P+30A )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhitektura organizacije (160282)
Etinger, D.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Funkcijsko programiranje (186280)
Miličić, S.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 IKT u obrazovanju (93410)
Tatković, N.
- 45
(30P+15A )
3 INFO
4.0 Informatizacija uredskog poslovanja (186291)
Etinger, D.
0,0,0
45
(30P+15A )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informatički praktikum I (132017)
Sinković, G.
- 60
(60S )
4 INFO
5.0 Modeliranje poslovnih procesa (169898)
Etinger, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Napredne tehnike programiranja (169896)
Orehovački, T.; Oreški, G.
1,1,1
60
(30P+30A )
4 INFO
6.0 Operacijski sustavi (169897)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
5.0 Sigurnost računalnih sustava (169899)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Komuniciranje u organizaciji (186282)
Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Paralelno i asinkrono programiranje (186283)
Miličić, S.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Računovodstveni IS (95331)
Zenzerović, R.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Teorija informacija (186281)
Saulig, N.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informatički praktikum I (132017)
Sinković, G.
- 60
(60S )
4 INFO
5.0 Modeliranje poslovnih procesa (169898)
Etinger, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Napredne tehnike programiranja (169896)
Orehovački, T.; Oreški, G.
1,1,1
60
(30P+30A )
4 INFO
6.0 Operacijski sustavi (169897)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
5.0 Sigurnost računalnih sustava (169899)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Komuniciranje u organizaciji (186282)
Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Paralelno i asinkrono programiranje (186283)
Miličić, S.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Računovodstveni IS (95331)
Zenzerović, R.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
4.0 Teorija informacija (186281)
Saulig, N.
- 45
(30P+15A )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamičke WEB aplikacije (186197)
Radovan, M.
1,1,1
60
(30P+30A )
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (116396)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30A )
5 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (169902)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+30A+15S )
5 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ERP sustavi (186205)
Sinković, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Stručna praksa (186285)
Sinković, G.
1,1,0
80
(80A )
5 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (186204)
Sovilj, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamičke WEB aplikacije (186197)
Radovan, M.
1,1,1
60
(30P+30A )
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (116396)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30A )
5 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (169902)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30P+30A+15S )
5 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30P+30A+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ERP sustavi (186205)
Sinković, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Stručna praksa (186285)
Sinković, G.
1,1,0
80
(80A )
5 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (186204)
Sovilj, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatička tehnologija i društvo (116405)
Radovan, M.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
4.0 Informatički praktikum II (146673)
Bevanda, V.
0,0,0
45
(45A )
6 INFO
5.0 Modeliranje i simulacija (186286)
Etinger, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
5.0 Upravljački IS (116404)
Bevanda, V.
1,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomika informacijskih sustava (186279)
Pogarčić, I.
1,1,0
45
(30P+15A )
6 INFO
4.0 Kvaliteta u ICT (116410)
Sinković, G.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Sustavi temeljeni na znanju (169904)
Saulig, N.
- 45
(15P+15A+15S )
6 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatička tehnologija i društvo (116405)
Radovan, M.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
4.0 Informatički praktikum II (146673)
Bevanda, V.
0,0,0
45
(45A )
6 INFO
5.0 Modeliranje i simulacija (186286)
Etinger, D.
0,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
5.0 Upravljački IS (116404)
Bevanda, V.
1,0,0
60
(30P+30A )
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomika informacijskih sustava (186279)
Pogarčić, I.
1,1,0
45
(30P+15A )
6 INFO
4.0 Kvaliteta u ICT (116410)
Sinković, G.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Sustavi temeljeni na znanju (169904)
Saulig, N.
- 45
(15P+15A+15S )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj