Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Ispis predmeta
Informatika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I (87240)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(15A+30P )
1 INFO
6.0 Matematika za informatičare I (87239)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(30A+45P )
1 INFO
5.0 Osnove ekonomije (87241)
Škare, M.; Pržiklas Družeta, R.; Sinković, D.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Osnove IKT (87237)
Etinger, D.; Babić, S.
0,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
6.0 Programiranje (169893)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada (116391)
Blažević Burić, S.; Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Elektroničko poslovanje (186176)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Saulig, N.; Milanović, Ž.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Statistika (186188)
Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30A+30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka II (93398)
Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
3 INFO
4.0 Engleski jezik II (186163)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Matematika za informatičare II (93399)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(30A+45P )
3 INFO
5.0 Poslovno računovodstvo (93400)
Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30A+30P )
3 INFO
6.0 Računalne mreže (93397)
Radovan, M.
- 75
(30A+45P )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhitektura organizacije (160282)
Etinger, D.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 Funkcijsko programiranje (186280)
Miličić, S.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 IKT u obrazovanju (93410)
Tatković, N.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 Informatizacija uredskog poslovanja (186291)
Etinger, D.
0,0,0
45
(15A+30P )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informatički praktikum I (132017)
Sinković, G.
- 60
(60S )
4 INFO
5.0 Modeliranje poslovnih procesa (169898)
Etinger, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Napredne tehnike programiranja (169896)
Orehovački, T.; Oreški, G.
1,1,1
60
(30A+30P )
4 INFO
6.0 Operacijski sustavi (169897)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
5.0 Sigurnost računalnih sustava (169899)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Komuniciranje u organizaciji (186282)
Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Paralelno i asinkrono programiranje (186283)
Miličić, S.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
4.0 Računovodstveni IS (95331)
Zenzerović, R.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
4.0 Teorija informacija (186281)
Saulig, N.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamičke WEB aplikacije (186197)
Radovan, M.
1,1,1
60
(30A+30P )
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (116396)
Boljunčić, V.
- 75
(30A+45P )
5 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (169902)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30A+30P+15S )
5 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ERP sustavi (186205)
Sinković, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Stručna praksa (186285)
Sinković, G.
1,1,0
80
(80A )
5 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (186204)
Sovilj, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatička tehnologija i društvo (116405)
Radovan, M.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
4.0 Informatički praktikum II (146673)
Bevanda, V.
0,0,0
45
(45A )
6 INFO
5.0 Modeliranje i simulacija (186286)
Etinger, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
5.0 Upravljački IS (116404)
Bevanda, V.
1,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomika informacijskih sustava (186279)
Pogarčić, I.
1,1,0
45
(15A+30P )
6 INFO
4.0 Kvaliteta u ICT (116410)
Sinković, G.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Sustavi temeljeni na znanju (169904)
Saulig, N.
- 45
(15A+15P+15S )
6 INFO
Informatika izvanredni
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I (87240)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(15A+30P )
1 INFO
6.0 Matematika za informatičare I (87239)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(30A+45P )
1 INFO
5.0 Osnove ekonomije (87241)
Škare, M.; Pržiklas Družeta, R.; Sinković, D.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Osnove IKT (87237)
Etinger, D.; Babić, S.
0,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
6.0 Programiranje (169893)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada (116391)
Blažević Burić, S.; Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Elektroničko poslovanje (186176)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Saulig, N.; Milanović, Ž.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Statistika (186188)
Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30A+30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka II (93398)
Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
3 INFO
4.0 Engleski jezik II (186163)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Matematika za informatičare II (93399)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(30A+45P )
3 INFO
5.0 Poslovno računovodstvo (93400)
Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30A+30P )
3 INFO
6.0 Računalne mreže (93397)
Radovan, M.
- 75
(30A+45P )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhitektura organizacije (160282)
Etinger, D.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 Funkcijsko programiranje (186280)
Miličić, S.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 IKT u obrazovanju (93410)
Tatković, N.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 Informatizacija uredskog poslovanja (186291)
Etinger, D.
0,0,0
45
(15A+30P )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informatički praktikum I (132017)
Sinković, G.
- 60
(60S )
4 INFO
5.0 Modeliranje poslovnih procesa (169898)
Etinger, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Napredne tehnike programiranja (169896)
Orehovački, T.; Oreški, G.
1,1,1
60
(30A+30P )
4 INFO
6.0 Operacijski sustavi (169897)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
5.0 Sigurnost računalnih sustava (169899)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Komuniciranje u organizaciji (186282)
Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Paralelno i asinkrono programiranje (186283)
Miličić, S.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
4.0 Računovodstveni IS (95331)
Zenzerović, R.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
4.0 Teorija informacija (186281)
Saulig, N.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamičke WEB aplikacije (186197)
Radovan, M.
1,1,1
60
(30A+30P )
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (116396)
Boljunčić, V.
- 75
(30A+45P )
5 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (169902)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30A+30P+15S )
5 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ERP sustavi (186205)
Sinković, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Stručna praksa (186285)
Sinković, G.
1,1,0
80
(80A )
5 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (186204)
Sovilj, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatička tehnologija i društvo (116405)
Radovan, M.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
4.0 Informatički praktikum II (146673)
Bevanda, V.
0,0,0
45
(45A )
6 INFO
5.0 Modeliranje i simulacija (186286)
Etinger, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
5.0 Upravljački IS (116404)
Bevanda, V.
1,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomika informacijskih sustava (186279)
Pogarčić, I.
1,1,0
45
(15A+30P )
6 INFO
4.0 Kvaliteta u ICT (116410)
Sinković, G.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Sustavi temeljeni na znanju (169904)
Saulig, N.
- 45
(15A+15P+15S )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I (87240)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(15A+30P )
1 INFO
6.0 Matematika za informatičare I (87239)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(30A+45P )
1 INFO
5.0 Osnove ekonomije (87241)
Škare, M.; Pržiklas Družeta, R.; Sinković, D.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Osnove IKT (87237)
Etinger, D.; Babić, S.
0,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
6.0 Programiranje (169893)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada (116391)
Blažević Burić, S.; Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik I (87240)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(15A+30P )
1 INFO
6.0 Matematika za informatičare I (87239)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(30A+45P )
1 INFO
5.0 Osnove ekonomije (87241)
Škare, M.; Pržiklas Družeta, R.; Sinković, D.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
6.0 Osnove IKT (87237)
Etinger, D.; Babić, S.
0,0,0
75
(45A+30P )
1 INFO
6.0 Programiranje (169893)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
1 INFO
3.0 Uvod u metodologiju stručnog i znanstvenog rada (116391)
Blažević Burić, S.; Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Elektroničko poslovanje (186176)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Saulig, N.; Milanović, Ž.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Statistika (186188)
Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30A+30P )
2 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Elektroničko poslovanje (186176)
Bevanda, V.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Saulig, N.; Milanović, Ž.
0,0,0
60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Statistika (186188)
Rihter Tadić, P.; Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30A+30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka II (93398)
Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
3 INFO
4.0 Engleski jezik II (186163)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Matematika za informatičare II (93399)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(30A+45P )
3 INFO
5.0 Poslovno računovodstvo (93400)
Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30A+30P )
3 INFO
6.0 Računalne mreže (93397)
Radovan, M.
- 75
(30A+45P )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhitektura organizacije (160282)
Etinger, D.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 Funkcijsko programiranje (186280)
Miličić, S.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 IKT u obrazovanju (93410)
Tatković, N.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 Informatizacija uredskog poslovanja (186291)
Etinger, D.
0,0,0
45
(15A+30P )
3 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Baze podataka II (93398)
Miličić, S.
- 60
(30A+30P )
3 INFO
4.0 Engleski jezik II (186163)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
1,1,1
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Matematika za informatičare II (93399)
Boljunčić, V.; Rabar, D.
- 75
(30A+45P )
3 INFO
5.0 Poslovno računovodstvo (93400)
Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30A+30P )
3 INFO
6.0 Računalne mreže (93397)
Radovan, M.
- 75
(30A+45P )
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Arhitektura organizacije (160282)
Etinger, D.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 Funkcijsko programiranje (186280)
Miličić, S.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 IKT u obrazovanju (93410)
Tatković, N.
- 45
(15A+30P )
3 INFO
4.0 Informatizacija uredskog poslovanja (186291)
Etinger, D.
0,0,0
45
(15A+30P )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informatički praktikum I (132017)
Sinković, G.
- 60
(60S )
4 INFO
5.0 Modeliranje poslovnih procesa (169898)
Etinger, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Napredne tehnike programiranja (169896)
Orehovački, T.; Oreški, G.
1,1,1
60
(30A+30P )
4 INFO
6.0 Operacijski sustavi (169897)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
5.0 Sigurnost računalnih sustava (169899)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Komuniciranje u organizaciji (186282)
Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Paralelno i asinkrono programiranje (186283)
Miličić, S.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
4.0 Računovodstveni IS (95331)
Zenzerović, R.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
4.0 Teorija informacija (186281)
Saulig, N.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Informatički praktikum I (132017)
Sinković, G.
- 60
(60S )
4 INFO
5.0 Modeliranje poslovnih procesa (169898)
Etinger, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Napredne tehnike programiranja (169896)
Orehovački, T.; Oreški, G.
1,1,1
60
(30A+30P )
4 INFO
6.0 Operacijski sustavi (169897)
Boljunčić, V.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
5.0 Sigurnost računalnih sustava (169899)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Komuniciranje u organizaciji (186282)
Juraković, L.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Paralelno i asinkrono programiranje (186283)
Miličić, S.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
4.0 Računovodstveni IS (95331)
Zenzerović, R.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
4.0 Teorija informacija (186281)
Saulig, N.
- 45
(15A+30P )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamičke WEB aplikacije (186197)
Radovan, M.
1,1,1
60
(30A+30P )
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (116396)
Boljunčić, V.
- 75
(30A+45P )
5 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (169902)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30A+30P+15S )
5 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ERP sustavi (186205)
Sinković, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Stručna praksa (186285)
Sinković, G.
1,1,0
80
(80A )
5 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (186204)
Sovilj, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Dinamičke WEB aplikacije (186197)
Radovan, M.
1,1,1
60
(30A+30P )
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (116396)
Boljunčić, V.
- 75
(30A+45P )
5 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (169902)
Sinković, G.; Etinger, D.
0,0,0
75
(30A+30P+15S )
5 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (169903)
Orehovački, T.
1,1,1
75
(30A+30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 ERP sustavi (186205)
Sinković, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6.0 Stručna praksa (186285)
Sinković, G.
1,1,0
80
(80A )
5 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (186204)
Sovilj, S.; Oreški, G.
- 60
(30P+30S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatička tehnologija i društvo (116405)
Radovan, M.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
4.0 Informatički praktikum II (146673)
Bevanda, V.
0,0,0
45
(45A )
6 INFO
5.0 Modeliranje i simulacija (186286)
Etinger, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
5.0 Upravljački IS (116404)
Bevanda, V.
1,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomika informacijskih sustava (186279)
Pogarčić, I.
1,1,0
45
(15A+30P )
6 INFO
4.0 Kvaliteta u ICT (116410)
Sinković, G.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Sustavi temeljeni na znanju (169904)
Saulig, N.
- 45
(15A+15P+15S )
6 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Informatička tehnologija i društvo (116405)
Radovan, M.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
4.0 Informatički praktikum II (146673)
Bevanda, V.
0,0,0
45
(45A )
6 INFO
5.0 Modeliranje i simulacija (186286)
Etinger, D.
0,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
5.0 Upravljački IS (116404)
Bevanda, V.
1,0,0
60
(30A+30P )
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P )
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 4 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomika informacijskih sustava (186279)
Pogarčić, I.
1,1,0
45
(15A+30P )
6 INFO
4.0 Kvaliteta u ICT (116410)
Sinković, G.
- 45
(30P+15S )
6 INFO
4.0 Sustavi temeljeni na znanju (169904)
Saulig, N.
- 45
(15A+15P+15S )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj