Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Preddiplomski sveučilišni studij Informatika

Studij Informatike omogućava stjecanje širokog skupa znanja i vještina iz informatike, jednako kao i sposobnost njihove primjene na probleme u praksi. Za potrebe studija definirani su obvezni kolegiji u okviru kojih se studenti upoznaju s osnovnim temama iz različitih područja informacijskih znanosti i izborni koji pružaju priliku proširivanja znanja iz područja koja su zanimljiva studentu. Polaganjem obveznih kolegija stvara se temeljna baza znanja koja se potom može nadograditi izbornim kolegijima koji mogu pomoći studentu da pronađe područje specijalizacije za buduću karijeru nakon diplome. Povrh toga, studentu je na raspolaganju i obavljanje stručne prakse tj. mogućnost direktnog povezivanja s budućim poslodavcem. Završetkom preddiplomskog studija student ima izbor nastaviti diplomski studij Informatike ili mogućnost izlaska na tržište rada gdje će mu stečene kompetencije omogućiti da se uklopi i postane punopravni član suvremenih organizacija.

 

Tip studija: Preddiplomski sveučilišni studij
Područje: Društvene znanosti 
Polje: Informacijske i komunikacijske znanosti 
Uvjeti upisa: Pravo natjecanja za upis na preddiplomski studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine. 

 

Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS. 
Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.
Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike, Rovinjska 14, 52100 Pula 

Ishodi učenja

Nakon završetka studija
Završetak preddiplomskog studija je preduvjet za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Isti predstavlja logički nastavak kojim se proširuje stečeno znanje na preddiplomskom studiju. 
Stjecanjem znanja i vještina opisanih u ishodima učenja preddiplomskog studija Informatika, student je sposoban uključiti se i preuzeti zadatke srednje složenosti u redovnom radu poslodavaca na tržištu rada.
 


Popis kolegija

Informatika
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Arhitektura organizacije (199574)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Engleski jezik I (199565)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Matematika I (215226)
Boljunčić, V.; Miličić, S.; Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
6.0 Osnove IKT (199562)
Etinger, D.; Babić, S.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Programiranje (199563)
Orehovački, T.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Matematika II (215227)
Boljunčić, V.; Miličić, S.; Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Tomasović, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (199650)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30P+30A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (199568)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Operacijski sustavi (199570)
Galinac Grbac, T.
0,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Računalne mreže (199569)
Radovan, M.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Statistika (199646)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcijsko programiranje (199575)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Informatizacija uredskog poslovanja (199577)
Babić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Osnove ekonomije (215239)
Škare, M.; Sinković, D.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Računovodstvo u virtualnom okruženju (199572)
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Napredne tehnike programiranja (199605)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (199741)
Tanković, N.
1,1,1
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Sigurnost računalnih sustava (199609)
Boljunčić, V.
0,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (199898)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik II (199614)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Komuniciranje u organizaciji (199622)
Juraković, L.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Kvaliteta u ICT (199619)
Sinković, G.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Računovodstveni informacijski sustavi (199623)
Zenzerović, R.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Sustavi temeljeni na znanju (199621)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Teorija informacija (199624)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Upravljački informacijski sustavi (199625)
Bevanda, V.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Interakcija čovjeka i računala (215240)
Orehovački, T.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (199740)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Upravljanje poslovnim procesima (199739)
Etinger, D.
1,1,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Web aplikacije (199769)
Tanković, N.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcijsko programiranje (199575)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Informatizacija uredskog poslovanja (199577)
Babić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Računovodstvo u virtualnom okruženju (199572)
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Stručna praksa (199743)
Sinković, G.
- 0
()
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Modeliranje i simulacije (199770)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Praktikum (199772)
Sinković, G.
- 60
(60S)
6 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (227292)
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Komuniciranje u organizaciji (199622)
Juraković, L.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Kvaliteta u ICT (199619)
Sinković, G.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Računovodstveni informacijski sustavi (199623)
Zenzerović, R.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Sustavi temeljeni na znanju (199621)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Teorija informacija (199624)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Upravljački informacijski sustavi (199625)
Bevanda, V.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
Informatika izvanredni
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Arhitektura organizacije (199574)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Engleski jezik I (199565)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Matematika I (215226)
Boljunčić, V.; Miličić, S.; Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
6.0 Osnove IKT (199562)
Etinger, D.; Babić, S.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Programiranje (199563)
Orehovački, T.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Matematika II (215227)
Boljunčić, V.; Miličić, S.; Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Tomasović, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (199650)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30P+30A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (199568)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Operacijski sustavi (199570)
Galinac Grbac, T.
0,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Računalne mreže (199569)
Radovan, M.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Statistika (199646)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcijsko programiranje (199575)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Informatizacija uredskog poslovanja (199577)
Babić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Osnove ekonomije (215239)
Škare, M.; Sinković, D.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Računovodstvo u virtualnom okruženju (199572)
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Napredne tehnike programiranja (199605)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (199741)
Tanković, N.
1,1,1
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Sigurnost računalnih sustava (199609)
Boljunčić, V.
0,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (199898)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik II (199614)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Komuniciranje u organizaciji (199622)
Juraković, L.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Kvaliteta u ICT (199619)
Sinković, G.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Računovodstveni informacijski sustavi (199623)
Zenzerović, R.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Sustavi temeljeni na znanju (199621)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Teorija informacija (199624)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Upravljački informacijski sustavi (199625)
Bevanda, V.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Interakcija čovjeka i računala (215240)
Orehovački, T.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (199740)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Upravljanje poslovnim procesima (199739)
Etinger, D.
1,1,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Web aplikacije (199769)
Tanković, N.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcijsko programiranje (199575)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Informatizacija uredskog poslovanja (199577)
Babić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Računovodstvo u virtualnom okruženju (199572)
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Stručna praksa (199743)
Sinković, G.
- 0
()
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Modeliranje i simulacije (199770)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Praktikum (199772)
Sinković, G.
- 60
(60S)
6 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (227292)
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Komuniciranje u organizaciji (199622)
Juraković, L.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Kvaliteta u ICT (199619)
Sinković, G.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Računovodstveni informacijski sustavi (199623)
Zenzerović, R.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Sustavi temeljeni na znanju (199621)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Teorija informacija (199624)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Upravljački informacijski sustavi (199625)
Bevanda, V.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Arhitektura organizacije (199574)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Engleski jezik I (199565)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Matematika I (215226)
Boljunčić, V.; Miličić, S.; Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
6.0 Osnove IKT (199562)
Etinger, D.; Babić, S.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Programiranje (199563)
Orehovački, T.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Arhitektura organizacije (199574)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Engleski jezik I (199565)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Matematika I (215226)
Boljunčić, V.; Miličić, S.; Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
1 INFO
6.0 Osnove IKT (199562)
Etinger, D.; Babić, S.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
6.0 Programiranje (199563)
Orehovački, T.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Matematika II (215227)
Boljunčić, V.; Miličić, S.; Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Tomasović, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (199650)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30P+30A)
2 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka I (186183)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Matematika II (215227)
Boljunčić, V.; Miličić, S.; Grbac, N.
- 75
(45P+30PK)
2 INFO
6.0 Multimedijalni sustavi (186165)
Tomasović, Ž.
1,0,0
60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Poslovni informacijski sustavi (199650)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
6.0 Strukture podataka i algoritmi (186175)
Orehovački, T.
1,1,1
60
(30P+30A)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (199568)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Operacijski sustavi (199570)
Galinac Grbac, T.
0,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Računalne mreže (199569)
Radovan, M.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Statistika (199646)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcijsko programiranje (199575)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Informatizacija uredskog poslovanja (199577)
Babić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Osnove ekonomije (215239)
Škare, M.; Sinković, D.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Računovodstvo u virtualnom okruženju (199572)
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Baze podataka II (199568)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Operacijski sustavi (199570)
Galinac Grbac, T.
0,0,0
60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Računalne mreže (199569)
Radovan, M.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
6.0 Statistika (199646)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3 INFO
ECTS Izborni predmet I
=> Izabrati minimalno 1 izborni kolegij
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcijsko programiranje (199575)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Informatizacija uredskog poslovanja (199577)
Babić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Osnove ekonomije (215239)
Škare, M.; Sinković, D.
- 60
(30P+30PK)
3 INFO
6.0 Računovodstvo u virtualnom okruženju (199572)
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Napredne tehnike programiranja (199605)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (199741)
Tanković, N.
1,1,1
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Sigurnost računalnih sustava (199609)
Boljunčić, V.
0,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (199898)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik II (199614)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Komuniciranje u organizaciji (199622)
Juraković, L.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Kvaliteta u ICT (199619)
Sinković, G.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Računovodstveni informacijski sustavi (199623)
Zenzerović, R.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Sustavi temeljeni na znanju (199621)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Teorija informacija (199624)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Upravljački informacijski sustavi (199625)
Bevanda, V.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Napredne tehnike programiranja (199605)
Oreški, G.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Programsko inženjerstvo (199741)
Tanković, N.
1,1,1
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Sigurnost računalnih sustava (199609)
Boljunčić, V.
0,0,0
60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Umjetna inteligencija (199898)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
ECTS Izborni predmet II
=> Izabrati izborni predmet u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik II (199614)
Kostić Bobanović, M.; Novak Lađarević, M.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
6.0 Komuniciranje u organizaciji (199622)
Juraković, L.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Kvaliteta u ICT (199619)
Sinković, G.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Računovodstveni informacijski sustavi (199623)
Zenzerović, R.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Sustavi temeljeni na znanju (199621)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Teorija informacija (199624)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Upravljački informacijski sustavi (199625)
Bevanda, V.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Interakcija čovjeka i računala (215240)
Orehovački, T.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (199740)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Upravljanje poslovnim procesima (199739)
Etinger, D.
1,1,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Web aplikacije (199769)
Tanković, N.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcijsko programiranje (199575)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Informatizacija uredskog poslovanja (199577)
Babić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Računovodstvo u virtualnom okruženju (199572)
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Stručna praksa (199743)
Sinković, G.
- 0
()
5 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Interakcija čovjeka i računala (215240)
Orehovački, T.
- 60
(30P+30PK)
5 INFO
6.0 Operacijska istraživanja (199740)
Boljunčić, V.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Upravljanje poslovnim procesima (199739)
Etinger, D.
1,1,0
60
(30P+30A)
5 INFO
6.0 Web aplikacije (199769)
Tanković, N.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Funkcijsko programiranje (199575)
Miličić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Informatizacija uredskog poslovanja (199577)
Babić, S.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Računovodstvo u virtualnom okruženju (199572)
Černe, K.; Mošnja Škare, L.; Zenzerović, R.; Peruško, T.
- 60
(30P+30A)
3, 5 INFO
6.0 Stručna praksa (199743)
Sinković, G.
- 0
()
5 INFO
6. semestar, 3. godina
Informatika
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Modeliranje i simulacije (199770)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Praktikum (199772)
Sinković, G.
- 60
(60S)
6 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (227292)
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Komuniciranje u organizaciji (199622)
Juraković, L.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Kvaliteta u ICT (199619)
Sinković, G.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Računovodstveni informacijski sustavi (199623)
Zenzerović, R.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Sustavi temeljeni na znanju (199621)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Teorija informacija (199624)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Upravljački informacijski sustavi (199625)
Bevanda, V.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
Informatika izvanredni
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Modeliranje i simulacije (199770)
Etinger, D.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Praktikum (199772)
Sinković, G.
- 60
(60S)
6 INFO
6.0 Sustavi poslovne inteligencije (227292)
- 60
(30P+30A)
6 INFO
6.0 Završni rad (116407)
- 60
(60P)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izabrati izborne predmete u iznosu od 6 ECTS bodova
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Komuniciranje u organizaciji (199622)
Juraković, L.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Kvaliteta u ICT (199619)
Sinković, G.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Računovodstveni informacijski sustavi (199623)
Zenzerović, R.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Sustavi temeljeni na znanju (199621)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Teorija informacija (199624)
Saulig, N.
0,0,0
60
(30P+30A)
4, 6 INFO
6.0 Upravljački informacijski sustavi (199625)
Bevanda, V.
- 60
(30P+30A)
4, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj