Opcije pristupačnosti Pristupačnost

„Growing Ideas Through Network“

Europska suradnja u znanosti i tehnologiji –„The European Cooperation in Science and Technology (COST)“ je financijska organizacija za stvaranje istraživačkih mreža zvanih „COST akcije“ - COST Actions“.
Te mreže nude otvoren prostor za suradnju između znanstvenika širom Europe (i šire) i time daju poticaj napretku u istraživanju i inovacijama.
COST njeguje takozvan „bottom-up“ sustav, odnosno, „odozdo prema gore“, to znači da istraživači mogu stvoriti mrežu - na temelju vlastitih istraživačkih interesa i ideja - podnošenjem prijedloga na COST otvoreni poziv/ „Open Call“. Prijedlog može biti u bilo kojem području znanosti.

COST Akcije su vrlo interdisciplinarne i otvorene. Moguće je pridružiti se Akcijama u tijeku, koje se šire tijekom razdoblja financiranja od četiri godine. Akcije obuhvaćaju više dionika, često uključuju privatni sektor, kreatore politike kao i civilno društvo.
Od 1971. COST prima sredstva EU-a u okviru različitih okvirnih programa za istraživanje i inovacije, kao što je Obzor 2020. Više o akcijama možete pronaći na poveznici.
Financiranje COST-a namjerava dopuniti nacionalne istraživačke fondove, jer su oni isključivo namijenjeni pokrivanju aktivnosti suradnje, poput radionica, konferencija, sastanaka radnih skupina, škola za osposobljavanje, kratkoročnih znanstvenih misija te aktivnosti širenja i komunikacije.
Udruženje COST naglasak stavlja na aktivno uključivanje istraživača iz manje istraživačkih zemalja COST (ciljane zemlje za uključivanje, ITC). Istraživači iz bližih susjednih zemalja i međunarodnih partnerskih zemalja također mogu sudjelovati u COST akcijama, na temelju obostrane koristi.
Više informacija o financiranju možete pronaći na poveznici.
Kako bi zainteresirani znanstvenik/ica bio nominiran u Akciju, potrebno je kontaktirati voditelja Akcije s iskazom interesa, a potom i nacionalnog koordinatora. Nakon stupanja u kontakt s COST nacionalnim koordinatorom, potrebno je napisati Zahtjev za uključenjem u akciju gdje će biti navedeno na koji način će osoba doprinijeti Akciji i zašto ista potpada pod njihova područja interesa. Zahtjev treba biti potpisan od strane čelnika/ice institucije te poslan regularnim putem na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Znanstveno-istraživačko osoblje može se uključiti i u postojeću akciju. Ukoliko se zainteresirani znanstvenik/ica želi uključiti u postojeću Akciju, procedura je jednaka te je nužno kontaktirati nacionalnog koordinatora. Ukoliko akcija traje duže od godinu dana, tada je nužno poslati i životopis, a nacionalni koordinator stupa u kontakt s voditeljem Akcije te moli diseminaciju životopisa članovima Upravnog odbora Akcije i otvaranje glasovanja o primitku Hrvatske u akciju.
Smjernice za implementaciju COST aktivnosti (PDF dokument COST 132-14-REV-6- Rules-for-Participation-in-and-Implementation) COST Vademecum (PDF dokument „Vademecum – V8-1-May-20202) Vodič za upravljanjem akcijama, monitoring i konačnu procjenu učinaka (PDF dokument COST-013-19rev-Guidelines_Action_management_monitoring)
Aktivne COST akcije
Doris Jozić
(0)1 4594-485
Doris.Jozic@mzo.hr
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000, Zagreb
Poziv na COST akcije je kontinuirano otvoren te se prijave prikupljaju nekoliko puta godišnje. Sljedeći datum prikupljanja prijava je 29. listopad 2021. godine do podneva (CET). Više informacija možete pronaći na poveznici.

Obavijesti COST programa