Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Sveučilišna tijela

Rektor Sveučilišta čelnik je Sveučilišta. Rektor organizira i vodi rad i poslovanje Sveučilišta, predstavlja i zastupa Sveučilište. U svom radu rektor ima prava i obveze ravnatelja ustanove te ovlasti predviđene propisima koji reguliraju visoko obrazovanje.

Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta kojim se osigurava zastupljenost svih znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-nastavnih i ostalih sastavnica Sveučilišta, predstavnika studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, različitih područja znanosti i umjetnosti, predstavnika nastavnih i suradničkih zvanja te predstavnika ostalih zaposlenika (nenastavnih zanimanja).

Sveučilišni savjet je tijelo koje brine o ostvarivanju djelatnosti Sveučilišta prema aktu o osnivanju i Statutu. Posebice brine o razvoju Sveučilišta u njegovoj interakciji s društvom u kojemu djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata, sukladno Statutu Sveučilišta.

Odbori se bave kvalitetom, financijskim poslovanjem, izdavačkom djelatnosti, nastavom i studentima, znanstvenim i umjetničkim radom,  priznavanjem inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija, stegovnim mjerama i procjenom etičnosti istraživanja.