Opcije pristupačnosti Pristupačnost

ISVU sustav

Informacijski sustav visokih učilišta – ISVU razvojni je i pilot projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pokrenut početkom 2001. godine u sklopu programa informatizacije visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

ISVU je rješenje za usklađenu informatizaciju svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. To je u prvom redu aplikacija za informatizaciju poslovanja sa studentima na jednom visokom učilištu koja omogućuje uređivanje baze podataka o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim planovima, upisima i ispitima. Uz to, aplikacija podržava standardne aktivnosti svakog visokog učilišta, kao što su upisi studenata, prijavljivanje ispita, unos ocjene na ispitu, izdavanje potvrda i uvjerenja te automatski generira zbirne izvještaje.

ISVU je i mrežno orijentiran sustav kojim se može uskladiti rad većeg broja visokih učilišta (npr. svih visokih učilišta nekog sveučilišta ili svih visokih učilišta u RH). Naime, sustav može osigurati jednoznačnu identifikaciju studenata, nastavnika, kolegija, odnosno nastavnih planova te razmjenu podataka između visokih učilišta, npr. u slučaju prelaska studenata ili posuđivanja nastavnika.

Treća razina korištenja ISVU jest grupiranje podataka s većeg broja visokih učilišta, tj. stvaranje skladišta podataka za potrebe sveučilišta ili Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Uz to, sustav će osigurati stvaranje jedinstvenog portala o visokoj naobrazbi u RH.


Korištenje studomata

Informacije koje možete dobiti:

 • Kako koristiti studomat?
 • Kako prijavljivati ispite?
 • Kako odjavljivati ispite?
 • Dodatne informacije o studomatu

Korištenje studomata

Istražite web stranice Ureda za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje i informirajte se o korištenju Studomata.

Otvori

Korištenje nastavničkog portala

Informacije koje možete dobiti:

 • Što je nastavnički portal
 • Kako pristupati nastavničkom portalu?
 • Mogućnosti nastavničkog portala
 • Druge informacije o nastavničkom portalu

Korištenje nastavničkog portala

Istražite web stranice Ureda za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje i informirajte se o korištenju Nastavničkog portala.

Otvori

Korištenje skladišta podataka

Informacije koje možete dobiti:

 • Što je skladište podataka?
 • Kako pristupati skladištu podataka?
 • Kako koristiti skladište podataka?
 • Druge informacije o skladištu podataka

Korištenje skladišta podataka

Istražite web stranice Ureda za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje i informirajte se o korištenju skladišta podataka.

Otvori