Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Služba za integracije, projekte i interkulturne programe

Služba obavlja stručno-administrativne poslove vezane za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta posebice na razvoju međunarodnih odnosa, na bilateralnom i multilateralnom ugovaranju, priprema i provodi dolazne i odlazne mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, gostujućih profesora (Erasmus i Erasmus +, Ceepus), praćenje natječaja, pripreme i administriranja međunarodnih projekata, radi na unapređivanju interkulturalne suradnje i pripremi zajedničkih programa sa partnerskim institucijama u inozemstvu. 

Uredi

Više: