Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Baza znanstvenika i umjetnika

Sljedeća baza prikazuje cjelokupno nastavno osoblje Sveučilišta. Njena je svrha olakšavanje umrežavanja i suradnje u znanosti i umjetnosti.

Redoslijed prati onaj iskazan Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/0982/1232/13) . Na nekim mjestima primjetan nesklad između polja i grana rezultat je izmjena Pravilnika i vremena izbora u zvanja.

 

Područje: Prirodne znanosti  

Polje

Grana

Ime i prezime

Matematika

-

Valter Boljunčić

Neva Slani

Petra Tadić

Geoznanost

Znanost o moru

Ines Kovačić

Bojan Lazar

Emina Pustijanac

Interdisciplinarne prirodne znanosti

Znanost o moru

Mauro Štifanić

 

Područje: Biomedicina i zdravstvo  

Polje

Grana

Ime i prezime

Farmacija

 

Gioconda Milotti

 

Područje: Društvene znanosti  

Polje

Grana

Ime i prezime

Ekonomija

Ekonomija poduzetništva

Alfio Barbieri 

Danijela Križman-Pavlović 

Ariana Nefat 

Financije

Ana Grdović Gnip

Dean Učkar

Manuel Benazić

Lovre Božina

Sandra Krtalić

Marta Božina-Beroš 

Kvantitativna ekonomija

Danijela Rabar

Katarina Kostelić

Organizacija i menadžment

Marli Gonan Božac

Sabina Lacmanović 

Morena Paulišić

Tea Golja

Međunarodna ekonomija

Ines Kersan-Škabić 

Opća ekonomija

Kristina Afrić-Rakitovac 

Alen Belullo 

Sanja Blažević 

Marija Bušelić

Dean Sinković 

Saša Stjepanović

Marinko Škare 

Violeta Šugar

Lela Tijanić

Daniel Tomić 

Romina Pržiklas Družeta

Trgovina i turizam

Jasmina Gržinić 

Iva Slivar 

Nataša Urošević 

Aljoša Vitasović 

Poslovna informatika

Vanja Bevanda 

Goran Matošević

Marko Turk

Marketing

Dražen Alerić 

Dragan Benazić 

Erik Ružić

Lenko Uravić

Računovodstvo

Ksenija Černe 

Lorena Mošnja-Škare 

Adriana Galant

Ticijan Peruško 

Robert Zenzerović

Pravo

Trgovačko pravo i pravo društva

Ljiljana Maurović 

Oliver Radolović 

Tea Hasić

Informacijske i komunikacijske znanosti

Informacijski sustavi i informatologija

Vanja Bevanda 

Tihomir Orehovački

Maja Ružić-Baf 

Janko Žufić

Komunikologija

Tijana Vukić

-

Boris Pein

Sociologija

Posebna sociologija

Edgar Buršić

Fulvio Šuran

Psihologija

Razvojna psihologija

Marlena Plavšić 

Aldo Špelić 

Đeni Zuliani 

Ostale primijenjene psihologije

Neala Ambrosi-Randić 

Pedagogija

Opća pedagogija

Marina Diković

Opća pedagogija/didaktika

Sandra Kadum

Didaktika

Snježana Močinić 

Posebne pedagogije

Sabina Vidulin 

-

Iva Ćatić 

Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

Poremećaji u ponašanju

Mirjana Radetić-Paić 

Kineziologija

Sistematska kineziologija i kineziološka edukacija

Iva Blažević

Odgojne znanosti

Opća pedagogija

Elvi Piršl

Sustavna pedagogija

Nevenka Tatković

Kineziologija

Loris Benassi

Zlatko Tkalčec

Interdisciplinarne društvene znanosti

Pedagogija i sociologija

Andrea Debeljuh

            

 

Područje: Humanističke znanosti

Polje

Grana

Ime i prezime

Filozofija

Povijest filozofije

Fulvio Šuran 

Filologija

Klasična filologija

Ante Matan 

Gorana Stepanić

Kroatistika

Valnea Delbianco

Dubravka Dulibić Paljar 

Vjekoslava Jurdana

Boris Koroman

Marko Ljubešić 

David Mandić 

Blaženka Martinović

Helena Pavletić

Lina Pliško 

Vanessa Vitković Marčeta

Slavistika

Irena Mikulaco 

Romanistika

Robert Blagoni 

Barbara Buršić-Giudici 

Sandro Cergna

Martina Damiani

Goran Filipi

Fabrizio Fioretti

Tanja Habrle

Ivana Lalli-Paćelat

Lorena Lazarić

Roberta Matković

Isabella Matticchio

Valter Milovan 

Violeta Moretti 

Eliana Moscarda Mirković 

Marija Nedveš

Nada Poropat Jeletić 

Doriana Rabak 

Sandra Tamaro 

Germanistika

Kristina Djaković

Marieta Djaković

Anglistika

Ivana Bančić

Moira Kostić-Bobanović 

Sunčana Tuksar Radumilo

Krešimir Vukić

Teorija i povijest književnosti

Elis Deghenghi Olujić

Igor Grbić

Daniel Mikulaco

Kristina Riman

-

Teodora Fonović Cvijanović 

Matija Jelača

Zvonimir Milanović

Povijest

Stara povijest

Robert Matijašić 

Davor Bulić

Hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest

Ivan Jurković

Maurizio Levak

Robert Kurelić

Marina Zgrablić

Hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest

Slaven Bertoša

Marija Mogorović Crljenko 

Danijela Doblanović 

Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

Nevio Šetić 

Igor Duda

Mihovil Dabo

Iva Milovan Delić

Znanost o umjetnosti

Muzikologija i etnomuzikologija

Lada Duraković

Arheologija

Prapovijesna arheologija

Klara Buršić-Matijašić 

Katarina Gerometta 

Aleksandra Paić

Etnologija i antropologija

Etnologija

Andrea Matošević

Interdisciplinarne humanističke znanosti

-

Mauro Dujmović

Rita Scotti-Jurić 

 

Područje: Umjetničko područje  

Polje

Grana

Ime i prezime

Glazbena umjetnost

 

Kompozicija

Massimo Brajković

Laura Čuperjani

Vladimir Gorup

Branko Okmaca

Bashkim Shehu

Reprodukcija glazbe

Franko Božac

Domeniko Briški

Sofija Cingula

Marija Crnčić-Brajković

Dražen Košmerl

Elda Krajcar Percan 

Denis Modrušan

Zdenko Osip

Ivan Šverko

Likovna umjetnost

Slikarstvo

Breza Žižović

Likovna pedagogija

Aleksandra Rotar 

Gea Vlaketić 

 

 

Područje: Interdisciplinarna područja znanosti  

Polje

Grana

Ime i prezime

Geografija

-

Nikola Vojnović 

Znanost o umjetnosti i Ekonomija

-

Ivana Paula Gortan Carlin

 

Područje: Interdisciplinarno područje umjetnosti  

Polje

Grana

Ime i prezime

Glazbena umjetnost i interdisciplinarno umjetničko polje

-

Mirjana Grakalić

 


Popis znanstvenika i umjetnika Sveučilišta

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  Massimo Brajković, red. prof. art.

  massimo.brajkovic@unipu.hr    

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić

  neala.ambrosi.randic@unipu.hr   kabinet 28/3, Ronjgova 1  

  prof. dr. sc. Alfio Barbieri

  alfio.barbieri@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Slaven Bertoša

  slaven.bertosa@unipu.hr   Odsjek za povijest  

  prof. dr. sc. Vanja Bevanda

  vanja.bevanda@unipu.hr   40   +38552377061

  prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić

  klara.bursic-matijasic@unipu.hr     052 377 500

  prof. dr. sc. Marli Gonan Božac

  marli.gonan.bozac@unipu.hr   50   (052) 377050

  prof. dr. sc. Jasmina Gržinić

  jasmina.grzinic@unipu.hr   29  

  prof. dr. sc. Đuro Josić

  djuro.josic@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Ivan Jurković

  ivan.jurkovic@unipu.hr   Katedra za srednjovjekovnu povijest  

  prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

  ines.kersan-skabic@unipu.hr   28   052377028

  prof. dr. sc. Danijela Križman

  danijela.krizman.pavlovic@unipu.hr   kab. 39   052/377039

  prof. dr. sc. Sandra Krtalić

  sandra.krtalic@unipu.hr   49   052 377 049

  prof. dr. sc. Robert Matijašić

  robert.matijasic@unipu.hr   Odsjek za arheologiju   052 377 552

  prof. dr. sc. Lorena Mošnja Škare

  lorena.mosnja.skare@unipu.hr   52   052 377052

  prof. dr. sc. Nevio Šetić

  nevio.setic@unipu.hr   Katedra za modernu i suvremenu povijest  

  prof. dr. sc. Marinko Škare

  marinko.skare@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić

  drazen.vikic-topic@unipu.hr    

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

  kristina.afric.rakitovac@unipu.hr   30  

  prof. dr. sc. Dragan Benazić

  dragan.benazic@unipu.hr   38   052377038

  prof. dr. sc. Manuel Benazić

  manuel.benazic@unipu.hr   19   +38552377067

  prof. dr. sc. Iva Blažević

  iva.blazevic@unipu.hr     052/877-421

  prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić

  sanja.blazevic.buric@unipu.hr   kabinet br. 6   00385 52 377 063

  prof. dr. sc. Marta Božina Beroš

  marta.bozina.beros@unipu.hr   41   +385 52 377 041

  prof. dr. sc. Igor Duda

  igor.duda@unipu.hr   Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest, Ronjgova 1 (polukat)   052 377 524

  prof. dr. sc. Lada Duraković

  lada.durakovic@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Tea Golja

  tea.golja@unipu.hr   11   052 377 086

  prof. dr. sc. Neven Grbac

  neven.grbac@unipu.hr   Preradovićeva 1, office 42  

  prof. dr. sc. Bojan Lazar

  bojan.lazar@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Blaženka Martinović

  blazenka.martinovic@unipu.hr   dv. 17   052/377-504

  prof. dr. sc. Andrea Matošević

  andrea.matosevic@unipu.hr    

  prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko

  marija.mogorovic.crljenko@unipu.hr   Katedra za ranonovovjekovnu povijest   052377524

  prof. dr. sc. Elvi Piršl

  elvi.pirsl@unipu.hr   učionica 12  

  prof. dr. sc. Lina Pliško

  lina.plisko@unipu.hr     052-377-513

  prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić

  mirjana.radetic-paic@unipu.hr     052-377-565 052-377-024

  prof. dr. sc. Maja Ružić

  maja.ruzic@unipu.hr   35   003850(0)52377548

  prof. dr. sc. Irena Srdanović

  irena.srdanovic@unipu.hr   Filozofski fakultet, Odsjek za azijske studije (1. kat na FF)  

  prof. dr. sc. Renata Šamo

  renata.samo@unipu.hr     ++385(52)377-500

  prof. dr. sc. Daniel Tomić

  daniel.tomic@unipu.hr   Kabinet 55   052 377 055

  prof. dr. sc. Sabina Vidulin

  sabina.vidulin@unipu.hr   kabinet 6  

  prof. dr. sc. Robert Zenzerović

  robert.zenzerovic@unipu.hr   51   00385 52 377 051

  Izvanredni profesor (znanstveno-nastavno zvanje)

  izv. prof. dr. sc. Snježana Babić

  snjezana.babic@unipu.hr   11 (Rovinjska 14)  

  izv. prof. dr. sc. Alen Belullo

  alen.belullo@unipu.hr   kabinet 48   052/377 048

  izv. prof. dr. sc. Robert Blagoni

  robert.blagoni@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Valter Boljunčić

  valter.boljuncic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe

  ksenija.cerne@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Martina Damiani

  martina.damiani@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Andrea Debeljuh

  andrea.debeljuh@unipu.hr   35  

  izv. prof. dr. sc. Marina Diković

  marina.dikovic@unipu.hr   Vijećnica u zgradi Rektorata (Zagrebačka 30)   +385915200999

  izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović

  mauro.dujmovic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Darko Etinger

  darko.etinger@unipu.hr   17 (Preradovićeva 1), 10 (Rovinjska 14)  

  izv. prof. dr. sc. Tamara Floričić

  tamara.floricic@unipu.hr   54, drugi kat   00 385 52 377 012

  izv. prof. dr. sc. Teodora Fonović Cvijanović

  teodora.fonovic.cvijanovic@unipu.hr     052/377-504

  izv. prof. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin

  ivana.paula.gortan-carlin@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Igor Grbić

  igor.grbic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Lorena Honović

  lorena.honovic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana

  vjekoslava.jurdana@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Sandra Kadum

  sandra.kadum@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Ines Kovačić

  ines.kovacic@unipu.hr   24/4   385.52.377542

  izv. prof. dr. sc. Marko Kršulja

  marko.krsulja@unipu.hr   1.19  

  izv. prof. dr. sc. Sabina Lacmanović

  sabina.lacmanovic@unipu.hr   31   377 031

  izv. prof. dr. sc. Marko Ljubešić

  marko.ljubesic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Sven Maričić

  sven.maricic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Ante Matan

  ante.matan@unipu.hr     052 377 513

  izv. prof. dr. sc. Gioconda Millotti

  gioconda.millotti@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Violeta Moretti

  violeta.moretti@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković

  eliana.moscarda.mirkovic@unipu.hr   28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377527

  izv. prof. dr. sc. Tihomir Orehovački

  tihomir.orehovacki@unipu.hr   Rovinjska 14, Kabinet 3  

  izv. prof. dr. sc. Goran Oreški

  goran.oreski@unipu.hr   Rovinjska 14, Kabinet 3  

  izv. prof. dr. sc. Morena Paulišić

  morena.paulisic@unipu.hr   Preradovićeva 1, II. kat , kabinet 50   00385 52 377 050

  izv. prof. dr. sc. Helena Pavletić

  helena.pavletic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško

  ticijan.perusko@unipu.hr   kabinet 51   052 377 051

  izv. prof. dr. sc. Nada Poropat Jeletić

  nada.poropat@unipu.hr   28/1, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 526

  izv. prof. dr. sc. Emina Pustijanac

  emina.pustijanac@unipu.hr     052/377-084

  izv. prof. dr. sc. Danijela Rabar

  danijela.rabar@unipu.hr   Preradovićeva 1 (prizemlje, kabinet 22/23)   +385 52 377 059

  izv. prof. dr. sc. Marinko Rade

  marinko.rade@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Kristina Riman

  kristina.riman@unipu.hr   24/4  

  izv. prof. dr. sc. Erik Ružić

  erik.ruzic@unipu.hr   37   052 377037

  izv. prof. dr. sc. Nicoletta Saulig

  nicoletta.saulig@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz

  dragan.schwarz@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Dean Sinković

  dean.sinkovic@unipu.hr     (052) 377 086
  (099) 2339 838

  izv. prof. dr. sc. Iva Slivar

  iva.slivar@unipu.hr   45.   052377018

  izv. prof. dr. sc. Siniša Sovilj

  sinisa.sovilj@unipu.hr   Kabinet 1.08 (Zagrebačka 30)  

  izv. prof. dr. sc. Saša Stjepanović

  sasa.stjepanovic@unipu.hr   Kabinet 32   052 377 032

  izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić

  mauro.stifanic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Violeta Šugar

  violeta.sugar@unipu.hr   45   +385 (0)52 377-018

  izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro

  sandra.tamaro@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić

  lela.tijanic@unipu.hr   kabinet br. 6   +385 52 377 063

  izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša

  vlado.tropsa@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Nataša Urošević

  natasa.urosevic@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Aljoša Vitasović

  aljosa.vitasovic@unipu.hr   18  

  izv. prof. dr. sc. Nikola Vojnović /small/21/17421_1707141849_85f55ef3c2676bee84c9c696ba07215f.jpg

  izv. prof. dr. sc. Nikola Vojnović

  nikola.vojnovic@unipu.hr   Kabinet 10; Preradovićeva 1/1   052377040

  izv. prof. dr. sc. Danko Velimir Vrdoljak

  danko.velimir.vrdoljak@unipu.hr    

  izv. prof. dr. sc. Tijana Vukić

  tijana.vukic@unipu.hr   Kabinet 17, I. Matetića Ronjgova 1  

  Izvanredni profesor (umjetničko-nastavno zvanje)

  izv. prof. art. mr. art. Franko Božac

  franko.bozac@unipu.hr    

  izv. prof. art. Domeniko Briški

  domeniko.briski@unipu.hr    

  izv. prof. art. Laura Čuperjani

  laura.cuperjani@unipu.hr   Kabinet br. 8  

  izv. prof. art. dr. art. Charlene Farrugia Bozac

  charlene.farrugia.bozac@unipu.hr    

  izv. prof. art. Dražen Košmerl

  drazen.kosmerl@unipu.hr    

  izv. prof. art. Denis Modrušan

  denis.modrusan@unipu.hr    

  izv. prof. art. mr. art. Aleksandra Rotar

  aleksandra.rotar@unipu.hr    

  izv. prof. art. Borut Zagoranski

  borut.zagoranski@unipu.hr    

  Docent

  doc. dr. sc. Dragan Belci

  dragan.belci@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj

  danijela.blanusa.troselj@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Davor Bulić

  davor.bulic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Petra Burić

  petra.buric@unipu.hr   Fakultet prirodnih znanosti u Puli   052877416

  doc. dr. sc. Sandro Cergna

  sandro.cergna@unipu.hr   28/3, I. M. Ronjgov   +385 52 377523

  doc. dr. sc. Mihovil Dabo

  mihovil.dabo@unipu.hr   Katedra za modernu i suvremenu povijest, Odsjek za povijest   052/377524

  doc. dr. sc. Danijela Doblanović Šuran

  danijela.doblanovic.suran@unipu.hr     052/377-524

  doc. dr. sc. Katja Dobrić Basaneže

  katja.dobric.basaneze@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Dubravka Dulibić-Paljar

  dubravka.dulibic-paljar@unipu.hr   Kabinet katedre za književnost  

  doc. dr. sc. Fabrizio Fioretti

  fabrizio.fioretti@unipu.hr     052/377-592

  doc. dr. sc. Adriana Galant

  adriana.galant@unipu.hr   53   +385 (0) 52 377 042

  doc. dr. sc. Katarina Gerometta

  katarina.gerometta@unipu.hr   CIRLA - Centar za interdisciplinarna arheološka istraživanja krajolika/ Centre for Interdisciplinary Research in Landscape Archaeology  

  doc. dr. sc. Karlo Griparić

  karlo.griparic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Tanja Habrle

  tanja.habrle@unipu.hr   kab 28/3, I. M. Ronjgova 1   +385 52 377 527

  doc. Tea Hasić

  tea.hasic@unipu.hr   31   052 377 031

  doc. dr. sc. Irena Hrstić

  irena.hrstic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Dolores Janko-Labinac

  dolores.janko-labinac@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Mladen Jašić

  mladen.jasic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Matija Jelača

  matija.jelaca@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Damir Karabaić

  damir.karabaic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Boris Koroman

  boris.koroman@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Katarina Kostelić

  katarina.kostelic@unipu.hr   kabinet 47 (poslovna zgrada FET-a)   385 52 377 047

  doc. dr. sc. Robert Kurelić

  robert.kurelic@unipu.hr     052/377552

  doc. dr. sc. Ivana Lalli-Paćelat

  ivana.lalli-pacelat@unipu.hr   28/1 I. M. Ronjgova 1  

  doc. dr. sc. Lorena Lazarić

  lorena.lazaric@unipu.hr   prizemlje Rektorata 1.7  

  doc. dr. sc. Maurizio Levak

  maurizio.levak@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Ivan Lorencin

  ivan.lorencin@unipu.hr   Rovinjska 14 - ured 2  

  doc. dr. sc. Roberta Matković

  roberta.matkovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Daniel Mikulaco

  daniel.mikulaco@unipu.hr   Katedra za hrvatsku književnost   ++385 52 377 513

  doc. dr. sc. Siniša Miličić

  sinisa.milicic@unipu.hr   Rovinjska, ured 2.  

  doc. dr. sc. Valter Milovan

  valter.milovan@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Iva Milovan Delić

  iva.milovan.delic@unipu.hr     052 377-524

  doc. dr. sc. Paolo Paliaga

  paolo.paliaga@unipu.hr    

  doc. Stanislav Peharec

  stanislav.peharec@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Marlena Plavšić

  marlena.plavsic@unipu.hr   28/3  

  doc. dr. sc. Oliver Radolović

  oliver.radolovic@unipu.hr   54  

  doc. dr. sc. Ivan Rakovac

  ivan.rakovac@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Gorana Stepanić

  gorana.stepanic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Robert Šeparović

  robert.separovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Dragana Špica

  dragana.spica@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Alen Tafra

  alen.tafra@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Nikola Tanković

  nikola.tankovic@unipu.hr   Kabinet 2 - prizemlje, Rovinjska 14 (Pula)  

  doc. dr. sc. Dragan Trivanović

  dragan.trivanovic@unipu.hr    

  doc. dr. sc. Sunčana Tuksar

  suncana.tuksar@unipu.hr   12  

  doc. dr. sc. Vanessa Vitković Marčeta

  vanessa.vitkovic.marceta@unipu.hr     052/377-504

  doc. dr. sc. Marina Zgrablić

  marina.zgrablic@unipu.hr   Katedra za staru i srednjovjekovnu povijest  

  Naslovni docent

  dr. sc. Rozana Veselica Celić, nasl. doc.

  rozana.veselica@unipu.hr   Rektorat, Zagrebačka 30, 52100 Pula, Ured br. 4   T:+385 52 377 025