Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Baza znanstvenika i umjetnika

Sljedeća baza prikazuje cjelokupno nastavno osoblje Sveučilišta. Njena je svrha olakšavanje umrežavanja i suradnje u znanosti i umjetnosti.

Redoslijed prati onaj iskazan Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/0982/1232/13) . Na nekim mjestima primjetan nesklad između polja i grana rezultat je izmjena Pravilnika i vremena izbora u zvanja.

 

Područje: Prirodne znanosti  

Polje

Grana

Ime i prezime

Matematika

-

Valter Boljunčić

Neva Slani

Petra Tadić

Geoznanost

Znanost o moru

Ines Kovačić

Bojan Lazar

Emina Pustijanac

Interdisciplinarne prirodne znanosti

Znanost o moru

Mauro Štifanić

 

Područje: Biomedicina i zdravstvo  

Polje

Grana

Ime i prezime

Farmacija

 

Gioconda Milotti

 

Područje: Društvene znanosti  

Polje

Grana

Ime i prezime

Ekonomija

Ekonomija poduzetništva

Alfio Barbieri 

Danijela Križman-Pavlović 

Ariana Nefat 

Financije

Ana Grdović Gnip

Dean Učkar

Manuel Benazić

Lovre Božina

Sandra Krtalić

Marta Božina-Beroš 

Kvantitativna ekonomija

Danijela Rabar

Katarina Kostelić

Organizacija i menadžment

Marli Gonan Božac

Sabina Lacmanović 

Morena Paulišić

Tea Golja

Međunarodna ekonomija

Ines Kersan-Škabić 

Opća ekonomija

Kristina Afrić-Rakitovac 

Alen Belullo 

Sanja Blažević 

Marija Bušelić

Dean Sinković 

Saša Stjepanović

Marinko Škare 

Violeta Šugar

Lela Tijanić

Daniel Tomić 

Romina Pržiklas Družeta

Trgovina i turizam

Jasmina Gržinić 

Iva Slivar 

Nataša Urošević 

Aljoša Vitasović 

Poslovna informatika

Vanja Bevanda 

Goran Matošević

Marko Turk

Marketing

Dražen Alerić 

Dragan Benazić 

Erik Ružić

Lenko Uravić

Računovodstvo

Ksenija Černe 

Lorena Mošnja-Škare 

Adriana Galant

Ticijan Peruško 

Robert Zenzerović

Pravo

Trgovačko pravo i pravo društva

Ljiljana Maurović 

Oliver Radolović 

Tea Hasić

Informacijske i komunikacijske znanosti

Informacijski sustavi i informatologija

Vanja Bevanda 

Tihomir Orehovački

Maja Ružić-Baf 

Janko Žufić

Komunikologija

Tijana Vukić

-

Boris Pein

Sociologija

Posebna sociologija

Edgar Buršić

Fulvio Šuran

Psihologija

Razvojna psihologija

Marlena Plavšić 

Aldo Špelić 

Đeni Zuliani 

Ostale primijenjene psihologije

Neala Ambrosi-Randić 

Pedagogija

Opća pedagogija

Marina Diković

Opća pedagogija/didaktika

Sandra Kadum

Didaktika

Snježana Močinić 

Posebne pedagogije

Sabina Vidulin 

-

Iva Ćatić 

Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti

Poremećaji u ponašanju

Mirjana Radetić-Paić 

Kineziologija

Sistematska kineziologija i kineziološka edukacija

Iva Blažević

Odgojne znanosti

Opća pedagogija

Elvi Piršl

Sustavna pedagogija

Nevenka Tatković

Kineziologija

Loris Benassi

Zlatko Tkalčec

Interdisciplinarne društvene znanosti

Pedagogija i sociologija

Andrea Debeljuh

            

 

Područje: Humanističke znanosti

Polje

Grana

Ime i prezime

Filozofija

Povijest filozofije

Fulvio Šuran 

Filologija

Klasična filologija

Ante Matan 

Gorana Stepanić

Kroatistika

Valnea Delbianco

Dubravka Dulibić Paljar 

Vjekoslava Jurdana

Boris Koroman

Marko Ljubešić 

David Mandić 

Blaženka Martinović

Helena Pavletić

Lina Pliško 

Vanessa Vitković Marčeta

Slavistika

Irena Mikulaco 

Romanistika

Robert Blagoni 

Barbara Buršić-Giudici 

Sandro Cergna

Martina Damiani

Goran Filipi

Fabrizio Fioretti

Tanja Habrle

Ivana Lalli-Paćelat

Lorena Lazarić

Roberta Matković

Isabella Matticchio

Valter Milovan 

Violeta Moretti 

Eliana Moscarda Mirković 

Marija Nedveš

Nada Poropat Jeletić 

Doriana Rabak 

Sandra Tamaro 

Germanistika

Kristina Djaković

Marieta Djaković

Anglistika

Ivana Bančić

Moira Kostić-Bobanović 

Sunčana Tuksar Radumilo

Krešimir Vukić

Teorija i povijest književnosti

Elis Deghenghi Olujić

Igor Grbić

Daniel Mikulaco

Kristina Riman

-

Teodora Fonović Cvijanović 

Matija Jelača

Zvonimir Milanović

Povijest

Stara povijest

Robert Matijašić 

Davor Bulić

Hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest

Ivan Jurković

Maurizio Levak

Robert Kurelić

Marina Zgrablić

Hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest

Slaven Bertoša

Marija Mogorović Crljenko 

Danijela Doblanović 

Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest

Nevio Šetić 

Igor Duda

Mihovil Dabo

Iva Milovan Delić

Znanost o umjetnosti

Muzikologija i etnomuzikologija

Lada Duraković

Arheologija

Prapovijesna arheologija

Klara Buršić-Matijašić 

Katarina Gerometta 

Aleksandra Paić

Etnologija i antropologija

Etnologija

Andrea Matošević

Interdisciplinarne humanističke znanosti

-

Mauro Dujmović

Rita Scotti-Jurić 

 

Područje: Umjetničko područje  

Polje

Grana

Ime i prezime

Glazbena umjetnost

 

Kompozicija

Massimo Brajković

Laura Čuperjani

Vladimir Gorup

Branko Okmaca

Bashkim Shehu

Reprodukcija glazbe

Franko Božac

Domeniko Briški

Sofija Cingula

Marija Crnčić-Brajković

Dražen Košmerl

Elda Krajcar Percan 

Denis Modrušan

Zdenko Osip

Ivan Šverko

Likovna umjetnost

Slikarstvo

Breza Žižović

Likovna pedagogija

Aleksandra Rotar 

Gea Vlaketić 

 

 

Područje: Interdisciplinarna područja znanosti  

Polje

Grana

Ime i prezime

Geografija

-

Nikola Vojnović 

Znanost o umjetnosti i Ekonomija

-

Ivana Paula Gortan Carlin

 

Područje: Interdisciplinarno područje umjetnosti  

Polje

Grana

Ime i prezime

Glazbena umjetnost i interdisciplinarno umjetničko polje

-

Mirjana Grakalić